intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp cao học: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng chanh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Trần Nguyễn Trúc Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:104

276
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp cao học "Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng chanh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp" được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng trồng chanh của nông hộ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, phân tích hiệu quả kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng chanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp cao học: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng chanh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL TRẦN NGUYỄN TRÚC GIANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ  MÔ HÌNH TRỒNG CHANH  HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2015
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL TRẦN NGUYỄN TRÚC GIANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ  MÔ HÌNH TRỒNG CHANH  HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MA NGANH: 52 62 01 16 ̃ ̀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS. TS. DƯƠNG NGỌC THÀNH
 3. 2015
 4. CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này với đề  tựa là “Phân tích hiệu quả  kinh tế  mô hình  trồng   chanh   huyện   Cao   Lãnh   tỉnh   Đồng   Tháp”,   do   học   viên   Trần  Nguyễn Trúc Giang thực hiện theo sự hướng dẫn của PGs.TS Dương Ngọc   Thành. Luận văn đã được báo cáo và được hội đồng chấm luận văn thông  qua ngày ..... tháng ..... năm….  Ủy viên Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Cán bộ hướng dẫn Chủ tịch hội đồng PGS.TS. Dương Ngọc Thành i
 5. LỜI CẢM TẠ           Qua 02 năm học tập và nghiên cứu tại Viện nghiên cứu & Phát triển   Đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại Học Cần Thơ, được quý Thầy,  Cô tận tình hướng dẫn, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức thiết thực và  bổ ích phục vụ cho cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Bản thân  luôn trân trọng những tình cảm, sự nhiệt tình mà quý Thầy, Cô đã giành cho  bản thân tôi và cho lớp Cao học Phát triển nông thôn khóa 20. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm  ơn đến quý Thầy Cô ở  Viện Nghiên  cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Cần Thơ  đã  cung cấp những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập và   nghiên cứu tại Trường. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Dương   Ngọc Thành – Thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và hỗ trợ tôi   ́ ời gian thực hiện luận văn này. trong suôt th Tôi xin gửi lời cảm  ơn đến quý cơ  quan: Chi cục Bảo vệ  thực vật   tỉnh Đồng Tháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao   Lãnh,  Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh và các cán bộ  khuyến nông cùng bà  con nông dân trồng chanh đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra thực   tế. Tôi cũng xin cảm  ơn các chú, các anh chị  em lớp Cao học Phát triển   Nông thôn khóa 20 và các bạn hữu đã thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong   thời gian học tập tại Trường và trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn những người thân trong gia đình đã hỗ trợ, tạo mọi điều   kiện, động viên tôi vượt qua khó khăn trong học tập và trong cuộc sống để  hoàn thành khóa học và hoàn chỉnh luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Trần Nguyễn Trúc Giang ii
 6. TÓM TẮT   Huyện Cao Lãnh là nơi có diện tích trồng chanh lớn nhất trong tỉnh   Đồng Tháp và đang được sự quan tâm đặc biệt từ nông dân và chính quyền   địa phương.  Cây chanh là một trong những chương trình trọng điểm để   phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân nông thôn tại địa   phương.   Đề   tài  “Phân   tích  hiệu  quả   kinh   tế   của  mô   hình  trồng  chanh   huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp” nhăm đánh giá th ̀ ực trạng trồng chanh   tại địa phương, tìm ra những mặt tồn tại và nguyên nhân  ảnh hưởng đến   hiệu quả sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp để  góp phần phát triển mô   hình trồng chanh tại địa phương và những vùng lận cận.  Đề  tài được thực hiện dựa trên số  liệu phỏng vấn trực tiếp 90 hộ   trồng chanh tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sử  dụng  phương pháp phân tích chi phí  –  lợi ích và hàm hồi quy để  xác định lợi   nhuận và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trồng chanh. Kết quả  nghiên cứu cho thấy, hoạt động trồng chanh của hộ  có tham   gia vào hợp tác xã đạt hiệu quả cao hơn so với các nông hộ sản xuất riêng   lẻ. Hộ  trồng chanh vẫn có lời khi đưa công lao động nhà vào chi phí sản   xuất. Kết quả của mô hình hồi qui cho thấy trình độ  học vấn, số  lần tham   gia tập huấn, tổng chi phí sản xuất, nhóm hộ sản xuất là những yếu tố ảnh   hưởng đến hiệu quả  của việc trồng chanh. Dựa vào kết quả  nghiên cứu,   một số giải pháp về cải thiện chất lượng cây giống, nâng cao kỹ thuật sản   xuất, cùng các chính sách nông nghiệp có liên quan để  góp phần thúc đẩy   phát triển mô hình trồng chanh tại địa phương đã được đề xuất. Từ khóa: chanh, hiệu quả kinh tế, mô hình trồng chanh iii
