intTypePromotion=1

Những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam - Những biện pháp giải quyết hiện nay: Phần 1

Chia sẻ: Vixyliton Vixyliton | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
53
lượt xem
3
download

Những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam - Những biện pháp giải quyết hiện nay: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm góp phần cung cấp tài liệu cho bạn đọc quan tâm đến các vấn đề kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam - Những biện pháp giải quyết hiện nay. Nội dung của tài liệu cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận chung về giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực trạng giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam - Những biện pháp giải quyết hiện nay: Phần 1

http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2