intTypePromotion=1

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Chia sẻ: ViMinotaur2711 ViMinotaur2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
21
lượt xem
2
download

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng; trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 48-52<br /> <br /> <br /> <br /> QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP<br /> CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĨNH THẠNH, TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> Phùng Đình Mẫn - Đại học Huế<br /> Nguyễn Duy Nhất - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định<br /> <br /> Ngày nhận bài: 05/5/2019; ngày chỉnh sửa: 11/6/2019; ngày duyệt đăng: 12/7/2019.<br /> Abstract: Testing and assessing learning outcomes are indispensable stages in education, in<br /> teaching and in the management of the school to contribute to improving the quality of education.<br /> The article presents the results of surveying the situation; on that basis, we propose measures to<br /> manage the examination and evaluation of the learning outcomes of secondary school students in<br /> Vinh Thanh district, Binh Dinh province in order to meet the requirements of general education<br /> renovation today.<br /> Keywords: Management, testing and assessing learning outcomes, secondary school.<br /> <br /> 1. Mở đầu 2. Nội dung nghiên cứu<br /> Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong giáo 2.1. Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá<br /> dục, dạy học và trong công tác quản lí của nhà trường. kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở<br /> Kiểm tra, đánh giá giúp nhà trường thu được những huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định<br /> thông tin ngược để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp Từ tháng 2-5/2019, chúng tôi đã tiến hành khảo sát<br /> với tình hình thực tế; giúp giáo viên (GV) có những phản 230 người, gồm: 02 chuyên viên phụ trách chuyên môn<br /> hồi tích cực trong việc thu thập thông tin để nắm bắt sự THCS của Phòng GD-ĐT Vĩnh Thạnh; 14 cán bộ quản<br /> tiếp thu kiến thức và kĩ năng của học sinh (HS), góp phần lí (CBQL); 80 GV bộ môn; 10 GV chủ nhiệm; 126 HS<br /> điều chỉnh hoạt động giáo dục, dạy học của mình; giúp của các trường THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh,<br /> HS tự đánh giá trình độ của mình để hình thành động cơ tỉnh Bình Định để tìm hiểu về tình hình hoạt động kiểm<br /> học tập đúng đắn; giúp các nhà quản lí có được các thông tra, đánh giá KQHT và quản lí hoạt động kiểm tra, đánh<br /> tin cần thiết để có thể đề ra các biện pháp phù hợp và giá KQHT của HS.<br /> khuyến khích nhà trường có những đổi mới hợp lí nhằm Kết quả khảo sát cho thấy, bên cạnh những mặt đạt<br /> nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, trong bối cảnh được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như sau:<br /> hiện nay, kiểm tra, đánh giá là một khâu không thể thiếu - Có 5,1% CBQL, GV và HS chưa nhận thức sâu sắc<br /> được trong quá trình dạy học nhằm đảm bảo thực hiện về tác dụng của kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. Nhiều<br /> thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. GV và HS chưa xem trọng vai trò thu thập thông tin<br /> Trong thời gian qua, ở các trường trung học cơ sở ngược của kiểm tra, đánh giá mà chỉ đơn thuần xem nó<br /> (THCS) huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, các cấp là cách để cho điểm nhằm xếp loại HS.<br /> quản lí và GV đã nỗ lực rất nhiều trong việc đổi mới hoạt<br /> - GV kiểm tra, đánh giá KQHT của HS chưa hiệu<br /> động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (KQHT) của HS.<br /> quả, chiếm tỉ lệ 43,8%, là do GV chưa hiểu sâu sắc về<br /> Bên cạnh những kết quả nhất định, đáng khích lệ, vẫn<br /> các phương pháp kiểm tra, đánh giá, chưa nắm được kĩ<br /> còn một số GV chưa có những đổi mới mang tính hiệu<br /> quả, thiết thực. Ngoài ra, công tác quản lí của hiệu trưởng thuật soạn câu hỏi kiểm tra. GV chưa kết hợp các hình<br /> đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT của HS vẫn thức kiểm tra, đánh giá KQHT của HS; chưa biết cách sử<br /> còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần phải tìm ra các biện pháp dụng kiểm tra, đánh giá để tạo động lực, khuyến khích<br /> quản lí hữu hiệu nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc động viên HS trong học tập.<br /> đổi mới kiểm tra, đánh giá KQHT của HS THCS, góp - HS chưa hiểu được mục đích, vai trò của kiểm tra,<br /> phần thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục của địa đánh giá KQHT và lợi ích của hoạt động này mang lại là<br /> phương và của ngành. gì; vì vậy, một số HS chưa nghiêm túc, khi kiểm tra, đánh<br /> Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động giá; các em chưa biết dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá<br /> kiểm tra, đánh giá KQHT của HS các trường THCS để điều chỉnh quá trình học tập của mình. Chính vì lẽ đó,<br /> huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định trên cơ sở kết quả đã làm cho các em có tâm lí lo lắng khi tham gia kiểm<br /> nghiên cứu thực trạng về vấn đề này. tra, đánh giá, vấn đề này (chiếm tới 32,5% số HS).<br /> <br /> 48 Email: phungdinhman@gmail.com<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 48-52<br /> <br /> <br /> - Kĩ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện cũng là KQHT của HS trường THCS huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh<br /> một hạn chế lớn. Hiện chỉ có chủ yếu các CBQL và Bình Định.<br /> GV trẻ có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết 2.2. Các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá<br /> bị hiện đại, điều này dẫn đến những khó khăn nhất kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở<br /> định khi công việc kiểm tra, đánh giá đòi hỏi sự khách huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định<br /> quan, chính xác và nhanh chóng dù phải xử lí một khối<br /> 2.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên,<br /> lượng thông tin lớn.<br /> học sinh và phụ huynh học sinh về hoạt động kiểm tra,<br /> - Năng lực tự kiểm tra, đánh giá của HS cũng là một đánh giá kết quả học tập<br /> hạn chế lớn cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá KQHT;<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Tạo sự đồng thuận, thống<br /> HS vẫn thụ động chờ được GV kiểm tra, đánh giá; việc<br /> nhất trong CBQL, GV, HS và phụ huynh HS về vai trò<br /> kiểm tra, đánh giá gần được xem như là công việc độc<br /> tầm quan trọng của đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá<br /> quyền của GV.<br /> KQHT của HS.<br /> - Công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá<br /> - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> KQHT của HS cũng chưa được thực hiện đồng bộ, khách<br /> quan, khoa học; vì thiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí mà việc + Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm<br /> kiểm tra mang nặng tính hành chính, thủ tục, chưa giúp tra, đánh giá cho CBQL, GV: phòng GD-ĐT chỉ đạo<br /> ích được nhiều cho việc nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh chung, giao cho hiệu trưởng các trường THCS tổ chức<br /> giá. Việc kiểm tra chủ yếu được thực hiện trong nội bộ lớp tập huấn về kiểm tra, đánh giá định kì hàng năm. Sau<br /> trường học nên tình trạng vị nể, bỏ qua các sai sót còn các đợt tập huấn, có tổ chức đánh giá kết quả nhận thức<br /> diễn ra phổ biến nên chưa mang lại tác dụng tư vấn, thúc của những thành viên tham dự lớp tập huấn để rút kinh<br /> đẩy cho đối tượng được kiểm tra, nên công tác kiểm hoạt nghiệm, hoàn thiện nội dung, chương trình với mục đích<br /> động kiểm tra, đánh giá KQHT của HS chưa tốt, chiếm nâng cao năng lực, trách nhiệm kiểm tra, đánh giá cho<br /> tỉ lệ 38,46%. CBQL, GV. Thông qua các buổi tập huấn, nhà trường<br /> thông báo cụ thể tới toàn thể CBQL, GV về các văn bản<br /> - Cơ sở vật chất, kinh phí chỉ đủ để đáp ứng cơ<br /> liên quan tới hoạt động kiểm tra, đánh giá và quản lí hoạt<br /> bản việc kiểm tra, đánh giá nhưng nếu muốn đổi mới<br /> động kiểm tra, đánh giá như: Thông tư số 58/2011/TT-<br /> kiểm tra, đánh giá KQHT của HS thì cần có sự cải<br /> BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ngày 12/12/2011;<br /> thiện rất lớn.<br /> Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010<br /> - Công tác quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá của Bộ GD-ĐT,…<br /> KQHT chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.<br /> + Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kiểm tra, đánh<br /> - Phần lớn CBQL chưa qua đào tạo cơ bản về quản lí giá cho HS: Ngay từ đầu năm học, Phòng GD-ĐT cần<br /> mà chỉ học các lớp tập huấn ngắn hạn nên chưa được chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS tổ chức các buổi<br /> trang bị các kiến thức, kĩ năng về quản lí. Ngoài ra, cũng giới thiệu cho HS về công tác kiểm tra, đánh giá KQHT<br /> chưa có sự hỗ trợ nhiều từ cộng đồng cho công việc này. tại nhà trường. Thông qua đó, giúp HS nhìn nhận rõ hơn<br /> Nguyên nhân chính tác động đến công tác kiểm tra, môi trường học tập của mình và có định hướng tích cực<br /> đánh giá KQHT của HS: hơn về mục tiêu học tập, góp phần tạo dựng ý thức, động<br /> - CBQL, GV chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan cơ và thái độ học tập đúng đắn cho HS nhằm đạt mục<br /> trọng của công tác kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. tiêu; xác định vai trò, chức năng và nguyên tắc của kiểm<br /> Trình độ và kĩ năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá của tra, đánh giá tới từng HS và nêu rõ tầm quan trọng của<br /> một số GV chưa cao, thái độ chưa nghiêm túc trong việc thông tin phản hồi từ kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động<br /> thực hiện các quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá. học tập để họ nhìn nhận nghiêm túc hơn đối với hoạt<br /> - Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá động kiểm tra, đánh giá; coi kiểm tra, đánh giá là phương<br /> đôi lúc còn lúng túng, chưa hợp lí. Sự phối hợp các hình tiện giúp họ đạt được mục tiêu trong học tập. Mục tiêu,<br /> thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong các kì kiểm tiêu chí, hình thức và nội dung kiểm tra, đánh giá phải<br /> tra chưa phù hợp và chưa hiệu quả, sự phối hợp giữa các được thông báo tới HS ngay từ đầu năm học để HS có<br /> bộ phận trong nhà trường chưa đồng bộ và thiếu khoa định hướng và chủ động hơn trong học tập.<br /> học. Công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá còn + Tuyên truyền và giải thích tác dụng của kiểm tra,<br /> chưa được chú trọng, thiếu đi sự nhắc nhở, điều chỉnh kịp đánh giá KQHT của HS cho phụ huynh HS thông qua<br /> thời của các cấp lãnh đạo trong trường. các cuộc họp cha mẹ HS trường, lớp.<br /> Thực trạng và nguyên nhân trên là những cơ sở để đề - Điều kiện thực hiện biện pháp: Để hoạt động kiểm<br /> xuất các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá tra, đánh giá đạt hiệu quả, trước hết hiệu trưởng phải có<br /> <br /> 49<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 48-52<br /> <br /> <br /> nhận thức đúng, sâu sắc và đầy đủ về vấn đề này vì đây - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc lãnh + GV phải tạo được không khí thoải mái, thân thiện,<br /> đạo tập thể nhà trường. thẳng thắn trong lớp học. Trước khi GV tiến hành kiểm<br /> 2.2.2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá kết tra, đánh giá, cần khuyến khích HS tự kiểm tra, đánh giá<br /> quả học tập của học sinh cho giáo viên bản thân và tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau. Việc tự kiểm<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Trang bị và cập nhật những tra, đánh giá phải mang tính tự giác, chủ động và có phê<br /> kiến thức, kĩ năng và sự hiểu biết cũng như những quy phán theo hướng giúp người học tự nhận thấy những ưu,<br /> định chung về kiểm tra, đánh giá cho CBQL, GV tham khuyết điểm của chính bản thân để từ đó có hướng khắc<br /> gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với chức phục, sửa đổi.<br /> năng, nhiệm vụ mà họ được phân công và đảm bảo họ có + Bồi dưỡng cho HS năng lực tự kiểm tra, đánh giá<br /> đủ khả năng hoàn thành tốt công việc của mình. bằng cách giúp HS xác định được các mục tiêu học tập<br /> và các tiêu chuẩn đánh giá trong suốt quá trình dạy học.<br /> - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> Giáo dục cho HS đức tính trung thực, thẳng thắn nhìn<br /> + Nhà trường tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhận những hạn chế, thiếu sót của bản thân.<br /> chuyên đề về đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, - Điều kiện thực hiện biện pháp: Hiệu trưởng và tập<br /> phương pháp dạy học, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh thể GV nhà trường phải đồng thuận và xây dựng được<br /> giá, kĩ năng công nghệ thông tin cho các lực lượng tham chuẩn đánh giá kết quả học của HS; đồng thời, HS phải<br /> gia vào quá trình đánh giá để góp phần nâng cao nghiệp có nhận thức đúng đắn và xuất phát từ nhu cầu học tập<br /> vụ về kiểm tra, đánh giá. thì tự kiểm tra, đánh giá của HS mới đạt hiệu quả.<br /> + Các tổ chuyên môn tổ chức các buổi họp chuyên đề 2.2.4. Đổi mới và hoàn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá<br /> về kĩ năng, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá để bồi dưỡng và kết quả học tập của học sinh cho giáo viên<br /> rèn luyện kĩ năng sư phạm cho GV trong hoạt động kiểm<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Để hoạt động kiểm tra,<br /> tra, đánh giá như nghiệp vụ biên soạn đề kiểm tra, xây<br /> đánh giá KQHT của HS có chất lượng, việc quản lí tổ<br /> dựng đáp án - thang điểm chấm kiểm tra, kĩ thuật chấm<br /> chức kiểm tra, đánh giá, xử lí, công bố, lưu trữ kết quả<br /> kiểm tra,… Tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm những<br /> phải được thực hiện theo một hệ thống quy định, quy<br /> sai sót xảy ra trong hoạt động kiểm tra, đánh giá, đồng<br /> trình chuẩn, khoa học, các bước tiến hành phải thống nhất<br /> thời đề ra các biện pháp để khắc phục những hạn chế, sai<br /> chặt chẽ với nhau.<br /> sót và đặt ra các mục tiêu để nâng cao dần hoạt động kiểm<br /> tra, đánh giá. - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> + Nhà trường tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ + Khi xây dựng quy trình cần xác định: các bước xây<br /> coi kiểm tra và các buổi họp tổng kết, rút kinh nghiệm dựng quy trình kiểm tra, đánh giá; nội dung quy trình<br /> sau mỗi đợt kiểm tra để cán bộ coi kiểm tra hiểu rõ, nắm kiểm tra, đánh giá; thẩm định và ban hành quy trình kiểm<br /> vững nghiệp vụ, trách nhiệm khi thực hiện công tác coi tra, đánh giá; tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra, đánh<br /> kiểm tra. giá KQHT của HS.<br /> + Xây dựng quy trình và tổ chức chấm kiểm tra, xử<br /> + Lãnh đạo trường tạo điều kiện cho cán bộ chuyên<br /> lí kết quả: nhà trường thông báo thời gian, địa điểm, hình<br /> trách làm công tác kiểm tra, đánh giá được tham dự các<br /> thức chấm kiểm tra, tổng hợp kết quả và thông báo kết<br /> buổi tập huấn, các hội nghị về kiểm tra, đánh giá do<br /> quả cho HS. Thực hiện định kì việc thông báo KQHT và<br /> Phòng GD-ĐT, các trường THCS trong huyện tổ chức.<br /> rèn luyện của HS đến phụ huynh HS.<br /> - Điều kiện thực hiện biện pháp: Bản thân mỗi GV + Xây dựng quy trình và tổ chức lưu trữ kết quả và<br /> phải không ngừng vươn lên tự đổi mới chính mình và bài kiểm tra: nhà trường phân công nhân viên trực tiếp<br /> hiệu trưởng phải tạo điều kiện tốt nhất để GV có điều lưu trữ, bảo quản các bài kiểm tra theo quy định. Kết quả<br /> kiện tham gia bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá kiểm tra, đánh giá học tập và rèn luyện của HS được lưu<br /> KQHT của HS. trữ không thời hạn trong hồ sơ lớp học.<br /> 2.2.3. Nâng cao năng lực tự kiểm tra, đánh giá cho + Chỉ đạo, phân công xây dựng kế hoạch kiểm tra,<br /> học sinh đánh giá: để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức, xử lí,<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Thông qua kiểm tra, công bố, lưu trữ kết quả kiểm tra, đánh giá, hiệu trưởng<br /> đánh giá, người học tự nhận thức được mức độ lĩnh chỉ đạo, phân công, phân cấp hợp lí cho bộ phận chuyên<br /> hội tri thức của mình, để từ đó có các biện pháp phù môn và các tổ chuyên môn thực hiện các khâu công việc<br /> hợp nhằm củng cố, bổ sung, hoàn thiện tri thức, kĩ theo đúng quy định, quy trình đã xây dựng, đồng thời<br /> năng, thái độ của bản thân. thường xuyên giám sát, kiểm tra và điều chỉnh phù hợp.<br /> <br /> 50<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 48-52<br /> <br /> <br /> - Điều kiện thực hiện biện pháp: CBQL phải là những + Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kì các tổ bộ<br /> người hiểu rõ, đi đầu trong công tác đổi mới hoạt động môn về nội dung, phương pháp ra đề đảm bảo theo đúng<br /> kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. nội dung, chương trình yêu cầu, ma trận đề, trình độ HS.<br /> 2.2.5. Xây dựng cơ chế chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa + Kiểm tra quá trình chấm, trả bài và vào điểm của<br /> các bộ phận trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả GV; kiểm tra chung các khối lớp, để phát hiện ưu, khuyết<br /> học tập của học sinh điểm; so sánh KQHT giữa các lớp, giữa GV dạy cùng<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Xây dựng chuẩn quy trình môn, cùng khối để kích thích phong trào dạy tốt - học tốt<br /> kiểm tra, đánh giá khoa học và chuẩn xác, tạo niềm tin của nhà trường.<br /> cho HS, GV và phụ huynh HS, tạo nên sức bật trong việc - Điều kiện thực hiện: Tăng cường quản lí nội dung<br /> đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo<br /> kiểm tra, đánh giá đúng năng lực thực của HS; quản lí<br /> chuẩn kiến thức, kĩ năng; đẩy nhanh quá trình đổi mới<br /> quy trình kiểm tra, đánh giá; công tác kiểm tra việc thực<br /> chương trình giáo dục phổ thông.<br /> hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá KQHT của HS.<br /> - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> 2.2.6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,<br /> + Bám sát vào Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra,<br /> trên để lập kế hoạch; căn cứ vào mục tiêu dạy học và các đánh giá kết quả học tập của học sinh<br /> quy chế hiện hành về công tác kiểm tra, đánh giá. Khi<br /> xây dựng ma trận hai chiều có sự thống nhất cao trong - Mục tiêu của biện pháp: Hoạt động kiểm tra, đánh<br /> từng nhóm/tổ bộ môn cho mỗi bài kiểm tra định kì và giá muốn được chính xác và đạt kết quả cao, đòi hỏi<br /> cuối kì, thể hiện tính nhất quán về tỉ lệ phần trăm giữa ngoài trình độ chuyên môn, khả năng lãnh đạo quản lí thì<br /> nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đây là điều kiện, phương<br /> đảm bảo đúng yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng. Huy tiện cần thiết giúp GV và HS thực hiện nhiệm vụ giảng<br /> động tối đa nguồn lực, vật lực, tài lực, cơ sở vật chất, thiết dạy và học tập.<br /> bị công nghệ thông tin để đảm bảo phục vụ cho công tác - Cách thức thực hiện biện pháp:<br /> kiểm tra, đánh giá KQHT của HS. + Hiệu trưởng nhà trường làm tốt công tác tuyên<br /> + Thống nhất nội dung kiểm tra của từng môn học, truyền nâng cao nhận thức cho GV, HS về vai trò, tầm<br /> từng khối lớp, từng thời điểm theo yêu cầu đổi mới quan trọng của cơ sở vật chất, trang thiết bị, sử dụng công<br /> phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá nghệ thông tin, kinh phí cho việc tổ chức kiểm tra, đánh<br /> nhằm đánh giá đúng năng lực của HS. giá KQHT của HS. Vì vậy, mỗi cán bộ, GV, HS phải có<br /> + Ra đề cần bám sát nội dung ma trận đã thống nhất, ý thức quản lí, bảo quản và tổ chức sử dụng.<br /> xuyên suốt bao quát chương trình, đúng trọng tâm và vừa + Hiệu trưởng cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sử<br /> sức. Đề kiểm tra phải thể hiện đầy đủ về mục tiêu, phạm dụng các trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin cho<br /> vi, yêu cầu cần đạt theo 4 cấp độ từ dễ đến khó. GV khi tham gia kiểm tra, đánh giá KQHT của HS.<br /> + Xây dựng hệ thống các bài tập đa dạng, có chất + Tập trung xây dựng các phòng học bộ môn có trang<br /> lượng. Chú trọng lồng ghép bài tập vào giờ học và sự liên bị đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết; tăng cường việc sử<br /> kết giữa các bài tập với nhau trong quá trình dạy học<br /> dụng đồ dùng dạy học hiệu quả; tăng cường cơ sở vật<br /> nhằm phát huy cao khả năng tổng hợp, phân tích của HS.<br /> chất phục vụ cho hoạt động kiểm tra, đánh giá như hệ<br /> + Xây dựng cấu trúc hệ thống câu hỏi theo nhiều cấp thống máy vi tính với đầy đủ các phần mềm phục vụ cho<br /> độ khác nhau: tái hiện, vận dụng, cách giải quyết vấn đề công tác dạy và học; phòng thí nghiệm và phòng bộ môn,<br /> và gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn, áp dụng các<br /> đồ dùng dạy học cần thiết,…<br /> phương pháp đánh giá mới là đánh giá dựa trên kết quả<br /> đạt được, đánh giá theo kết quả của nhóm hoặc đánh giá + Làm tốt các khâu quản lí trang thiết bị, sử dụng<br /> quá trình,… công nghệ thông tin, kinh phí cho việc tổ chức kiểm tra,<br /> + Hiệu trưởng triển khai kế hoạch cụ thể hóa và công đánh giá KQHT của HS, có sổ sách thống kê, theo dõi<br /> khai hóa từng mục tiêu, tiêu chí để đánh giá khách quan, hàng năm về việc cho mượn và trả thiết bị trong nhà<br /> công bằng và dân chủ. trường. Có kế hoạch loại bỏ đồ dùng bị hỏng; tu bổ, bảo<br /> + Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết dưỡng và mua thêm đồ dùng mới để phục vụ thường<br /> bị dạy học và điều kiện hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra, xuyên và lâu dài.<br /> đánh giá như phòng học, hệ thống máy tính, các phần + Sử dụng tối đa các nguồn kinh phí để đầu tư trang<br /> mềm hỗ trợ ra đề và chấm điểm, các loại biểu mẫu, thiết bị về công nghệ thông tin cho nhà trường. Bồi<br /> nguồn kinh phí,… dưỡng GV các bộ môn về công nghệ thông tin để họ<br /> <br /> 51<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 48-52<br /> <br /> <br /> có thể tổ chức tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong 3. Kết luận<br /> dạy học. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng về hoạt<br /> - Điều kiện thực hiện: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh động kiểm tra, đánh giá KQHT, quản lí hoạt động kiểm<br /> phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Thường xuyên tra, đánh giá KQHT ở các trường THCS huyện Vĩnh<br /> tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất để đánh Thạnh, tỉnh Bình Định trong những năm gần đây, chúng<br /> giá hiện trạng sử dụng và đề xuất mua sắm những trang tôi đã đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này và có<br /> thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động kiểm tra, đánh thể sử dụng để tham khảo cho các trường THCS nói<br /> giá đảm bảo tính chuyên dụng của các thiết bị dạy học và chung. Mỗi biện pháp được nêu trên có những ưu điểm<br /> tính kinh tế của nó. và thế mạnh riêng, có vai trò tác động khác nhau, góp<br /> 2.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra, phần nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động kiểm<br /> đánh giá kết quả học tập của học sinh tra, đánh giá KQHT cho HS trong nhà trường. Các biện<br /> - Mục tiêu của biện pháp: Quản lí kiểm tra nhằm phát pháp có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau,<br /> hiện kịp thời những sai sót trong hoạt động kiểm tra, đánh là cơ sở, tiền đề cho biện pháp khác nên cần phải thực<br /> giá KQHT của HS, từ đó đề ra những biện pháp phù hợp hiện các biện pháp một cách đồng bộ. Tùy vào điều kiện<br /> khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy các thực tế của mỗi nhà trường để có sự ưu tiên, xác định<br /> mặt ưu điểm trong thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo để phát huy<br /> giá. Giúp nhà quản lí điều chỉnh kịp thời các hoạt động được tính đột phá về hiệu quả kiểm tra, đánh giá KQHT<br /> đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu và điều kiện thực của mỗi biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng giáo<br /> tế đặt ra. dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục phổ<br /> - Cách thức thực hiện biện pháp thông huyện Vĩnh Thạnh trong giai đoạn hiện nay.<br /> + Xây dựng ban kiểm tra chuyên trách gồm: Ban<br /> Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và GV có năng lực Tài liệu tham khảo<br /> trong công tác giảng dạy và hoạt động kiểm tra, đánh giá.<br /> [1] Bộ GD-ĐT (2010). Hướng dẫn biên soạn đề kiểm<br /> Ban hành các quy định cụ thể về quyền hạn, chức năng<br /> tra (ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-<br /> nhiệm vụ của ban kiểm tra về hoạt động kiểm tra, đánh<br /> GDTrH ngày 30/12/2010).<br /> giá KQHT của HS, trong nhà trường.<br /> [2] Bộ GD-ĐT (2011). Thông tư số 58/2011/TT-<br /> + Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể BGDĐT ngày 12/12/2011 Ban hành quy chế đánh<br /> trong nhà trường về công tác kiểm tra, đánh giá đối với giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh<br /> CBQL, GV, HS. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm trung học phổ thông.<br /> tra ở các tổ/nhóm bộ môn về thực hiện chương trình,<br /> [3] Bộ GD-ĐT (2012). Quản lí hoạt động đổi mới<br /> thống nhất các phương pháp dạy học theo đúng quy chế phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả<br /> kiểm tra, đánh giá HS. học tập của học sinh trường trung học phổ thông.<br /> + Cần xử lí nghiêm minh các hành vi, vi phạm quy Vụ Giáo dục trung học.<br /> chế kiểm tra đảm bảo đúng người, đúng tội. Có chế độ [4] Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Đổi mới kiểm tra,<br /> khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể đánh giá kết quả học tập của học sinh hướng vào<br /> có thành tích trong hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT mục tiêu phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục, số<br /> của HS góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, 397, tr 34-36.<br /> đánh giá của nhà trường ngày càng tốt hơn. [5] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số<br /> - Điều kiện thực hiện: Phòng GD-ĐT cần hoàn thiện 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản,<br /> hệ thống văn bản hướng dẫn kế hoạch kiểm tra cho các toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công<br /> trường ngay từ đầu năm và có kế hoạch kiểm tra định kì. nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị<br /> Hiệu trưởng thành lập Ban kiểm tra nội bộ, tổ chức tập trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập<br /> huấn về công tác kiểm tra. Nắm vững quy trình của hoạt quốc tế.<br /> động kiểm tra, đánh giá KQHT của HS để đảm bảo đánh [6] Đặng Bá Lãm (2003). Kiểm tra, đánh giá trong dạy<br /> giá chính xác và công bằng. Thực hiện kiểm tra thường - học. NXB Giáo dục.<br /> xuyên và định kì có thể kiểm tra đột xuất nếu có dấu hiệu [7] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên, 2012). Quản lí giáo<br /> tiêu cực và bất thường trong quá trình tổ chức kiểm tra, dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại<br /> đánh giá KQHT của HS. học Quốc gia Hà Nội.<br /> <br /> 52<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2