intTypePromotion=3

Phân tích nhân vật Tnu

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
60
lượt xem
6
download

Phân tích nhân vật Tnu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các đề thi Đại học chủ đề này rất được quan tâm vì phần này khá hay và cũng khó, đa phần học sinh thường bỏ qua câu này, nhưng với phần tài liệu này sẽ cung cấp giúp các em đạt được điểm trọn vẹn trong phần này.Mời các bạn tham khảo nhé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích nhân vật Tnu

  1. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo d ục IDJ PHÂN TÍCH NHÂN V ẬT TNÚ TRONG TÁC PHẨM "RỪNG XÀ NU" CỦA NHÀ VĂN NGUY ỄN TRUNG TH ÀNH DÀN Ý CHI TI ẾT 1. Sự xuất hiện của nhân vật Vào m ột đêm ngoài r ừng m ưa rì rào nh ư gió nh ẹ, dưới ánh lửa x à nu bập bùng, tất cả dân làng Xôman già tr ẻ gái trai nghe cụ Mết, một gi à làng có thân hình v ạm vỡ quắc thước, mắt sáng xếch ng ược, râu rài ngang ng ực kể về cuộc đời đầy bi h ùng của Tnú. 2. Lúc còn bé đến khi trở th ành chi ến sĩ. Tnú là ngư ời con của dân l àng Xôm an, cha m ẹ mất sớm v à được dân làng cưu mang, nuôi dư ỡng. Cũng nh ư người dân làng "có cái bụng th ương núi, thương nư ớc", Tnú đã sớm có lòng yêu th ương nhân dân, làng xóm . Đến khi trưởng th ành, tình c ảm n ày trở thành tình yêu g ắn bó trung th ành thủy chung sâu nặng với Cách mạng, cán bộ Cách mạng . Bởi ngay từ khi c òn là m ột cậu bé, Tnú đ ược cụ Mết, ng ười gìn giữ và truyền ngọn lửa Cách mạng từ thế hệ n ày sang th ế hệ khác cho hay: " Cán bộ là Đảng. Đảng c òn nước non n ày còn". Vì vậy ngay t ừ chặng đầu của cuộc đời, Tnú đã xuất hiện với tư cách c ủa người anh hùng Tây Nguyên thời chống Mỹ. D ù còn nh ỏ, Tnú đ ã sớm tỏ ra gan góc táo bạo, đầy quả cảm nh ư Kim Đ ồng, L ê Văn Tám, V ừ A Dính... Bất chấp sự vây l ùng khủng bố d ã man c ủa kẻ thù, chặt đầu những ng ười đi nuôi cá n bộ - đầu anh Xút, b à Nhan đang b ị chúng treo lủng lẳng đầu bản xóm, Tnú đ ã cùng v ới Mai xung phong v ào rừng bảo vệ anh Quyết, một cán bộ trung ki ên của Đảng. Đây l à một công việc vô c ùng khó khăn và đ ầy nguy hiểm nhưng Mai và Tnú đ ã làm rất tốt để dân l àng Xô man mãi t ự hào " Năm năm chưa h ề có cán bộ bị giặc bắt hoặc bị giết ở trong rừng". Tnú còn là m ột người có phẩm chất chính tr ực, trong sáng, trung thực, thẳng thắn như cây xà nu. Tnú quy ết tâm học cho đ ược cái chữ Cụ Hồ để trở th ành cán b ộ giỏi thay anh Quy ết, nếu không may anh Quyết bị hy sinh. Tnú có cái đầu sáng lạ l ùng trong vi ệc tìm đường rừng để đ ưa thư cho anh Quy ết. Nh ưng Tnú h ọc chữ hay qu ên. Bởi vậy, khi học chữ thua Mai, Tnú đ ã tự trừng phạt cái tội hay qu ên của m ình bằng cách " cầm hòn đá tự đập vào đầu m ình máu ch ảy ròng ròng ". Hành đ ộng n ày có cái gì đó hơi nóng n ảy, nông nổi nhưng nó bi ểu lộ ý chí, quyết tâm sắt đá của một con ng ười có chí khí, v ì không h ọc được chữ nên tự trừng phạt m ình cho đau cho nh ớ mà cố gắng h ơn. Làm liên l ạc chuyển thư cho anh Quy ết, Tnú có cái đầu sáng lạ l ùng. Vốn là con người nhanh trí, táo bạo thích mạo hiểm , Tnú không bao gi ờ đi đường mòn, bị giặc vây các Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  2. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo d ục IDJ nẻo đường, Tnú leo l ên cây cao xé r ừng mà đi vư ợt qua mọi v òng vây. Tnú không v ượt qua suối những n ơi nước cạn dễ đi m à thường băng qua những con thác hiểm nh ư cưỡi lên lưng con cá kình. Có l ần vượt qua thác, chuẩn bị l ên bờ thì họng súng đen ng òm đã chĩa vào gáy lạnh ngắt. Tnú kịp nuốt lá th ư của anh Quyết v ào bụng bảo đảm bí mật. Tnú bị giặc giam cầm ở ngục tù Kontum v ới biết bao đ òn roi, th ương tích. Đ ịch tra tấn hỏi " Cộng sản ở đâu ?" Tnú đã không ng ần ngại đặt tay l ên bụng và nói: " Ở đây n ày!".Và lưng Tnú l ại hằn lên những vết dao chém ngang dọc của kẻ th ù. Đúng Tnú là con ngư ời rất giàu phẩm chất thủy chung, trung thành v ới Cách mạng m à bất khuất hi ên ngang trư ớc kẻ thù "Uy vũ không thể khuất phục". 3. Tnú và bi k ịch gia đ ình Ba năm sau, Tnú vư ợt ngục trở về trực tiếp l ãnh đạo dân làng Xô man đánh gi ặc. Và Mai, ngư ời bạn từ thuở thiếu thời, đ ã cùng Tnú tr ưởng thành qua năm tháng đ ầy thử thách khốc liệt của chiến tranh nay đ ã là vợ của Tnú. Đứa con trai kháu khỉnh vừa đầy tháng l à hoa trái đ ầu mùa của mối t ình th ơ mộng và thủy chung ấy. Hạnh phúc gia đ ình lứa đôi của Tnú đang đ ẹp nh ư trăng r ằm lung linh tỏa sán g cả núi rừng Tây Nguy ên. Song k ẻ thù tàn bạo dã man đã đập vỡ tổ ấm hạnh phúc của Tnú một cách không tiếc th ương. Chúng đ ã giết vợ con anh bằng cây gậy sắt, h òng uy hi ếp tinh thần Cách mạng của Tnú, ng ười cầm đầu, linh hồn của cuộc nổi dậy. Đoạn văn diễn tả sự bất lực của Tnú tr ước cái chết của vợ con thật bi thương tràn đ ầy xúc cảm v à ấn tượng "Anh đã bứt đứt h àng chục trái vả m à không hay. Anh ch ồm dậy... bụng anh có lửa đốt. Chỗ hai con mắt anh bây giờ l à hai cục lửa lớn ". Căm thù đau nhói trong tim và bừng cháy trong hai con mắt - một chi tiết thật dữ dội. Tnú nhảy v ào giữa đám lính, hai cánh tay nh ư cánh g ỗ lim của anh ôm chặt lấy mẹ co n Mai. Nhưng không c òn kịp nữa! Tnú bị bắt, bị trói. Vợ v à con ch ết cả rồi nh ưng Tnú không khóc. Anh gh ìm nén n ỗi đau, cố gắng v ượt qua bi kịch cá nhân để tiếp tục sống v à chiến đấu. Tr ước cái chết cận kề, Tnú không h ề run sợ m à anh cảm thấy m ình thật bình thản. Anh nghĩ : "Đứa con chết rồi. Mai chắc cũng đ ã chết. Mình rồi cũng chết thôi". Nhưng Tnú không s ợ, điều làm Tnú day dứt và băn khoăn nh ất chính l à không s ống được đến ng ày cùng dân làng Xô man đánh giặc, rồi khi có lệnh của Đảng cho đánh ai sẽ l ãnh đạo dân l àng Xô man ? Tnú hoàn toàn không ngh ĩ đến m ình nữa, Tnú đ ã đặt cái chung, cá i nhiệm vụ lên trên bi k ịch của m ình. Đó là thái đ ộ biến đau th ương thàn h hành đ ộng. Giặc dùng giẻ tẩm nhựa x à nu đ ể đốt m ười đầu ngón tay của Tnú. Chúng định d ùng lửa để thiêu rụi ý chí đấu tranh của dân l àng Xô man. Nhưng chúng đ ã nhầm. Chúng đ ã vô tình thắp lên ngọn lửa đồng khởi, ngọn lửa đấu tranh của dân l àng Xô man. M ột ngón, hai ngón rồi ba bốn ngón của Tnú bốc cháy. Không g ì đượm băngd lửa X à nu. Mư ời ngón tay Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  3. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo d ục IDJ của Tnú nhanh chóng th ành mư ời ngọn đuốc sống. K ì lạ thay, ng ười Cộng Sản ấy không hề kêu van, dù "răng anh đ ã cắn nát môi anh rồi". Đúng rồi, Tnú không th èm kêu van nhưng Tnú đã thét lên m ột tiếng "Giết". Tiếng thét ấy l àm rung chuy ển núi rừng, l àm lay đ ộng tâm can con ngư ời. Và cộng h ưởng cùng tiếng thét ấy l à tiếng chân ng ười chạy rầm rập t rên nhà Ưng, tiếng cụ Mết ồ ồ " Chém! Chém h ết, Giết, giết hết! ", Tiếng thét ấy trở th ành ngòi n ổ làm bùng cháy c ả khối thuốc nổ căm hờn của dân l àng Xôman. Trong phút ch ốc họ đ ã: xác 10 tên giặc nằm ngổn ngang quanh đống lửa. Cuộc đời bi tráng của Tnú đ ã làm sáng t ỏ một chân lý giản dị m à sâu xa c ủa cuộc sống mà cụ Mết đã truyền dạy cho con cháu: " Sau này, tao ch ết rồi, bay c òn sống phải nói lại cho con cháu: Chúng nó đ ã cầm súng, m ình phải cấm giáo ". Đó là chân l ý của Cách mạng được nảy sinh từ mảnh đất Tâ y Nguyên th ấm máu v à nước mắt. Đó l à một chân lý thật nghiệt ng ã nhưng tất yếu: Phải d ùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách m ạng. Vũ trang chiến đấu l à con đư ờng tất yếu tự giải phóng của nhân dân. 4. Vượt qua bi kích cá nhân, trở th ành ngư ời chiến sĩ, cán bộ có tinh thần kỷ luật cao. Từ đây cả dân l àng Xôman vùng d ậy cầm lấy giáo mác... l àm vũ khí chống lại súng đạn tối tân t àn bạo của Mỹ - Nguỵ. Và chặng đường cầm vũ khí của Tnú đ ược nối tiếp bằng việc "đi lực lượng". Tnú đ ã vượt qua mọi đau t hương và bi k ịch cá nhân, tham gia lực l ượng giải phóng quân để quét sạch tất cả những thằng Dục, kẻ th ù không đ ội trời chung với vợ con anh - còn tồn tại trên đất nước Việt Nam n ày. Khi đ ã trở thành chiến sĩ giải phóng quân, Tnú là m ột cán bộ có tinh thần kỷ luật cao: tuy nhớ qu ê hương gia đ ình, nh ưng phải cấp trên cho phép m ới về đúng một đ êm như quy đ ịnh trong giấy phép. 5. Hình ảnh Tnú gắn liền với một h ình tượng độc đáo: b àn tay. Nhân vật Tnú không chỉ hấp dẫn độc giả chúng ta bởi những phẩm chất, tính c ách anh hùng; b ởi bút pháp mang đậm m àu sắc sử thi bi tráng v à tính ch ất triết lý của nó, m à còn hấp dẫn bởi tính chất h ình tượng của tác phẩm. Một trong những h ình tượng giàu nghệ thuật, ý nghĩa thẩm mỹ v à tạo nên một sức ám ảnh đặc biệt cho độc giả l à hình ảnh bàn tay của Tnú. Đây l à một hình tượng như có m ột số phận ri êng, gắn bó mật thiết với cuộc đời Tnú, góp ph ần tô đậm th êm nh ững nét phẩm chất, tính cách cao đẹp của anh. Đó l à bàn tay của trung thực, t ình ngh ĩa, từng cầm phấn viết chữ anh Quyết dạy c ho; từng đặt lên bụng m ình mà nói: " Cộng sản đây n ày". Bàn tay ấy cũng đ ã từng được Mai nắm chặt m à khóc bằng những giọt n ước mắt nóng bỏng y êu thương đ ồng cảm, lúc Tnú v ượt ngục trở về... Khi giặc đốt 10 đầu ngón tay Tnú, b àn tay tr ở thành chứng tích của tội ác v à lòng h ận thù mà Tnú mang theo su ốt cả cuộc đời. Lòng hận thù ấy đã biến bàn tay Tnú thành bàn Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  4. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo d ục IDJ tay quả báo - 10 ngọn đuốc từ ngón tay Tnú đ ã châm bùng lên ng ọc lửa nổi dậy của dân làng Xôman. Bàn tay ch ỉ còn hai đốt mỗi ngón , Tnú vẫn cầm giáo, cầm súng để l ên đường rửa hận. V à cuối cùng với chính b àn tay ấy, Tnú đ ã xiết vào cổ họng tất cả những tên giặc tàn ác hơn c ả dã thú. Kết luận: Như vậy, câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tnú vừa có ý nghĩa cụ thể, cá thể, vừa có ý nghĩa điển h ình tiêu bi ểu của ng ười anh h ùng đại diện cho số phận v à con đường đi của các dân tộc Tây Nguy ên trong th ời đại đấu tranh giải phóng. Nhân vật Tnú còn có cái gì đó phảng phất nh ư những anh h ùng trong các trư ờng ca Đam San, Xinh Nh ã. Tài liệu sưu tầm Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản