intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh trồng tại Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Xedapbietbay Xedapbietbay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

45
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài nghiên cứu là thay thế nguồn đạm urê bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh sinh trưởng phát triển tốt hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Xác định được liều lượng bánh dầu phù hợp để bón cho cây măng tây xanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh trồng tại Thừa Thiên Huế

 1. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN TRUNG THÔNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG ĐẠM HỮU CƠ TỪ BÁNH DẦU CHO CÂY MĂNG TÂY XANH TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG HUẾ 2020 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 2. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN TRUNG THÔNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG ĐẠM HỮU CƠ TỪ BÁNH DẦU CHO CÂY MĂNG TÂY XANH TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mãsố: 8620110 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÃ THỊ THU HẰNG HUẾ 2020 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh trồng tại Thừa Thiên Huế” nh nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các thông tin trích dẫn làcông trì trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Các số liệu sử dụng, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn do tôi tự thu thập, phân tích một cách trung thực, khách quan vàphù hợp với thực tiễn. Các kết quả này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trì nh nào khác. Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2020 Học viên Phan Trung Thông PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 4. ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Huế, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học, quýThầy Côgiáo và Cán bộ Trung tâm nghiên cứu vàdịch vụ nông nghiệp đã truyền đạt những kiến thức quýbáu cho tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. LãThị Thu Hằng, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo vàtạo điều kiện để cho tôi hoàn thành được luận văn này. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đã luôn tạo điều kiện tốt nh học tập cũng như thực hiện luận văn. nhất cho tôi trong suốt quátrì Tuy nhiên, do kiến thức của bản thân vàthời gian thực tập còn hạn chế nên nội dung đề tài không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, kí nh mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý, chỉ dẫn thêm của quýThầy Côgiáo vàcác bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2020 Học viên Phan Trung Thông PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 5. iii TÓM TẮT Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, hạn chế sử dụng phân hóa học trong canh tác, việc thay thế phân bón hóa học bằng phân hữu cơ ngày càng được quan tâm. Trong nghiên cứu này đã được thực hiện thay thế phân đạm vô cơ bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh trồng tại Thừa Thiên Huế. Thínghiệm được bố trítheo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, gồm 4 công thức tương ứng với các tổ hợp phân bón khác nhau được thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu vàdịch vụ nông nghiệp, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế, thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020. Kết quả thínghiệm cho thấy: Bón phân thúc cho cây măng tây xanh kết hợp giữa phân hữu cơ bánh dầu với phân phân vô cơ theo tỷ lệ thay thế 50% đạm urê(CT I) bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu, cây sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất, chất lượng măng cao hơn so với đối chứng (không bón phân thúc) hoặc bón hoàn toàn phân vô cơ thông thường: sau trồng 155 ngày thu măng tơ; số cây trên bụi 8,37 cây, chiều cao cây 147,18 cm; đường kính thân 8,92 mm; hàm lượng diệp lục trong lá78,50 chỉ số SPAD; tổng số chồi măng 90 chồi; khối lượng chồi măng 13,80 g/chồi; năng suất thực thu 12,34 tạ/ha. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 6. iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii TÓM TẮT ............................................................................................................ iii MỤC LỤC ............................................................................................................ iv DANH MỤC BẢNG ............................................................................................ vi DANH MỤC HÌNH ............................................................................................ vii MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................ 2 3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN ..................................... 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................. 4 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .................................................................. 4 1.1.1. Giới thiệu chung về cây măng tây............................................................... 4 1.1.2. Vai tròcác chất dinh dưỡng cần thiết cho cây măng tây .......................... 13 1.1.3. Đạm urêvàphân bón hữu cơ .................................................................... 18 1.1.4. Giới thiệu chung về bánh dầu ................................................................... 19 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............................................................ 20 nh sản xuất vàtiêu thụ măng tây trên thế giới vàở Việt Nam ...... 20 1.2.1. Tình hì 1.2.2. Tì nh sản xuất vàsử dụng phân bón hữu cơ từ bánh dầu ở Việt Nam ... 24 nh hì 1.2.3. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đền tài ...................... 26 CHƯƠNG 2......................................................................................................... 35 ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................... 35 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... 35 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................ 35 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 7. v 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 35 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................ 35 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 36 2.3.1. Phương pháp bố tríthínghiệm.................................................................. 36 2.3.2. Các công thức thínghiệm.......................................................................... 36 2.3.3. Sơ đồ bố tríthínghiệm .............................................................................. 37 2.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp thu thập số liệu ........................ 37 2.3.5. Phương pháp xử lýsố liệu......................................................................... 39 2.3.6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thí nghiệm .............................................. 39 2.3.7. Diễn biến thời tiết khíhậu tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian nghiên cứu ....................................................................................................................... 39 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 42 3.1. THỜI GIAN CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG...................................... 42 3.2. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MĂNG TÂY XANH .............. 44 3.3. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÂY MĂNG TÂY XANH TRONG CÁC CÔNG THỨC THÍNGHIỆM ............................................................................. 47 3.4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT .............. 50 3.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỒI MĂNG TÂY XANH............ 52 4.6. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI .................................................................... 54 3.7. HIỆU QUẢ KINH TẾ .................................................................................. 57 3.8. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BÁNH DẦU.................................. 59 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 61 4.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 61 4.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 62 PHỤ LỤC ............................................................................................................ 68 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 8. vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Giátrị dinh dưỡng trong 100 g măng tây .............................................. 5 Bảng 1.2. Giátrị kinh tế của sản xuất măng tây ................................................... 7 nh sản xuất măng tây trên thế giới năm 2018 ......................... 21 Bảng 1.4. Tình hì Bảng 1.5. Tì nh sản xuất măng tây của một số nước trên thế giới năm 2018 .. 22 nh hì Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng của bánh dầu sau khi phân tích ................... 