intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
31
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA SAU ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGUYỄN GIA CƢỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ DỰ TÍNH KHÍ HẬU TƢƠNG LAI<br /> ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHO KHU VỰC HÀ TĨNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA SAU ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ DỰ TÍNH KHÍ HẬU TƢƠNG LAI<br /> ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHO KHU VỰC HÀ TĨNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> Chuyên ngành:BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> Mã số:Chƣơng trình đào tạo thí điểm<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Mai Văn Khiêm<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương<br /> laiđộ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh”là công trình nghiên cứu do cá nhân<br /> tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, không<br /> sao chép từ các công trình nghiên cứu của người khác. Số liệu và kết quả của<br /> luận văn chưa từng được công bố ở bất kì một công trình khoa học nào khác.<br /> Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc rõ ràng,<br /> được trích dẫn đầy đủ, trung thực và đúng quy cách.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của<br /> luận văn./.<br /> Hà Nội, tháng năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Gia Cƣờng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơnTiến sĩMai Văn Khiêm đã tận tình<br /> hướng dẫn, định hướng nghiên cứuvà các phương pháp luận cho tôi trong suốt<br /> quá trình thực hiện nghiên cứu Luận văn thạc sỹ.<br /> Trong quá trình được nghiên cứu, học tập tại Khoa sau Đại học, Đại học<br /> Quốc gia Hà Nội, tôi đã có cơ hội được tiếp thu những kiến thức cơ bản và<br /> chuyên sâu về biến đổi khí hậu qua đó đã giúp tôi có đủ kiến thức chuyên môn<br /> cũng như kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập, tạo cho tôi niềm say mê<br /> nghiên cứu khoa học, phục vụ hiệu quả cho quá trình nghiên cứu, thực hiện và<br /> hoàn thành Luận văn thạc sỹ của bản thân.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo và các đồng chí Lãnh đạo<br /> cùng với các cán bộ Khoa sau Đại học,Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình<br /> hướng dẫn, giúp đỡ tôi về các điều kiện trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn các đồng chíLãnh đạo và cán bộ của Trung tâm<br /> Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậuđã cungcấp thông tin, tài liệu và tận tình giúp<br /> đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và gia<br /> đình đã luôn sát cánh, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học<br /> tập và hoàn thành luận văn./.<br /> Hà Nội, tháng năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Gia Cƣờng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................<br /> LỜI CẢM ƠN .........................................................................................................<br /> MỤC LỤC ...............................................................................................................<br /> DANH MỤC BẢNG ...............................................................................................<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ..........................................................................................<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .......................................................................<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................. 5<br /> 1.1. Hiểu biết về biến đổi khí hậu ......................................................................... 5<br /> 1.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ....................................................................... 6<br /> 1.2.1. Trên phạm vi toàn cầu................................................................................. 6<br /> 1.2.2. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam ....................................................................... 8<br /> 1.2.3. Biến đổi khí hậu ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh .................................................. 10<br /> 1.3. Nghiên cứu dự tính khí hậu trên thế giới và Việt Nam................................ 11<br /> 1.3.1. Trên thế giới .............................................................................................. 12<br /> 1.3.2.Việt Nam ..................................................................................................... 17<br /> 1.4. Tính chưa chắc chắn trong dự tính khí hậu .................................................. 22<br /> 1.5. Một số nhận xét cuối Chương 1 ................................................................... 23<br /> Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆUError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1. Phương pháp nghiên cứu .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Mô hình CCAM ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Phương pháp phân tích xu thế .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Phương pháp nội suy không gian................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Đánh giá kỹ năng của mô hình ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Phương pháp đánh giá mức độ biến đổi của khí hậu trong tương laiError!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2