intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng Công ty 28 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:179

85
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết về chất lượng, quản lý chất lượng và HTQLCL ISO 9001:2008; phân tích, đánh giá thực trạng triển khai HTQLCL ISO 9001:2008 tại TCT 28; đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại TCT 28 và đề xuất áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 vào Chi nhánh Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng Công ty 28 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào Chi nhánh Hà Nội

LÊ ÁNH DƯƠNG<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> BỘ GIÁO<br /> Nội<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà<br /> <br /> DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br />  <br /> <br /> -------------------------------------<br /> <br /> LÊ ÁNH DƯƠNG<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN<br /> KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO<br /> TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI TỔNG CÔNG TY 28<br /> VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> ÁP DỤNG VÀO CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011A<br /> HÀ NỘI – NĂM 2013<br /> Lê Ánh Dương<br /> <br /> i<br /> <br /> Khoá 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> Trường ĐHBK Hà<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> Nội<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br />  <br /> <br /> -------------------------------------<br /> <br /> LÊ ÁNH DƯƠNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN<br /> KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO<br /> TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI TỔNG CÔNG TY 28<br /> VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> ÁP DỤNG VÀO CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2013<br /> Lê Ánh Dương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Thực tiễn công tác hơn 15 năm tại Chi nhánh Hà Nội thuộc Tổng Công ty 28<br /> - Bộ Quốc phòng đã rèn luyện cho Tôi không chỉ ý thức kỷ luật lao động của một<br /> người lính mà còn cả tư duy làm việc của một người làm công tác quản lý. Qua đó<br /> Tôi đã được học hỏi nhiều về phương pháp làm việc, đồng thời cũng cố gắng tìm tòi<br /> các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.<br /> Đề tài “Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất<br /> lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng Công ty 28 và đề xuất các giải<br /> pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào Chi nhánh Hà Nội” là kết quả quá trình<br /> công tác của Tôi tại cơ quan và quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học<br /> Bách khoa Hà Nội.<br /> Để có được kết quả nêu trên, Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo hướng<br /> dẫn, Tiến sỹ Lê Hiếu Học đã tận tình chỉ bảo, góp ý và giúp tôi hoàn thành luận văn<br /> tốt nghiệp; cảm ơn các quý Thầy, Cô trong Viện Kinh tế và Quản lý đã tận tình<br /> truyền đạt kiến thức cho tôi trong hai năm học cao học vừa qua.<br /> Nhân dịp này, Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Tổng Giám đốc Tổng<br /> Công ty 28, Chỉ huy Chi nhánh Hà Nội và các đồng nghiệp tại Tổng Công ty đã tạo<br /> điều kiện cho Tôi nghiên cứu, thu thập dữ liệu, điều tra - khảo sát; cảm ơn các bạn<br /> bè và những người thân đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên Tôi hoàn thành khóa học.<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2013<br /> Học viên Lê Ánh Dương<br /> <br /> Lê Ánh Dương<br /> <br /> i<br /> <br /> Khoá 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai<br /> hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng Công ty 28<br /> và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào Chi nhánh Hà Nội” là<br /> công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu điều tra, kết quả nghiên cứu nêu trong<br /> luận văn là trung thực và chưa được công bố ở các bài báo hay tạp chí nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Ánh Dương<br /> <br />  <br /> <br /> Lê Ánh Dương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn<br /> Lời cam đoan<br /> Danh mục các từ, ngữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ<br /> Phần mở đầu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. Kết cấu của luận văn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương I: Tổng quan cơ sở lý thuyết về chất lượng, quản lý chất<br /> lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn<br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1 Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của chất lượng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.2 Quản lý chất lượng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.3 Hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2 Nội dung bộ tiêu chuẩn ISO 9000<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.1 Giới thiệu tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển Bộ tiêu chuẩn ISO 9000<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.2.4 Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO<br /> 9001:2008<br /> <br /> 33<br /> <br /> Tóm tắt Chương I<br /> <br /> 34<br /> <br /> Chương II: Phân tích quá trình xây dựng và triển khai thực hiện hệ<br /> thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008<br /> tại Tổng Công ty 28<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu về Tổng Công ty 28<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 36<br /> <br /> Lê Ánh Dương<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khoá 2011A<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2