Thư viện Giáo dục học

Văn bản Luật Giáo dục bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh thành phố ban hành. Văn bản Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị 1-10 trên 327 kết quả
 • Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc4p  sensacoolfree 26-04-2019 18 0   Download

 • Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc40p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành ngày ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc6p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc17p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,

  doc2p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Nội dung "Báo cáo tổng kết số 10/2018/BC-TTND" trình bày hoạt động ban TTND năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019. Mời các bạn tham khảo!

  doc5p  hylvengoc 23-04-2019 0 0   Download

 • Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp Cơ sở, Sở GD&ĐT năm 2018, Hội đồng gồm 14 Tiểu ban đã tiến hành thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN của cán bộ, giáo viên, nhân viên khối các đơn vị trực thuộc.

  doc17p  thanhdanhdan 18-04-2019 2 1   Download

 • Kế hoạch số 11/KH-THPTCL1 giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng thêm lòng yêu nghề mên trẻ. Tạo điều kiện để sinh viên chủ động, sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn ở trường phổ thông, từ đó hình thành các năng lực sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

  doc5p  thanhdanhdan 18-04-2019 3 1   Download

 • Thông tư liên tịch Số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Mời các bạn tham khảo!

  doc6p  thanhdanhdan 18-04-2019 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản