intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích quy trình công nghệ hàn tàu dầu 104000 tấn, chương 14

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

153
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chế tạo phân đoạn đáy a) Công tác hàn. Chế tạo cụm chi tiết. Các cụm chi tiết của phân đoạn đáy bao gồm các sống dọc đáy và các đà ngang đáy được rắp ráp riêng biệt. Các nẹp gia cường được lắp và hàn trước khi các chi tiết này được lắp lên phân đoạn. Thi công phần tôn đáy ngoài. Sau khi bộ phận KCS kiểm tra việc lắp ráp các cụm chi tiết: nẹp dọc đáy, đà ngang đáy, sống chính và sống phụ L7, (khi lắp ráp đà ngang đáy, dải 450mm để lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích quy trình công nghệ hàn tàu dầu 104000 tấn, chương 14

  1. Chương 14: Quy trình công nghệ hàn - chế tạo phân đoạn đáy a) Công tác hàn.  Chế tạo cụm chi tiết. Các cụm chi tiết của phân đoạn đáy bao gồm các sống dọc đáy và các đà ngang đáy được rắp ráp riêng biệt. Các nẹp gia cường được lắp và hàn trước khi các chi tiết này được lắp lên phân đoạn.  Thi công phần tôn đáy ngoài. Sau khi bộ phận KCS kiểm tra việc lắp ráp các cụm chi tiết: nẹp dọc đáy, đà ngang đáy, sống chính và sống phụ L7, (khi lắp ráp đà ngang đáy, dải 450mm để lại khi lắp ráp trên đà), tiến hành vệ sinh mối hàn và hàn phân đoạn theo quy trình hàn. Áp dụng phương pháp hàn chống biến dạng, bố trí hàn từ giữa ra ngoài với thứ tự hàn như sau:  Hàn mối liên kết đà ngang với sống dọc.  Hàn các mã liên kết dầm dọc đáy với đà ngang.  Hàn các mã còn lại (nếu có).  Hàn sống dọc với tôn đáy ngoài.  Hàn đà ngang với tôn đáy ngoài.
  2. Hình 3-9: Mặt cắt ngang tại sườn 66. - Kết cấu phần tôn đáy trong chỉ gồm tôn đáy trong và dầm dọc đáy trong. Việc lắp ráp tôn đáy trong và dầm dọc cũng giống như phần tôn đáy ngoài.  Lắp ráp phân đoạn. Sau khi chế tạo hoàn tất hai phần trên, tiến hành đấu lắp phân đoạn. Tiến hành hàn đính tôn đáy trong và kết cấu đáy. Sau khi bộ phận KCS kiểm tra, tiến hành vệ sinh mối hàn và thực hiện hàn kết cấu đáy với tôn đáy trong theo quy trình hàn với thứ tự như sau:  Hàn sống dọc đáy với tôn đáy trong.  Hàn đà ngang đáy với tôn đáy trong.
  3. Hình 3-10: Mặt cắt tại sống dọc L8. Hình 3-11: Mặt cắt tại sống dọc L14. Sau khi hàn xong phân đoạn, tiến hành kiểm tra lại kích thước phân đoạn và biến dạng sau khi hàn, kiểm tra visual mối hàn, xử lý các khuyết tật mối hàn, nắn sửa các biến dạng, mài sạch các vết bavia.  Ta thấy công tác hàn trong quy trình chế tạo phân đoạn đáy phẳng phù hợp với những quy định-tiêu chuẩn hàn áp dụng cho hàn tàu. Việc vệ sinh làm sạch các mối hàn, bố trí hàn từ giữa ra ngoài cũng như thứ tự hàn được áp dụng sẽ đảm bảo chất lượng các mối hàn và công tác chống biến dạng kết cấu. Vì tàu có kết cấu đáy đôi nên việc bố trí mối hàn liên kết đà ngang với sống dọc đáy trước sẽ tạo thành một “mạng” trước khi
  4. hàn kết cấu này với tôn đáy ngoài. Việc thực hiện mối hàn nối sống dọc với tôn đáy ngoài trước mối hàn nối đà ngang với tôn đáy ngoài (cũng như việc thực hiện mối hàn nối sống dọc với tôn đáy trong trước mối hàn nối đà ngang với tôn đáy trong) là phù hợp vì tàu có kết cấu là hệ thống dọc (khu vực giữa tàu) do đó chiều dài mối hàn nối sống dọc với tôn đáy ngoài sẽ lớn hơn do đó sẽ ưu tiên thực hiện mối hàn này trước. 3.3.3. Quy trình công nghệ hàn - chế tạo phân đoạn hông. a) Công tác hàn. Sau khi KCS kiểm tra và cho chuyển bước công nghệ thì tiến hành hàn phân đoạn theo quy trình. Tiến hành vệ sinh mối hàn áp dụng phương pháp hàn chống biến dạng, bố trí hàn từ giữa ra ngoài với thứ tự hàn như sau:  Hàn mối liên kết kết cấu với kết cấu.  Hàn đà ngang hông với tôn nghiêng mạn trong.  Hàn tôn vỏ hông với tôn vỏ hông.  Hàn kết cấu với tôn vỏ hông.  Hàn các mã liên kết nẹp dọc hông với đà ngang hông, hàn các mã còn lại (nếu có).
  5. Hình 3-12: Mặt cắt dọc tại sống dọc L18. Hình 3-13: Mặt cắt ngang hông tại sườn 69. Sau khi hàn xong phân đoạn tiến hành kiểm tra kích thước và biến dạng sau khi hàn, kiểm tra visual mối hàn, xử lý các khuyết
  6. tật mối hàn, tiến hành nắn sửa các biến dạng, mài sạch các vết bavia.  Ta thấy công tác hàn trong quy trình chế tạo phân đoạn hông phù hợp với những quy định-tiêu chuẩn hàn áp dụng cho hàn tàu. Việc bố trí thực hiện mối hàn nối kết cấu với kết cấu (xà dọc và xà ngang hông) sẽ tạo thành “mạng” trước khi hàn kết cấu này với tôn nghiêng mạn trong. Công tác hàn sẽ đảm bảo chất lượng của các mối hàn cũng như công tác chống biến dạng kết cấu.
  7. 3.3.4. Quy trình công nghệ hàn - chế tạo phân đoạn mạn. a) Công tác hàn.  Chế tạo cụm chi tiết. Các cụm chi tiết của phân đoạn mạn bao gồm các sống dọc mạn và các xà ngang mạn được rắp ráp riêng biệt. Các nẹp gia cường được lắp và hàn trước khi các chi tiết này được lắp lên phân đoạn.  Thi công phần tôn mạn ngoài. Sau khi bộ phận KCS kiểm tra việc lắp ráp các cụm chi tiết: nẹp dọc mạn, xà dọc mạn, xà ngang, tiến hành vệ sinh mối hàn và hàn phân đoạn theo quy trình hàn. Áp dụng phương pháp hàn chống biến dạng, bố trí hàn từ giữa ra ngoài với thứ tự hàn như sau:  Hàn mối liên kết xà ngang với sống dọc.  Hàn các mã liên kết sống dọc mạn với xà ngang.  Hàn các mã còn lại (nếu có).  Hàn xà dọc mạn với tôn mạn ngoài.  Hàn xà ngang với tôn mạn ngoài.
  8. Hình 3-14: Hàn phân đoạn mạn. Kết cấu phần tôn mạn trong chỉ gồm tôn mạn trong và dầm dọc mạn trong. Việc lắp ráp tôn mạn trong và dầm dọc cũng giống như phần tôn mạn ngoài.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2