intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến thế kỉ XIX)

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
62
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến thế kỉ XIX)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến thế kỉ XIX) được nghiên cứu nhằm khảo sát, phân tích lý giải những biểu hiện của yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại Việt Nam (thế kỉ XV đến hết thế kỉ XIX) và tìm ra những giá trị thẩm mĩ đặc sắc mà những yếu tố kì ảo đó mang lại. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích đến các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn học: Yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến thế kỉ XIX)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ____________________<br /> <br /> Lê Thùy Dung<br /> <br /> YẾU TỐ KÌ ẢO<br /> TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI<br /> (THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XIX)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ____________________<br /> <br /> Lê Thùy Dung<br /> <br /> YẾU TỐ KÌ ẢO<br /> TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI<br /> (THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XIX)<br /> Chuyên ngành : Văn học Việt Nam<br /> Mã số<br /> : 60 22 34<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. LÊ THU YẾN<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình học tập tại trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí<br /> Minh, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng mà tôi trân trọng tri<br /> ân:<br /> Tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Lê Thu Yến, giảng viên<br /> trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, người hướng dẫn luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa ngữ văn trường Đại học Sư<br /> Phạm thành phố Hồ Chí Minh, phòng Sau đại học đã tạo điều kiện cho tôi<br /> trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện và động viên tôi trong<br /> thời gian vừa qua.<br /> Người viết luận văn<br /> Lê Thùy Dung<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ................................................................7<br /> 1.1. Các khái niệm ...................................................................................................7<br /> 1.1.1.Văn xuôi trung đại .......................................................................................7<br /> 1.1.2. Yếu tố kì ảo...............................................................................................13<br /> 1.2. Cơ sở hình thành các yếu tố kì ảo trong văn học trung đại ............................21<br /> 1.2.1. Văn học trung đại mang đậm dấu ấn văn học dân gian ...........................21<br /> 1.2.2. Văn học trung đại chịu ảnh hưởng của các tư tưởng Nho - Phật - Đạo ...25<br /> 1.2.3. Văn học trung đại gắn liền với tín ngưỡng dân gian người Việt ..............27<br /> Chương 2 : NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG MỘT SỐ<br /> TÁC PHẨM VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI ............................................31<br /> 2.1. Cốt truyện kì ảo ..............................................................................................31<br /> 2.1.1. Cốt truyện bắt nguồn từ các môtip kì ảo ..................................................31<br /> 2.1.2. Cốt truyện bắt nguồn từ các tình huống kì ảo ..........................................41<br /> 2.2. Nhân vật kì ảo .................................................................................................44<br /> 2.2.1. Nhân vật có yếu tố kì ảo ...........................................................................45<br /> 2.2.2. Nhân vật kì ảo...........................................................................................52<br /> 2.3. Không gian, thời gian kì ảo ............................................................................63<br /> 2.3.1. Không gian kì ảo ......................................................................................64<br /> 2.3.2. Thời gian kì ảo ..........................................................................................72<br /> Chương 3 : GIÁ TRỊ THẨM MĨ CỦA YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG MỘT SỐ<br /> TÁC PHẨM VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI ..........................................81<br /> 3.1. Cái kì ảo là yếu tố phản ánh hiện thực và phản ánh nhận thức, tư tưởng về<br /> cuộc sống ...............................................................................................................81<br /> 3.1.1. Phản ánh hiện thực cuộc sống ..................................................................81<br /> <br /> 3.1.2. Phản ánh nhận thức, tư tưởng về cuộc sống .............................................91<br /> 3.2. Kì ảo có ý nghĩa như một thủ pháp nghệ thuật có sức hấp dẫn riêng.............94<br /> 3.2.1. Kích thích trí tưởng tượng ........................................................................94<br /> 3.2.2. Khơi dậy sự ham muốn khám phá ............................................................98<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................102<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................105<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2