Thư viện Sở hữu trí tuệ

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, bằng sáng chế, ...
Hiển thị 1-10 trên 6 kết quả
 • Quyết định số 4059/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf2p  quaymax10 04-10-2018 3 0   Download

 • Quyết định số: 73/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "tơ lụa Bảo Lộc" căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  pdf15p  codon_09 29-03-2016 44 0   Download

 • Quyết định Số 466/QĐ-SYT về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Căn cứ Quyết định số 3836/2014/QĐ-UBND, căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND, căn cứ Quyết định 712/QĐ-SYT.

  pdf9p  suti91 19-11-2015 29 0   Download

 • Quyết định Số 226/QĐ-SYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p  suti91 19-11-2015 33 0   Download

 • Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “mác mác đơn dương”; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p  ngochuyen2345 23-10-2015 33 0   Download

 • Ebook Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ (tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ) - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới giới thiệu tới bạn đọc những nội dung sau: Tóm tắt về hoạt động thông tin thương mại, các vấn đề chung, các vấn đề cơ bản về sáng chế, các vấn đề cơ bản về nhãn hiệu, các vấn đề cơ bản về kiểu dáng công nghiệp,&nb...

  pdf94p  tsmstc_001 14-05-2015 69 12   Download

Đồng bộ tài khoản