intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác Autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
82
lượt xem
12
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác Autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm với mục đích thực hiện nhằm góp phần nâng cao khả năng tư duy suy luận logic của học sinh, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đạo hàm và các bài toán cụ thể trong phần ứng dụng của đạo hàm từ đó thực hiện tốt hơn các vấn đề trong các bài toán về đạo hàm, đồng thời tạo động cơ ham học, thích học đối với học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác Autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT<br /> STT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> 3<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> 4<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> 5<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> 6<br /> <br /> SBT<br /> <br /> Sách bài tập<br /> <br /> 7<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> 8<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 9<br /> <br /> MTĐT<br /> <br /> Máy tính điện tử<br /> <br /> 10<br /> <br /> PMDH<br /> <br /> Phần mềm dạy học<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Nội dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn<br /> 1.1.<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> <br /> Bối cảnh chung về tác động toàn diện của CNTT tới sự phát triển<br /> của xã hội<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Nhà trường hiện đại trong bối cảnh phát triển như vũ bão của<br /> CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> CNTT nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> CNTT góp phần đổi mới nội dung phương pháp dạy học<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> CNTT góp phần đổi mới công tác kiểm tra đánh giá<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Nhận định chung<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Ứng dụng CNTT trong các nhà trường ở Việt nam<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Quan điểm chỉ đạo về việc ứng dụng CNTT trong nhà trường<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Định hướng về việc đưa CNTT vào nhà trường ở Việt Nam<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Ứng dụng CNTT trong dạy học Toán<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.4.1.<br /> <br /> Ứng dụng CNTT trong dạy học toán<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Ứng dụng CNTT trong dạy học toán và vấn đề đổi mới trong hệ<br /> thống phương pháp dạy học môn toán.<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Phần mềm dạy học (PMDH).<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.5.1.<br /> <br /> Phần mềm<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.5.2.<br /> <br /> Phần mềm dạy học<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.5.3.<br /> <br /> PMDH thông minh<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.6.<br /> <br /> Quan điểm hoạt động trong dạy học<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.6.1.<br /> <br /> Xác lập vị trí chủ thể của người học, đảm bảo tính tự giác tích cực<br /> và sáng tạo của hoạt động học tập<br /> <br /> 1.6.2.<br /> <br /> Dạy học dựa trên sự nghiên cứu tác động của những quan niệm và<br /> kiến thức sẵn có của người học<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.6.3.<br /> <br /> Dạy việc học, dạy cách học thông qua toàn bộ quá trình dạy học<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.6.4.<br /> <br /> Dạy tự học trong quá trình dạy học<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.6.5.<br /> <br /> Xác định vai trò mới của người thầy với tư cách người thiết kế, uỷ<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2<br /> <br /> thác, điều khiển và thể chế hóa<br /> 1.7.<br /> <br /> Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học bộ môn Toán bậc<br /> THPT ở địa bàn tỉnh Lai Châu.<br /> Kết luận chương 1<br /> <br /> 30<br /> <br /> Chương 2: Khai thác phần mềm AutoGraph trong dạy học Toán ở trường<br /> THPT<br /> 2.1.<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học nội dung hàm số liên tục<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Những thuận lợi, khó khăn của giáo viên và học sinh khi học tập<br /> và giảng dạy nội dung hàm số liên tục<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ các hoạt động để dạy học nội dung<br /> hàm số liên tục<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng<br /> dụng của đạo hàm<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Những khó khăn khi giảng dạy và học tập nội dung đạo hàm và<br /> ứng dụng của đạo hàm<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> 29<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ các hoạt động để dạy học nội dung<br /> đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học một số bài toán quỹ tích<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> 31<br /> <br /> 32<br /> <br /> 41<br /> <br /> 41<br /> <br /> 42<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học một số bài toán về phương<br /> trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình có chứa<br /> <br /> 69<br /> <br /> 79<br /> <br /> tham số<br /> 2.5.<br /> <br /> Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học phương pháp tọa độ trong<br /> mặt phẳng<br /> Kết luận chương 2<br /> <br /> 91<br /> 99<br /> <br /> Chương 3: Thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Mục đích thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Đối tượng thực nghiệm sư phạm.<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Nội dung thực nghiệm<br /> <br /> 101<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Triển khai thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> 101<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Kết quả thực nghiệm<br /> <br /> 102<br /> <br /> 3.5.1.<br /> <br /> Nhận xét về mặt định tính<br /> <br /> 102<br /> <br /> 3.5.2.<br /> <br /> Đánh giá theo góc độ định lượng<br /> <br /> 102<br /> 3<br /> <br /> Kết luận chương 3<br /> <br /> 107<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 108<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 109<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 112<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN I<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định:<br /> “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng<br /> tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn<br /> lên” (Luật giáo dục 2005, chương I, điều 4).<br /> “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ<br /> động, tư duy sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học; bồi dưỡng<br /> phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động<br /> đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của HS” (Luật giáo dục 2005,<br /> chương I, điều 24)<br /> Chỉ thị số 29/2001/CT - Bộ GD&ĐT chỉ ra: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ<br /> thông tin trong giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, ngành học theo hướng sử<br /> dụng công nghệ thông tin như một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương<br /> pháp giảng dạy, học tập ở tất các các môn.<br /> Năm học 2012 – 2013, Sở GD&ĐT Lai Châu đã xác định cần phải đẩy<br /> mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý và đổi mới PPDH. Tuyên truyền để GV<br /> xác định CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.<br /> Khuyến khích GV chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để<br /> ứng dụng CNTT trong các môn học. GV các môn học tự triển khai việc tích hợp,<br /> lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của<br /> mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích<br /> thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của<br /> người học.<br /> Từ những định hướng trên, thấy rằng việc ứng dụng CNTT và các PPDH<br /> hiện đại vào hoạt động dạy học là một hướng đang nhận được sự quan tâm của<br /> Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Việc đổi mới PPDH theo hướng trên sẽ góp<br /> phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục và đào tạo phổ<br /> thông.<br /> Với những lý do trên và qua thực tế giảng dạy bộ môn Toán ở trường THPT,<br /> chúng tôi nhận thấy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là hết sức cần thiết. Vì<br /> vậy đề tài được chọn là: “KHAI THÁC AUTOGRAPH HỖ TRỢ DẠY HỌC NỘI<br /> DUNG ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM”<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2