intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền sở hữu trí tuệ

Xem 1-20 trên 631 kết quả Quyền sở hữu trí tuệ
 • Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Phần này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  doc341p mrcheng 22-06-2011 353 151   Download

 • Để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đúng và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn như sau: 1. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan 1.1. Người nào cố ý thực hiện một trong các hành vi...

  pdf3p trannhu 07-07-2009 490 116   Download

 • 3. Để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và có hiệu quả, mỗi Bên tối thiểu phải thực hiện Chương này và các quy định có nội dung kinh tế của: A. Công ước Geneva về bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống sự sao chép trái phép, năm 1971 (Công ước Geneva); B. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật, năm 1971 (Công ước Berne); C. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, năm 1967...

  pdf16p trannhu 07-07-2009 371 112   Download

 • Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) trở nên đặc biệt quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trên thực tế, ở Việt Nam chưa bao giờ vấn đề bảo hộ QSHTT lại được coi trọng như hiện nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước với rất nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi chúng ta phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy...

  pdf130p vinamilkvietnam 21-08-2012 290 95   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và qui định quản lý nhà nước...

  pdf0p doxuan 07-07-2009 461 91   Download

 • Với mong muốn giảm bớt những lệch lạc và những trở ngại trong hoạt đọng thương mại quốc tế lưu ý tới sự cần thiết phải thúc đẩy việc bảo hộ một cách có hiệu quả và toàn diện các quyền sở hữu trí tuệ, và bảo đảm ràng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành ràng buộc đối với hoạt động thương mại hợp pháp:

  pdf37p tuongvan 08-07-2009 210 75   Download

 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Tái Bản Lần Thứ Nhất Bổ Sung, Sửa Đổi Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ)" nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành luật, các học viên của các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ và các luật sư. Cách tiếp cận vấn đề của tác giả là xem xét và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích luật pháp trên những nguyên tắc triết học và kinh tế, dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf325p little_12 16-06-2014 268 67   Download

 • Paul E. Salmon Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế về IPR tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chặt chẽ sở hữu trí tuệ, và nhờ vậy sẽ thúc đẩy việc mở rộng kinh tế toàn cầu và phát triển những công nghệ...

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 186 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định thương mại của quyền sở hữu trí tuệ', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lawtm11 22-11-2009 212 55   Download

 • Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) trở nên đặc biệt quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trên thực tế, ở Việt Nam chưa bao giờ vấn đề bảo hộ QSHTT lại được coi trọng như hiện nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước với rất nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi chúng ta phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy...

  pdf134p vascaravietnam 21-08-2012 137 43   Download

 • Hoạt động nhập khẩu song song phát sinh và tồn tại tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cho đến nay, nhiều nước trên thế giới thừa nhận và bảo vệ nhập khẩu song song. Cơ sở pháp lí cho hoạt động nhập khẩu song song là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) và Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 127 41   Download

 • Bài giảng Quyền sở hữu trí tuệ trình bày về định nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các quyền liên quan đến tác giả...

  pdf62p six_12 14-03-2014 180 32   Download

 • Phần 1 Tài liệu Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trình bày các nội dung: Quy định chung về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quy định về quyền sở hữu công nghệ, quy định về quyền tác giả, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf280p tsmttc_003 23-05-2015 105 29   Download

 • Qua bài viết chúng ta sẽ hiểu thêm về khái niệm và việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện.

  pdf13p bella_19 11-03-2014 95 26   Download

 • Về khái niệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Theo nghĩa rộng, thực thi quyền SHTT được hiểu là việc áp dụng các quy định về quyền SHTT vào thực tiễn, bao gồm hoạt động xác lập quyền đối với các đối tượng được bảo hộ, hoạt động khai thác các giá trị liên quan đến khía cạnh thương mại của quyền SHTT....

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 99 23   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Tài liệu Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trình bày các nội dung: Nghị định số 06 /2001/NĐ - CP ngày 01 - 02 - 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 63/CP ngày 24 - 10 - 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về quyền sở hữu công nghiệp, quy định về chuyển giao công nghệ, .... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf275p tsmttc_003 23-05-2015 116 24   Download

 • Jeanne Holden Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) có thể sẽ là một công cụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, ở Gioóc-đa-ni, những cuộc cải cách gần đây trong lĩnh vực QSHTT đã đem lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế của quốc gia này nói chung và cho ngành dược phẩm nói riêng. Ngành dược phẩm của Gioóc-đa-ni đã giành được thị trường xuất khẩu mới và bắt đầu tham gia nghiên cứu sáng tạo, đổi mới. Các lĩnh vực y tế mới như nghiên cứu lâm sàng...

  pdf7p meomayhamchoi 27-06-2011 88 20   Download

 • Bài giảng Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nhằm trình bày về nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, các kỹ năng cơ bản trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

  pdf11p narrow_12 16-07-2014 141 18   Download

 • Phân tích, luận giải và đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa trong hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK của Hải quan là những vấn đề chính mà đề tài "Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu" hướng đến trình bày.

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 112 18   Download

 • Quyền sở hữu trí tuệ Neal Masia Nhiều người trong chúng ta biết việc một thành viên gia đình hoặc một người bạn được hưởng lợi từ một loại thuốc mới: Những tiến bộ trong điều trị ung thư, HIV/AIDS, bệnh tim mạch và hàng loạt những loại bệnh khác gần như vẫn tiếp diễn trong những thập kỷ gần đây, trong nhiều trường hợp, là nhờ có những khám phá ra các loại thuốc mới. Các nhà kinh tế tính toán rằng, gần một nửa sự gia tăng tuổi thọ trung bình trong hơn 15 năm qua ở các quốc...

  pdf5p meomayhamchoi 27-06-2011 81 16   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền sở hữu trí tuệ
p_strCode=quyensohuutritue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2