intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương

Chia sẻ: Matroinho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng các nhân tại BIDV CN Bình Dương; đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm của BIDV CN Bình Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương

 1. UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 BÌNH DƯƠNG – 2018
 2. UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN NGỌC MINH BÌNH DƯƠNG – 2018 i
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thanh Trúc ii
 4. LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi xin cảm ơn các thầy cô đã giảng dạy trong chương trình Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Thủ Dầu Một. Các thầy cô đã truyền đạt, trang bị các kiến thức cần thiết đê tôi có thể hoàn thành tốt Luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phan Ngọc Minh đã trực tiếp tận tình hướng dẫn cũng như có những đóng góp, ý kiến rất cần thiết cho luận văn này. Cuối cùng tôi xin cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn. TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thanh Trúc iii
 5. TÓM TẮT LUẬN VĂN Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau với mức sinh lợi và rủi ro khác nhau thì vẫn có rất nhiều người chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm chưa hấp dẫn đối với nguồn tiền nhàn rỗi. Hơn nữa, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các ngân hàng thương mại làm ảnh hưởng đến công tác huy động vốn, nhất là huy động tiền gửi tiết kiệm. Bài nghiên cứu này nhằm đánh giá những yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền và duy trì tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Dương. Luận văn đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến mục tiên nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu định tính, luận văn đã điều chỉnh các thang đo lường cho phù hợp với thị trường tài chính hiện nay và đề xuất mô hình nghiên cứu. Đánh giá kết quả nghiên cứu định lượng thông qua các phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính, phân tích ANOVA. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình Dương theo thứ tự giảm dần như sau: “Sự hữu hình”, “Chất lượng dịch vụ”, “Hình thức chiêu thị”, “Lợi ích tài chính” và “Độ tin cậy”. Dựa vào kết quả phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao được lượng khách gửi tiền tiết kiệm tại BIDV CN Bình Dương. iv
 6. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. ii LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... iii TÓM TẮT LUẬN VĂN ....................................................................................... iv MỤC LỤC .............................................................................................................. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... x DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................................ xi DANH MỤC SƠ ĐỒ ........................................................................................... xii Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................. 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài............................................................................ 1 1.2 Tình hình nghiên cứu ................................................................................ 2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ............................................. 2 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ............................................................. 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 3 1.6 Các đề tài nghiên cứu liên quan................................................................ 3 1.7 Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................... 5 1.8 Bố cục đề tài ............................................................................................. 5 Chương 2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................. 6 2.1 Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại ............ 6 2.1.1 Huy động vốn của ngân hàng thương mại .................................................... 6 2.1.1.1 Khái niệm huy động vốn ............................................................................ 6 2.1.1.2 Các hình thức huy động vốn trong Ngân hàng thương mại ...................... 6 2.1.2 Vai trò của huy động vốn .............................................................................. 9 2.2 Tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại ............................................... 10 2.2.1 Khái niệm .................................................................................................... 10 2.2.2 Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm .................................................................. 10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người gửi tiền tiết kiệm .............. 12 2.3.1 Lãi suất tiết kiệm ......................................................................................... 12 v
 7. 2.3.2 Cơ sở vật chất và mạng lưới ngân hàng ...................................................... 13 2.3.3 Chất lượng dịch vụ ...................................................................................... 13 2.3.4 Hoạt động marketing ................................................................................... 14 2.3.5 Năng lực chuyên môn và khả năng phục vụ của nhân viên ngân hàng ...... 14 2.3.6 Hình ảnh thương hiệu .................................................................................. 15 2.3.7 Công nghệ thông tin .................................................................................... 15 2.4 Kinh nghiệm về nâng cao năng lực huy động tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thương mại ở Việt nam. ...................................................................... 15 2.5 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết ........................................................... 17 2.5.1 Các nghiên cứu trước đây ........................................................................... 17 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu ........................................................................... 19 Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................... 23 3.1 Nghiên cứu định tính và mô hình nghiên cứu sơ bộ ...................................... 23 3.2 Nghiên cứu định lượng và mô hình nghiên cứu chính thức........................... 27 3.2.1 Nghiên cứu định lượng................................................................................ 27 3.2.2 Mô hình nghiên cứu chính thức .................................................................. 27 3.2.3 Mã hóa thang đo .......................................................................................... 28 3.2.4 Xây dựng bảng câu hỏi trong nghiên cứu ................................................... 29 3.2.5 Mẫu nghiên cứu ........................................................................................... 29 3.2.6 Thu thập dữ liệu .......................................................................................... 29 3.2.7 Các kỹ thuật định lượng trong nghiên cứu .................................................. 30 Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG ......... 34 4.1Thực trạng huy động gửi tiền tiết kiệm tại BIDV CN Bình Dương ............... 34 4.1.1 Giới thiệu về BIDV CN Bình Dương ......................................................... 34 4.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của BIDV CN Bình Dương .............. 34 4.1.1.2 Cơ cấu tổ chức tại BIDV CN Bình Dương .............................................. 35 4.1.2 Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại BIDV CN Bình Dương ...................... 36 4.1.2.1Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường ......................................... 36 4.1.2.2 Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dự thưởng ............................................. 36 4.1.2.3 Các sản phẩm tiền gửi có mục đích ......................................................... 36 4.1.3 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của BIDV CN Bình Dương ... 37 4.1.3.1 Tình hình huy động vốn ........................................................................... 37 4.1.3.2 Phân tích hoạt động huy động vốn của BIDV CN Bình Dương .............. 37 vi
 8. 4.1.3.3 Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Bình Dương ............... 39 4.1.3.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV Bình Dương về huy động tiền gửi tiết kiệm ......................................................................................................... 41 4.2 Đặc điểm mẫu khảo sát .................................................................................. 43 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu theo giới tính ............................................................. 43 4.2.2 Thống kê mô tả mẫu theo độ tuổi ............................................................... 43 4.2.3 Thống kê mô tả mẫu theo trình độ học vấn................................................. 44 4.2.4 Thống kê mô tả mẫu theo nghề nghiệp ....................................................... 44 4.2.5 Thống kê mô tả mẫu theo số lượng ngân hàng đang giao dịch .................. 45 4.3 Kết quả nghiên cứu định lượng ...................................................................... 45 4.3.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .......................... 45 4.3.2.1 Phân tích nhân tố đối với biến độc lập ..................................................... 48 4.3.2.2 Phân tích nhân tố đối các biến phụ thuộc................................................. 52 4.3.3 Kiểm định mô hình hồi quy bội .................................................................. 53 4.3.3.1 Phân tích ma trận tương quan giữa các biến ............................................ 53 4.3.3.2 Kết quả phân tích hồi quy bội .................................................................. 54 4.3.3.3 Kiểm định giả thuyết ................................................................................ 55 4.3.3.4 Kiểm định sau hồi quy ............................................................................. 57 4.3.4 Kiểm định sự khác biệt về quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân theo từng nhóm ............................................................................................ 58 4.3.4.1 Theo giới tính ........................................................................................... 59 4.3.4.2 Theo độ tuổi ............................................................................................. 59 4.3.4.3 Theo trình độ ............................................................................................ 59 4.3.4.4 Theo nghề nghiệp ..................................................................................... 60 4.3.4.5 Theo số ngân hàng đang giao dịch ........................................................... 60 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 62 5.1 Kết luận nghiên cứu ....................................................................................... 62 5.2 Đề xuất một số giải pháp ................................................................................ 63 5.2.1 Nâng cao tính an toàn và uy tín trong giao dịch ......................................... 63 5.2.2 Sử dụng chính sách lãi suất huy động hợp lý.............................................. 63 5.2.3 Tăng cường hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng ....................... 64 5.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ ............................ 66 5.2.5 Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ................... 67 5.2.6 Cải tiến quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng .................. 67 vii
 9. 5.2.7 Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị ............................................. 67 5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................. 68 5.3.1 Những hạn chế của đề tài ............................................................................ 68 5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo ........................................................................ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 70 PHỤ LỤC ............................................................................................................. 73 viii
 10. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV CN Bình Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Dương Nam chi nhánh Bình Dương CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Chi nhánh CLDV Chất lượng dịch vụ CNTT Công nghệ thông tin KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch QHKH Quan hệ khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TMCP Thương mại cổ phần USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VIP Khách hàng thân thiết ix
 11. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . Bảng 4.1 : Thị phần huy động vốn của BIDV CN Bình Dương trên địa bàn.......... 37 Bảng 4.2: Kết quả hoạt động huy động vốn của BIDV CN Bình Dương ............ 38 Bảng 4.3: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn .................................................. 39 Bảng 4.4: Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền ............................... 40 Bảng 4.5: Kết quả thống kê mô tả mẫu theo giới tính ......................................... 43 Bảng 4.6: Kết quả thống kê mô tả mẫu theo độ tuổi ............................................ 43 Bảng 4.7: Kết quả thống kê mô tả mẫu theo trình độ học vấn ............................. 44 Bảng 4.8: Kết quả thống kê mô tả mẫu theo nghề nghiệp ................................... 44 Bảng 4.9: Kết quả thống kê mô tả mẫu theo số lượng ngân hàng đang giao dịch45 Bảng 4.10: Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha ................................ 46 Bảng 4.11: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s .............................................. 48 Bảng4.12: Kết quả Eigenvalues và phương sai trích đối với biến độc lập .......... 48 Bảng 4.13: Kết quả ma trận xoay các nhân tố ..................................................... 49 Bảng 4.14: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s .............................................. 50 Bảng 4.15: Kết quả Eigenvalues và phương sai trích đối với biến độc lập ......... 50 Bảng 4.16: Kết quả ma trận xoay các nhân tố ..................................................... 50 Bảng 4.17: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s .............................................. 52 Bảng 4.18: Kết quả Eigenvalues và phương sai trích đối với biến ...................... 52 Bảng 4.19: Kết quả ma trận xoay các nhân tố ..................................................... 52 Bảng 4.20: Ma trận tương quan giữa các biến ..................................................... 53 Bảng 4.0.21: Mô hình tóm tắt (Model Summaryb) .............................................. 54 Bảng 4.22: Kết quả phân tích ANOVA ............................................................... 54 Bảng 4.23: Các thông số của từng biến trong mô hình hồi quy........................... 54 Bảng 4.24: Phân tích One - Way ANOVA theo giới tính.................................... 59 Bảng 4.25: Phân tích One - Way ANOVA theo độ tuổi ...................................... 59 Bảng 4.26: Phân tích One - Way ANOVA theo trình độ ..................................... 59 Bảng 4.27: Phân tích One - Way ANOVA theo nghề nghiệp ............................. 60 Bảng 4.28: Phân tích One - Way ANOVA theo số ngân hàng đang giao dịch ... 60 x
 12. DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu Đồ 4. 1 Đồ thị phân tán của phần dư chuẩn ..................................................... 57 Biểu Đồ 4.2: Đồ thị tần số Histogram ....................................................................... 60 xi
 13. DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ Đồ 3. 1: Quy trình nghiên cứu ................................................................................... 23 Sơ Đồ 3.2: Mô hình nghiên cứu sơ bộ ............................................................................ 24 Sơ Đồ 3.3: Mô hình nghiên cứu chính thức .................................................................... 27 Sơ Đồ 4.1: Sơ đồ tổ chức BIDV CN Bình Dương .......................................................... 35 xii
 14. Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Tình hình các ngân hàng thương mại trên thế giới du nhập nhiều vào thị trường tín dụng tại Việt Nam, bên cạnh đó việc nở rộ các tổ chức tín dụng làm cho thị trường tài chính ngày càng sôi động hơn. Sự cạnh tranh gây gắt làm cho việc tìm kiếm nguồn vốn huy động ngày càng khó khăn hơn nên các Ngân hàng thương mại đang cố gắng thay đổi phong cách phục vụ và việc chạy đua lãi suất cũng được áp dụng cạnh tranh giữa các Ngân Hàng. Ngày nay, muốn cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng trong nước phải ngày càng mở rộng quy mô chiếm thị phần, phát triển dựa trên cơ sở an toàn, bền vững và hiệu quảbở vì an toàn là nền tảng để ngân hàng lớn mạnhvà phát triển. Tuy nhiên để làm được điều đó thì ngân hàng cần phải có một lương lớn vốn đáng kể và lương vốn đó chủ yếu đước huy động từ trong dân cư, tổ chức kinh tế và các doang nghiệp. Với lý do trên vấn đề cạnh tranh giành lấy thị phần, thu hút vốn của các ngân hàng thương mại tương đối khó khăn mà công cụ chủ yếu không chỉ là lãi suất mà còn các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm tiền gửi và các chương trình chăm sóc khách hàng. Trước tình hình cạnh tranh phân chia thị phần ngày càng diễn biến phức tạp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về tình hình huy động tiền gửi, tìm kiếm khách hàng và giữ chân khách hàng đang là một bài toán khó cần được nhìn nhận và giải quyết cấp thiết để có thể đảm bảo được thị trường cũng như khẳng định vị thế bán lẻ số một tại hệ thống Ngân Hàng tại Việt Nam. Với mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển của Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương, tôi đã chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 1
 15. 1.2 Tình hình nghiên cứu Hiện nay, việc huy động vốn của các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Về thái độ phục vụ, tuy không xảy ra phổ biến nhưng vẫn còn hiện tượng khách hàng phàn nàng vê thái độ phục vụ, tac phong, tính chuyên nghiệp của nhân viên ngân hàng. Điều này cũng phần nào làm cho khách hàng không muốn sử dụng dịch vụ của ngân hàng nữa. Ngoài ra còn một khó khăn nữa đặt ra cho các ngân hàng thương mại trong nước là sự xâm nhập của các ngan hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Điều này đặt ra thách thức cho các ngân hàng trong nước khi mà ngân hàng nước ngoài vốn rất nhanh và nhạy trong việc đưa ra các loại hình dịch vụ, chiến lược truyền thông, quản bá rầm rộ,….Các ngân hàng trong nước đứng trước nguy cơ cạnh tranh về thị phần, dẫn đến huy động vốn càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, các ngân hàng trong nước cần có các biện pháp nâng cao và phát triển các sản phẩm dịch vụ để khách hàng tín nhiệm nhiều hơn, giúp ngân hàng có thể duy trì được khách hàng tiềm năng của mình. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân. - Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng các nhân tại BIDV CN Bình Dương. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm của BIDV CN Bình Dương. 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình Dương? - Mức độ tác động của từng yếu tố đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình Dương? - Chính sách nào cần được thực hiện để nâng cao khả năng huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình Dương? 2
 16. 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình Dương. - Đối tượng khảo sát là khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại BIDV CN Bình Dương. - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi hoạt động của BIDV CN Bình Dương, trong khoảng thời gian từ năm 2014-2016 . 1.5 Phương pháp nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp định tính: được tiến hành khảo sát ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng và cán bộ công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công tác huy động vốn tại BIDV CN Bình Dương. Thông tin thu thập được dùng để phân tích chất lượng phục vụ và mong muốn của khách hàng để kiểm định mô hình nghiên cứu và thiết lập ra bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp khách hàng. Phương pháp nghiên cứu định lượng: là nghiên cứu sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường, phản ứng mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đo lường mức độ trung thành của khách hàng. 1.6 Các đề tài nghiên cứu liên quan Theo luận văn nghiên cứu của tác giả Nguyễn Bạch hồng (2014), “ Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng” đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động tiền gửi tiết kiệm. Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng như: yếu tố kích thích marketing, xã hội, nhận biết nhu cầu, dịch vụ sản phẩm, lãi suất,… Tác giả đã phân tích theo phương pháp thống kê mô tả số liệu một cách rất chi tiết. Qua các phương pháp phân tích, tác giả đã chỉ ra được nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đó là chất lượng phục vụ và lợi ích tài chính mang lại cho khách hàng và từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ tại Ngân Hàng. Bên cạnh đó luận văn còn chưa phân tích được mức độ tin cậy của khách hàng đối với các sản 3
 17. phẩm, dịch vụ của ngân hàng, qua đó chưa đánh giá được các nguyên nhân cốt lỗi ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi tiết kiệm. Luận văn “ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa , Tỉnh Phú Yên” của tác giả Lê Thị Kim Anh (2015), cho thấy các biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng là uy tín, giá cả và dịch vụ, sự thân thiện, tự tin của nhân viên trong Ngân hàng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ sự liên hệ mật thiết giữa chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng đối với Ngân hàng. Nghiên cứu của Kaynak (1991) về “Lựa chọn ngân hàng thương mại ở Thổ Nhĩ Kỳ” thì những yếu tố như: sự thân thiện của nhân viên, địa điểm chi nhánh gần nhà của khách hàng, sự nhanh chóng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến việc lựa chọn ngân hàng nói chung, trong đó tác giả cũng nhấn mạnh dich vụ tiền gửi tiết kiệm cũng là một dịch vụ trong ngân hàng nên cũng cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng. Điểm mới của luận văn và những đóng góp Điểm mới của luận văn: Trong các công trình nghiên cứu trên, vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng TMCP đã được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và cách thức tập hợp số liệu, cách thức phân tích đánh giá thực trạng cũng khác nhau nên đề xuất giải pháp cũng khác nhau. Bên cạnh đó, trong các nghiên cứu này chưa làm rõ được nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế khả năng quyết định gửi tiền tiết kiệm của các NHTM. Hơn nữa, việc phân tích, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng quyết định gửi tiền tiết kiệm các NHTM dựa trên các tiêu chí đưa ra chưa được đề cập và phân tích rõ ràng. Những đóng góp của luận văn Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gửi tiền tiết kiệm tại BIDV CN Bình Dương, từ đó đề ra các giải pháp 4
 18. làm tăng lượng khách hàng cho BIDV CN Bình Dương, góp phần tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn trong họat động của Chi nhánh nói riêng và của BIDV nói chung. 1.7 Ý nghĩa của đề tài Trong nghiên cứu này tác giả cũng đã đề cập những hạn chế tồn tại, nguyên nhân của việc quyết định gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Dương, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ qua nhiều khía cạnh khác nhau. Thông qua một số kiết quả nghiên cứu và phân tích độ tin cậy, chất lượng dịch vụ, lợi ích tài chính, hình thức chiêu thị, sự hữu hình về việc sử dụng các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của BIDV CN Bình Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp làm tăng khả năng duy trì khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng. 1.8 Bố cục đề tài Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 2: Tổng quan về hoạt động huy động vốn và tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu đo lường quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Dương Chương 5: Kết luận và Kiến nghị 5
 19. Chương 2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 2.1.1 Huy động vốn của ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm huy động vốn - Là hoạt động tạo nguồn vốn cho hoạt động của ngân hàng (trừ nguồn vốn chủ sở hữu) dưới những hình thức khác nhau nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng (Nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại – ThS. Mai Thị Quỳnh Như). - Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Các NHTM nhận vốn từ những người gửi tiền, các chủ thể cho vay để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình nên nguồn vốn này được xem như một khoản nợ của Ngân hàng. 2.1.1.2 Các hình thức huy động vốn trong Ngân hàng thương mại Phân loại căn cứ theo thời gian Phân loại theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân hàng vì nó liên quan mật thiết đến tính an toàn và khả năng sinh lợi của nguồn vốn huy động cũng như thời gian phải hoàn trả khách hàng. Theo thời gian hình thức huy động chia thành: Huy động ngắn hạn: Đây là hình thức huy động chủ yếu trong các Ngân hàng thương mại thông qua việc phát hành các công nợ ngắn hạn trên thị trường tiền tệ và các nghiệp vụ nhận tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi thanh toán… Phần lớn số này được dùng để cho vay ngắn hạn (dưới 1 năm) hoặc được chuyển đổi kỳ hạn để cho vay trung hạn. Do thời gian ngắn nên lãi suất huy động ngắn hạn thấp, tính ổn định kém. Huy động trung hạn: Đây là nguồn huy động vốn Ngân hàng qua phát hành các công cụ nợ trung hạn trên thị trường vốn hoặc nhận tiền gửi trung hạn (1 năm đến 5 năm). Vốn huy động này Ngân hàng có thể sử dụng tương đối dài và thuận tiện. Tuy nhiên lãi suất huy động nguồn này thường cao hơn nguồn ngắn hạn. Nguồn huy động trung hạn rất quan trọng và cần thiết để Ngân hàng thực hiện 6
 20. các hoạt động đầu tư, thay đổi công nghệ và cho vay trung hạn, dài hạn với lãi suất cao. Huy động dài hạn: Đây là hoạt động huy động vốn dài hạn của Ngân hàng trên thị trường vốn. Với nguồn huy động này Ngân hàng có thể sử dụng dễ dàng, có tính ổn định cao (từ 5 năm trở lên). Do vậy lãi suất của Ngân hàng phải trả cũng rất cao. Phân loại theo đối tượng huy động Huy động vốn từ dân cư: Đây là khu vực huy động đầy tiềm năng cho các Ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho những người cần vốn để mở rộng đầu tư và kinh doanh. Nguồn huy động từ dân cư thường khá ổn định. Huy động vốn từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế: Đây là nguồn huy động được đánh giá rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Để tiết kiệm thời gian và chi phí trong thanh toán, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ hầu hết đều có tài khoản trong Ngân hàng. Các doanh nghiệp khi bán được hàng hóa đều gửi tiền vào Ngân hàng và rút ra khi cần. Chu kỳ rút tiền của doanh nghiệp và các tổ chức trong xã hội không giống nhau. Vì vậy, Ngân hàng luôn có trong tay một khoản tiền lớn mà mình có thể sử dụng một cách tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, độ lớn của khoản tiền này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ, các tiện ích mà Ngân hàng mang lại khi khách hàng sử dụng các dịch vụ. Điều này khiến cho việc huy động vốn từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế gắn liền với việc mở rộng, cải tiến các dịch vụ Ngân hàng. Huy động vốn từ Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác: Trong quá trình hoạt động, các Ngân hàng thường có các khoản tiền gửi lẫn nhau để thuận tiện trong giao dịch, thanh toán… Ngoài ra, việc vay lẫn nhau giữa các Ngân hàng cũng làm tăng nguồn vốn huy động. Điều này tuy không thường xuyên song là cần thiết trong hoạt động kinh doanh của mỗi Ngân hàng thương mại. Khi xuất hiện việc thiếu hụt dự trữ hay khả năng thanh toán bị đe dọa… các Ngân hàng thương mại có thể vay lẫn nhau. Quá trình vay là một thỏa thuận tín dụng giữa hai bên. Quá trình tăng vốn huy động này có thể được thực hiện trên thị trường nội tệ hay 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2