intTypePromotion=3

Phân tích cung - cầu thị trường

Chia sẻ: Truong Van Kien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
509
lượt xem
90
download

Phân tích cung - cầu thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Cân bằng thị trường Điều gì quyết định cầu về một hàng hóa ? Điều gì quyết định cung về một hàng hóa trên thị trường cạnh tranh ? Xác định giá hàng hóa và lượng bán. Giải thích sự biến động của giá và lượng bán. Cầu (Demand. D) là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus). Lượng cầu (Quantity of Demand: Qd) là số lượng hàng hóa được cầu tại một mức giá. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích cung - cầu thị trường

 1. Bài2   Phân  ch  ung  C ầu  Tí C –  Thị  ường Tr
 2. Thị trường (Luật cung, cầu) Cầu Cung 1. Cân bằng thị trường 2. Hệ số co dãn 3. Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ
 3. I. CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG  Điều gì quyết định cầu về một hàng hoá?  Điều gì quyết định cung về một hàng hoá trên thị trường cạnh tranh?  Xác định giá hàng hoá và lượng bán.  Giải thích sự biến động của giá và lượng bán
 4. CẦ U  Cầu (Demand: D) là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus).  Lượng cầu (Quantity of Demand: Qd) là số lượng hàng hóa được cầu tại một mức giá.
 5. ĐƯỜNG CẦU Giá  Lượng  Giá kem, P $0.00  19  0.50  16  $3.00 1.00  13  1.50  10  2.50 2.00  7  2.00 2.50  4  3.00  1  1.50   1.00 0.50 D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng kem, Q
 6. LUẬT CẦU  Lượng cầu của hầu hết các loại hàng hóa có xu hướng giảm khi giá của hàng hóa đó tăng và ngược lại trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus)  Hàm cầu: QD = f(P) Nếu là hàm tuyến tính: QD = -aP + b hoặc : P = a - bQ
 7. Tại sao đường cầu dốc xuống? P↓ Thu nhập↑  Rẻ tương đối  ⇒ QD↑ ⇒ Q ↑  D
 8. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG CẦU  Cầu tăng P đường cầu dịch sang phải & lên trên (D0 thành D1) P0  Cầu giảm đường cầu D1 dịch sang trái D0 D2 & xuống dưới (D0 thành D2) Q2 Q0 Q1 Q
 9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CẦU 1. Thu nhập (Y) 2. Giá các hàng hóa liên quan 3. Số lượng người mua tham gia thị trường 4. Kỳ vọng 5. Thị hiếu 6. Các yếu tố khác
 10. Thu nhập của người tiêu dùng  Hàng hóa thông thường (normal goods): Khi thu nhập tăng, cầu về nó tăng.  Hàng hóa thứ cấp (inferior goods): Khi thu nhập tăng, cầu về nó giảm.
 11. Giá hàng hoá liên quan: Hàng thay thế & Hàng bổ sung  Hai hàng hoá thay thế (Substitutes): Khi giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng hoá kia giảm.  Hai hàng hoá bổ sung (Complements): Khi giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng hoá kia tăng.
 12. Các nhân tố khác  Ví dụ: Trước năm 1996, tín đồ công giáo không được phép ăn thịt vào thứ 6, và có xu hướng ăn thay thế bằng cá  1996, Giáo hoàng bãi bỏ luật cấm  Điều gì xảy ra với giá và lượng cá được tiêu dùng?
 13. CUNG  Cung (Supply: S) là số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. (C.P.)  Lượng cung (Quantity of Supply: Qs) là số lượng hàng hóa được cung ở một mức giá.
 14. ĐƯỜNG CUNG Giá kem S $3.00 Giá  Lượng  2.50 $0.00  0  0.50  0  2.00 1.00  1  1.50  4  1.50 2.00  7  2.50  10  1.00 3.00  13    0.50 Lượng kem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 15. LUẬT CUNG  Lượng cung của hầu hết các loại hàng hóa có xu hướng tăng khi giá của hàng hóa đó tăng và ngược lại trong một khoảng thời gian nhất định (C. P.)  Hàm cung: QS = g(P) Nếu là hàm tuyến tính: QS = c.P + d hoặc : P = d+cQ
 16. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CUNG 1. Giá của các yếu tố đầu vào 2. Công nghệ 3. Số lượng người bán tham gia thị trường 4. Chính sách của Chính phủ (thuế, trợ cấp) 5. Kỳ vọng 6. Các yếu tố khác
 17. SỰ VẬN ĐỘNG VÀ DỊCH CHUYỂN  Vận động dọc đường cầu ( đường cung)  Thay  æ ® itong ­ ng  u lî cung)  r lî cÇ (­ ng   D o hay  æ itong  ¸cña  t ®  r gi  hµng  hãa/ dÞch  vô  ( c  u è  c  c¸ yÕ t kh¸ kh«ng  æ i ® )  Dịch chuyển của đường cầu (đường cung)  Thay  æ ® icña  u cung)   cÇ (  D o hay  æ icña  éttong  t ®   m  r nh÷ng  t ¶nh  ­ëng  nh© n è  h ® Õ n  u cung) cÇ (   ( ¸cña  gi  chÝnh b¶n h© n hµng  t   hãa kh«ng  æ i  ® )
 18. CÂN BẰNG - DƯ THỪA - THIẾU HỤT Giá kem S0 $3.00 Thừa cung 2.50 2.00 1.50 1.00 Thiếu hụt 0.50 D0 Lượng  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kem
 19. Trường hợp đặc biệt không có cân bằng TT P P S S D D Q Q
 20. Ba bước để phân tích sự thay đổi  trạng thái cân bằng 1. Quyết định xem sự kiện làm dịch chuyển đường cung hay đường cầu hay cả hai. 1. Quyết định xem các đường này dịch chuyển sang trái hay sang phải. 1. Xem xét sự dịch chuyển có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng và giá cả cân bằng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản