intTypePromotion=1

Phân tích nhân vật A Phủ

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
819
lượt xem
87
download

Phân tích nhân vật A Phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích nhân vật a phủ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích nhân vật A Phủ

  1. Công t y Cổ phần Đầu tư Công n ghệ Giáo d ục IDJ Gợi ý phân tích nhân v ật A Phủ Nhân vật A Phủ cũng là một đóng góp m ới của tác gi ả về phương di ện xây dựng nhân vật. A Phủ với số phận đặc biệt Chú bé A Ph ủ từ tuổi thơ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn ng ười thân thích trên đ ời vì cả làng A Ph ủ không m ấy ai qua đư ợc trận dịch. A Ph ủ sống sót không ph ải nhờ sự ngẫu nhiên mà vì chú là m ột mầm sống khoẻ, đã vượt qua đư ợc sự sàng lọc nghiệt ngã của tự nhiên. Bời thế, không ng ạc nhiên khi có ng ười bắt A Phủ đem xu ống bán đ ổi lấy thóc của người Thái. Tuy m ới mười tuổi, nhưng A Ph ủ gan bư ớng, không thích ở dưới cánh đ ồng thấp, trốn thoát lên núi, lưu l ạc tới Hồng Ngài. L ớn lên gi ữa núi rừng, A Ph ủ trở thành chàng trai Mông kho ẻ mạnh chạy nhanh như ngựa, biết đúc lư ỡi cày, biết đúc cu ốc, lại cày gi ỏi và đi săn b ò tót rất bạo. Con gái trong làng nhi ều người mê, nhi ều người nói: "Đ ứa nào đư ợc A Phủ cũng bằng được con trâu t ốt trong nhà, ch ẳng mấy lúc mà giàu". Ngư ời ta ao ư ớc đùa thế thôi, ch ứ A Phủ vẫn rất nghèo. A Ph ủ không có cha, không có m ẹ, không có ru ộng, không có b ạc, suốt đời làm thuê, làm mư ớn, phép làng và t ục lệ cười xin ng ặt đến nỗi A Phủ không th ể nào lấy nổi vợ. A Phủ với cá tính đ ặc biệt Cá tính gan góc c ủa A Phủ vốn đã bộc lộ từ năm lên mười, cá tính ấy lại được chính cu ộc sống hoang dã c ủa núi rừng cùng hoàn c ảnh ở đợ làm thuê nhi ều cực nhọc, vất vả hun đúc để A Phủ trở thành m ột chàng trai có tính cách m ạnh mẽ, táo bạo. Trận đòn mà Ph ủ đành cho A S ử được miêu tả thật sống động: “- Lũ phá đám ta đ êm qua đây r ồi. - A Phủ đâu ?A Ph ủ đánh ch ết nó đi! Một người to lớn chạy vụt ra vung tay ném con quay r ất to vào m ặt A Sử. Con quay g ỗ ngát lăng vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên. A Ph ủ đã xộc tới, nắm cái vòng c ổ, kẹo dập đầu xuống, xé va i áo, đánh t ới tấp". Một đoạn văn ngắn với hàng loạt các động từ cùng lối miêu tả các động tác nhanh, g ấp: chạy vụt ra, ném, lăng, x ộc tới, nắm cái u ổng cổ, kéo dập đầu xuống, xé lai áo, đánh t ới tấp... cho th ấy sức mạnh và tính cách con ngư ời A Phủ qua hành đ ộng. Ở vùng núi cao, b ọn chúa đất như th ống lí Pá Tra là m ột thứ trời con, con trai th ống lí là con tr ời, không ai dám đụng tới. Nhưng A Ph ủ không s ợ. Với A Phủ, A Sử chỉ là đứa phá đám cu ộc chơi, cần phải đánh. A Ph ủ đã phải trả một cái giá r ất đắt cho hành đ ộng táo tợn ấy. Nhưng là ngư ời đơn giản, A Phủ không quan tâm. Khi đ ã phải sống thân ph ận của kẻ làm công tr ừ nợ, A Phủ vẫn là một chàng trai c ủa tự do, dù ph ải quanh năm m ột thân m ột mình " đốt rừng, cày nương, Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  2. Công t y Cổ phần Đầu tư Công n ghệ Giáo d ục IDJ cuốc nương, săn b ò tót, b ẫy hổ, chăn bò, ch ăn ngựa..." nhưng c ũng là quanh năm A Ph ủ "bôn ba rong ru ổi ngoài gò ngoài r ừng" làm phăng phăng m ọi thứ, không khác v ới những năm tháng trư ớc kia. Khi r ừng đôi, v ì mải bẫy nhím, đ ể hổ bắt mất bò, A Ph ủ điềm nhiên vác n ửa con bò h ổ ăn đó v ề. A Phủ nói chuy ện đi "lấy con h ổ về" một cách th ản nhiên và coi đó là m ột chuyện rất dễ dàng. A Ph ủ cãi lại thống lí cũng rất điềm nhiên: A Ph ủ không bi ết sợ các uy c ủa bất cứ ai. Con h ổ hay th ống lí Pá Tra c ũng thế thôi. Kể cả khi lẳng lặng đi lấy cọc và dây mây , rồi đóng c ọc để người ta trói đ ứng mình ch ết thế mạng cho con v ật bị mất, A Phủ cũng làm các việc ấy một cạch thản nhiên, không nói. Là ngư ời mạnh mẽ và gan góc, A Phủ không s ợ cả cái chết… Có thể nói, nhân v ật A Phủ đã được khắc hoạ thành công. S ở trường quan sát nh ạy bén và kh ả năng thiên phú trong vi ệc nắm bắt cá tính con ngư ời là hai y ếu tố đã giúp nhà văn, ch ỉ với mấy nét đơn sơ mà t ạo dựng được một hình tượng đặc sắc. Sưu tầm và biên so ạn Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản