intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía Bắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

61
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu để tìm ra những nét đặc thù trong sinh hoạt văn học dân gian của các nhóm cư dân phía Bắc ở Nam Bộ thông qua việc khảo sát một địa bàn cụ thể - tỉnh Kiên Giang, góp phần khẳng định tính tích cực, hiệu quả của việc nghiên cứu văn học dân gian bằng cách thức điền dã. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn học: Khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía Bắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> _____________________<br /> <br /> Võ Thị Xuân Thúy<br /> <br /> KHẢO SÁT SINH HOẠT VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA<br /> MỘT SỐ NHÓM CƯ DÂN PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> _____________________<br /> <br /> Võ Thị Xuân Thúy<br /> <br /> KHẢO SÁT SINH HOẠT VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA<br /> MỘT SỐ NHÓM CƯ DÂN PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> Chuyên ngành : Văn học Việt Nam<br /> Mã số<br /> : 60 22 34<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. HỒ QUỐC HÙNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn phòng công nghệ sau Đại học; Khoa Ngữ văn<br /> Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh<br /> An Giang; Ban Giám Đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Tri Tôn đã tạo<br /> điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt là tôi xin gởi lời tri ân<br /> đến TS. Hồ Quốc Hùng, thầy đã hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Để hoàn thành một đề tài nghiên cứu khảo sát thực tế như thế này cũng nhờ sự cộng<br /> tác giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng những cư dân trên các địa bàn: Xã<br /> Nam Thái Sơn ( Huyện Hòn Đất); Thị trấn Tân Hiệp (Huyện Tân Hiệp) và Thị trấn<br /> Kiên Lương (Huyện Kiên Lương) của tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, tôi cũng xin<br /> bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè và những người thân đã giúp đỡ<br /> tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Trong bước đầu tập tễnh làm công việc nghiên cứu khoa học nên có lẽ luận văn<br /> này sẽ còn nhiều chỗ sai sót nhất định. Kính mong được sự góp ý, xây dựng của các<br /> thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm cho những<br /> lần nghiên cứu sau.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................ 3<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................. 4<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Chương 1: QUÁ TRÌNH ĐỊNH CƯ CỦA CƯ DÂN PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH<br /> KIÊN GIANG ........................................................................................................................ 6<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1. Vài nét về địa bàn tỉnh Kiên Giang và quá trình định cư của cư dân phía Bắc trên địa<br /> T<br /> 0<br /> <br /> bàn tỉnh Kiên Giang ........................................................................................................... 6<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.1. Vài nét về địa bàn tỉnh Kiên Giang .................................................................... 6<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.2. Vài nét về quá trình định cư của cư dân phía Bắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2. Đặc điểm của các nhóm cư dân phía Bắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ................... 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.1. Đặc điểm của nhóm cư dân thứ nhất ................................................................ 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.2. Đặc điểm của nhóm cư dân thứ hai .................................................................. 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.3. Đặc điểm nhóm cư dân thứ ba .......................................................................... 17<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3. Đặc điểm của cư dân bản địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang...................................... 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Chương 2 : TÌNH HÌNH TƯ LIỆU ..................................................................................... 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1. Nhóm tư liệu điền dã ................................................................................................. 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.1. Nhóm tư liệu từ việc điều tra phỏng vấn .......................................................... 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.2. Nhóm tư liệu từ việc điều tra bằng phiếu trắc nghiệm ..................................... 29<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2. Nhóm tư liệu đã được sưu tầm, nghiên cứu lưu hành ............................................... 39<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1. Nhóm tư liệu sưu tầm ....................................................................................... 39<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2. Nhóm tư liệu đã được nghiên cứu, lưu hành .................................................... 40<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3. Nhận xét tư liệu ......................................................................................................... 41<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.1. Nhận xét kết quả nhóm tư liệu điền dã ............................................................. 41<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2. Nhận xét kết quả đối chiếu tư liệu .................................................................... 43<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Chương 3: ĐẶC THÙ TRONG SINH HOẠT VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA CƯ DÂN<br /> PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ........................................................... 47<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1. Cách thức và nội dung sinh hoạt văn học dân gian của cư dân phía Bắc trên địa bàn<br /> T<br /> 0<br /> <br /> tỉnh Kiên Giang ................................................................................................................ 47<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1.1. Cơ cấu thể loại văn học dân gian trong sinh hoạt văn học dân gian của cư dân<br /> phía Bắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ....................................................................... 47<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1.2. Cách thức và nội dung sinh hoạt văn học dân gian phổ biến ........................... 51<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1.3. Cách thức và nội dung sinh hoạt văn học dân gian riêng của từng nhóm cư dân<br /> .................................................................................................................................... 55<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.2. Những nét đặc thù trong sinh hoạt văn học dân gian của cư dân phía Bắc trên địa<br /> T<br /> 0<br /> <br /> bàn tỉnh Kiên Giang ......................................................................................................... 59<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.2.1. Tâm thức trong sinh hoạt văn học dân gian ..................................................... 59<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.2.2. Sự giao thoa, ảnh hưởng trong sinh hoạt văn học dân gian của cư dân phía Bắc<br /> với cư dân bản địa ...................................................................................................... 62<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.3. Quy luật vận động trong sinh hoạt văn học dân gian của cư dân phìa Bắc trên địa<br /> T<br /> 0<br /> <br /> bàn tỉnh Kiên Giang ......................................................................................................... 66<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.3.1. Quy luật vận động: Vùng ngoại biên bảo lưu văn hóa tốt hơn vùng trung tâm67<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.3.2. Quy luật vận động: Thích nghi môi trường trong sinh hoạt văn học dân gian . 68<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> KẾT LUẬN.......................................................................................................................... 71<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 74<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................................ 77<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2