35 Bảng 2.2. Các công thức thínghiệm (bón cho 1ha/1 năm) ................................. 36 Bảng 2.3. Diễn biến thời tiết ở Thừa Thiên Huế từ tháng 08/2019 - 04/2020.... 40 Bảng 3.1. Thời gian các giai đoạn sinh trưởng ................................................... 42 Bảng 3.2. Khả năng sinh trưởng của cây măng tây ............................................ 44 Bảng 3.3. Đặc điểm sinh học của cây măng tây xanh......................................... 48 Bảng 3.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây măng tây xanh ...... 50 Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu chất lượng chồi măng tây xanh ................................. 53 Bảng 3.6. Thành phần sâu bệnh hại chủ yếu trên cây măng tây xanh ................ 54 Bảng 3.7. Hiệu quả kinh tế của măng tây tại tỉnh Thừa Thiên Huế.................... 58 Bảng 3.8. Thành phần dinh dưỡng của bánh dầu sau khi phân tích ................... 60 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 9. vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Một số loại măng tây ............................................................................. 4 Hình 1.2. Thân cây măng tây ................................................................................ 8 Hình 1.3. Lácây măng tây .................................................................................... 9 Hình 1.4. Rễ cây măng tây .................................................................................... 9 Hình 1.5. Cụm chồi và măng .............................................................................. 10 Hình 1.6. Hoa cây măng tây ................................................................................ 10 Hình 1.7. Quả cây măng tây ................................................................................ 11 Hình 1.8. Hạt cây măng tây ................................................................................. 11 Hình 3.1. Thời gian từ trồng đến thu hoạch lứa măng đầu tiên ở các công thức nghiên cứu ........................................................................................................... 43 Hình 3.2. Số cành lácấp 1/cây ở các công thức nghiên cứu............................... 45 Hình 3.3. Số cây trên bụi ở các công thức nghiên cứu ....................................... 45 Hình 3.4 . Ciều cao cây ở các công thức nghiên cứu .......................................... 46 Hình 3.5. Đường kính thân cây ở các công thức nghiên cứu .............................. 46 Hình 3.6. Hàm lượng diệp lục trong lácây ở các công thức nghiên cứu ........... 48 Hình 3.7. Khối lượng cây tươi ở các công thức nghiên cứu ............................... 49 Hình 3.8. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây măng tây xanh....... 51 Hình 3.9. Độ Brix của chồi măng tây ở các công thức nghiên cứu .................... 53 Hình 3.10. Bệnh thối đọt măng ........................................................................... 56 Hình 3.11. Bệnh thán thư .................................................................................... 57 Hình 3.12. Bệnh khôthân cành ........................................................................... 57 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 10. 1 MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây măng tây (asparagus officinalis L.) thuộc họ măng tây (Asparagaceae), làloại thực vật một lámầm, dạng bụi, thân thảo, lákim, sống lưu niên, trồng thích hợp ở vùng khíhậu nhiệt đới. Măng tây được trồng ở nhiều nơi trên thế giới như: Châu Âu, Bắc Phi và Tây Á. Đọt non của cây măng tây được dùng trong ẩm thực như một loại rau cao cấp vìrất giàu chất dinh dưỡng vàcó tác dụng tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh goutte, tiểu đường, đẹp da, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nên rất được ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao (Štajner và cộng sự, 2002; Palfi và cộng sự, 2014; Trần Thị Ba vàcộng sự, 2014). Hiện nay ở Việt Nam, măng tây xanh được trồng nhiều ở một số vùng như: Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Ninh Thuận… Tuy nhiên, diện tích trồng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu rau sạch cho người tiêu dùng trong nước vàxuất khẩu. Ở Thừa Thiên Huế, sản xuất măng tây còn rất mới mẻ, hầu như chưa có nh trồng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vì vậy, nghiên các mô hì cứu để đưa một loại cây trồng có giátrị dinh dưỡng vàkinh tế cao vào cơ cấu cây trồng làviệc làm cần thiết để nâng cao thu nhập của người dân và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xãhội. Trồng cây măng tây áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác chưa thích hợp như: cách duy trì ẩm độ đất trong mùa nắng, các biện pháp che phủ luống để hạn chế cỏ dại và xói mòn đất, sử dụng quánhiều phân hoáhọc, … sẽ làm cho đất ngày càng bị thoái hoá, độ phìnhiêu giảm, đất bị mất cân bằng dinh dưỡng, hệ vi sinh vật trong đất thấp… dẫn đến năng suất vàchất lượng chồi măng non không cao và tăng gây ô nhiễm môi trường. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 11. 2 Bón phân hữu cơ cho cây trồng giúp cho độ phìcủa đất được cải thiện như: tăng hàm lượng chất hữu cơ, tăng lân hữu dụng, tăng khả năng cung cấp đạm cho cây trồng (Sun, 2003; VõThị Gương vàcộng sự, 2011). Bên cạnh đó, việc cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng từ phân hữu cơ diễn ra từ từ nên cây trồng sẽ sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng này hơn so với phân vô cơ (Bi vàEvans, 2010). nh nghiên cứu gần đây cho thấy, việc sử dụng phân vô cơ Nhiều công trì kết hợp với phân hữu làm năng suất cây măng tây tăng đáng kể (Warman, 1991; Espejo vàcộng sự, 1997; Tejada vàGonzález, 2003; Seçer vàcộng sự 2006). Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, hạn chế sử dụng phân hóa học trong canh tác, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh trồng tại Thừa Thiên Huế”, từng bước giảm lượng phân hóa học bón trong sản xuất cây măng tây. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Thay thế nguồn đạm urêbằng đạm hữu cơ từ bánh dầu cho cây măng tây xanh sinh trưởng phát triển tốt hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Xác định được liều lượng bánh dầu phùhợp để bón cho cây măng tây xanh. 3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN *Ý nghĩa khoa học - Cung cấp cơ sở lý luận trong sử dụng phân bón hữu cơ từ bánh dầu phù hợp để trồng măng tây xanh. - Bổ sung nguồn tài liệu tham khảo để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây măng tây xanh hữu cơ. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 12. 3 * Ý nghĩa thực tiễn Góp phần tận dụng nguồn phụ phẩm trong sản xuất dầu lạc sẵn có ở địa phương, tạo tiền đề để phát triển cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 13. 4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1. Giới thiệu chung về cây măng tây 1.1.1.1. Nguồn gốc Măng tây (Asparagus officinalis Linn) có tên tiếng Anh là Asparagus, thuộc họ măng tây Asparagaceae. Măng tây có nguồn gốc từ các nước phía đông Địa Trung Hải và các giống măng tây hoang dã đã được phát hiện ở Châu Phi (Cultures, 2020). Đầu tiên măng tây chỉ được biết với tính năng như một loại thảo dược dùng làm thuốc để chữa các bệnh về tim, phù thũng, đau răng (Medicinalherbs, 2020). Sau đó cũng chính người Hy Lạp đã sử dụng măng tây như một loại rau cao cấp vào những năm 200 trước Công Nguyên. Ở thời Trung Cổ măng tây không được quan tâm nhiều cho đến thế kỷ 16 cây măng tây là một trong những cây mà vua Louis ưa thích thì cây măng tây bắt đầu được trồng tại Pháp với diện tích ngày càng tăng (Cultures, 2020). Măng tây có nhiều loại: Măng tây trắng, măng tây xanh và măng tây tím. Hình 1.1. Một số loại măng tây PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 14. 5 1.1.1.2. Phân loại Ngành: Magnoliophita Lớp: Liliospida Bộ: Asparagales Họ: Asparagaceae Chi: Asparagus Loài: Asparagus officinalis L. 2.1.1.3. Giá trị của măng tây a) Giá trị dinh dưỡng Măng tây là loại rau cao cấp có thành phần dinh dưỡng cao, rất được ưa chuộng ở các nước phương Tây cũng như phương Đông. Giá trị dinh dưỡng trong 100 g măng tây được thể hiện trong bảng 1.1 Bảng 1.1 Giátrị dinh dưỡng trong 100 g măng tây Thành phần Hàm lượng Thành phần Hàm lượng Năng lượng 20 kcal Riboflavin (vit. B2) 0,141 mg Cacbon-hyđrat 3,88 g Niaxin (vit, B3 ) 0,978 mg Đường 1,88 g Pantothenic acid (B5) 0,274 mg Chất xơ thực phẩm 2,1 g Vitamin B6 0,091 mg Chất béo 0,12 g Folate (vit, B9) 52 mg Protein 2,20 g Choline 16 mg Vitamin A equiv, 38 mg Vitamin C 5,6 mg PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 15. 6 Thành phần Hàm lượng Thành phần Hàm lượng Thiamin (vit, B1) 0,143 mg Magiê 14 mg Vitamin E 1,1 mg Mangan 0,2 mg Vitamin K 41,6 mg Photpho 52 mg Canxi 24 mg Kali 202 mg Sắt 2,14 mg Kẽm 0,54 mg (Nguồn: USDA, 2017) b) Giá trị y học Trước khi được dùng cho mục đích thực phẩm thì măng tây được biết đến như một loài thảo dược dùng để chữa trị những bệnh về tim mạch, phù thũng và đau răng. Sau đó, vào những năm 200 trước công nguyên măng tây được sử dụng như một loại rau cao cấp có giá trị dinh dưỡng cao. Trong măng tây có chứa nhiều chất đạm, chất xơ, chất khoáng, canxi...và nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin C...măng tây chứa nhiều chất xơ rất cần thiết cho hệ tiêu hóa, phòng trị các bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, bệnh tim mạch rất hữu hiệu. Ngoài ra, măng tây còn có khả năng tăng cường sinh lực, chống béo phì và chống lão hóa (Hồng Duyên, 2014). c) Giá trị về kinh tế Măng tây xanh được sử dụng trên toàn thế giới. Mặc dù hiện tại nhiều nước đã nhập khẩu măng tây từ nước ngoài để phục vụ nhu cầu của người dân nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Trung Quốc là nước sản xuất lớn nhất thế giới: Trong năm 2012 (7,350,000 tấn), ở một khoảng cách lớn tiếp theo là Peru (376,645 tấn), Mexico (119,789 tấn). Ở Mỹ sản xuất tập trung ở California, Michigan, và Mary Washington. Sản xuất hàng năm cho măng tây trắng ở Đức đạt 57,000 tấn PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 16. 7 (61% đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng). Ở Châu Âu, mùa trồng măng tây ngắn, nhu cầu đối với sản phẩm này lại lớn cho nên măng tây có một mức giá cao. Các nhànhập khẩu măng tây hàng đầu (2011) làHoa Kỳ (174,609 tấn), tiếp theo làLiên minh châu Âu (ngoại thương) (94,292 tấn), Canada (23,265 tấn). Ngày nay, cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, rau măng tây đã được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Măng tây xanh được du nhập vào nước ta từ những năm 70 tại thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, nó được biết tới như một loại cây làm cảnh và chưa phổ biến. Ngày nay, măng tây xanh đã được trồng ở nhiều địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai,…Với nhiều mô hình đạt tiêu chuẩn VietGap, cho năng suất cao. Giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Bảng 1.2. Giátrị kinh tế của sản xuất măng tây Thứ tự Quốc gia Lợi nhuận ($) 1 Trung Quốc 6,689,690 2 Peru 342,807 3 Mexico 109,027 4 Đức 93,196 5 Thái Lan 59,160 6 Tây Ban Nha 41,321 7 Mỹ 31,418 8 Nhật Bản 27,304 9 Italia 27,226 10 Pháp 18,148 (Nguồn: Pariona Ameber, 2017) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 17. 8 d) Giá trị sử dụng Ở nước ta măng tây được trồng với mục đích thu hoạch: - Lấy chồi măng non làm rau thực phẩm dinh dưỡng cao cấp - Lấy cành lá làm kiểng trang trí hoa cắt cành - Lấy măng, thân, rễ, lá làm dược liệu và nước giải khát - Lấy phế liệu làm thức ăn gia súc 1.1.1.4. Đặc điểm thực vật học a) Thân Theo Bailey thì măng tây là một chi lớn (khoảng 150 loài) dạng cây thân thảo lưu niên. Cây cao khoảng 1,2 – 3,8 m, có thể sống từ 15 – 20 năm, khi cây mọc cao thân ngã màu xanh và phân cành nhiều (Mai Thị Phương Anh, 1999) . Hình 1.2. Thân cây măng tây PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 18. 9 b) Lá Măng tây thuộc loại lá không phát triển, dạng lá kim, thoát nước ít nên có khả năng chịu hạn (Mai Thị Phương Anh, 1999). Hình 1.3. Lá cây măng tây c) Rễ Rễ chính rất ngắn và chết ngay sau khi hạt nảy mầm, chỉ có rễ trụ đứng thẳng, các rễ khác mọc ngang tạo thành một hệ chùm rễ. Măng được hình thành gần rễ trụ, đây là nơi tập trung chất dinh dưỡng khi cây còn non (Mai Thị Phương Anh, 1999). Hình 1.4. Rễ cây măng tây PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 19. 10 d) Cụm chồi và măng Măng thường được hình thành trên rễ trụ gần mặt đất, đây là nơi tập trung chất dinh dưỡng của cây khi còn non. Các cây hoa đực thường cho nhiều măng hơn, sống lâu hơn và sản lượng cao hơn cây hoa cái khoảng 25% nhưng chất lượng măng lại kém hơn cây hoa cái (Mai Thị Phương Anh, 1999). Hình 1.5. Cụm chồi và măng e) Hoa Cây măng tây là cây đơn tính khác gốc, cây mang hoa đực và hoa cái riêng nhị hoa đực và nhụy hoa cái không hoàn chỉnh, chỉ có một số ít trong số các hoa đậu quả được. Các hoa cái có dấu tích của nhị đực nhưng không có khả năng sinh hạt phấn. Hoa măng tây được sinh ra trên các cành mới, và đạt được độ thành thục trước khi cành mang hoa thành thục. Hoa măng tây màu trắng xanh nhạt đến vàng nhạt hình chiếc chuông nhỏ (Mai Thị Phương Anh, 1999). Hình 1.6. Hoa cây măng tây PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
 20. 11 f) Qủa Quả măng khi chín có màu đỏ, có 3 ngăn. Mỗi ngăn cho 2 hạt màu đen, vỏ hạt rất cứng có đường kính trung bình 4 mm. Hình 1.7. Quả cây măng tây i) Hạt Hạt có màu đen, đỏ, nhẵn giống như hạt đậu. Hình 1.8. Hạt cây măng tây PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2