intTypePromotion=3

Sự phụ thuộc giữa các dự án-Cao Hào Thi

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
35
lượt xem
2
download

Sự phụ thuộc giữa các dự án-Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giữ lại tài sản cũ và không mua tài sản mới Bán tài sản cũ và mua tài sản mới Giữ lại tài sản cũ và mua thêm tài sản mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phụ thuộc giữa các dự án-Cao Hào Thi

  1. SỰ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC DỰ ÁN CAO HÀO THI 1
  2. SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU GIỮA CÁC DỰ ÁN  Các dự án tổng hợp  Tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án  Vấn đề thay thế tài sản 2
  3. CÁC DỰ ÁN TỔNG HỢP  n dự án: A, B và C  Đánh giá 2n tổ hợp ª A ª B ª C ª A,B ª A,C ª B,C ª A,B,C ª Phương án số 0 3
  4. TÍNH CHẤT BỔ SUNG & THAY THẾ 1+1=? 4
  5. TÍNH CHẤT BỔ SUNG & THAY THẾ VỀ MẶT LỢI ÍCH  Độc lập PVBI + PVBII = PVBI + ii  Thay thế PVBI + PVBII > PVBI + ii  Bổ sung PVBI + PVBII < PVBI + ii 5
  6. TÍNH CHẤT BỔ SUNG & THAY THẾ VỀ MẶT CHI PHÍ  Độc lập PVCI + PVCII = PVCI + ii  Thay thế PVCI + PVCII < PVCI + ii  Bổ sung PVCI + PVCII > PVCI + ii 6
  7. TÍNH CHẤT BỔ SUNG & THAY THẾ Lô ï íc h Ño ä laä i c p Bo åS ung Thay The á Chi Phí Ño ä laä c p Kho â g n Ke á hô ï t p Kho â g n Quan taâm Ke á Hô ï t p Bo åS ung Ke á hô ï t p Ke á hô ï t p ? Thay The á Kho â g n ? Kho â g n Ke á Hô ï t p Ke á Hô ï 7 t p
  8. VẤN ĐỀ THAY THẾ TÀI SẢN  Giữ lại tài sản cũ và không mua tài sản mới  Bán tài sản cũ và mua tài sản mới  Giữ lại tài sản cũ và mua thêm tài sản mới 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản