intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Chia sẻ: Tuan Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

126
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 |Systems Management Server (SMS) | RETAIL | 924 Mb The next release of Systems Management Server (SMS), entitled System Center Configuration Manager 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft System Center Configuration Manager 2007

  1. Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Microsoft System Center Configuration Manager 2007 |Systems Management Server (SMS) | RETAIL | 924 Mb The next release of Systems Management Server (SMS), entitled System Center Configuration Manager 2007, is now available for download. With major investments in simplicity, configuration, deployment and security, Configuration Manager 2007 dramatically simplifies system deployment, task automation, compliance management, and policy based security management allowing for increased business agility. The new release of System Center Configuration Manager 2007 provides the control necessary to manage change in today's dynamic IT infrastructures more effectively. It delivers robust capabilities, including comprehensive deployment and updating functionality, enhanced insight and control, and optimization for Windows with extensibility beyond. These capabilities can be used to manage servers, clients, and handheld devices, across physical, virtual, distributed, or mobile systems. System Center Configuration Manager 2007 is built on key Microsoft technologies such as Windows Server Update Services (WSUS), Active Directory, and Windows OS tools and technologies (Windows Preinstallation Environment (WinPE), WIM, and XML), and leverages the knowledge-driven IT management of System Center. It helps administrators minimize thenumber of OS images to manage, more easily define and track systems compliance, and improve systems performance and security to better manage today's dynamic infrastructure.
  2. Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Home Page Download: 8x100Mb, 1x15Mb Download from Point Upload: Code: http://www.pointupload.com/en/server/4D4752BB15/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part01-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/7B34028715/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part02-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/304775AA15/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part03-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/E69D71B615/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part04-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/EBEF72D815/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part05-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/907CF13315/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part06-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/F752C96115/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part07-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/BA84688815/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part08-rar.html http://www.pointupload.com/en/server/87F8E54915/MicroSCCM-megasharesvn-dot- com-part09-rar.html thêm mirror rs: Code: Part 01 Part 02 Part 03 Part 04 Part 05 Part 06 Part 07 Part 08 Part 09 __________________ - đây là phần mềm hệ thống giúp admininistator đơn giản công việc thiết lập hệ thống, thực hiện các tác vụ tự động, đem lại sự hiểu quả cho hệ thống,thiết lập chính sách bảo mật, cập nhật lỗi cho toàn bộ hệ thống (các máy PC, thiết bị di động,). System Center
  3. Configu uration Maanager 2007 được xây dựng từ W 7 Windows Server Upda Service, ate Active DDirectory và công cụ của Windo and cá kĩ thuật n (Wind v ows ác như dows Preinstaallation En nvironment (WinPE), WIM, and XML), an leverage the t d nd es knowled dge-driven IT manag gement of S System Cen (cái nà dịch là k nter ày kiến thức q quản lý hệ thố trung tâm ) ống t Ps: phần mềm này chỉ sử dụng cho cơ q n y quan tổ chức với hệ t thống nhiều máy tính Do u h. đó ngườ dùng cá nhân khôn nên sử d ời ng dụng cái nà ày
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2