 7. ABSTRACT Cao   Lanh   is   the   district   with   a  largest   lemon   area   of   Dong   Thap   province and is the special interest from government. Lemon tree is one of   the key programs for economic development to increase the income of rural   farmers in the local. Research on “Effective economic analysis of lemons   grown model at Cao Lanh district Dong Thap province” to assess the current   of  lemon growing in local to find out  the existence and reasons that affect   production efficiency, then propose solutions to improve to the development of   the lemon model in the local and neighboring areas. This study was conducted based on survey of  120 households at Binh   Thanh commune, Cao  Lanh district, Dong Thap province. Using Costs and   Returns Analysis (CRA) and regression to determine profitability and factors   affecting the production efficiency.  The results showed that activities of households in   agricultural   cooperative   achieved higher efficiency with  households don’t join on agricultural cooperative. Farmers  still have profit even when putting family labor in production cost. Results of   regression   model   showed   that:   education   level,   training   participation,   production costs and farmers group are factors affecting the result. Based on   the results, this topic also suggest some solutions to improve varieties  quality,  advanced   g   growing   techniques,   and   policies   related   to   agriculture   contributing to the development of the lemon model at local.      Keywords: economic efficiency, lemon, the lemon model iv
 8. TRANG CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả  nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất   cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày …/…/2015 Tác giả luận văn Trần Nguyễn Trúc Giang v
 9. MỤC LỤC Chấp thuận của hội đồng.................................................................................i Lời cảm tạ.......................................................................................................ii Tóm tắt............................................................................................................iii Abstract............................................................................................................iv Trang cam kết kết quả.....................................................................................v Mục lục...........................................................................................................vi Danh sách bảng.............................................................................................viii Danh sách hình..................................................................................................x Danh mục từ viết tắt......................................................................................xi Chương 1: Giới thiệu....................................................................................1 1.1 Đặt vấn đề.................................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................1 1.2.1 Mục tiêu chung..................................................................................1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể................................................................................2 1.3 Câu hỏi và giả thiết nghiên cứu.................................................................2 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................2 1.3.2 Giả thiết nghiên cứu.........................................................................2 1.4 Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu..............................................2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu.......................................................................2 1.4.2 Giới hạn về nội dung nghiên cứu....................................................2 1.4.3 Giới hạn về không gian nghiên cứu.................................................2 1.4.4 Giới hạn về thời gian nghiên cứu....................................................2 1.5 Kết quả mong đợi......................................................................................3 1.6 Cấu trúc luận văn.....................................................................................3 Chương 2: Tổng quan tài liệu......................................................................5 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu....................................................................5 2.1.1 Đặc điểm địa lý, tự nhiên, và kinh tế xã hội....................................5 2.1.