intTypePromotion=1

Luyện nghe Tiếng Anh BBC

Chia sẻ: Nguyen Thi My | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
282
lượt xem
79
download

Luyện nghe Tiếng Anh BBC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Luyện nghe Tiếng Anh BBC là bài đọc Tiếng Anh và được dịch ra Tiếng Việt để người đọc luyện nghe, luyện dịch Tiếng Anh hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện nghe Tiếng Anh BBC

  1. A Way for Some Wealthy Investors Cách Để Các Nhà Đầu Tư Giàu Có to Get US Visas Xin Được Visa Mỹ From VOA Learning English, this is Từ chương tr.nh học tiếng Anh qua the Economics Report. VOA, đây là bản tin Kinh Tế. What do these four things have in Bốn cụm từ sau có điểm chung g.: một common: a proposed wind farm in the nhà máy điện cối xay gió ở tiểu bang American state of Washington; a gold Washington, Mỹ; một mỏ vàng ở mine in Idaho; a new casino in Las Idaho, Vegas; and ski resort expansions in một s.ng bạc mới ở Las Vegas; và sự Vermont? mở rộng khu resort trượt ván ở They are all investments for wealthy Vermont? foreigners seeking green cards to live Chúng đều là những khoản đầu tư cho in the United States. người nước ngoài giàu có đang muốn Under American law, foreigners can có get such visas if they invest at least thẻ xanh để sống ở Hoa Kỳ. $500,000 to create at least 10 jobs in Theo luật Hoa Kỳ, những người nước the country. ngoài có thể xin được visa kiểu thế Here is an example of how the program này works. A few years ago Jordan Gagner nếu họ đầu tư ít nhất 500 ngh.n đô để and his wife needed to move from their tạo ra ít nhất 10 công việc ở Mỹ. home in Canada to a drier climate, like Đây là một ví dụ về cách thức hoạt Arizona. động At first, the possibility of getting a visa của chương tr.nh này. Cách đây mấy seemed unlikely. But then, he heard năm, Jordan Gagner và vợ m.nh cần about the immigrant investor visa. chuyển từ Canada đến một nơi khí hậu Jorndan Gagner and several other khô hơn như Arizona. foreign investors offered $500,000 Ban đầu, dường như không có khả dollars each to build an assisted living năng center in Bellingham, Washington. để xin được visa. Nhưng sau đó, anh Mr. Gagner was credited with creating nghe nói về visa cho những nhà đầu tư many jobs during the recession, and his nhập cư. whole family received green cards. Jorndan Gagner và một số nhà đầu tư Companies that bring together nước ngoài khác đ. đầu tư 500 ngh.n đô investors and possible borrowers are mỗi người để thành lập một trung tâm officially known as "EB-5 regional hỗ centers". trợ (người già và tàn tật) ở Bellingham, The name comes from the part of the Washington. immigration law that set up the Anh Gagner đ. tạo ra được rất nhiều immigrant investor visa. công việc trong suốt thời kỳ suy thoái, Some Americans have expressed và
  2. concerns about the program. cả gia đ.nh của anh đ. được nhận thẻ Landowner Harland Radomske first xanh. heard about it when a group of wealthy Các công ty đưa các nhà đầu tư và Koreans were invited to invest in a những người vay nợ tiềm năng lại với wind farm on land next to his property. nhau có tên gọi chính thức là “trung He fears a wind farm would reduce the tâm value of his ranch. khu vực EB-5” Yet, even with the disputes over Tên gọi này bắt nguồn từ một phần immigration, the foreign investor của program has a lot of support in bộ luật nhập cư nêu lên các điều Congress. khoản There is also a move to make the về visa nhập cư cho nhà đầu tư. program permanent. Một số người Mỹ đ. thể hiện sự lo lắng về chương tr.nh này. Một chủ đất là Harland Radomske đầu tiên nghe về chương tr.nh này khi một nhóm người giàu có ở Hàn Quốc được mời đầu tư vào một nhà máy điện trên đất gần nhà ông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản