intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường đại học, học viện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

52
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là hướng đi tất yếu của một nền giáo dục hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường đại học, học viện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN<br /> <br /> <br /> <br /> QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ<br /> TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI<br /> GIÁO DỤC HIỆN NAY<br /> Đào Xuân Sang(1)<br /> <br /> T rong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong<br /> dạy học phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông<br /> tin và truyền thông vào thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ<br /> thông tin và truyền thông là hướng đi tất yếu của một nền giáo dục hiện đại. Với giáo án dạy<br /> học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, toàn bộ ý tưởng bài giảng được<br /> thể hiện một cách hoàn thiện cả kênh chữ, kênh hình và kênh tiếng. Tuy nhiên, máy móc chỉ là<br /> phương tiện giúp cho bài giảng hay hơn, sinh động hơn mà nó không phải là tất cả. Hiệu quả<br /> của một giờ dạy học tích cực đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sư phạm, các<br /> phương pháp, biện pháp, phương tiện kỹ thuật dạy học mà giảng viên đã tiến hành.<br /> Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý ứng dụng công nghệ<br /> thông tin và truyền thông; quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy<br /> học; Đổi mới giáo dục.<br /> <br /> <br /> Ngày nay cùng với sự bùng nổ của công dụng CNTT&TT trong dạy học và quản lý. Việc<br /> nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), ứng dụng CNTT&TT trong dạy học bước đầu<br /> lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả<br /> bão. Trên thế giới và ở Việt Nam hoạt động dạy của việc ứng dụng CNTT trong dạy học cũng còn<br /> học đang diễn ra hết sức mạnh mẽ theo ba xu nhiều hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến<br /> hướng chính: Tích cực hóa, cá biệt hóa và công thực trạng này trong đó có những nguyên nhân<br /> nghệ hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng thuộc về công tác quản lý: Một số cán bộ quản<br /> dạy học (CLDH). lý giáo dục (CBQLGD) nhận thức còn chưa đầy<br /> Với tốc độ phát triển nhanh chóng của đủ về công tác ứng dụng CNTT&TT trong dạy<br /> khoa học công nghệ, tri thức mà mỗi người lĩnh học. Nhiều giảng viên (GV) chưa nắm vững kiến<br /> hội được trong khoảng thời gian học tập ở các thức, kỹ năng tin học cơ bản. Bên cạnh đó công<br /> nhà trường trở nên lạc hậu rất nhanh. Do đó vấn tác đầu tư mua sắm phương tiện kỹ thuật dạy học<br /> đề cấp bách đặt ra cho các nhà trường hiện nay hiện đại, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc ứng<br /> là phải trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng cơ dụng CNTT&TT trong dạy học còn yếu. Phòng<br /> bản, đồng thời dạy cách học cho người học, tạo máy tính của trường mới chỉ sử dụng để dạy tin<br /> cho họ khả năng, thói quen và niềm say mê học học như một môn học còn việc sử dụng phòng<br /> tập suốt đời. máy, mạng máy tính, các phần mềm dạy học để<br /> tạo môi trường dạy học đa phương tiện (ĐPT), đa<br /> Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tương tác sư phạm (ĐTTSP) thì vẫn chưa được<br /> ứng dụng CNTT&TT nhằm góp phần đổi mới quan tâm đúng mức…<br /> phương pháp dạy học là hết sức cần thiết. Trong<br /> những năm qua, các trường Đại học, Học viện đã 1. Thực trạng quản lý ứng dụng công<br /> triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học<br /> <br /> Ngày nhận bài: 14/8/2017; Ngày phản biện: 25/8/2017; Ngày duyệt đăng: 10/9/2017<br /> (1)<br /> Đại học Điện lực; e-mail: sangdx@epu.edu.vn<br /> Số 19 - Tháng 9 năm 2017<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN<br /> <br /> tại các trường Đại học, Học viện trong giai 1.3 Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo<br /> đoạn hiện nay án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ<br /> 1.1 Quản lý việc xây dựng và sử dụng thông tin và truyền thông<br /> phòng học đa phương tiện 1.3.1 Lập kế hoạch<br /> Tính đến tháng 12 năm 2016. Nhiều trường Hàng năm, các trường, học viện căn cứ<br /> Đại học vẫn chưa xây dựng được phòng học ĐPT. vào các văn bản của Bộ chủ quản, Bộ Giáo dục<br /> Khi tác giả tiến hành điều tra đối với đội ngũ và Đào tạo chỉ đạo về công tác đào tạo để lên kế<br /> CBQLGD (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Ban hoạch cho việc thực hiện ứng dụng CNTT&TT<br /> quản lý dự án xây dựng) của trường đã thu được cũng như việc soạn GADHTC có ứng dụng<br /> kết quả như sau: Xác định việc xây dựng phòng CNTT&TT, kế hoạch tổ chức các buổi bình<br /> học ĐPT thực sự là cần thiết, nhưng để xây dựng giảng, các hội thi về giảng dạy bằng GADHTC<br /> được một phòng học ĐPT là hết sức khó khăn, có ứng dụng CNTT&TT, để đề ra các biện pháp<br /> bởi trong đề án xây dựng trường và trong mục cụ thể để thực hiện kế hoạch đó. Đồng thời, căn<br /> tiêu chương trình của nhiều trường cho đến hết cứ vào chỉ tiêu của Bộ chủ quản cấp vốn tiền<br /> năm học 2015-2016, nhiều trường không được mục tiêu chương trình các khoa có kế hoạch mua<br /> xây dựng mới, nên việc xây dựng phòng học ĐPT sắm PTKTDH hiện đại và đưa việc thiết kế và<br /> cho các khoa là chưa khả thi. Vì thế cho đến nay sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT&TT vào<br /> nhiều khoa trong các trường đều chưa có phòng tiêu chí thi đua khen thưởng. Tuy nhiên kế hoạch<br /> học ĐPT. vẫn chưa được thực hiện, lý do chủ yếu là vì kế<br /> 1.2 Quản lý việc sử dụng phần mềm hoạch đó chưa thực sự bám sát vào tình hình thực<br /> dạy học tế của nhà trường, chưa bám sát vào năng lực sư<br /> phạm, trình độ tin học của đội ngũ GV, điều kiện<br /> Việc nắm bắt về các tính năng của những<br /> CSVCSP của nhà trường...<br /> phần mềm dạy học đối với đội ngũ CBQLGD trẻ<br /> không phải là vấn đề khó khăn nhưng nó lại hết 1.3.2 Tổ chức thực hiện<br /> sức khó khăn đối với đội ngũ CBQLGD lâu năm.. Trên cơ sở sự chỉ đạo của cán bộ quản lý,<br /> Vì vậy thực trạng quản lý việc sử dụng phần mềm các giảng viên đã tiến hành thực hiện việc ứng<br /> dạy học còn nhiều hạn chế. Trong quá trình điều dụng CNTT&TT trong quá trình dạy và học ở<br /> tra thực tế ở các khoa, đơn vị trong một số trường nhiều trường Đại học. Qua đánh giá thực trạng,<br /> Đại học cho thấy: 100% GV cho rằng việc có sử<br /> chúng tôi rút ra được những kết luận sau:<br /> dụng hay không sử dụng các phần mềm dạy học<br /> là không bắt buộc. 82.44 % GV cho rằng họ chưa - Nhiều giảng viên chưa có đủ điều kiện<br /> bao giờ được tham gia các lớp tập huấn về sử để có được bộ máy tính, máy in để soạn giáo án.<br /> dụng phần mềm dạy học. 100% GV cho rằng họ - Nhiều giảng viên còn lúng túng khi sử<br /> không nhận được sự hỗ trợ nào về CNTT&TT dụng máy vi tính và các phần mềm văn phòng để<br /> khi họ tiến hành soạn giáo án dạy học tích cực soạn giáo án, chưa biết khai thác mạng Internet<br /> (GADHTC) có ứng dụng CNTT. Từ những kết để sưu tầm giáo án, tư liệu phục vụ cho giáo án.<br /> quả điều tra ở trên cho thấy việc sử dụng các phần<br /> mềm dạy học của đội ngũ GV của các đơn vị, các - Một số giảng viên lợi dụng mạng Internet<br /> khoa trong các trường chưa được đội ngũ CBQL để khai thác một cách tiêu cực giáo án của các<br /> quan tâm. Trong khi đó muốn thiết kế được một đồng nghiệp như: sao chép y nguyên, không có<br /> GADHTC có ứng dụng CNTT thì việc sử dụng sự nghiên cứu, không có chỉnh sửa cho phù hợp<br /> các phần mềm dạy học để thiết kế các tư liệu điện với điều kiện dạy học của mình.<br /> tử phù hợp với một số nội dung của GADHTC có - Giáo án sao chép từ nhiều nguồn nên<br /> ứng dụng CNTT&TT là hết sức cần thiết. Vì các bộ Font chữ rất lộn xộn, không thực hiện theo<br /> đơn vị, khoa trong trường còn yếu ở khâu này nên đúng thể thức trình bày văn bản thông thường.<br /> đây là một trong những nguyên nhân khiến rất<br /> Giảng viên không đủ trình độ tin học để sửa lỗi<br /> ít GV tham gia soạn và giảng GADHTC có ứng<br /> theo ý mình.<br /> dụng CNTT&TT.<br /> <br /> <br /> Số 19 - Tháng 9 năm 2017 115<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN<br /> <br /> 1.3.3. Chỉ đạo trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý,<br /> thu thập thông tin, xử lý thông tin và ra các quyết<br /> Cơ bản các đơn vị đã làm tốt công tác chỉ<br /> định một cách nhanh chóng, chính xác.<br /> đạo, khuyến khích động viên GV tích cực ứng<br /> dụng CNTT&TT trong dạy học, chú trọng công Trong điều kiện hiện nay ứng dụng<br /> tác đầu tư CSVCSP. Tuy nhiên, quản lý công tác CNTT&TT trong dạy học tại trường Đại học,<br /> này còn mang tính tự phát, không đồng nhất, còn Học viện là vấn đề không thể tránh khỏi những<br /> nhiều khâu vướng mắc, bất cập như khâu định cản trở, khó khăn và thách thức. Lãnh đạo nhà<br /> hướng cho GV về thiết kế và sử dụng hiệu quả trường phải là người tiên phong, đi đầu trong việc<br /> GADHTC có ứng dụng CNTT&TT chưa có sự ứng dụng các tiện ích của CNTT&TT, là người<br /> chỉ đạo cụ thể, nhất quán từ phía CBQLGD. tạo ra phong trào và là tấm gương sáng cho cán<br /> bộ,giảng viên trong nhà trường noi theo. Biện<br /> 1.3.4 Kiểm tra đánh giá<br /> pháp: “Nâng cao nhận thức cho GV về tầm quan<br /> Kiểm tra đánh giá là một hoạt động rất trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học”<br /> quan trọng trong công tác quản lý. CBQL của có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó quyết định trực<br /> các trường đã đề ra ngay từ khâu lập kế hoạch tiếp đến sự thành công hay thất bại của những<br /> và tổ chức thực hiện qua các đợt hội giảng, dự biện pháp còn lại.<br /> giờ hay các hội thi...Tuy nhiên hoạt động điều<br /> 2.2 Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua<br /> chỉnh sửa chữa và uốn nắn việc thiết kế và sử<br /> sắm phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại,<br /> dụng GADHTC có ứng dụng CNTT&TT lại chưa<br /> xây dựng phòng học đa phương tiện để ứng<br /> được thực hiện có hiệu quả bởi thực tế nhiều khi<br /> dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền<br /> chỉ phát động rồi lên kế hoạch tổ chức triển khai.<br /> thông trong dạy học<br /> Chưa tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình<br /> thực hiện. Xây dựng phòng học ĐPT cho các đơn vị,<br /> khoa, bộ môn. Nâng cao hiệu quả sử dụng ĐPT<br /> 2.Một số biện pháp quản lý ứng dụng<br /> trong giảng dạy. Phát triển hệ thống PTKTDH<br /> công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy<br /> hiện đại trong phòng học ĐPT để phục vụ tốt<br /> học ở các trường Đại học, Học viện đáp ứng<br /> nhu cầu soạn giảng bằng GADHTC có ứng dụng<br /> yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay<br /> CNTT&TT cho GV, đồng thời, khi sử dụng các<br /> 2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức GADHTC sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu và<br /> cho cán bộ, giảng viên, nhân viên về tầm quan lĩnh hội kiến thức<br /> trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin<br /> 2.3. Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo và bồi<br /> trong dạy học<br /> dưỡng cho giảng viên của các khoa đơn vị bộ<br /> Tạo sự nhất trí, đồng thuận ngay trong lãnh môn về kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản và kĩ<br /> đạo ngành, nhà trường: Đảng bộ, Ban giám hiệu, năng sử dụng một số phần mềm dạy học.<br /> Công đoàn trường, khoa chuyên môn, bộ môn,<br /> Có được đội ngũ GV sử dụng thành thạo<br /> trên cơ sở đó tạo thành quyết tâm chung của tập<br /> máy vi tính và một số PTKTDH hiện đại, đồng<br /> thể GV trong khoa, trong bộ môn. Từ đó mới có<br /> thời cũng có một số kỹ năng cơ bản trong việc<br /> được sự chuyển biến về nhận thức cho đội ngũ<br /> khai thác, tìm kiếm các tư liệu trên mạng Internet.<br /> CBQL và GV hiểu đúng và sâu sắc về vai trò,<br /> CBGV có khả năng sử dụng những chức năng<br /> bản chất của GADHTC có ứng dụng CNTT&TT.<br /> cơ bản của một số phần mềm dạy học như:<br /> CBQL và GV nâng cao nhận thức về tầm quan<br /> Total Video Converter 3.12; Study English 1.0;<br /> trọng và tính hiệu quả của việc thiết kế và sử<br /> Crocodile Physics 605; Geometer’s Sketchpad,<br /> dụng GADHTC có ứng dụng CNTT trong dạy<br /> Macromedia Flash, Automachine, Electronic<br /> học. Việc ứng dụng CNTT&TT góp phần cho<br /> Desgn Automation trong việc thiết kế các tư liệu<br /> việc chuẩn hóa về cơ sở vật chất sư phạm, xây<br /> điện tử tích hợp vào GADHTC.<br /> dựng đội ngũ giảng viên, xây dựng môi trường<br /> giáo dục thích ứng với các yêu cầu đặt ra trong xã 2.4. Biện pháp 4: Xây dựng quy trình<br /> hội mới. Ứng dụng CNTT giúp cho lãnh đạo nhà thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng dụng<br /> <br /> 116 Số 19 - Tháng 9 năm 2017<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN<br /> <br /> công nghệ thông tin và truyền thông CNTT&TT trong dạy học của GV một cách<br /> Xây dựng quy trình chuẩn áp dụng cho GV chính xác để làm cơ sở đưa ra những quyết định<br /> khi thiết kế GADHTC có ứng dụng CNTT&TT. khen thưởng, kỷ luật hợp lý, từ đó nâng cao ý thức<br /> tự giác của GV trong việc ứng dụng CNTT&TT<br /> GV thiết kế GADHTC trong dạy học.<br /> 3. Kết luận<br /> Môi trường ứng dụng CNTT<br /> Trong những năm gần đây, việc ứng dụng<br /> CNTT&TT trong dạy học phát triển mạnh mẽ<br /> Ứng dụng CNTT ở trên thế giới và ở Việt Nam. Việc ứng dụng<br /> Ứng dụng CNTT ở mức nâng cao. GV CNTT&TT vào thiết kế và sử dụng giáo án<br /> mức đơn giản, mức có kiến thức kĩ năng DHTC có ứng dụng CNTT&TT đang được cả<br /> phổ cập (mức cơ bản). tin học nâng cao hoặc Ngành Giáo dục và Đào tạo và dạy nghề quan<br /> GV có kiến thức kĩ GV có thể kết hợp với tâm. Giáo án DHTC có ứng dụng CNTT&TT là<br /> năng tin học cơ bản GV tin học hay các giáo án dạy học tích cực được nhúng trong môi<br /> chuyên gia CNTT trường ứng dụng CNTT, góp phần đổi mới về<br /> PPDH vì thế sử dụng giáo án DHTC có ứng dụng<br /> CNTT&TT là hướng đi tất yếu của một nền giáo<br /> GADHTC GADHTC dục hiện đại. Điểm mạnh của giáo án DHTC có<br /> có ứng dụng CNTT điện tử ứng dụng CNTT&TT chính là sử dụng DH tích<br /> cực bằng công nghệ hiện đại để tổ chức hướng<br /> dẫn các hoạt động nhận thức của sinh viên, có<br /> Mô hình ứng dụng CNTT&TT trong dạy học tính hấp dẫn cao mà không tốn nhiều đến các thao<br /> Khi đã bồi dưỡng nâng cao trình độ tin tác, thời gian trình bày, diễn giải. Với giáo án<br /> học cơ bản tin học và trình độ sử dụng các phần DHTC có ứng dụng CNTT&TT toàn bộ ý tưởng<br /> mềm dạy học cho GV thì công việc tiếp theo bài giảng được thể hiện một cách hoàn thiện cả<br /> hướng dẫn, hỗ trợ GV vận dụng được kiến thức kênh chữ, kênh hình và kênh tiếng. Tuy nhiên,<br /> đã học vào việc thiết kế GADHTC có ứng dụng máy móc chỉ là phương tiện giúp cho bài giảng<br /> CNTT&TT và những giáo án ấy có thể sử dụng hay hơn, sinh động hơn mà nó không phải là tất<br /> để tổ chức hoạt động dạy học trong phòng học cả. Hiệu quả của giờ học vẫn đòi hỏi sự kết hợp<br /> ĐPT mang lại hiệu quả cao, đáp ứng được mục giữa nghệ thuật dẫn dắt bài giảng và các phương<br /> tiêu ứng dụng CNTT&TT trong dạy học. pháp, biện pháp mà GV tổ chức giờ học tích cực.<br /> Để chuẩn bị bài giảng bằng giáo án DHTC có<br /> 2.5. Biện pháp 5: Xây dựng quy trình ứng dụng CNTT&TT đòi hỏi GV không những<br /> sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng phải có kiến thức cơ bản bộ môn vững vàng và<br /> công nghệ thông tin và truyền thông PPDH đặc thù tốt, phù hợp mà còn phải có một<br /> Xây dựng quy trình chuẩn cho GV khi sử trình độ tin học tối thiểu như sử dụng thành thạo<br /> dụng GADHTC có ứng dụng CNTT&TT trong Word, PowerPoint, Photoshop, Video Maker...<br /> các bài giảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo giảng viên biết truy cập thông tin qua mạng Internet và kỹ<br /> thực hiện đúng quy trình để nâng cao chất lượng năng sử dụng các PTKTDH hiện đại thành thạo.<br /> DHTC có ứng dụng CNTT&TT. Ngoài ra, người GV còn phải biết chọn lọc tiết<br /> học, bài học phù hợp cho việc thiết kế và sử dụng<br /> 2.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra giáo án DHTC có ứng dụng CNTT&TT, tránh<br /> đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông lạm dụng CNTT&TT gây phản tác dụng. Để<br /> tin và truyền thông trong dạy học và quản lí tránh được thực trạng này CBQL nhà trường cần<br /> ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phải coi quản lý ứng dụng CNTT&TT trong dạy<br /> trong dạy học của giảng viên học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo<br /> Kiểm tra đánh giá được kết quả ứng dụng dục nhà trường, từ đó dành nhiều thời gian, công<br /> <br /> <br /> Số 19 - Tháng 9 năm 2017 117<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN<br /> <br /> sức hơn cho công việc này. trường sư phạm tương tác, NXB. Đại học Sư<br /> phạm Hà Nội, 2011;<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [5] Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn,<br /> [1] Chiến lược phát triển giáo dục giai<br /> Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi<br /> đoạn 20010–2020, NXB. Giáo dục. Hà Nội;<br /> trường sư phạm tương tác (Tái bản lần thứ nhất<br /> [2] Nguyễn Văn Đạo, Đổi mới giáo dục có điều chỉnh và bổ sung), NXB. Đại học Sư<br /> đại học và hoạt động khoa học công nghệ, NXB. phạm Hà Nội, 2016;<br /> Đại học Quốc Gia Hà Nội;<br /> [6] Đào Thái Lai, Báo cáo tổng kết đề tài<br /> [3] Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn, Ứng ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ<br /> dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, thông Việt Nam, Viện Chiến lược và Chương<br /> NXB. Giáo dục, 2008; trình giáo dục, Hà Nội. 2006;<br /> [4] Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn, [7] Trung tâm CNTT – Điện lực Việt Nam,<br /> Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> THE MANAGEMENT OF APPLICATION OF INFORMATION AND<br /> COMMUNICATION TECHNOLOGY IN TEACHING AT UNIVERSITIES AND<br /> INSTITUTIONS TO MEET THE REQUIREMENTS IN EDUCATIONAL FIELD<br /> <br /> Abstract: In recent years, the application of information and communication technology<br /> in teaching has developed strongly in the world and in Vietnam. Applying information<br /> and communication technology to the design and use of active teaching curriculum with<br /> application of information technology and communication is the indispensable direction<br /> of a modern education. With the teaching methodology of active learning with information<br /> technology and communication, the whole idea of the lecture was completely expressed in<br /> terms of both text channels, video channels and audio channels. However, machines are just<br /> a means to make lectures better, more lively and engaging, but not all. The effect of an active<br /> teaching hour requires a harmonious combination of pedagogical arts, methods, methods and<br /> means of teaching teaching that the lecturer has conducted.<br /> Key words: Information and communication technology applications; management of<br /> information technology and communication applications; managing information technology<br /> and communication in teaching; Educational reform.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 118 Số 19 - Tháng 9 năm 2017<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2