intTypePromotion=1
ADSENSE

Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

120
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu được nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu lý luận và thực trạng kỹ năng sử dụng internet trong học tập TLH của SV trường CĐSP BR-VT, đề xuất một số biện pháp góp phần rèn luyện KN sử dụng Internet nhằm nâng cao kết quả học tập môn TLH cho SV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Thị Dung<br /> <br /> KỸ NĂNG SỬ DỤNG INTERNET<br /> TRONG HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC<br /> CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Thị Dung<br /> <br /> KỸ NĂNG SỬ DỤNG INTERNET<br /> TRONG HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC<br /> CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU<br /> Chuyên ngành : Tâm lý học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 31 04 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TS. ĐINH PHƯƠNG DUY<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ những nội dung và số liệu trong luận văn này là<br /> do tôi tự nghiên cứu, khảo sát và thực hiện.<br /> Công trình nghiên cứu này là của riêng tôi, kết quả trong luận văn này là trung<br /> thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.<br /> Học viên thực hiện<br /> Lê Thị Dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đinh Phương Duy - người<br /> thầy đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của<br /> mình.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem lại cho tôi<br /> những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm vừa qua.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau Đại học<br /> – Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những người<br /> thân yêu đã luôn bên cạnh và là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho tôi.<br /> Mặc dù, tôi đã có những cố gắng để hoàn thiện bài luận văn của mình một cách<br /> tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu không thể tránh những thiếu sót! Rất<br /> mong sự đóng góp của thầy, cô cùng các bạn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ 1<br /> LỜI CÁM ƠN .............................................................................................................. 2<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... 5<br /> MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 6<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................................6<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ......................................................................................................7<br /> 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu...............................................................................7<br /> 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................................8<br /> 5. Giả thuyết khoa học ........................................................................................................8<br /> 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .........................................................................................8<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................................8<br /> 8. Ý nghĩa của đề tài ..........................................................................................................10<br /> 9. Cấu trúc luận văn..........................................................................................................10<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG INTERNET<br /> TRONG HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC ............................................................. 12<br /> 1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................12<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài ..............................................................12<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước ...............................................................12<br /> 1.2. Một số vấn đề lý luận về kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý<br /> học.......................................................................................................................................14<br /> 1.2.1. Hoạt động học học tập môn Tâm lý học của sinh viên Sư phạm ..........................14<br /> 1.2.2. Internet và vai trò của nó đối với hoạt động học tập môn Tâm lý học .................20<br /> 1.2.3. Kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý học ....................................27<br /> 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lí<br /> học của sinh viên .............................................................................................................39<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG INTERNET TRONG<br /> HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ<br /> PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU................................................................................. 44<br /> 2.1. Khái quát về địa bàn và khách thể nghiên cứu .......................................................44<br /> 2.2. Thực trạng kỹ năng sử dụng Internet trong học tập môn Tâm lý học của sinh<br /> viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu ....................................................44<br /> 2.2.1. Thực trạng việc sử dụng các phương pháp khai thác internet trong học tập môn<br /> Tâm lý học của sinh viên.................................................................................................45<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=120

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2