Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và bảo vệ quyền SHTT....

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
434
lượt xem
68
download

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và bảo vệ quyền SHTT....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định này qui định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở Hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính,kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và qui định quản lý nhà nước về sở hữu trí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và bảo vệ quyền SHTT....

Đồng bộ tài khoản