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp năm 2014 tinh Đông Thap ̉ ̀ ́ 10 2.1.3 Tình hình phát triển trang trại, hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu  thụ...................................................................................................................12 2.2 Một số vấn đề lý luận cơ bản về cây ăn quả có múi......................17 2.2.1 Khái niệm, nguồn gốc và một số đặc tính của cây ăn quả  có múi ........................................................................................................................ 17 2.2.2 Đặc điểm thực vật học của cây có múi.........................................17 vi
 10. 2.2.3 Giá trị sử dụng của cây có múi...................................................18 2.2.4  Tình hình sản xuất và tiêu thụ cây có múi trên thế giới và tại Việt   Nam................................................................................................................18 2.3 Một số vấn đề về GAP...........................................................................23 2.3.1 Định nghĩa về GAP.........................................................................23 2.3.2 Nguồn gốc GAP..............................................................................23 2.3.3 Những yêu cầu chính của việc sản xuất theo GAP.......................24 2.3.4 Lợi ích của việc sản xuất theo GAP..............................................24 2.4 Một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài.............................................24 Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu..................................27 3.1 Phương pháp tiếp cận..............................................................................27 3.2 Phương pháp thu thập số liệu..................................................................28 3.3 Phương pháp phân tích số liệu.................................................................29 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả..........................................................29 3.3.2 Phương pháp phân tích doanh thu – chi phí....................................30 3.3.3 Phương pháp phân tích hồi quy tương quan đa biến......................31 3.3.4 Phương pháp kiểm định giả thuyết................................................32 3.3.5 Phương pháp tổng hợp...................................................................32 Chương 4: Kết quả và thảo luận..............................................................34 4.1 Thông tin nông hộ.....................................................................................34 ̉ ̣ ́ ̀ ơi tinh 4.1.1 Tuôi, hoc vân va gi ́ ́ ............................................................34 ̉ ̣ 4.1.2 Nhân khâu va lao đông c ̀ ủa nông hộ...........................................36 ̣ ̉ ́ ủa nông hộ...........................37 4.1.3 Đât đai va kinh nghiêm san xuât c ́ ̀ 4.2 Thực trạng sản xuất chanh...................................................................39 4.3 Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng chanh năm 2014......................48 4.3.1 Chi phí sản xuất..............................................................................48 4.3.2 Thu nhập của nông hộ trồng chanh................................................50 4.3.3 Hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất chanh........................51 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất chanh của nông hộ......52 4.5  Giải  pháp phát triển   mô  hình trồng  chanh  tại  huyện  Cao   Lãnh tỉnh  Đồng Tháp....................................................................................................58 4.5.1 Căn cứ của giải pháp......................................................................58 4.5.2 Giải pháp phát trển mô hình trồng chanh.......................................58 Chương 5: Kết luận và đề xuất................................................................65 5.1 Kết luận...................................................................................................65 vii
 11. 5.2 Đề xuất....................................................................................................66 Tài liệu tham khảo.........................................................................................67 Phụ lục...........................................................................................................69 viii
 12. DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Dân số trung bình năm 2000­2014.........Error: Reference source not found7 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất một số loại cây có múi trên thế giới.......Error: Reference source not found1 Bảng 2.3: Biến thiên diện tích và sản lượng cây có múi tại Việt Nam..Error: Reference source not found2 Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ  sản phẩm quả   ở  các thành phố  và các vùng ....................................................................Error: Reference source not found2 Bảng 3.1 Diện tích và sản  lượng chanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng  Tháp............................................................Error: Reference source not found8 Bảng 3.2: Cơ cấu mẫu điều tra ở địa bàn nghiên cứu Error: Reference source not found9 Bảng 4.1: Nhóm tuổi của chủ hộ..................................................................34 Bảng 4.2: Trình độ học vấn của chủ hộ theo loại mô hình..........................35 Bảng 4.3: Cơ cấu giới tính trong quan sát mẫu.............................................36 Bảng 4.4: Số nhân khẩu trong gia đình chủ hộ.............................................36 Bảng 4.5: Số lao động tham gia trồng chanh trong gia đình..........................37 Bảng 4.6: Diện tích trồng chanh của nông hộ...............................................38 Bảng 4.7: Kinh nghiệm trồng chanh của nông hộ........................................39 Bảng 4.8: Lý do tham gia trồng chanh...........................................................40 Bảng 4.9: Nơi mua giống sản xuất chanh.....................................................40 Bảng 4.10: Lý do chọn nơi mua giống sản xuất chanh................................41 Bảng 4.11: Mật độ trồng chanh của nông hộ...............................................41 Bảng 4.12: Tình hình tham gia tập huấn ky thu ̃ ật của nông hộ....................42 Bảng 4.13: Nơi mua phân, thuốc BVTV........................................................43 Bảng 4.14: Phương thức thanh toán khi mua phân thuốc BVTV..................43 Bảng 4.15:  Lý do chọn cửa hàng mua phân thuốc bảo vệ thực vật............44 Bảng 4.16: Xác định thời điểm bón phân và phun thuốc BVTV theo nhóm. 44 Bảng 4.17:  Lý do tham gia hợp tác xã...........................................................45 Bảng 4.18:  Lý do không tham gia hợp tác xã................................................46  Bảng 4.1: Nhóm tuổi của chủ hộ            đvt: tuổi                                                        ....................................................       38  Bảng 4.2: Trình độ học vấn của chủ hộ theo loại mô hình                                         .....................................       39 ix
 13.  Bảng 4.3: Cơ cấu giới tính trong quan sát mẫu                                                            ........................................................       40  Bảng 4.4: Số nhân khẩu trong gia đình chủ hộ (người/hộ)                                         .....................................       40  Bảng 4.5: Số lao động tham gia trồng chanh trong gia đình (người/hộ)                     .................       41  Bảng 4.6: Diện tích trồng chanh của nông hộ (công = 1.000m2)                                ............................       42  Bảng 4.7: Kinh nghiệm trồng chanh của nông hộ         đvt: năm                                 .............................       43  Bảng 4.8: Lý do tham gia trồng chanh                                                                           .......................................................................       44  Bảng 4.9: Nơi mua giống sản xuất chanh                                                                    ................................................................       44  Bảng 4.10: Lý do chọn nơi mua giống sản xuất chanh                                               ...........................................       45  Bảng 4.11: Mật độ trồng chanh của nông hộ    đvt: cây/1.000m2                               ...........................       46  Bảng 4.12: Tình hình tham gia tập huấn ky thu ̃ ật của nông hộ                                   ...............................       47  Bảng 4.13: Nơi mua phân, thuốc BVTV                                                                       ...................................................................       48  Bảng 4.14: Phương thức thanh toán khi mua phân thuốc BVTV                                 .............................       48  Bảng 4.15:  Lý do chọn cửa hàng mua phân thuốc bảo vệ thực vật                           .......................       49  Bảng 4.17:  Lý do tham gia hợp tác xã                                                                          ......................................................................       50  Bảng 4.18:  Lý do không tham gia hợp tác xã                                                               ...........................................................       51  Bảng 4.19: Mong muốn khi tham gia hợp tác xã                                                          ......................................................       51  Bảng 4.20: Khó khăn trong sản xuất chanh                                                                  ..............................................................       52 ̉ ́ ̀ ̉  Bang 4.21: Chi phi trung binh san xu ất chanh năm 2014 (1.000 đồng/1.000m2)          55 .....      ̉ Bang 4.22: Sản  lượng, giá bán, doanh thu và lợi nhuận trung binh  c ̀ ủa nông hộ   trồng chanh năm 2014                                                                                                    ................................................................................................       56 ̉  Bang 4.23: Hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất chanh năm 2014                         ....................       57 Bảng 4.26 : Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận/công của mô hình trồng chanh                                                                                                                                        61 .....................................................................................................................................       Bảng 4.27 : Bảng ma trận SWOT                                                                                 .............................................................................       67 x
 14. xi
 15. DANH SÁCH HÌNH  Hình 2.1 Bản đồ Tỉnh Đồng Tháp                                                                                   ...............................................................................      5  Hình 2.2 Bản đồ huyện Cao Lãnh                                                                                 .............................................................................       10 xii
 16. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long GRDP ̉ Gross regional  domestic product    (Tông sản phẩm trên  địa bàn) DT Doanh thu CP Chi phí LN Lợi nhuận TB Trung binh ̀ KIP Key Informant Panel (Phỏng vấn nhóm người am hiểu) PRA Participatory Rural Appraisal (Đánh giá nông thôn có sự  tham gia) HTX Hợp tác xã BVTV Bảo vệ thực vật ASEAN Association   of   Southeast   Asian  Nations   (Hiệp   hội   các  quốc gia Đông Nam Á) AFTA ASEAN   Free   Trade   Area   (Khu   vực   mậu   dịch   tự   do   ASEAN) WTO Word   Trade   Organization   (Tổ   chức   thương   mại   thế  giới) xiii
 17. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Đồng Tháp là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp  lớn nhất đồng bằng Sông Cửu Long, với tổng diện tích đất tự  nhiên là   337.876ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 258.892 ha (chiếm 76,6%).   Nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu, với hệ thống sông ngòi chằng chịt,   Đồng Tháp chủ trương lấy nông nghiệp làm ngành kinh tế  trọng điểm cho  sự  phát triển của tỉnh. Trong đó, trồng trọt được xem là ngành chủ  lực với   giá trị sản xuất năm 2014 đạt 26.170 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng giá trị  sản   xuất ngành nông nghiệp (Sở  nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng   Tháp, 2014). Với mục tiêu phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững, tỉnh Đồng   Tháp đã và đang thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp với việc quy  hoạch lại vùng sản xuất theo hướng tập trung đồng thời mạnh dạn chuyển   đổi từ  các loại cây trồng kém hiệu quả  sang các loại cây trồng mang lại   hiệu quả  kinh tế  cao hơn. Cụ  thể, diện tích gieo trồng cây hàng năm của  tỉnh có xu hướng giảm, với diện tích năm 2014 là 562.494 ha, giảm 9.270 ha   so với năm 2013. Thay vào đó, diện tích trồng cây ăn trái đang ngày càng  tăng lên, diện tích năm 2014 là 23.421 ha, tăng 590 ha so với năm 2013. Qua  đó, giá trị  ngành trồng trọt cũng có xu hướng tăng, với tổng giá trị  ngành   trồng trọt năm 2014 đạt 26.170 tỷ đồng, tăng 1.972 tỷ đồng so với năm 2013   (Cục thống kê tỉnh Đồng Tháp, 2014). Căn cứ  trên tình hình đó, tỉnh  Đồng Tháp chủ  trương tiếp tục  đẩy  mạnh chuyển đổi cơ  cấu nông nghiệp, với việc chọn những cây trồng có   thương hiệu và lợi thế cạnh tranh để phát triển như: mô hình trồng xoài tại  thành phố Cao Lãnh, mô hình sản xuất ớt tại huyện Thanh Bình, rau an toàn  tại huyện Hồng Ngự, mô hình trồng chanh tại huyện Cao Lãnh...(Ủy ban   nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 2014) Trong đó các mô hình được kể trên, mô hình trồng chanh tại huyện Cao  Lãnh đã đăng kí được thương hiệu, bước đầu xây dựng và áp dụng quy   trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP. Đây là mô hình đang rất được sự  quan   tâm từ chính quyền và bà con nông dân tại địa phương. Tuy nhiên cần có đề  tài nghiên cứu cụ  thể  để  đánh giá rõ hơn về  hiệu quả  của mô hình trồng   chanh theo quy trình sản xuất GAP. Xuất phát từ  thực tế  đó đề  tài: “Phân  tích hiệu quả  kinh tế  của mô hình trồng Chanh huyện Cao Lãnh tỉnh  Đồng Tháp” được thực hiện. 1
 18. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả kinh tế va đ ̀ ề xuất giải pháp phát triển cho mô hình  trồng chanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1) Đánh giá hiện trạng trồng chanh của nông hộ  tại huyện Cao Lãnh,   tỉnh Đồng Tháp 2) Phân tich hi ́ ệu quả   kinh tế  va cac nhân tô anh h ̀ ́ ́ ̉ ưởng đên hiêu qua ́ ̣ ̉  kinh tế của nông hộ trồng chanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3)  Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình trồng chanh tại huyện Cao   Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu ­ Tình hình sản xuất chanh như  thế  nào? Định hướng phát triển mô  hình trồng chanh ra sao? Hoạt động sản xuất và tiêu thụ chanh của hộ trồng   chanh tại huyện Cao Lãnh như thế nào? ­ Mô hình trồng chanh mang lại hiệu quả  như  thế  nào đối với nông   hộ? Đâu là tiềm năng phát triển của việc trồng chanh? ­ Hoạt động trồng chanh của nông hộ chịu tác động bởi những nhân tố  nào? Đâu là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp? ­ Giải pháp nào được lựa chọn để phát triển mô hình trồng chanh của  nông hộ? 1.3.2 Giả thuyết nghiên cứu ­ Có sự khác biệt ý nghĩa về hiệu quả kinh tế của mô hình chanh giữa   nhóm nông hộ trong hợp tác xã và nhóm nông hộ ngoài hợp tác xã. 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những hoạt động của hộ trồng chanh và hiệu   quả  của nó tại địa bàn nghiên cứu. Trong đề  tài này, tác giả  giới hạn đối  tượng nghiên cứu bao gồm những hộ  có diện tích trồng chanh từ  2.000m 2  trở lên, thời gian trồng chanh ít nhất 5 năm, và độ tuổi của cây từ 5 – 8 tuổi.   Ngoài ra, đề tài cũng tiến hành phỏng vấn đối với lãnh đạo các cơ quan ban   ngành cấp tỉnh, huyện và xã có liên quan để  tìm định hướng trong các giải   pháp phát triển. 1.4.2 Giới hạn về nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tập trung vào phân tích đánh giá thực trạng trồng   2
 19. chanh, so sánh hiệu quả giữa các hộ trồng chanh trong và ngoài hợp tác xã,   các yếu tố   ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng chanh. Từ  đó đề  xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển mô hình trồng chanh theo  hướng bền vững tại địa phương trong thời gian tới. Do thời gian và kinh phí có hạn nên trong nghiên cứu này tác giả  chỉ  phân tích hiệu quả tài chính của các hộ trồng chanh. 1.4.3 Giới hạn về không gian nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu của đề tài là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 1.4.4 Giới hạn về thời gian nghiên cứu Thời gian thực hiện trong năm 2015. 1.5 Kết quả mong đợi Thấy được hiệu quả kinh tế ở các hình thức sản xuất khác nhau của 2   nhóm nông hộ  trong và ngoài hợp tác xã, từ  đó thấy được hình thức nào  mang lại hiệu quả cao hơn cho nông dân. Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc trồng chanh, từ  đó đề xuất giải pháp phát triển mô hình theo hướng bến vững. 1.6 Cấu trúc luận văn Nội dung của luận văn được kết cấu gồm 05 chương: Chương 1: Giới thiệu Gồm các nội dung bối cảnh chung về  vấn đề  nghiên cứu và sự  cần  thiết của đề  tài, giới thiệu mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả  thuyết nghiên cứu, phạm vi giới hạn nghiên cứu của đề  tài, kết quả  mong  đợi cua đ ̉ ề tài, giới thiệu cấu trúc luận văn. Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương này mô tả  tổng quan về vung nghiên c̀ ứu cu thê la tinh Đ ̣ ̉ ̀ ̉ ồng   Tháp,   huyêṇ   Cao  Lãnh   và   xã   Bình   Thạnh,  lược   khảo   kêt́   quả   từ  nhưng ̃   nghiên cứu trước đây có liên quan hiêu qua mô hinh s ̣ ̉ ̀ ản xuất cây ăn trái nói  chung và cây chanh nói riêng Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Mô tả phương phap tiêp cân,  ́ ́ ̣ giải thích một số thuật ngữ, khái niệm có  liên quan được sử  dụng trong luận văn. Đông th ̀ ời nêu phương phap chon ́ ̣   mâu, quan sat mâu, ph ̃ ́ ̃ ương phap thu thâp sô liêu th ́ ̣ ́ ̣ ứ câp va s ́ ̀ ơ câp, ph ́ ương  phap phân tich cho t ́ ́ ưng muc tiêu cu thê. ̀ ̣ ̣ ̉ Chương 4: Kết quả và thảo luận ̣ ̉ ̣ Đây la phân trong tâm cua luân văn, bao g ̀ ̀ ồm các kêt qua nghiên c ́ ̉ ứu  tương ưng v ́ ơi nh́ ưng muc tiêu cu thê. Phân tích s ̃ ̣ ̣ ̉ ố liệu và thảo luận các kết   quả  theo hệ  thống các câu hỏi đã được đặt ra trong quá trình nghiên cứu.  3
 20. ̣ ́ ưa ra môt sô giai phap Măt khac, đ ̣ ́ ̉ ́  liên quan đến viêc phat triên bên v ̣ ́ ̉ ̀ ưng mô ̃   ̀ ản xuất tai vung nghiên c hinh s ̣ ̀ ứu. Chương 5: Kết luận và kiến nghị Chương này trình bày ngắn gọn những kết luận rút ra được từ kết quả  nghiên cứu tương ưng v ́ ơi các m ́ ục tiêu và nội dung của chương 4. Chương   này cũng bao gồm các nội dung đề  xuất và kiến nghị  mở  rộng nghiên cứu  để  giải quyết một số  vấn đề  còn tồn tại liên quan đến viêc phat triên mô ̣ ́ ̉   ̀ ản xuất chanh.  hinh s Phần cuối luận văn la phân li ̀ ̀ ệt kê các tài liệu tham khảo trong quá  trinh th ̀ ực hiên và ph ̣ ụ lục gồm nội dung phiếu điều tra phỏng vấn nông hộ,  kết quả xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2