intTypePromotion=1

Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện: Số 02/2018

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
5
lượt xem
0
download

Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện: Số 02/2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện: Số 02/2018 trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ lưới điện, giảm thiểu và quản lý nguy cơ sự cố vòng chèn J trong hệ thống đường hơi tuabin, thay thế thiết bị đo giúp cải thiện bảo vệ chống nước xâm nhập vào tuabin, dòng chảy môi trường để nhà máy thủy điện Yeywa phát điện bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện: Số 02/2018

 1. Soá 2, thaùng 4 naêm 2018 TAÄP ÑOAØN ÑIEÄN LÖÏC VIEÄT NAM - TRUNG TAÂM THOÂNG TIN ÑIEÄN LÖÏC Thay thế thiết bị đo giúp cải thiện bảo vệ CHỐNG NƯỚC XÂM NHẬP VÀO TUABIN
 2. GIẢI PHÁP SỰ CỐ Trong số này Số 2 tháng 4 năm 2018 Khi trạm biến áp trở nên tinh vi hơn cũng là lúc 1 Baûo veä löôùi ñieän chúng dễ bị tổn thương Khi trạm biến áp trở nên tinh vi hơn, chúng cũng dễ bị tổn thương hơn trước những yếu tố Phuï traùch noäi dung: hơn trước những yếu tố khó lường từ bọn khủng bố, mẹ thiên nhiên khó lường từ bọn khủng PHẠM THỊ THU TRÀ và không gian mạng. Để đáp lại, ngành điện đang nhanh chóng triển khai các chiến lược để củng cố và tăng khả năng phục hồi trạm. bố, mẹ thiên nhiên và không gian mạng. Để ứng Ban bieân taäp: 4 Giaûm thieåu vaø quaûn lyù nguy cô söï coá voøng cheøn J phó với vấn đề này, ngành trong heä thoáng ñöôøng hôi tuabin NGUYỄN KHẮC ĐIỀM Các nhân viên nhà máy cần biết được loại công nghệ vòng chèn nào điện Mỹ đang nhanh chóng NGUYỄN THỊ THU HUYỀN được lắp đặt trong thiết bị của họ và hiểu cách tốt nhất để kiểm tra hệ triển khai các chiến lược để thống đường hơi của họ để xác định những vấn đề tiềm ẩn trong thời củng cố và tăng khả năng NHỮ THỊ HẠNH gian dừng máy bảo trì định kỳ. phục hồi trạm. VŨ GIA HIẾU 8 Xaây döïng sô ñoà baûo veä toát hôn Rào bảo vệ máy biến áp do Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho thiết kế. Nhiều rào chắn này có thể được liên kết với nhau để tạo thành một rào CHU HẢI YẾN Các bộ chỉ thị chạm chập cấp độ bảo vệ cải thiện khả năng phản chắn đạn hoàn chỉnh chống lại nhiều mối đe dọa. (Ảnh; st) ứng, khả năng hiển thị hệ thống và nâng cao tuổi thọ thiết bị BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ VINH 12 Thay theá thieát bò ño giuùp caûi thieän baûo veä choáng nöôùc xaâm nhaäp vaøo tuabin BÙI THỊ THU HƯỜNG Hệ thống bảo vệ chống nước xâm nhập vào tuabin được thiết kế để tránh nước lọt vào, gây hư hại cho tuabin. Toå chöùc noäi dung & xuaát baûnï: 15 Laøm maùt ñeå phaùt coâng suaát cao Liên bang của Mỹ (FERC) kết luận rằng một cuộc tấn công Vào ngày hè nóng bức, không khí giãn nở và trở nên loãng hơn so với TRẠM BIẾN ÁP CỦA MỸ ĐANG TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN LỰC ĐƯỢC CỦNG CỐ phối hợp vào chín trạm biến áp chủ chốt có thể làm mất ngày mát. Nếu tuabin khí hoạt động với một thể tích không khí hút (EVNEIC) vào không đổi, thì lưu lượng khối của không khí đi vào máy nén sẽ điện cả nước Mỹ, một số khu vực có thể bị mất điện tới vài Ở Mỹ có khoảng 300.000 dặm giảm, làm giảm đáng kể tính năng và sản lượng điện. tuần hoặc thậm chí vài tháng. Nghiên cứu này không chỉ (480.000km) đường dây truyền tải điện cao dựa vào giả thuyết, mà nó được thực hiện sau khi có cuộc Toøa soaïn vaø trò söï: 21 Moät coâng cuï cuõ ñöôïc phaùt hieän trôû laïi ñeå giaûi quyeát áp và khoảng 2 triệu dặm (3,2 triệu kilômét) tấn công bắn tỉa thực tế vào trạm 500kV Metcalf của Công Taàng 15, Thaùp A, Toøa nhaø EVN, nhöùng thaùch thöùc môùi cuûa löôùi ñieän đường dây phân phối điện áp thấp phục vụ ty Pacific Gas and Electric (Mỹ) vào tháng 4 năm 2013. Hơn Công nghệ máy bù đồng bộ đang hồi sinh vì, khi nhiều nguồn năng khoảng 300 triệu khách hàng. Đó là những Soá 11 Phoá Cöûa Baéc, Quaän Ba Ñình, một trăm viên đạn cỡ 30 đã làm vô hiệu 17 máy biến áp. lượng tái tạo được tích hợp vào lưới điện, thì đây là một trong những đường cấp điện cho hàng triệu khách hàng Tp. Haø Noäi Gần đây hơn, vào tháng 9 năm 2016, một tay súng đã bắn phương tiện hiệu quả nhất để duy trì chất lượng lưới điện và hỗ trợ điện ở Mỹ. Tuy nhiên, việc kiểm soát và bảo ÑT: 04.669.46738 hỏng một trạm biến áp ở bang Utah, khiến 13.000 khách giải trừ sự cố. vệ các hệ thống điện ngày càng phức tạp hàng bị mất điện trong một ngày. Công ty điện lực này Fax: 043.7725192 24 Phaàn meàm ñieàu khieån keát noái heä thoáng trị giá 400 tỷ USD của quốc gia này lại nằm phải chờ vài tháng để sửa chữa hoặc thay thế máy biến áp Email:thongtindienluc@yahoo.com Hệ thống điều khiển chiếu sáng kết nối hệ thống giúp tiết kiệm điện trong chưa tới 80.000 trạm biến áp chính. bị hỏng của trạm. chiếu sáng trung bình tới 47%, làm cho những giải pháp này trở nên Trục trặc xảy ra trong bất kỳ trạm biến Cho đến nay, vẫn chưa xảy ra cuộc tấn công lớn nào bằng hấp dẫn với các công ty điện lực. áp nào, dù chỉ trong vài giây, cũng có thể Giaáy pheùp xuaát baûn: chất nổ vào trạm biến áp ở Mỹ, mặc dù có nhiều âm mưu 28 Doøng chaûy moâi tröôøng ñeå nhaø maùy thuûy ñieän Yeywa khiến khách hàng bị mất điện. Những sự cố Soá 249/XB - BC ngaøy 23/5/1985 nhưng đã thất bại trước khi có thể gây thiệt hại đáng kể. nghiêm trọng hơn có thể gây mất điện trên phaùt ñieän beàn vöõng Một vụ tấn công bằng bom sẽ tác động trên diện rộng diện rộng làm ảnh hưởng đến hàng ngàn, Bài báo này trình bày một nghiên cứu về dòng chảy môi trường ở hạ hơn nhiều nếu như bị kích nổ ở trên không bằng thiết bị Taøi khoaûn: lưu Nhà máy thủy điện Yeywa trên sông Myitnge. có thể hàng triệu khách hàng và kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. hạt nhân. Sức nóng dữ dội từ vụ nổ và giãn nở gần như Trung taâm Thoâng tin Ñieän löïc: 102010000028666 32 Saùng kieán “laép tôøi ñieän cho xe taûi” vaø “thieát keá tức thời của khí quyển sẽ làm cho tầng điện ly tăng tốc cheá taïo maùy xaùc ñònh cöïc tính maùy bieán aùp” ĐẠN, BOM VÀ TIN TẶC đột ngột ra phía ngoài. Khi đó, các hạt tích điện tăng tốc Ngaân haøng TMCP Coâng thöông Giới thiệu hai sáng kiến của anh Lê Chí Trung, công nhân bậc 7/7 của Trong thập kỷ qua, ngành điện Mỹ đã trong tầng điện ly sẽ gây ra một xung điện từ (EMP) có Vieät Nam - Chi nhaùnh Haø Noäi Điện lực Mỹ Tho, Công ty Điện lực Tiền Giang. Các sáng kiến này đều phải nghiêm túc xem xét những thiệt hại thể cảm ứng những điện áp và dòng điện, gây tổn hại cho giúp đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình tiềm ẩn do các hành động khủng bố gây ra. các đường dây điện và các mạch điều khiển đường dây. Cả thi công lưới điện và máy biến áp. Nỗi lo đó lại càng tăng sau một nghiên cứu Nga và Mỹ đều đã thử nghiệm phương thức tấn công này, năm 2014 của Ủy ban Điều tiết Năng lượng và họ đã chứng minh rằng nó hoạt động! Ảnh bìa: Các kỹ sư của Công ty Siemens kiểm tra tuabin Nguồn: siemens.com KHCN Điện, số 2.2018 1
 3. GIẢI PHÁP SỰ CỐ Thiết bị chống sét và che chắn thích sở tại bang New York, Mỹ), đang xây dựng hợp dây và cáp điều khiển có thể giúp đê và tường để bảo vệ các trạm biến áp giảm nhẹ tác động của EMP. chống lại triều cường kèm theo bão. Một Do thời tiết số công ty khác, như Centerpoint Energy CỦNG CỐ CHỐNG LẠI CÁC CUỘC (trụ sở tại bang Texas, Mỹ) đã nâng cao nền TẤN CÔNG MẠNG VÀ TẤN CÔNG máy biến áp, nhà điều khiển và các thiết bị VẬT LÝ Các sự kiện quan trọng khác lên cao hơn bãi bồi. Đạn và chất nổ không phải là phương tiện duy nhất để những kẻ lập dị và Chưa được VÀ TAI HỌA TỚI TỪ MẶT TRỜI Không liên quan phân loại khủng bố tấn công hệ thống điện. Khi Không gian vũ trụ thậm chí cũng có thể tới thời tiết tự động hóa trạm biến áp càng tinh vi tác động tới như phương tiện truyền thông hơn, thì mối đe dọa tiềm ẩn của tấn công định kỳ cảnh báo về những cơn bão mặt trời mạng càng tăng lên. Các trạm biến áp sắp xảy ra, có thể tạo ra trường điện từ đủ có nhiều điểm để virus xâm nhập vào hệ mạnh để phá vỡ nhiều mảng lớn của lưới thống điện. Và chúng ta biết rằng vũ khí Các vụ mất điện quan sát được trên hệ thống điện lớn, từ năm 1992-2012. (Cơ quan điện Bắc Mỹ. Giới báo chí nhắc nhở chúng Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ) (Ảnh minh họa) trên không gian mạng cũng có thể gây ta về ngày 13 tháng 3 năm 1989, khi hàng tổn hại nghiêm trọng - như từng xảy ra triệu người ở tỉnh Quebec (Canada) bị mất trong cuộc tấn công của Stuxnet vào nhà điện 12 giờ đồng hồ. Đồng thời, trên khắp máy hạt nhân của Iran vào năm 2014. Các biện pháp củng cố cuối cùng (từ năm 2014-2016) nước Mỹ, từ bờ Đại Tây Dương tới bờ Thái Tập đoàn Độ tin cậy Điện Bắc Mỹ + Các tủ rơle phân phối và có thể điều chỉnh nâng lên cao Bình Dương, đã bùng phát hơn 200 vấn đề Trạm biến áp gần trung tâm thành phố Galveston, Texas, đã được đặt trên “cọc” (NERC) đang giúp xây dựng các tiêu + Nâng cao nhà điều khiển trên lưới điện. Những vụ mất điện này xuất bê tông để bảo vệ trạm khỏi triều cường kèm theo bão trong tương lai (Ảnh: st ) chuẩn bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng + Nâng cao các hộp đấu nối hiện sau một đám mây chứa cả tỷ tấn khí (CIP) cho ngành điện Mỹ. An ninh mạng + Thay đổi điều khiển sang dùng sợi quang phun ra từ mặt trời với tốc độ một triệu dặm và an ninh vật lý đều là ưu tiên hàng đầu + Nền tảng thiết kế tương lai sẽ phù hợp với cấp độ mới của các dự án tương lai một giờ đổ xuống từ trường của Trái đất. khi xây dựng CIP. Tuy nhiên, do các cuộc Kết quả là những dòng điện rất lớn, nguy tấn công trên thực tế và hiện trạng trên hại, cảm ứng bởi từ trường trái đất (GIC) đã thế giới, nên trọng tâm đã dồn vào an chảy qua các đầu trung tính của các máy Máy ninh vật lý. Và không có gì đáng ngạc Máy cắt Máy cắt Buồng biến áp lớn. Dao cách ly Dao cách ly Tường cao biến áp Hộp rơle điều khiển nhiên khi mà trong hơn một thế kỷ qua, chống lũ Bơm NERC đã ban hành các tiêu chuẩn và các các thiết bị quan trọng của trạm biến áp thủ tục về cải tạo thiết bị và hầu hết, nhưng quá lắm cũng chỉ được bảo vệ bằng hàng Ống nước thải không phải tất cả, các chuyên gia đều cho rào vẫn có thể nhìn qua được hoặc đạn Từ đường dây Đường dây điện Cách điện rằng chúng ta đã giải quyết được hiệu quả Hộp đấu nối Ra đường dây bắn qua được. Điều này giờ giờ cần được truyền tải Đường điều khiển/bảo vệ Đường dầu phân phối điện vấn đề rắc rối này. Nhưng dù thế nào đi xem xét và thay đổi. Con Edison đã xây dựng kế hoạch củng cố để bảo vệ khỏi ngập lụt cho các trạm biến chăng nữa, giới truyền thông vẫn sẽ lớn Các nhà cung cấp hiện đang chào bán áp trên mặt đất. Lưu ý đến công trình đê chắn bao quanh (Ảnh minh họa) tiếng cảnh báo mỗi khi những vết lóa mặt những bức tường chống đạn dựng xung trời xuất hiện. quanh các trạm hiện có. Các tấm chắn Năm 1971, trạm nghịch lưu (biến dòng điện một chiều thành xoay chống đạn đã có sẵn để bảo vệ các máy CHI TIẾT LÀ ĐIỀU RẤT chiều) Sylmar ở Nam California đã bị phá hủy nghiêm trọng sau trận biến áp riêng lẻ. Trong một động thái QUAN TRỌNG động đất mạnh 6,7 độ Richter. Siêu bão Sandy đã khiến một phần tư liên bang khác, Phòng thí nghiệm quốc khách hàng ở Manhattan bị mất điện sau vụ cháy nổ khủng khiếp tại Cùng với những bức tường chống ngập gia Idaho đã phát triển một hệ thống rào trạm biến áp bị ngập nước năm 2012. Có rất nhiều ví dụ khác, và theo nước, các tủ điều khiển được nâng cao và Tủ bảo vệ lắp trên bệ mới có thể nâng cao lên trên mức ngập lụt dự kiến (Ảnh: st ) chống đạn để bảo vệ trạm biến áp khỏi DOE, số vụ mất điện do thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ còn tăng lên vì các tấm chắn chống đạn, thì để củng cố mối đe dọa như đạn bắn, xe chứa vật liệu biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và cường độ của các cơn bão, bão hiệu quả cũng cần phải chú ý kỹ tới việc dừng máy trong điều kiện ngập lụt. Khả năng phục hồi, cấp điện nổ và vòi rồng. tuyết, ngập lụt và các sự kiện cực đoan khác. đảm bảo các thiết bị trạm biến áp khó nhìn trở lại sau khi bị cắt điện chịu ảnh hưởng rất nhiều từ việc thay thấy hơn. Việc che chắn, nối đất thích hợp thế và nối lại dây và cáp. Ở đây một lần nữa, việc che chắn và lựa HỦY HOẠI DO THIÊN NHIÊN BẢO VỆ CHỐNG NGẬP LỤT VÀ TRIỀU CƯỜNG chọn cách đi dây có thể tạo nên tất cả sự khác biệt này. và cách điện đúng cách cho dây dẫn phòng Hủy hoại do thiên nhiên cũng có thể KÈM THEO BÃO Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường điều khiển có thể tạo nên sự khác biệt giữa khủng khiếp như do con người gây ra. Một số công ty điện lực vùng ven biển, như Công ty Con Ed (trụ Theo “T&D World”, số 5/2017 việc thà mất công một chút còn hơn là bị 2 KHCN Điện, số 2.2018 3
 4. GIẢI PHÁP SỰ CỐ Các bộ chỉ thị chạm chập cấp độ bảo vệ cải thiện khả năng phản ứng, khả năng hiển thị hệ thống và nâng cao tuổi thọ thiết bị. chạm chập thu năng lượng từ đường dây mà chập thoáng qua có thể làm nổ cầu chảy và chúng gắn vào, cho phép chúng hoạt động gây mất điện lâu dài cho mạch nhánh, ảnh mà không cần acqui. Khi vượt ngưỡng nhả hưởng đến chỉ số SAIDI. Để tối ưu hóa cả hai XÂY DỰNG SƠ ĐỒ được đặt trước, máy phát trong bộ phát tín chỉ số SAIDI và MAIFI, các kỹ sư bảo vệ phân hiệu chạm chập sẽ gửi tín hiệu không dây tốc phối điện có thể sử dụng sơ đồ kết hợp nổ cầu độ cao tới máy thu tín hiệu chạm chập. Mỗi chảy và tiết kiệm cầu chảy, sử dụng hệ thống máy phát cũng định kỳ gửi tín hiệu radio về chỉ báo chạm chập cấp độ bảo vệ. BẢO VỆ TỐT HƠN trạng thái liên kết đến máy thu để cho biết Họ có thể lắp các cảm biến truyền tín hiệu máy phát vẫn hoạt động. chạm chập lên các mạch nhánh vốn thích Trong hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ hợp hơn với tiết kiệm cầu chảy. Những mạch bảo vệ, máy thu tín hiệu chạm chập có thể nhánh này có thể có một phụ tải quan trọng đồng thời nhận được thông tin chạm chập từ hoặc hay bị chạm chập thoáng qua. Khi rơle nhiều máy phát tín hiệu chạm chập, làm tăng hoặc recloser xác định có chạm chập trên các CÁC CHIẾN LƯỢC THAY THẾ CHO chập mới này gửi các tín hiệu phát hiện chạm đáng kể hiệu suất truyền thông không dây mạch nhánh này, bảo vệ có thể ngay lập tức NHỮNG SƠ ĐỒ BẢO VỆ CHUYÊN BIỆT chập tới bộ điều khiển hoặc rơle recloser để bởi vì mỗi máy phát có thể truyền thông ngay chuyển sang tiết kiệm cầu chảy, recloser tác Sử dụng một sơ đồ bảo vệ duy nhất các thiết bị bảo về đưa ra quyết định tốt hơn. lập tức. Máy thu truyền thông cho rơle bảo vệ động trước khi nổ cầu chảy. không phải lúc nào cũng là lý tưởng đối với Hệ thống này sẽ nhanh chóng thông báo bằng cách sử dụng một giao thức tốc độ cao. Ví dụ 2: Tiết kiệm cầu chảy là chính và các phân đoạn đường dây có cả đường dây rằng có chạm chập (thường trong vòng 6 mili Rơle bảo vệ hoặc bộ điều khiển recloser sử nổ cầu chảy là phụ ngầm và đường dây trên không hoặc các giây sau khi sự cố xảy ra), bộ điều khiển hoặc rơle recloser sẽ có được thông tin cần thiết dụng thông tin chạm chập từ hệ thống phát Khi tiết kiệm cầu chảy là sơ đồ bảo vệ phân đoạn đường dây có mạch rẽ được bảo để áp dụng sơ đồ bảo vệ tốt nhất cho tình và thu này để tối ưu hóa các sơ đồ bảo vệ khi chính, thì nỗ lực tối đa là giải trừ tất cả các vệ bằng cầu chảy có mức độ quan trọng và xảy ra chạm chập. Nếu mất truyền thông radio chạm chập thoáng qua trên lộ xuất tuyến. khả năng tiếp cận khác nhau. huống này trong khi chạm chập đang xảy ra từ các máy phát, thì bộ điều khiển rơle hoặc Phương pháp này thường được áp dụng ở Ví dụ, một số khu vực trong cùng một phân trên đường dây. các vùng nông thôn, địa bàn cấp điện lớn, đoạn có thể yêu cầu thời gian trễ cho recloser Các công ty điện lực đã áp dụng các bộ recloser vẫn tiếp tục hoạt động với các sơ đồ địa hình gồ ghề, các khu vực có thời tiết Một hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ bảo vệ sẽ tối ưu để cầu chảy nổ trước (tiết kiệm recloser) trong chỉ thị mạch bị chạm chập (FCI) để xác định bảo vệ tiêu chuẩn. khắc nghiệt, và khi có ít nhân viên. Mục đích hóa tác động điều khiển recloser, nhờ đó giảm bớt số khi các khu vực khác lại được hưởng lợi từ vị trí chạm chập đã nhiều thập kỷ nay, nhưng SƠ ĐỒ BẢO VỆ HỖN HỢP là chỉ cắt điện khi có chạm chập vĩnh cửu. lần mất điện hoặc chạm chập thoáng qua (Ảnh: st ) việc recloser tác động nhanh hơn (tiết kiệm ý tưởng sử dụng chúng để cải thiện bảo vệ Tiết kiệm cầu chảy cải thiện chỉ số SAIDI và Đối với một phân đoạn lộ xuất tuyến cầu chảy). Nếu áp dụng một sơ đồ duy nhất là mới. Để tăng cường bảo vệ, hệ thống FCI các chi phí vận hành và bảo trì. Nhược điểm phân phối đã cho, hệ thống chỉ thị chạm Tám mươi phần trăm chạm chập điện cho các phân đoạn khác nhau này sẽ dẫn đến phải cung cấp thông tin cho các bộ điều của sơ đồ này là tự động đóng lặp lại nhiều chập cấp độ bảo vệ tối ưu hóa hoạt động trên đường dây phân phối trên không là bỏ lỡ nhiều cơ hội tối ưu hóa các chỉ số của khiển recloser và các rơle lộ xuất tuyến nhanh lần khiến cho chỉ số MAIFI kém. Trong một điều khiển recloser để giảm các sự cố gây thoáng qua. Các recloser bố trí dọc theo hệ thống điện, như là Chỉ số Thời gian Gián hơn theo nhiều bậc độ lớn. Những hệ thống sơ đồ kết hợp, các kỹ sư bảo vệ phân phối mất điện (SAIDI) hoặc chạm chập thoáng đường dây phân phối sẽ phát hiện và giải đoạn Trung bình của hệ thống (SAIDI), Chỉ số cảm biến tốc độ cao này là tối ưu cho các ứng điện có thể sử dụng các cảm biến phát tín qua (MAIFI). Bổ sung hệ thống máy phát và trừ những chạm chập thoáng qua này. Các Tần suất Gián đoạn Trung bình Thoáng qua dụng trung áp sau đây: hiệu chạm chập trên những mạch nhánh thu vào bộ điều khiển hoặc rơle recloser cho recloser phân chia đường dây phân phối (MAIFI) và Chỉ số Thời gian Gián đoạn Trung • Các sơ đồ bảo vệ kết hợp tiết kiệm cầu phép các kỹ sư bảo vệ phân phối điện kết thích hợp, là nơi mà nổ cầu chảy có lợi hơn. thành nhiều phân đoạn. Chúng mở hoặc bình của Khách hàng (CAIDI). Các chỉ số này chảy và cầu chảy nổ sớm sử dụng chung hợp các sơ đồ bảo vệ và tạo ra các sơ đồ kết Đây có thể là các nhánh có mật độ phụ tải đóng những phân đoạn đường dây này một cung cấp thông tin chi tiết giúp người vận recloser hoặc rơle; thấp, không quan trọng hoặc là những địa hợp để cân bằng các chỉ số SAIDI và MAIFI. cách độc lập với đường dây chính, giải trừ hành giảm số lần mất điện trong tương lai để điểm mà các kỹ thuật viên ngành điện có • Bảo vệ chọn lọc chính xác ở những chỗ Ví dụ 1: Nổ cầu chảy là chính và tiết các chạm chập mà không làm gián đoạn cấp phục vụ khách hàng tốt hơn. thể dễ dàng thay thế cầu chảy. Khi rơle hoặc chuyển tiếp từ đường dây ngầm lên đường kiệm cầu chảy là phụ điện cho toàn bộ đường dây hoặc toàn bộ hệ recloser xác định có chạm chập trên các CÁC HỆ THỐNG CHỈ THỊ CHẠM dây trên không; Các sơ đồ nổ cầu chảy thường được sử thống phân phối. Mặc dù việc giải trừ chạm mạch nhánh này, thì bảo vệ có thể ngay lập chập chính xác được recloser hỗ trợ này giúp CHẬP CẤP ĐỘ BẢO VỆ TỐI ƯU HÓA • Bỏ qua trễ phối hợp để tăng tốc độ bảo dụng ở các khu vực đô thị nơi mà các lộ xuất tức chuyển sang nổ cầu chảy. cung cấp điện liên tục cho các khách hàng BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY vệ và giảm thời gian dòng điện chạm chập tuyến có nhiều mạch nhánh. Trong sơ đồ này, ở những khu vực không bị chạm chập này Một phương pháp bảo vệ mới và tiết gây hư hại. một chạm chập trên một mạch nhánh làm BẢO VỆ TẠI NHỮNG CHỖ CHUYỂN ảnh hưởng, nhưng một hệ thống phân phối kiệm là cải thiện tính năng của các recloser Các hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ bảo nổ cầu chảy ở đầu của mạch nhánh này. Mất TIẾP TỪ LỘ XUẤT TUYẾN ĐƯỜNG thông thường vẫn có thể gặp khó khăn khi đã có trong một hệ thống. Các kỹ sư bảo vệ vệ bao gồm máy phát và thu tín hiệu chạm điện chỉ giới hạn trong mạch nhánh này, và bộ DÂY NGẦM LÊN ĐƯỜNG DÂY xảy ra chạm chập. Tuy nhiên, một thế hệ các hệ thống phân phối có thể thực hiện việc này chập. Máy phát tín hiệu chạm chập chứa một điều khiển recloser ngăn không cho đóng lại TRÊN KHÔNG bộ cảm biến chuyên dụng mới đang giúp bằng cách lắp đặt một hệ thống chỉ thị chạm máy biến dòng và kẹp vào một đường dây đường dây chính, giúp cải thiện chỉ số MAIFI. Các lộ xuất tuyến có chỗ chuyển tiếp từ nâng bảo vệ lên một tầng cao mới. chập cấp độ bảo vệ. Hệ thống chỉ thị chạm lộ xuất tuyến trên không. Máy phát tín hiệu Nhược điểm của phương pháp này là chạm đường dây ngầm lên đường dây trên không 4 KHCN Điện, số 2.2018 5
 5. GIẢI PHÁP SỰ CỐ chọn lọc tinh chỉnh này làm giảm số lần mất điện và cải tra, giúp cải thiện chỉ số CAIDI. Khả năng sớm xác định • Bảo vệ chính xác hơn cho những nơi chuyển tiếp thiện các chỉ số SAIDI. phân đoạn bị chạm chập là đặc biệt hữu ích khi có nhiều từ đường dây ngầm lên đường dây trên không, nhờ đó đường dây lộ xuất tuyến, khó di chuyển đến nơi bị chạm giảm số lần mất điện vĩnh cửu và nguy cơ đóng mạch lại BỎ QUA THỜI GIAN TRỄ CHO PHỐI HỢP chập và cách xa các con đường lớn, hoặc khi các đội thợ khi có chạm chập trên đường dây ngầm; Để giải trừ các chạm chập đường dây và thiết bị dọc đường dây gặp điều kiện thời tiết xấu. • Bảo vệ nhanh hơn trên các lộ xuất tuyến hình tia do theo mạch phân phối, các kỹ sư cài đặt một trình tự các không mất thời gian chờ đợi cho việc phối hợp; thao tác trong các thiết bị bảo vệ quá dòng bằng cách quy HỆ THỐNG CHỈ THỊ CHẠM CHẬM CẤP ĐỘ định các đường cong và chế độ đặt đặc tính thời gian-dòng BẢO VỆ CÓ THỂ CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA • Tăng tuổi thọ thiết bị; điện nhất định. Điều này được gọi là phối hợp. RECLOSER • Cải thiện độ ổn định hệ thống và chất lượng điện; Có sự phối hợp này giữa các thiết bị bảo vệ được lắp Các recloser là những bổ sung rất có giá trị cho bất kỳ • Cải thiện an toàn; đặt theo cấu hình nối tiếp và cả giữa các thiết bị bảo vệ hệ thống phân phối điện nào vì chúng giúp nâng cao độ • Giảm thời gian tuần tra tìm vị trí chạm chập. và cầu chảy. Một hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ bảo tin cậy hệ thống, và có thể cải thiện đáng kể hoạt động Các bộ điều khiển recloser tiên tiến và rơle lộ xuất vệ cung cấp cho recloser hoặc rơle các thông tin cần thiết của chúng với các cảm biến có khả năng phát hiện chạm tuyến giúp cải thiện các chỉ số độ tin cậy bởi vì chúng để giảm thời gian trễ cho việc phối hợp không cần thiết. chập, truyền thông tin rất có giá trị về vị trí chạm chập sử dụng các phương pháp phát hiện chạm chập chính Ví dụ, những người vận hành có thể sử dụng hệ thống này một cách nhanh chóng tới thiết bị điều khiển recloser xác hơn, giải trừ một lượng lớn hơn các chạm chập để xác định khi nào chạm chập là ở phía thượng nguồn hoặc rơle. Bổ sung các hệ thống chỉ thị chạm chập cấp thoáng qua và cho phép áp dụng các sơ đồ cô lập chạm từ recloser tiếp theo, trên các mạch nhánh không có cầu độ bảo vệ giúp tạo ra cơ hội để tối ưu hóa các sơ đồ bảo chập và khôi phục cấp điện thật hiệu quả. Bằng cách bổ chảy, hay là trên các phân đoạn đường dây chính không có vệ trong các thiết bị điều khiển rơle hoặc recloser. sung các hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ bảo vệ cho cầu chảy. Khi đó hệ thống này có thể tác động nhanh hơn Khi kết hợp các hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ những hệ thống bảo vệ hiện có, các công ty điện lực có trong những trường hợp như vậy. bảo vệ với các thiết bị điều khiển recloser tiên tiến và thể nâng cao hơn nữa độ tin cậy, đạt được thêm nhiều BẢO VỆ NHANH HƠN các rơle lộ xuất tuyến sẽ mang lại các lợi ích chính cho lợi ích của hệ thống phân phối điện và tối ưu hóa hệ Giảm thời gian chạm chập không chỉ cải thiện các chỉ số hệ thống phân phối điện bao gồm: thống điện. Cải thiện thông tin vị trí chạm chập cho phép nhân viên giảm • Cải thiện các chỉ số SAIDI, CAIDI và MAIFI do kết hợp Biên dịch: Minh Đức thời gian tuần tra và lái xe trực tiếp đến mạch nhánh hoặc phân độ tin cậy mà còn có những lợi ích sau: các sơ đồ tiết kiệm cầu chảy và nổ cầu chảy; Theo “ELP”, số 3/2018 đoạn bị chạm chập, nhờ đó cải tiến chỉ số CAIDI (Ảnh: st) • Tăng tuổi thọ thiết bị: Giải trừ các chạm chập trước khi chúng phát triển đầy đủ, giúp giảm căng thẳng cho cơ sở hạ tầng; tạo ra các thách thức về bảo vệ cho các công ty điện lực. Các chạm chập ngầm thường là vĩnh cửu, trong • Cải thiện độ ổn định hệ thống: Thời gian giải trừ chạm chập ngắn làm giảm dao động điện áp và sụt áp; THIẾT BỊ GIẢI TRỪ ĐỘT BIẾN ĐIỆN TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN khi chạm chập trên không thường là thoáng qua. Các công ty điện lực thường không muốn đóng • Tăng độ an toàn: Thời gian chạm chập kéo dài có thể của bất kỳ tổn thất tín hiệu tải ba nào do lặp lại trên các chạm chập gần vị trí chuyển tiếp làm tăng nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. cảm ứng đột biến điện, hay còn gọi là các từ đường dây ngầm với đường dây trên không, vì Trong các điều kiện chạm chập, điện áp có thể dao động. lỗ hổng tải ba gây ra. có nhiều khả năng đây là chạm chập vĩnh cửu trên Các pha liền kề với pha bị chạm chập có thể bị sụt áp. Rút Smart-Gap tác động nhanh hơn so với đường dây ngầm. Đóng lặp lại các chạm chập vĩnh ngắn thời gian chạm chập giúp giảm tác động của sai lệch các giải pháp truyền thống kiểu khe hở cửu gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng và thiết bị điện áp, đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị như là thiết bị phóng điện, dập đột biến điện trong vòng và có thể làm hỏng cáp và các đầu nối. Vì vậy, biết điện tử của hộ tiêu thụ vốn có dung sai chất lượng điện nhỏ. chưa tới 0,5 msec, giúp giảm thiểu bất kỳ chính xác vị trí của chạm chập là rất quan trọng để Các dây dẫn bị cây cối hoặc các thiết bị khác chạm vào tổn hao tín hiệu nào. lựa chọn sơ đồ bảo vệ tốt nhất. khi xảy ra chạm chập có thể gây tóe lửa. Chạm chập càng Smart-Gap không cần bảo dưỡng là Hệ thống chỉ thị chạm chập cấp độ bảo vệ cho lâu trên đường dây, thì tóe lửa càng kéo dài, và có thể dẫn một sự thay thế lý tưởng cho đèn phóng phép bảo vệ tinh chỉnh tại các chỗ chuyển tiếp lộ đến hỏa hoạn thảm khốc. Các dây dẫn bị đứt hoặc rơi điện trong chất khí hoặc bảo vệ bằng khe xuất tuyến ngầm lên đường dây trên không. Các xuống cũng có thể gây nguy hiểm điện giật. Cách ly chạm Kích thước nhỏ gọn của Smart-Gap giúp bạn dễ dàng cải tạo lại đường dây hở không khí, vốn cần phải bảo trì thường kỹ sư bảo vệ phân phối có thể đặt máy phát tín chập càng nhanh sẽ làm giảm nguy cơ hỏa hoạn và các mối (Ảnh: st) xuyên. Kích thước nhỏ gọn của Smart-Gap hiệu chạm chập ở các điểm chuyển tiếp đường nguy an toàn khác. Công ty AMETEK Power Instruments (Mỹ) vừa tung ra thị giúp dễ dàng cải tạo lại đường dây, thay dây trên không và đường dây ngầm. Nếu một Bộ điều khiển recloser có thể lấy thông tin phát hiện trường sản phẩm Smart-Gap, một sản phẩm để giải trừ đột biến thế các bộ điều chỉnh dòng và các máy thiết bị phát hiện chạm chậm phát hiện ra một chạm chập từ hệ thống chỉ báo chạm chập cấp độ bảo vệ điện trên các hệ thống tải ba trên đường dây điện. biến điện áp kiểu ghép nối tụ điện (CCVT). chạm chập, nó sẽ gửi tin nhắn đến máy thu được và gửi lại cho SCADA hoặc hệ thống quản lý mất điện. Điều Smart-Gap cải thiện tính năng và độ tin cậy của việc truyền Biên dịch: Chu Hải Yến kết nối với rơle lộ xuất tuyến này. Khi đó rơle này này giúp cho đội thợ đường dây biết được thông tin cụ thông tải ba trên đường dây điện bằng cách giảm thiểu tác động Theo “T&D World”, số 3/2018 có thể thay đổi sơ đồ bảo vệ của nó. Phương pháp thể hơn về vị trí và pha bị chạm chập, giảm thời gian tuần 6 KHCN Điện, số 2.2018 7
 6. GIẢI PHÁP SỰ CỐ Thay thế thiết bị đo giúp CÁC YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH VÀ Hệ thống bảo vệ chống nước xâm nhập vào tuabin được thiết kế để tránh nước lọt ỨNG DỤNG vào, gây hư hại cho tuabin. Hư hại tuabin hơi Mặc dù các tham số thiết kế quá trình do nước xâm nhập là mối quan ngại lớn về kinh tế, độ an toàn và độ tin cậy. Mọi kết nối cải thiện bảo vệ trong từng nhà máy có thể khác nhau, nhưng đối với các hệ thống TWIP, nhìn với tuabin đều có thể là nguồn nước tiềm ẩn, CHỐNG NƯỚC chung các tham số này là: xâm nhập từ thiết bị bên ngoài hay là tích tụ • Tái nhiệt lạnh: 800 psi (5,5MPa) ở 700F hơi nước ngưng tụ. (370oC) CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ CHỐNG • Trích hơi ở tầng cánh 6: 800 psi (5,5MPa) XÂM NHẬP NƯỚC XÂM NHẬP TUABIN (TWIP) ở 700F (370oC) Tiêu chuẩn TDP-1 của ASME, “Ngăn ngừa • Trích hơi ở tầng cánh 12: 300 psi hư hại tuabin hơi dùng để sản xuất điện do (2,07MPa) ở 700F (370oC) nước: Các nhà máy đốt nhiên liệu hóa thạch”, • Tái nhiệt nóng: 800 psi (5,5MPa) ở VÀO TUABIN ban hành năm 2013, nêu rõ nếu một thiết 1.100F (593oC) bị nhà máy điện tuabin hơi bị trục trặc, hệ • Trích hơi ở tầng cánh 9: 500 psi thống TWIP cần: (3,45MPa) ở 900F (482oC) Hình 2. Vị trí đặt thiết bị đo bảo vệ chống nước xâm nhập tuabin. Sơ đồ • Phát hiện sự có mặt của nước trước khi Độ dẫn điện danh nghĩa của nước là từ 1 cho thấy các vị trí đặt thiết bị đo điển hình trong một hệ thống TWIP trong nước gây ra hư hại. nhà máy điện. Các nhà máy mà FPS nghiên cứu có nhiều thiết bị đo TWIP, đến 5 microsiemens. Vì đây là các công trình bao gồm cả thiết bị nguyên thủy và thiết bị thay thế. (TWIP) (Ảnh minh họa) • Cách ly nước bằng thao tác thủ công Ống hơi chuyển động lắp đặt cải tạo nên chỉ cần một tín hiệu đầu hoặc tốt hơn, bằng phương tiện tự động. ra duy nhất 4-20mA để sử dụng cặp dây hiện thống để phát hiện các vấn đề về hệ thống thoát nước trong mọi • Nếu phát hiện có nước thì phải loại bỏ Báo động có tới hệ thống điều khiển phân tán (DCS) điều kiện của nhà máy, chẳng hạn như năng lực van không đủ. nước bằng thao tác thủ công hoặc tốt hơn là Bình mức cao trong phòng điều khiển. Ngoài ra, thiết bị LE thoát Họ đã chọn bốn thiết bị điện tử và cột đầu dò AQ1000P, sử dụng bằng phương pháp tự động. đo này cũng cần phải tự chẩn đoán, chỉ thị nước LE một mođun 4-20mA để chuyển đổi phát hiện mức điểm đầu dò Cầu dao chạm chập, và cũng phải an toàn khi sự cố Ngoài ra, “Không một sự cố đơn lẻ nào về xả nước sang một đầu ra 4-20mA duy nhất với các chức năng mức như sau: để mở van thoát nước tự động. thiết bị, linh kiện, hoặc tín hiệu, hay là mất bằng tay • Đầu dò 4: Báo động mức cao-cao, tín hiệu 19,7mA. điện có thể dẫn đến nước hoặc hơi nước Nhóm kỹ thuật của công ty đã thu thập Bộ tác động từ các nhà máy điện những dữ liệu về các • Đầu dò 3: Báo động mức cao, tín hiệu 16,0mA. lạnh lọt vào tuabin.” Báo động van xả mức cao thiết bị đo khác nhau đã từng hoạt động tại • Đầu dò 2: Mở van thoát nước (điều khiển bởi DCS), tín hiệu Một công ty điện lực ở vùng Đông Nam Tiếp điểm cơ sở của công ty. Các đặc tính của những 12,0mA. nước Mỹ đang gặp các vấn đề về độ tin cậy vị trí van công nghệ sẵn có này đã được đánh giá và • Đầu dò 1: Chỉ thị thấp, đóng van xả (do DCS điều khiển), tín của các thiết bị chống nước xâm nhập vào so sánh với các yêu cầu. hiệu 8,0mA. tuabin đã được lắp đặt tại những cơ sở khác nhau của công ty. Sự cố hệ thống bảo vệ Chỉ thị vị trí van Các lựa chọn tập trung vào hai công • Không có nước: Tín hiệu 4,3mA. đã gây hư hại lớn cho tuabin của một trong nghệ cho ứng dụng này: Các thiết bị đo đầu • Chạm chập: Tín hiệu 0,0mA. những nhà máy này. Thoát nước dò độ dẫn điện và thiết bị radar có sóng dẫn Để phân tích chạm chập hệ thống, tín hiệu mức đầu ra Hình 1. Mô tả một bình thoát nước và hệ thống thiết bị đo điển hình (Ảnh minh họa) hướng. Dựa trên tính năng của thiết bị đo Một số nhà máy điện đơn lẻ của công ty 4-20mA đã được đấu nối tiếp với rơle “mức chạm chập” (trạng và lịch sử hoạt động, các thiết bị đo đầu dò điện lực này đã liên hệ với Công ty Fossil Power thái nước trên hơi, trình tự mức sai) và rơle “chạm chập mạch độ dẫn điện FPS Aquarian đã được lựa chọn Systems (FPS, của Canada), bởi vì những điện tử” (dây đầu dò bị đứt, mất nguồn điện AC, sự cố mạch điện nhà máy nhiệt điện than kiểu cũ đến các nhà máy chu trình kết cho thử nghiệm cải tạo toàn phần đầu tiên người vận hành muốn tìm ra giải pháp cho tử). Với cách bố trí này, dễ dàng nhận diện được các tình trạng hợp kiểu mới. của nhà máy. các thiết bị TWIP hoạt động sai của họ. Một chạm chập trong DCS nếu tín hiệu 4-20mA giảm xuống bằng 0 nhóm kỹ thuật của công ty đã được thành Các nhà máy điện này có nhiều loại thiết bị đo TWIP khác nhau CÁC CẤU HÌNH CỘT ĐẦU DÒ (Hình 3). lập. Mục đích là để đánh giá các sự cố của (Hình 2), bao gồm các thiết bị nguyên thủy và các công nghệ đã Một số cấu hình cột đầu dò đã được xem Tổng cộng đã lắp đặt tám hệ thống thiết bị đo đầu dò độ dẫn thiết bị bảo vệ chống nước xâm nhập tuabin được cải tạo như là thiết bị truyền tín hiệu so lệch áp suất (DP), tiếp xét. Có hai cột đầu dò điển hình nhất cho ứng điện Aquarian AQ1000P tại một cơ sở. Một bố trí lắp đặt điển hình tại các nhà máy điện khác nhau đã được báo điểm phao, hệ thống radar sóng dẫn hướng, máy đo lực nổi kiểu từ dụng này. Tuy nhiên, nhóm kỹ thuật của công được thể hiện trong sơ đồ Hình 4 (bình thoát nước điển hình và bố cáo và phát triển một cấu hình thiết bị đo tính và máy truyền tín hiệu mức hạt nhân. Do những hư hại tuabin ty đã yêu cầu bổ sung một số điểm mức để có trí thiết bị đo), và Hình 5 (công trình lắp đặt hệ thống TWIP điển tiêu chuẩn có thể sử dụng được tại tất cả các xảy ra gần đây tại một nhà máy do nước xâm nhập, nên nhóm kỹ thêm chỉ dẫn và lựa chọn điều khiển. Sau đó hình). Tính năng của hệ thống này đáp ứng tất cả yêu cầu và mọi cơ sở. Các nhà máy điện này bao gồm từ các thuật của công ty đã dành ưu tiên cao cho dự án này. cũng có thể đánh giá tính năng lịch sử của hệ cải tạo bổ sung đã được cho phép. Những cải tạo bổ sung này 8 KHCN Điện, số 2.2018 9
 7. GIẢI PHÁP SỰ CỐ Mođun 4-20mA Tín hiệu đầu dò Giảm thiểu và quản lý Các kết nối tới đầu dò tại cột Rơle mức chạm chập Rơle chạm chập nguy cơ sự cố vòng chèn J trong hệ thống đường hơi tuabin mạch điện tử Tới DCS Hình 3. Xác định các tình trạng chạm chập. Sơ đồ này cho thấy tín hiệu đầu ra của mạch điện tử AQ1000P là 4-20mA. Trong cấu hình này, có thể xác định các tình trạng chạm chập trong hệ thống điều khiển Vòng chèn J là một phần không Hiệu suất tuabin hơi phụ thuộc rất nhiều vào sự phân tán nếu tín hiệu 4-20mA giảm xuống bằng 0 (Ảnh minh họa) toàn vẹn và tính năng của các vòng chèn giữa các Hình 5. Lắp đặt hệ thống TWIP. Ảnh cho thấy hệ thống thể thiếu trong vận hành hiệu quả tầng hơi của đường hơi. Vòng chèn giữa bộ phận TWIP lắp đặt tại nhà máy điện, có thể nhìn thấy rõ các tuabin hơi. Sự cố của một vòng van và ống xả (Ảnh:st) quay của tuabin, vòi phun tĩnh và vỏ được thiết lập chèn J có thể gây ra thiệt hại đáng bằng cách sử dụng vòng chèn hình chữ chi của mặt • Nhỏ gọn, phù hợp với không gian chật kể cho roto tuabin khi vật liệu lăn phân cách giữa răng vòng chèn từ cao tới thấp. hẹp. Không cần phải hiệu chuẩn. xuống phía hạ lưu. Vì lý do đó, nhân Chèn hình chữ chi có dung sai nhỏ được thiết kế • Phát hiện nước ở cả trạng thái hơi bão viên nhà máy cần biết được loại để giảm độ sụt áp trên mỗi răng vòng chèn, đảm hòa và hơi quá nhiệt. bảo chỉ một lượng nhỏ hơi lọt qua so với tổng lưu công nghệ vòng chèn nào được lắp • Cung cấp bảo vệ tự an toàn và có thể lượng hơi của tuabin. Các vòng chèn J có thể thay thế đặt trong thiết bị của họ và hiểu phát hiện được cả nước có độ dẫn điện thấp. được là một công nghệ vòng chèn giữa các tầng hơi 1. Đường hơi chính • Mỗi đầu dò cung cấp một tín hiệu độc cách tốt nhất để kiểm tra hệ thống thường được các nhà chế tạo thiết bị nguyên thủy 2. Bình thoát nước 3. Van cách ly cột lập. Có thể được thử nghiệm và bảo dưỡng đường hơi của họ để xác định những (OEM) tuabin hơi sử dụng. Bằng cách thay thế vòng 4. Van xả cột trong khi nhà máy đang hoạt động cũng như vấn đề tiềm ẩn trong thời gian dừng chèn J đã bị mài mòn vào các đợt đại tu đường hơi, 5. Cột đầu dò với hộp đấu dây khi ngừng. máy bảo trì định kỳ. chủ sở hữu có thể khôi phục lại hiệu quả chèn giữa 6. Mạch điện tử đầu dò AQ1000P 4 các tầng hơi. 7.Van xả tự động • Ít phải bảo trì theo các trạng thái quy trình hơi quá nhiệt sạch. MỘT SỐ MẸO KIỂM TRA Hình 4. Bình thoát nước điển hình và bố trí thiết bị đo. Sơ đồ cho • Thông thường có thể cải tạo sửa đổi Vòng chèn J có thiết kế hai mảnh và được lắp thủ thấy bố trí bình thoát nước (nước ngưng) phía dưới vòi hơi chính, với bằng cách sử dụng van xả nước ngưng hiện công, làm tăng rủi ro nhầm lẫn trong lắp đặt từ phía các vị trí của van xả và thiết bị khác đã được xác định. Lưu ý vị trí của có của nhà máy và các kết nối thiết bị đo kỹ thuật viên lắp đặt. Nếu vòng chèn không được các thiết bị điện tử đầu dò AQ1000P (Ảnh minh họa) quy trình. lắp đúng cách, dây lèn sẽ bị biến dạng và uốn cong được phối hợp để trùng với thời gian ngừng hoạt động • Các loại vật liệu ống bằng thép cacbon dưới ứng suất nhiệt, và có thể bung khỏi rãnh. Khi của nhà máy. và crôm molipđen sẵn có để đáp ứng các mà vật liệu giữ lỏng ra, vòng chèn có nguy cơ bị sự Tổng cộng có 169 thiết bị thay thế đã được lắp đặt điều kiện thiết kế quy trình. cố. Vật liệu vòng chèn bị bung ra có thể di chuyển trong thời gian 5 năm, đã khôi phục lại được mức bảo vệ • Đáp ứng các yêu cầu của ASME TDP-1 về phía hạ lưu qua đường hơi quay, gây ra hư hại và độ tin cậy tại các nhà máy điện ở 11 địa điểm, và các cho bảo vệ TWIP. đáng kể. 1. Lập kế hoạch kiểm tra là vấn đề then chốt. nâng cấp đã được bổ sung và lên kế hoạch. Các thiết bị Một hệ thống TWIP hoạt động đúng chức Điều quan trọng là phải biết loại công nghệ vòng Vòng chèn J là một công nghệ vòng chèn giữa các tầng đầu dò độ dẫn điện FPS Aquarian đã chứng tỏ là sự lựa năng rất quan trọng để bảo vệ chống lại hiện chèn được sử dụng trong đường hơi trước khi kiểm tra hơi thường được sử dụng trong tuabin hơi và được chọn công nghệ thích hợp cho ứng dụng TWIP này. Các tượng nước xâm nhập vào tuabin hơi, có khả thiết kế để có thể thay thế được, do đó, người vận hành thiết bị. Cần xem xét lại các bản vẽ cánh tuabin cho thiết bị này có một số thuộc tính như sau: năng theo dõi, phát hiện, cô lập và loại bỏ tuabin có thể khôi phục lại hiệu quả chèn giữa các tầng từng phần của roto để kiểm tra loại vòng chèn được sử • Không có bộ phận chuyển động. nước xâm nhập vào các bộ phận quan trọng, hơi trong quá trình đại tu đường hơi. Cần xem lại các dụng (Hình 1), vị trí của răng vòng chèn, hướng dòng • Có khả năng chịu được nhiệt độ và áp suất quy trình ngăn ngừa hư hại. bản vẽ cánh tuabin và kỹ thuật viên phải biết loại công hơi, và các chi tiết khác. cao, không bị hư hại do hiện tượng thủy kích hoặc ảnh Biên dịch: Gia Hiếu nghệ vòng chèn được sử dụng trong đường hơi, thì mới Để bảo vệ đường hơi khỏi bị hư hại do bị các chi hưởng từ những thay đổi nhanh của quy trình. Theo “Power”, số 2/2018 dễ nhận ra các vấn đề về vòng chèn J (Ảnh minh họa ) tiết bung ra và di chuyển, khuyến nghị mỗi năm hai 10 KHCN Điện, số 2.2018 11
 8. GIẢI PHÁP SỰ CỐ lần, phải kiểm tra tình trạng các Các bản vẽ vỏ tuabin đã xác định kẹt lại (Hình 3). KIỂM TRA MỞ VỎ vòng chèn bằng kính soi bên trong. vị trí của bốn cổng kiểm tra bằng Xem kỹ các bản vẽ hệ thống Các chuyên gia khuyến cáo nên Người kiểm tra bằng kính soi bên kính soi bên trong. Cổng đầu tiên (Hình 4) đã phát hiện ra một nút tháo roto ra khỏi vỏ để kiểm tra trong cần tập trung vào mặt phân đã được mở ra và cho phép tiếp cận ống nối bắt ren đặt ở vị trí khửu đầy đủ hư hại đường hơi và loại bỏ cách giữa phía trên vành cánh quay cửa ra IP tầng cuối cùng đến ống ống hơi LP đi vào hệ thống LP. Giàn vật liệu bị bung ra. tới vỏ tĩnh để phát hiện các vòng đầu vào LP (Hình 2). giáo đã được dựng lên, cách nhiệt chèn J bị lỏng và bung ra. Bất kỳ Khi tuabin được mở ra (Hình 6), Các nguy cơ vật liệu bị bung ra được tháo ra, và kính soi bên trong vòng chèn nào nghi ngờ bị bung ra đã cố gắng dùng một thanh đồng bao gồm giảm hiệu quả chèn hơi, được đưa vào khuỷu ống. Điều này đều phải được kiểm tra 360 độ qua- luồn qua một lỗ bu lông ghép nối rung động do dòng xoáy hơi nước cho phép tiếp cận tới bộ chia dòng 3. Vật liệu vòng chèn J có thể làm cho nh tầng hơi để xem có bất kỳ mảnh mất ổn định, và khả năng ma sát để quay roto. Roto không chịu roto bị kẹt. Một quả cầu vật liệu giật ra chảy đường hơi LP và vòi phun LP 6. Nhìn vào bên trong tuabin LP. vật liệu nào vỡ ra hay không. cục bộ do vật liệu cuốn vào. Trong quay, nên họ đã dùng cầu trục khỏi bề mặt vòng chèn cố định, như thấy Nhìn thấy roto LP sau khi tháo bỏ nửa tầng 1. trên hình, có thể tự nó hàn dính với các trường hợp xấu nhất, vật liệu di để đặt thêm lực; và roto đã quay, vỏ phía bên trên. Khi nửa vỏ được mở TRƯỜNG HỢP VÒNG CHÈN J Một dây lèn vòng chèn J đã cánh và làm cho roto bị kẹt, gây hư hại và nhưng rất chậm. Rõ ràng roto đã bị ra, đã có thể xoay roto bằng tay, nhờ đó BỊ BUNG RA chuyển có thể làm hư hại đáng kể được phát hiện, nằm ở vòi phun cần phải sửa chữa (Ảnh: st ) kẹt ở một điểm cao; khi quay roto có thể xác đinh rằng vật liệu vòng chèn J Người sử dụng tuabin hơi cao áp đường hơi hạ lưu, và vật liệu ngoại LP tầng 1 (Hình 5). Do dòng chảy đã bị giật ra (Hình 3) khiến roto bị kẹt lai tự do chảy qua đường hơi phá có tiếng kim loại quẹt vào vỏ. Một lại trong trường hợp này (Ảnh: st) (HP)/trungáp (IP), hạ áp (LP) dòng của đường hơi nước, mảnh vật liệu hủy các bề mặt phân cách của vòng khi điểm cao vượt ra khỏi mặt chia chảy kép cần chuẩn bị ngừng máy này chỉ có thể trôi từ thượng nguồn chèn. Ngay cả những vật liệu nhỏ tách vỏ tuabin, roto lăn nhẹ nhàng để thực hiện kiểm tra hàng năm xuống. Điều này chứng tỏ rằng các Nửa trên của vỏ HP/IP được bằng kính soi bên trong. Thiết bị nhất cũng có thể kẹt vào giữa các và tiếng ồn cũng biến mất. vòng chèn J bị sự cố tại ống xả IP tháo ra để kiểm tra các vòng chèn này có độ rung cao bất thường và bề mặt lắp ráp vòng chèn, và bị đã di chuyển xuống phía hạ lưu và Vật liệu thể hiện trên Hình 3 răng vòng chèn quay giữ lại, ảnh cố định, và lúc đó lập bản đồ sự gặp vấn đề chịu tải khi vận hành ở rất có thể là nguyên nhân làm roto đã dính vào vỏ tuabin, và xác định hưởng đến khe hở giữa chi tiết quay cố và xem xét kỹ hơn các sự cố chế độ phụ tải đáy toàn phần. Một bị kẹt được rằng vật liệu vòng chèn bị và không quay và làm hư hại răng trên hệ thống ở từng tầng. Phân phân tích hoạt động chỉ rõ khả năng Sau khi phát hiện ra dây lèn giật ra đã gây ra dính roto. Khi xác vòng chèn. tích sự cố cho thấy nguyên nhân hư hại bên trong do vấn đề mang bị dịch chuyển, người ta khuyến định có vật liệu vòng chèn J di 5. Một trong những thủ phạm. Một gây sự cố không phải là do một tải; không thẳng hàng cũng là một Răng vòng chèn giữ lại vật liệu chuyển vào đường hơi và gây cản dây lèn đã di chuyển từ thượng lưu trong cáo rằng nên tháo ống LP để tạo đường hơi đã được tìm thấy trong vòi sự kiện chà xát vì răng vòng chèn yếu tố, cần có nhiều thông tin hơn rời và sau đó giật mặt vòng chèn trở, nhà máy quyết định mở roto đường vào bộ chia dòng chảy phun LP tầng 1, là bằng chứng rõ hơn về vẫn còn tốt, không có dấu hiệu để chẩn đoán hư hại. cố định ra, tạo ra một quả cầu từ HP/IP ra để kiểm tra thêm hư hại sự cố của vòng chèn J phía thượng nguồn để kiểm tra kỹ hơn và loại bỏ vật “nấm” do chà xát như dự kiến. Trong thời gian ngừng máy vật liệu vòng chèn và một điểm liệu. Ban quản lý nhà máy cũng đã do vòng chèn J gây ra. (Ảnh: st) trung tâm di động làm nóng và Kiểm tra thêm đã xác định theo kế hoạch, máy dừng lại nhanh quyết định tách rời roto HP/IP ra gây rung động. Trong trường hợp dây lèn bị bung ra khỏi rãnh giữ chóng sau khi thiết bị quay không khỏi roto LP để kiểm tra xem roto vào khớp. Máy nguội đi ở trạng thái nghiêm trọng, điểm trung tâm này ở năm tầng. Dựa vào hiểu biết nào bị kẹt; HP/IP xoay được còn về quá trình lắp đặt, đã xác định tĩnh tại bởi vì roto không thể xoay tác động lên roto khi nó đi xuống LP thì không. Tiếp cận với bộ chia được bằng tay. Cần có sự trợ giúp thiết bị quay. Khi tốc độ giảm, quả rằng có nhiều khả năng chính dòng chảy LP và vòi phun tầng 1 một người vận hành đã lắp đặt để chẩn đoán thiết bị quay và các cầu vật liệu nguội đi, nhưng nếu cho phép kính soi bên trong tiến vấn đề về xoay máy. Đã cố gắng roto dừng vì bất kỳ lý do nào, thì tất cả các bộ vòng chèn bị sự cố sâu hơn nữa vào đường hơi LP, và này. Nhân viên điều tra bảo hiểm xoay roto nhưng không được; có gì vật liệu này có thể làm cho vỏ cố cho thấy một vòng chèn J bị di đó bên trong đường hơi đã cản trở định dính với cánh quay, và roto bị của khách hàng đã xem xét các chuyển ở đầu của vòi phun tầng 2. roto hoạt động theo thiết kế. phát hiện một cách độc lập tại chỗ mà không có sự tham gia Một thủ phạm tiềm ẩn là vòng của HRST và cũng đã có kết luận chèn J bị sự cố. Thực tế là không xoay được roto là dấu hiệu cho thấy tương tự. có thể có vật liệu đã di chuyển về Đã kiểm tra kết cấu toàn bộ phía hạ lưu, và vào lúc đó, đã lên kế đường hơi để xem còn có bất hoạch kiểm tra hư hại trên đường kỳ nghi ngờ khác gây sự cố của hơi phía hạ lưu. Trong trường hợp 4. Bố trí đường hơi. Việc xem xét các bản vẽ hệ thống cho đường hơi trong vòng chèn J. Cả hai roto HP/IP và này, có lo ngại rằng vật liệu vòng trường hợp này đã xác định một nút kiểm tra có vị trí chiến lược cho phép LP đã được lấy ra khỏi vỏ để tiếp 2. Tìm chỗ bung vòng chèn J. Kiểm tra bằng kính soi bên trong cho thấy hình ảnh vòng chèn chèn J bị vỡ ra có thể đã đi vào hệ J bị bung ra bên trong tuabin. Ở đây, các mũi tên chỉ vào các chỗ có vấn đề của vòng chèn J, ở đó kiểm tra bằng kính soi bên trong bộ chia dòng chảy đường hơi áp suất thấp cận được, và hai thanh tra được thống LP. vòng chèn J và dây lèn bị bung ra khỏi rãnh vỏ, có thể làm văng vật liệu về phía hạ lưu (Ảnh: st ) (LP) và các vòi phun LP tầng 1 (Ảnh: st ) giao nhiệm vụ kiểm tra hàng trăm 12 KHCN Điện, số 2.2018 13
 9. GIẢI PHÁP SỰ CỐ vòng chèn J. Việc kiểm tra bao gồm xác Quản lý theo cách truyền thống hồ chứa thủy điện thường dẫn tới định và loại bỏ vật liệu ngoại lai, hiển thị những thay đổi đáng kể về chế độ dòng chảy tự nhiên ở hạ lưu các tất cả các dây lèn và vòng chèn J, và đo nhà máy thủy điện. Các chuyên gia đã mô phỏng vận hành hồ chứa để tất cả các khe hở đầu dây lèn và các đầu phân tích tác động của các kịch bản vận hành khác nhau lên sản xuất dây gò bằng búa. điện năng và chế độ dòng chảy tự nhiên của hồ chứa Nhà máy thủy Nhóm kiểm tra phải đánh dấu chỗ điện Yeywa ở Myanmar. Nghiên cứu cho thấy có thể cải thiện vận hành phát hiện sự cố ở bất kỳ khu vực nào Nhà máy thủy điện, tăng sản lượng điện, đồng thời duy trì các yêu cầu bằng dấu chấm màu lam và thông báo của dòng chảy môi trường đối với hệ sinh thái vùng hạ lưu. kỹ thuật để xử lý. Tất cả vật liệu ngoại lai cũng đã được đánh dấu. KIỂM SOÁT QUY TRÌNH SỬA CHỮA Trong trường hợp này, cần tiến hành sửa chữa về kỹ thuật và xử lý, kiểm soát theo quy trình hoạt động do HRST phát triển. Điều quan trọng là phải xác minh DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG ĐỂ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN YEYWA PHÁT ĐIỆN BỀN VỮNG bằng cấp của tất cả kỹ thuật viên lắp đặt để họ có thể xác minh rằng tất cả vật liệu được sử dụng là phù hợp với quy định kỹ thuật thiết kế của nhà chế tạo thiết Hình 1. Ảnh chụp Nhà máy thủy điện Yeywa, Đập RCC và đập tràn (Ảnh: st) bị nguyên thủy (OEM). Kích cỡ súng gò và áp suất không khí phải đúng, và phải thực hiện một số phép đo quan trọng và xác nhận là trong phạm vi dung sai. 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC DỮ LIỆU 1.2 Đánh giá thay đổi thủy văn No = số năm sau khi có đập quan sát được mà ở đó 1.1 Đặc tính dòng chảy và các yêu cầu của dòng chảy môi Phương pháp RVA dựa trên một tập hợp các “chỉ giá trị của tham số thủy văn nằm trong phạm vi dải Sau khi kiểm tra toàn bộ các yêu cầu trường số ảnh hưởng thủy văn” (IHA) để đặc trưng các chế độ tiêu chí RVA; và, sửa chữa và thấy không còn vấn đề gì, thì giao tuabin cho khách hàng lắp đặt. Trong lưu vực có hai trạm thủy văn: Trạm Hsipaw và Trạm Shwe- dòng chảy tự nhiên và dòng chảy bị ảnh hưởng, bằng Ne = số năm kỳ vọng sau khi có đập mà giá trị tham Trong trường hợp này, người ta đã tháo saryan. Trạm Shwesaryan nằm ở hạ lưu Nhà máy thủy điện Yeywa, cách sử dụng 32 tham số IHA được chia làm 5 chủng số nằm trong dải tiêu chí RVA. bỏ 16 bộ vòng chèn để thay thế toàn bộ, do vậy trạm này được lựa chọn cho nghiên cứu này. Kể từ cuối loại: Độ lớn, khoảng thời gian, thời gian, tần suất, và tốc Giá trị của Di trong dải từ 0 đến 33% là ít hoặc không gò lại bốn vị trígồ lên đáng quan ngại, gia năm 2010, khi đập được hoàn thành, đặc tính dòng chảy sông My- độ thay đổi. thay đổi, từ 33 đến 67% là thay đổi ở mức vừa phải, và công vòng chèn hai tầng quay, và mài itnge ở hạ lưu đập đã thay đổi. Dữ liệu dòng chảy trung bình ngày Đối với chuỗi dữ liệu trước khi xây đập và sau khi từ 67 đến 100% là có mức độ thay đổi lớn. Ngoài ra, chỉ tất cả răng vòng chèn trước khi giao cho được ghi lại tại điểm phía hạ lưu (trạm Shwesaryan) đã được phân xây đập, có thể tính các giá trị trung vị của từng thuộc số tích hợp duy nhất D0 trong công thức sau, là giá trị khách hàng. tích theo hai giai đoạn, từ năm 1981 đến năm 2010 (trước khi xây tính trong số 32 thuộc tính trên. Đối với các trường trung bình của 32 bậc thay đổi đối với 32 tham số IHA Tuy nhiên, việc kết thúc kiểm tra và đập) và giai đoạn 2011-2016 (sau khi xây dựng đập) nhằm đánh hợp không có dữ liệu tiêu chí dòng chảy trên dòng thể hiện sự thay đổi thủy văn tổng thể: sửa chữa vòng chèn chỉ là một phần giá những thay đổi về dòng chảy tại trạm đo lường do công trình sông này và không có đủ thông tin sinh thái, dải IHA tương đối nhỏ trong phạm vi sửa chữa thủy điện này gây ra. Dòng chảy tháng lớn nhất, trung bình, và được đóng khung trong phạm vi các giá trị trung vị thứ tổng thể. Khách hàng buộc phải gửi roto nhỏ nhất, đối với các thời kỳ trước khi xây đập và sau khi xây đập, 25 và 75 của dòng chảy ngày, trong thời kỳ trước khi về xưởng để duỗi thẳng cánh roto, vì nó được thể hiện ở Bảng 1, cho thấy ảnh hưởng đối với dòng chảy sông xây đập, với ngụ ý rằng 50% các năm trước khi xây đập 1.3 Vận hành hồ chứa có tính đến dòng chảy môi đã bị uốn cong do không thể xoay được Myitnge so với tình trạng tự nhiên. trường có các giá trị IHA thuộc dải mục tiêu này. nó khi để nguội. Công ty MD&A ở thành Bằng cách sử dụng các dữ liệu dòng chảy trong thời kỳ trước Mô hình mô phỏng hệ thống hồ chứa HEC-Res- Mức độ ảnh hưởng thủy văn D là thước đo định phố St. Louis (bang Missouri, Mỹ) thực khi xây đập thủy điện được lưu trữ tại Trạm đo lường Shwesary- Sim đã được sử dụng để mô phỏng vận hành hồ lượng độ sai lệch của chế độ dòng chảy trong thời kỳ hiện công việc này thông qua ứng dụng an, có thể xác định dòng chảy môi trường trong giai đoạn nghiên chứa và Nhà máy thủy điện Yeywa. Mô hình này có sau khi xây đập, được định nghĩa trong công thức sau: “hot shot”, và đưa roto trở lại các quy cứu ban đầu. Trong quá trình tính toán ảnh hưởng thủy văn dựa ba mođun chính: Thiết lập lưu vực, mạng hồ chứa và định kỹ thuật của OEM. Di = [(N0 – Ne)/Ne] * 100% mođun mô phỏng. trên dữ liệu dòng chảy trước đây, cách tiếp cận dựa trên chế độ, Biên dịch: Nguyễn Thị Dung tức là cách tiếp cận dải thay đổi (RVA), tỏ ra thuận lợi nhất để quy Trong đó: Việc mô phỏng đã được tiến hành với năm kịch bản Theo “Power”, số 11/2017 định dòng chảy môi trường. Di = mức độ ảnh hưởng thủy văn đối với chỉ số thứ i liên quan tới đường cong quy tắc vận hành hiện nay. 14 KHCN Điện, số 2.2018 15
 10. NGUỒN ĐIỆN Từ mô hình mô phỏng, có thể tính BẢNG 1. ĐẶC TÍNH DÒNG CHẢY TẠI TRẠM SHWESARYAN (M3/S) Hình 5 thể hiện sản lượng điện thực tế và mô toán sản lượng thủy điện ngày của phỏng đối với thời kỳ 2011-2013. Kết quả của Dòng chảy trước khi bị ảnh hưởng (1981-2010) Tháng Dòng chảy sau khi bị ảnh hưởng (2011-2016) nhà máy thủy điện cũng như dòng Thời kỳ Lưu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mô hình cho thấy rõ mô hình mô phỏng hồ chảy bị ảnh hưởng và mức độ thay lượng chứa có thể thể hiện và mô phỏng hệ thống Dòng chảy trung vị (m3) đổi thủy văn tại trạm Shwesaryan Min 74 90 113 107 112 170 385 616 584 383 225 105 thủy điện ở mức chấp nhận được. Trước khi xây đập cho từng kịch bản. Các kịch bản được Dòng chảy ngày tại trạm Shwesaryan (1981-2010) phân tích là: Trung bình 243 203 182 170 198 325 601 1062 1027 805 553 336 trong thời kỳ 2011 đến 2016 được tính toán Quan sát • Kịch bản 0: Mô phỏng từ năm bằng mô hình mô phỏng. Sau đó, các tiêu 2011 đến năm 2016 bằng cách sử Max 435 335 305 292 454 739 1364 1592 1545 1634 1064 628 chí RVA đối với 32 thuộc tính thủy văn dược dụng quy tắc vận hành hiện nay; tính toán theo các điều kiện dòng chảy tự Min 195 186 223 229 229 224 286 376 684 438 310 241 Hình 4. Dòng chảy tháng trung vị tại Trạm Shwesaryan theo quy tắc vận • Kịch bản 1: Vận hành hết công Sau khi xây đập nhiên (trước khi xây đập) được cho trong hành hồ chứa hiện nay (Ảnh minh họa) suất nhà máy điện; (2011-2016) Trung bình Bảng 3 (cột 2 và cột 3). Lưu ý rằng các dòng 277 264 254 280 303 261 355 1023 983 633 457 316 chảy tháng trung vị trên Hình 4 cho thấy Sản lượng điện hằng tháng (GWh) • Kịch bản 2: Mô phỏng bằng cách Quan sát Mô phỏng sử dụng chính sách vận hành được phát một mẫu hình gia tăng từ tháng 4 đến tháng Max 373 347 326 324 440 346 400 1683 1478 982 738 434 triển nhằm tối ưu hóa sản lượng điện; 8 và một mẫu hình giảm dần từ tháng 9 đến • Kịch bản 3: Mô phỏng sao cho tháng 3. Thời kỳ dòng chảy thấp kéo dài từ BẢNG 2. YÊU CẦU DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG HẰNG THÁNG TẠI TRẠM SHWESARYAN (M3/S) tháng 1 đến tháng 5. Đối với thời kỳ dòng dòng chảy tại hạ lưu nhà máy điện luôn nằm trong dải RVA quy định; và Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng chảy thấp, dòng chảy tháng trung vị cao Phương pháp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hơn trong thời kỳ sau khi có đập. Số năm kỳ • Kịch bản 4: Mô phỏng hồ chứa để cân bằng hai mục tiêu này. vọng, số năm quan sát, mức độ thay đổi về Tessman 200 200 182 169 200 200 258 438 423 351 237 200 thủy văn và các cấp (mức thay đổi cao, trung Hình 5. Sản lượng điện mô phỏng và thực tế cho thời kỳ 2011-2013 2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN bình và thấp của các tham số riêng lẻ) được (Ảnh minh họa) FDC 134 2.1 Yêu cầu về dòng chảy môi trường 255 183 166 151 156 232 464 925 842 638 430 280 xác định bởi các tham số tương Bảng 2 nêu các yêu cầu của dòng Giới hạn trên Mực nước trung bình Giới hạn dưới ứng nằm trong dải tiêu chí RVA chảy môi trường đối với sông My- RVA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sau khi vận hành đập được thể Mực nước hồ chứa (m) itnge dựa trên phương pháp Tes- hiện trên Bảng 3 (cột 4 và cột 7). 266 218 187 183 222 384 626 1191 1190 852 644 367 Số các tham số phân loại là mức sman, phương pháp đường cong khoảng thời gian dòng chảy (FDC) và độ ảnh hưởng thấp, trung bình, phương pháp cách tiếp cận dải thay BẢNG 4. TÓM TẮT KẾT QUẢ CÁC KỊCH BẢN NGHIÊN CỨU ĐỂ VẬN HÀNH ĐẬP và cao tương ứng là 3, 15, và 14, đổi (RVA). Hình 3 thể hiện đường và mức độ trung bình của ảnh Thay đổi sản lượng điện so Số các tham số RVA Mức độ tổng thể của hưởng thủy văn đối với kịch bản cong khoảng thời gian dòng chảy Kịch bản hằng tháng trong thời kỳ trước khi với trường hợp cơ sở (%) Thấp Trung bình Cao HA (%) này là 70%, như vậy là tương ứng xây đập (1981-2010) tại trạm Shwe- với dải trung bình của các mức saryan, và yêu cầu dòng chảy tối 0 Trường hợp cơ sở 3 15 14 70(H) Hình 2. Đường cong quy định của Nhà máy thủy điện Yeywa (Ảnh minh họa) độ ảnh hưởng. Kịch bản 0 được thiểu được đặt là Q95, bằng 138m3/s. 1 +8.0 9 15 8 50 (M) sử dụng làm chuẩn để so sánh các kịch bản khác. Lưu lượng trung bình tháng (m3/s) Hình 4 là đầu ra của phần mềm IHA 2 +4.6 10 5 17 62 (M) mô tả các kịch bản dòng chảy tháng Chính sách hiện nay theo quan trung vị trước khi xây đập và sau khi 3 +4.0 11 15 6 31 (L) sát là trường hợp xấu nhất về ảnh xây đập tại trạm Shwesaryan. Dễ hưởng thủy văn đối với chế độ 4 -9.1 17 6 9 29 (L) thấy là chế độ dòng chảy đã bị ảnh dòng chảy tự nhiên. Kịch bản 1 hưởng rất nhiều do vận hành các nhà cho sản lượng điện cao nhất, và máy thủy điện. quy tắc vận hành hiện nay (Kịch bản 0). Sản lượng điện trung bình hằng mức độ ảnh hưởng thủy văn tổng 2.2 Vận hành hồ chứa với các năm theo mô phỏng là 3.403GWh, trong khi đó sản lượng điện thực tế là thể trong phạm vi chủng loại thay kịch bản thay thế 3.194GWh. Kết quả mô hình tương ứng tốt với sản lượng điện đo được Tỉ lệ phần trăm thời gian đổi trung bình. Theo Kịch bản 4, trên thực tế, với giá trị sai số hiệu dụng là 108GWh, hệ số giá trị xác định mức độ thay đổi dòng chảy tự Trước tiên, mô phỏng hồ chứa Hình 3. Đường cong khoảng thời gian dòng chảy tháng tại Trạm Shwesaryan được tiến hành bằng cách sử dụng (R2) là 0,849 và giá trị hiệu suất Nash-Sutcliffe (E) tương ứng là 0,846. (Ảnh minh họa) nhiên là thấp nhất, bằng 29%. Tuy 16 KHCN Điện, số 2.2018 17
 11. SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG BẢNG 3. CÁC MỤC TIÊU RVA CỦA SÔNG MYITNGE TẠI TRẠM SHWESARYAN VÀ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI THỦY VĂN THEO QUY TẮC VẬN HÀNH HIỆN NAY (KỊCH BẢN 0) Mục tiêu RVA Số lần Số lần Phân loại nhiên mức thay đổi thủy văn thấp này D* (%) LÀM MÁT Thấp Cao Kỳ vọng Quan sát IHA* đạt được với mức giảm sản lượng tổng Nhóm tham số 1 (m3/s): Lưu lượng dòng chảy tháng (dòng chảy trung bình) trong hệ thống là 9,1%. Các tham số Tháng 1 225 266 2.2 3 36 M dòng chảy tại trạm Shwesaryan theo Tháng 2 183 218 2.0 1 50 M kịch bản 3 được giữ trong phạm vi ĐỂ PHÁT Tháng 3 166 187 2.2 0 100 H phân vị thứ 25 và 75 của các tiêu chí Tháng 4 151 183 2.2 0 100 H RVA, có vẻ như là phương án tốt nhất trong số các kịch bản phân tích. Mức Tháng 5 156 222 2.0 0 100 H thay đổi thủy văn tổng thể ước tính là CÔNG SUẤT CAO Tháng 6 232 384 2.0 4 100 H 31% (chỉ cao hơn 2% so với mức thay Tháng 7 464 626 2.0 0 100 H đổi thấp nhất trong Kịch bản 4), trong Tháng 8 925 1191 2.0 3 50 M khi đó sản lượng điện tăng 4% so với Tháng 9 842 1190 2.0 1 50 M sản lượng điện Kịch bản 0 (chính sách Hệ thống làm mát tuabin khí (Ảnh: st) Tháng 10 638 852 2.0 1 50 M vận hành hiện nay). Cũng vậy, cũng cần lưu ý rằng phương án này chỉ thấp Tháng 11 430 644 2.0 2 0 L hơn 4% so với sản lượng điện tối đa Các tuabin khí (GT) muốn hoạt động tốt cần có một vào, chống lại sự giảm mật độ không khí và Tháng 12 280 367 2.4 1 58 M theo Kịch bản 1. lượng không khí rất sạch không đổi, đây cũng là mong lấy lại một phần tổn thất sản lượng điện. Nhóm tham số 2 (m3/s): Lưu lượng và khoảng thời gian dòng chảy cực đoan hằng năm và điều kiện Nghiên cứu này cho thấy, căn cứ muốn của các nhà vận hành GT. Tuy nhiên, chính mật độ Nhà cung cấp công nghệ cũng có thể dòng chảy cơ sở vào mô phỏng hệ thống hồ chứa không khí này (khối lượng của một đơn vị thể tích) lại là giúp xác định các phương pháp làm mát tốt 1 ngày min 121.4 147 2.2 3 36 M theo các phương án khác nhau, có vấn đề mấu chốt đảm bảo tuabin khí đạt được sản lượng nhất cho từng ứng dụng GT và/hoặc khung 3 ngày min 128.2 147.5 2.0 1 50 M điện cao. thể đạt được một sự nhượng bộ thời gian vận hành dựa vào dữ liệu lịch sử về 7 ngày min 128.7 149.7 2.0 0 100 H giữa sản lượng thủy điện và yêu cầu Vào ngày hè nóng bức, không khí giãn nở và trở nên nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh 30 ngày min 137 156.9 2.0 0 100 H dòng chảy môi trường đối với Nhà loãng hơn (chiếm thể tích lớn hơn với cùng một khối tại vị trí lắp đặt. Đối với các trường hợp cải 90 ngày min 157.2 179.1 2.0 0 100 H máy thủy điện Yeywa. Kịch bản vận lượng) so với ngày mát. Nếu tuabin khí hoạt động với một tạo họ cũng có thể cung cấp các chi tiết về 1 ngày max 1909 2296 2.2 1 54.55 M hành hiện nay gây ra thay đổi dòng thể tích không khí hút vào không đổi, thì lưu lượng khối tăng cường móng và bổ sung phần đỡ cho chảy tự nhiên được thể hiện bởi 32 của không khí đi vào máy nén sẽ giảm, làm giảm đáng kể kết cấu làm mát mới. 3 ngày max 1774 2166 2.0 1 50 M tham số trong dải phương pháp tiếp tính năng và sản lượng điện. Có sẵn nhiều công nghệ khác nhau để 7 ngày max 1544 1973 2.0 2 0 L cận tính hay thay đổi (RVA). Trong Công suất danh định của tuabin được tính với không làm mát không khí đầu vào GT, thường 30 ngày max 1210 1533 2.0 1 50 M trường hợp hệ thống thủy điện vận khí ở 15°C, độ ẩm tương đối (RH) 60% và áp suất ở mực gặp nhất là dựa vào việc bốc hơi nước 90 ngày max 958.6 1154 2.0 0 100 H hành ở công suất toàn phần, sản nước biển. Nếu GT của bạn chủ yếu hoạt động trong những trong dòng không khí hoặc bằng cách sử Dòng chảy cơ sở 0.2475 0.3218 2.0 1 50 M lượng điện có thể tăng 8%, đồng điều kiện như vậy thì sẽ đạt được hiệu suất và sản lượng dụng các bộ trao đổi nhiệt kiểu ống và Nhóm tham số 3 (m /s): Thời điểm dòng chảy cực đoan trong năm 3 thời giảm mức độ tổng thể về thay điện gần như quảng cáo. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng cánh tản nhiệt. Ngày min 108 144.6 2.2 2 9.091 L đổi thủy văn 20% so với vận hành được các điều kiện trên, thì công suất danh định sẽ giảm Bốc hơi nước là một trong những phương dựa vào đường cong theo quy tắc xuống đáng kể, và tác động tài chính có thể là rất lớn. pháp làm mát không khí đơn giản và lâu đời Ngày max 236 254.5 2.2 3 36.36 M hiện nay. Ngoài ra, mặc dù nhà máy Vào những ngày nắng nóng, tổn thất sản lượng điện nhất. Ngay cả với tất cả các công nghệ hiện Nhóm tham số 4: Tần suất và khoảng thời gian xung cao và xung thấp thủy điện vận hành thấp hơn dải tiêu của tuabin còn cao hơn do nhu cầu thị trường điện tăng đại ngày nay, kể cả thiết bị làm mát kiểu cơ Số xung thấp 2 3 3.2 1 68.75 H Thời gian xung thấp chí RVA quy định ở một vị trí hạ lưu, và (thông thường) giá điện cũng tăng lên. Các hộ tiêu thụ khí, thiết bị làm mát hấp thụ, và hệ thống 15.14 50.93 2.0 0 100 H sản lượng điện vẫn tăng 4%, đồng bật máy điều hòa không khí trong những ngày nóng và (ngày) tích trữ nhiệt năng, thì các nguyên tắc đơn Số xung cao 3 5 2.8 4 42.86 M thời giảm mức độ thay đổi thủy văn đẩy giá điện lên cao. Thật vậy, vào lúc cao điểm, giá điện giản của làm mát kiểu bốc hơi vẫn là phương Thời gian xung cao (ngày) 5.46 22.93 2.0 5 150 H tổng thể tới 39%. Chính sách vận năng có thể tăng lên gấp đôi, xấp xỉ 100 USD/MWh hoặc pháp hiệu quả về chi phí để kiểm soát nhiệt Nhóm tham số 5: Tốc độ và tần suất thay đổi dòng chảy hành này nhằm gìn giữ điều kiện cao hơn, nên đây là lúc công ty điện lực thực sự muốn độ không khí đầu vào GT. Tốc độ tăng (m3/s/ngày) 18.46 31.54 2.0 1 50 M môi trường của dòng sông và tăng nâng sản lượng lên mức tối đa và gia tăng lợi nhuận. Tuy Hiệu quả của một bộ làm mát kiểu bốc Tốc độ giảm (m3/s/ngày) -6 -5 2.4 0 100 H sản lượng điện bằng cách cung cấp nhiên, trong nhiều ứng dụng, đang xảy ra điều ngược lại hơi dựa vào tỷ số giữa nhiệt độ mà nó có thể hướng dẫn cho người vận hành nhà và hiệu suất GT lại giảm xuống do thời tiết nóng và sản làm mát không khí và mức giảm nhiệt độ Số lần đảo chiều 64 72 2.4 0 100 H máy cũng như các nhà quản lý. lượng điện từ tuabin khí thực sự giảm. bầu ướt. Các thuật ngữ này có thể khiến bạn Trung bình 70 H Biên dịch: Nguyễn Khắc Bình Cách phổ biến nhất để bù cho việc giảm công suất này bối rối nhưng ý nghĩa của nó là sự khác biệt *D = Mức độ ảnh hưởng thủy văn; L = Thay đổi ít; M = Thay đổi trung bình; H = Thay đổi nhiều là lắp thêm thiết bị có chức năng làm mát không khí đầu Theo “Hydrpower & Dams”, số 2/2018 giữa nhiệt độ bầu khô (tức là nhiệt độ không 18 KHCN Điện, số 2.2018 19
 12. SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Nhiệt độ không khí đầu vào máy nén (Ảnh minh họa) Làm mát kiểu bốc hơi (EC) loại 2 (Ảnh minh họa) khí duy trì tiếp xúc với môi chất càng lâu, thì 71,76 (1822,8mm) 116,97 (2.971mm) khí ban đầu có chứa độ ẩm tăng cao. Khả làm mát bằng cách bốc hơi có thể đạt hiệu năng cải thiện liên quan trực tiếp với chênh Đường cong sản lượng quả càng cao. Có thể thu được hiệu suất bão Buồng lọc lệch giữa độ ẩm môi trường xung quanh và hòa tối đa bằng cách tăng tối đa diện tích tiếp Chuyển đổi tình trạng độ ẩm 100% này (bầu ướt). Sử Đáy cửa EC Điểm ISO xúc trong khi vẫn duy trì tốc độ luồng không cấp 4 dụng môi chất lọc ướt cũng làm tăng chênh Đáy cửa EC theo thiết khí tương đối thấp. Tốc độ thấp thường là hàm cấp 3 lệch áp suất trên hệ thống. Lưu ý cách sử kế của kích thước bộ lọc, vì vậy cần có sự cân 111,98 (2844,2mm) dụng và duy trì công nghệ này là nên tháo Đáy cửa EC bỏ vào thời kỳ mát mẻ trong năm khi không bằng hài hòa để quyết định chọn giải pháp 151,73 (3.854mm) cấp 3 tổng thể có hiệu quả chi phí nhất. cần thiết. Chênh lệch áp suất liên quan đến Đáy cửa EC 111,98 (2844,2mm) hệ thống phun sương là rất nhỏ. Cần có một lượng nước lớn để hệ thống cấp 2 Đáy cửa EC vận hành và do đó cần phải có sẵn bể chứa cấp 2 Phương pháp chính nữa để làm mát tại chỗ. Nước cũng phải tương đối sạch để 151,73 (3.853mm) không khí đầu vào GT là sử dụng “ống ruột Thời gian nhu cầu phụ tải cao nhất, oF 113,16 (2874,4mm) gà” trao đổi nhiệt. bảo vệ tuabin khí khỏi bị ăn mòn và đóng Đáy cửa EC Đáy cửa EC Tỉ số nén = 10 Tỉ số nén = 30 cặn, giúp giảm tần suất bảo dưỡng hệ thống cấp 1 cấp 1 Hệ thống làm mát kiểu ống ruột gà làm làm mát kiểu bốc hơi và môi chất. việc giống như bộ tản nhiệt trong xe ô tô. Chất 5,64 (143,4mm) 10,11 (256,7mm) lỏng làm mát chảy trong ống và được tỏa ra khí môi trường xung quanh) và nhiệt độ bầu ướt (nhiệt độ không Nước luôn chứa một lượng khoáng chất khí nếu như bão hòa 100%). Đầu buồng lọc trụ thép không khí đầu vào bằng cách sử dụng các lá hòa tan, trừ khi nước đã được xử lý (nước khử Khi không khí đi qua hệ thống làm mát kiểu bốc hơi, không khí tản nhiệt để làm mát không khí đầu vào xung khoáng). Quá trình làm mát kiểu bốc hơi sẽ 235,06 (5970,6mm) Bộ làm mát kiểu bốc 109,19 (2773,4mm) sẽ truyền nhiệt năng sang nước. Sự trao đổi năng lượng này làm quanh, loại bỏ hơi nước khỏi không khí. Công loại bỏ nước lỏng ra khỏi dòng tái tuần hoàn hơi và thùng đựng cho nước bốc hơi và hơi nước sau đó hòa vào không khí, làm tăng dầu/bình chứa nghệ này không phụ thuộc vào độ ẩm môi và để lại các chất rắn hòa tan trong nước khi trường xung quanh và có thể làm giảm nhiệt độ ẩm lên. Tuy nhiên, tổng năng lượng trong không khí vẫn không bổ sung nước. Vì vậy, đối với các hệ thống thay đổi do đó có thể coi quá trình này là đoạn nhiệt. Phương pháp làm mát GT khác dựa vào bốc hơi nước đó là độ không khí xuống thấp hơn nhiệt độ bầu tái tuần hoàn, cần phải xả (loại bỏ) cặn ra ướt. Tuy nhiên, giải pháp này làm tăng phụ tải Thiết kế dựa trên sự bốc hơi của nước sử dụng khái niệm truyền phun sương trực tiếp vào không khí đầu vào (tạo “sương mù”). Tạo khỏi dòng tái tuần hoàn để kiểm soát lượng ký sinh lên rất cao, thường có thể lên tới một nhiệt ẩn, đó là truyền nhiệt từ một chất (không khí nóng) mà không sương mù là phương pháp làm mát ở đó biến nước khử khoáng chất rắn này và để tránh tích tụ khoáng chất phần ba sản lượng thu hồi được (vài nghìn kW làm tăng nhiệt độ tương ứng trong chất khác (nước đã được đưa thành “sương” nhờ một dàn các vòi phun sương hoạt động ở áp không tan trên bề mặt miếng đệm lọc, làm đối với tuabin 100MW) và tăng chênh lệch áp vào). Trong ứng dụng này, nước thay đổi trạng thái từ lỏng sang khí suất cao. Sương mù, gồm có hàng tỷ giọt nước nhỏ, hòa lẫn với tăng độ sụt áp, và giảm hiệu quả bốc hơi. suất trên khắp công trình lắp đặt trong cả năm khi nó bốc hơi, do đó có thuật ngữ “làm mát kiểu bốc hơi”. không khí nóng xung quanh và bốc hơi. Hiện tượng bốc hơi này Xả cặn là hàm của tốc độ bốc hơi và các chu (ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của GT), cũng là một quá trình truyền nhiệt ẩn, làm giảm nhiệt độ không Các hệ thống làm mát kiểu bốc hơi phổ biến nhất sử dụng môi trình cô đặc. Có thể thiết lập thành phần hoá khí xung quanh. Cần phải thận trọng khi phun sương mù bởi vì vòi không dễ loại bỏ khi không cần nữa. chất “ướt”. Trong hệ thống loại này, không khí vào GT đi qua một dàn học của bể chứa bằng cách xác định số chu phun sương có xu hướng hao mòn dần, làm tăng kích cỡ các giọt môi chất làm mát kiểu bốc hơi thấm đẫm nước. Sự bốc hơi của phần KẾT LUẬN trình cô đặc tối đa mà nước bổ sung có thể đi nước và có thể làm tăng nguy cơ mài mòn các cánh của máy nén nước chứa trong môi chất làm giảm nhiệt độ bầu khô của không qua trước khi thay. Thiết kế và hiệu quả của hệ thống cấp khí. Ngay phía dưới dàn môi chất có đặt một tầng tách hơi ẩm để khí của GT, đồng thời làm giảm hiệu suất truyền nhiệt. Đảm bảo không khí đầu vào tuabin khí phụ thuộc loại bỏ các giọt nước lỏng có thể bị cuốn vào dòng khí. Môi chất làm không xảy ra “phun quá mức” cũng rất quan trọng. Phun quá mức rất nhiều vào điều kiện môi trường tại địa Làm mát kiểu bốc hơi loại 1 (Ảnh minh họa) mát mà không khí đầu vào đi qua thường nằm giữa ngăn bộ lọc đầu xảy ra khi sương mù được tạo ra không có đủ thời gian để tương phương. Tất cả các yếu tố như sự khác biệt vào và ngăn đầu vào, phía trước bộ giảm âm. Sử dụng thêm một giá tác với không khí và bốc hơi hoàn toàn, hoặc khi phun nước nhiều theo mùa, vị trí địa lý, các chất gây ô nhiễm trượt nữa để chứa bể nước cấp cho bộ làm mát, máy bơm, hệ thống hơn lượng cần thiết để nâng độ ẩm tương đối lên 100%. khác nhau, quy trình vận hành, mức độ Bộ phân ly ẩm điều khiển, và hệ thống lấy mẫu (xả cặn) chất lượng nước. Đối với Hệ thống không khí đầu vào tuabin khí và máy nén sẽ bị tắc quan trọng của việc tuabin có khả dụng hay các hệ thống lớn hơn, có thể đặt trực tiếp bể chứa nước cấp (đôi khi khi chất lượng nước không đảm bảo đối với cả hai phương pháp không và giá trị của sản lượng của tuabin, được gọi là bể lắng) bên dưới bộ các dàn môi chất. Không khí được Không khí nóng làm mát bằng nước bốc hơi. Đối với hệ thống phun sương, cần có đều có tác động. Dù sử dụng công nghệ Các hệ thống bốc hơi môi chất ướt đem lại lợi ích lớn nhất làm mát (đậm đặc tới bộ làm mát nước khử khoáng để hạn chế tắc vòi phun và nước không tuần tuabin nào thì mật độ không khí thấp hơn trong điều kiện khí hậu nóng, khô và/hoặc tại những nơi trên cao, hơn) tới GT kiểu bốc hơi hoàn được, tuy nhiên đối với các thiết kế tấm lọc ướt, “xả cặn” hoặc cũng sẽ làm giảm sản lượng điện. Các công không khí loãng. Đây là giải pháp được sử dụng rộng rãi nhất và liên tục lấy mẫu nước tuần hoàn cần phải đảm bảo chất lượng ty như Parker có thể giúp khách hàng đảm được chứng minh là giúp giảm tổn thất tuabin khí ở nhiệt độ cao nước vẫn còn đủ sạch và bổ sung khi cần thiết. bảo tối ưu hóa hệ thống theo yêu cầu lắp đặt và có chi phí đầu tư ban đầu thấp và phụ tải điện tự dùng nhỏ. Môi chất lọc của bộ Nếu sử dụng một trong hai công nghệ này, nhiệt độ không cụ thể của họ, giảm thiểu thiệt hại và tối ưu Hiệu suất bốc hơi phụ thuộc trực tiếp vào thời gian tiếp xúc giữa làm mát kiểu bốc hơi khí không thể giảm xuống thấp hơn nhiệt độ bầu ướt. Điều quan hóa mức lợi nhuận. luồng không khí và môi chất ẩm ướt. Thời gian tiếp xúc là hàm của trọng khi đó là phải nhận thức rằng nếu độ ẩm tại vị trí đặt vốn đã Biên dịch: Hồ Văn Minh vận tốc dòng không khí và diện tích hiệu dụng của môi chất. Không cao thì hiệu quả của các hệ thống này sẽ bị hạn chế, bởi vì không Theo “PE”, số 2/2018 20 KHCN Điện, số 2.2018 21
 13. SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN Phân tích khí hòa tan (DGA) là một trong tự động báo cáo bất kỳ thay đổi đột ngột những công cụ mạnh nhất mà người quản nào. Thiết bị theo dõi DGA cho phép quản lý tài sản có được để xác định sức khỏe các lý am hiểu về các máy biến áp quan trọng máy biến áp. Lượng và thành phần tương trong khi chúng vẫn đang hoạt động. Các đối của các khí được phát hiện có thể được thiết bị này đã được chứng minh là hữu ích sử dụng để phân loại các vấn đề đang phát trong việc ngăn ngừa mất điện ngoài kế triển. Các loại vấn đề gồm: giấy (vật liệu xen- Phân tích khí hòa tan là hoạch và tránh được hư hại tốn kém cho công cụ chính để quản lý máy biến áp khi mà tình trạng chạm chập luloza) phát nóng quá mức, chất lỏng điện bắt đầu trở nên trầm trọng hơn. môi (dầu khoáng hoặc vật liệu khác) phát sức khoẻ máy biến áp nóng quá mức, hoạt động phóng điện cục Ví dụ, Hình 1 cho thấy cách mà thiết bị theo dõi DGA trực tuyến có thể phát hiện bộ hoặc phóng điện hồ quang. Một chương ra hoạt động chạm chập không liên tục, trình thử nghiệm với các mẫu DGA được lấy thường rất khó phát hiện nếu như chỉ sử thường xuyên hơn, có thể sử dụng các bộ độ như dự kiến mà không phát sinh chạm dụng thử nghiệm DGA mỗi năm một lần theo dõi DGA trực tuyến và các thử nghiệm chập. Hạng mục thứ hai bao gồm những trong phòng thí nghiệm. Máy biến áp này khác để làm sáng tỏ hơn bản chất của tình được đặt tại một nhà máy thủy điện ở vùng máy biến áp có vấn đề như bị lão hóa nhanh trạng và mức độ khẩn cấp cần thiết của nhiệt đới. Sau nhiều năm phục vụ, cách điện hoặc tình trạng chạm chập đang phát triển. phản ứng. Các kết quả có thể sử dụng để của máy biến áp này đã hút ẩm nhiều, dẫn Đối với các máy này, cần phải tiến hành lấy quản lý rủi ro và quyết định xem có nên tiếp đến hàm lượng nước trong dầu trung bình mẫu DGA thường xuyên hơn, hoặc theo dõi tục cho tài sản hoạt động nữa hay không. từ 45 đến 55 phần triệu (ppm), được thể trực tuyến. Các phương pháp thử nghiệm QUẢN LÝ CÁC VẤN ĐỀ CỦA MÁY bổ sung cũng có thể được sử dụng để đánh hiện bằng màu lam ở đồ thị dưới. Phụ tải DGA giúp xác định sức khỏe các máy biến áp (Ảnh: st) tăng cao trong những giai đoạn ngắn làm BIẾN ÁP giá tình trạng chính xác hơn. Ví dụ, nếu DGA máy nóng lên, đẩy hơi ẩm ra khỏi cách điện Là người quản lý tài sản, nên phân loại cho thấy có hoạt động phóng điện cục bộ Tùy thuộc vào bản chất của khí thoát Đối với các máy biến áp đắt tiền, sử xenlulô và làm tăng nhanh hàm lượng nước các máy biến áp thành hai hạng mục chính. (PD), khi đó có thể thực hiện các thử nghiệm trong dầu. Sau những sự kiện này, phần ra, các thử nghiệm trực tuyến khác như đo dụng trong các ứng dụng quan trọng, Đối với hầu hết các máy, dữ liệu sẵn có cần điện PD. Nếu xác nhận có PD, thì có thể lắp lớn độ ẩm tăng thêm được xenlulô hấp thụ nhiệt hồng ngoại có thể cung cấp thông tin hoặc các máy có vấn đề có thể xảy ra, thì chỉ ra rằng máy biến áp đang hoạt động các cảm biến âm thanh lên thành máy biến trở lại trong vài ngày. Vào những thời điểm bổ sung hữu ích, như các thử nghiệm ngoại nên theo dõi DGA trực tuyến. Các thiết bình thường và đang lão hóa dần với tốc áp để xác định (các) vị trí chạm chập. ngắn có hàm lượng nước cao trong dầu, tuyến về hệ số công suất và điện dung, trở bị theo dõi này cung cấp rất nhiều thông tin, cứ sau vài giờ hoặc ít hơn lại được lượng hyđrô (H2) tăng lên cũng được ghi lại kháng rò, điện trở cuộn dây, dòng điện kích cập nhật, do đó có thể theo dõi các thay (màu lục ở đồ thị trên), với sự mở đầu đột từ, phân tích đáp ứng tần số quét và tỉ số đổi về mẫu hình hoặc tốc độ thoát khí và ngột và sụt giảm chậm. Các mũi nhọn H2 vòng cuộn dây. Người quản lý tài sản có thể sử dụng các thử nghiệm này để xác định nguyên nhân có thể làm khí bị thoát ra và mức độ khẩn cấp phù hợp của phản ứng. Hình 1: Phát KHI NÀO ÁP DỤNG PHÂN TÍCH KHÍ hiện chạm HÒA TAN chập bằng cách sử dụng thiết bị Một thách thức trong việc áp dụng các theo dõi DGA phương pháp DGA là đôi khi có thể máy hyđrô và độ ẩm biến áp không bị chạm chập mà vẫn tạo (Ảnh: st) ra khí. Việc tạo ra các lượng khí bất bình thường ở nhiệt độ vận hành bình thường được gọi là “thoát khí rò”, dạng thoát khí này có thể thay đổi với các loại dầu khác nhau và các chất lỏng điện môi khác. Có các phương pháp thử nghiệm bao gồm ASTM D 7150 để giúp phân biệt thoát khí rò so với thoát khí do chạm chập. Hình 2. Theo dõi DGA nhiều loại khí của một máy biến áp mới có khuyết tật (ảnh minh họa) 22 KHCN Điện, số 2.2018 23
 14. CHẤT LƯỢNG ĐIỆN PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN: MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ Một công cụ cũ được phát hiện TÀI SẢN MẠNH Bởi vì các phương pháp DGA nhạy cảm với nhiều vấn đề có thể phát sinh trở lại để giải quyết những thách Bảo trì dựa theo tình trạng giúp sử dụng đội ngũ bảo trì hiệu quả hơn (Ảnh: st) bên trong máy biến áp đến vậy, nên giờ đây, chúng đóng một vai trò trung tâm trong nhiều chương trình quản lý thức mới của lưới điện tài sản. Các loại chạm chập chính có (tăng nhanh và giảm xuống nhanh) này có thể cho thấy đã có thể xác định bằng phương pháp DGA Công nghệ máy bù đồng bộ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ (SC) LÀ GÌ? chạm chập nhiệt ngắn, hoặc hoạt động phóng điện cục bộ. bao gồm các chạm chập nhiệt ảnh đang hồi sinh vì, khi nhiều SC là một máy điện đồng bộ, không phải là một động Để điều tra, một phân tích DGA hoàn chỉnh hơn đã được hưởng đến dầu, phát nóng quá mức nguồn năng lượng tái tạo cơ (vì không phải truyền động gì) và không phải là một thực hiện với một máy phân tích DGA di động. Phát hiện có khí giấy (vật liệu xenluloza), phóng điện được tích hợp vào lưới điện, máy phát điện (vì không có động cơ sơ cấp). Tuy nhiên về cục bộ và phóng điện hồ quang. Các thiết kế và hoạt động, nó rất giống với máy phát điện. Và methane (CH4) với nồng độ 46ppm và ethane (C2H6) với nồng thì đây là một trong những công cụ chẩn đoán DGA gần đây cũng nó cũng phát ra công suất phản kháng. Là một máy điện độ là 59ppm, nhưng không phát hiện có ethylene (C2H4) hoặc phương tiện hiệu quả nhất để có thể xác định được nhiều kiểu phụ quay, nó là một thiết bị rất truyền thống. Trong quá khứ, acetylene (C2H2). Vì thời gian nồng độ hyđrô cao tương đối duy trì chất lượng lưới điện và khác nhau của những chạm chập này SC đã từng được áp dụng như là các tụ bù để phát ra công ngắn, nên có thể có một nguồn tạo ra hyđrô khác, đặc biệt hỗ trợ giải trừ sự cố. bao gồm giấy cháy thành than và bốc suất phản kháng, cân bằng các phụ tải điện cảm, ví dụ như là điện phân nước tự do ngưng tụ trong van. Nếu hyđrô được khí rò không nguy hiểm có thể xảy ra các động cơ điện cảm ứng. tạo thành trong thùng dầu chính và lẫn vào lượng dầu lớn, thì khi đưa các loại dầu mới vào phục vụ. Sau nhiều năm không được quan tâm, ABB gần đây đã nồng độ sẽ không giảm xuống nhanh như vậy. Nếu hơi ẩm Nhiều quốc gia hiện đang phải đối mặt Các phương pháp này cũng ngày càng nhận được nhiều yêu cầu về máy bù đồng bộ (sửa chữa, cải ngưng tụ trong khu vực van, điện phân nước tự do có thể hình với bài toán nan giải ba thành phần: Giá có khả năng chẩn đoán những chạm tạo, mua bán, chế tạo, v.v.) từ những đơn vị vận hành lưới thành hyđrô, điều này sẽ chấm dứt khi nước tự do hòa tan vào. điện tăng - tuân thủ các cam kết quốc tế về chập trong máy biến áp nạp chất lỏng điện và các công ty điện lực. Một thiết bị theo dõi DGA nhiều loại khí có thể được lắp đặt phát thải khí nhà kính - lưới điện thiếu độ cách điện không phải là dầu khoáng. Một số kịch bản điển hình mà máy bù đồng bộ có thể để nghiên cứu cách các loại khí khác biến đổi ra sao trong thời dẻo dai, độ tin cậy và tính sẵn sàng. Trên thị trường đã có sẵn nhiều hữu ích được mô tả dưới đây. gian quá độ này. Nếu vấn đề là do nhiệt, thì khí methane và Câu trả lời tiềm năng cho vấn đề này có ethane sẽ được tạo ra cùng lúc với hyđrô. Ngược lại, nếu vấn công cụ phần mềm để quản lý dữ liệu • Các hệ thống có lượng lớn nguồn điện gián đoạn. Các thể là máy bù đồng bộ (synchronous con- đề là điện phân nước tự do, thì sẽ chỉ hình thành hyđrô và oxy. DGA một cách thuận tiện và áp dụng máy bù đồng bộ có thể được lắp đặt gần điểm kết nối để denser - SC), công nghệ hồi sinh này đang Theo dõi trực tuyến cho thấy có thể nâng cao độ tin cậy của các thuật toán chẩn đoán DGA tinh vi tăng cường lưới điện với công suất ngắn mạch bổ sung. trở nên quan trọng trở lại như là một trong máy biến áp này bằng cách sấy khô hệ thống cách điện. để giải thích và trình bày các kết quả Điều này cải thiện cả khả năng vượt qua sự cố của bản thân những phương tiện hiệu quả nhất để duy theo những cách trực quan. Khi các công trình lắp đặt điện cũng như giúp ổn định điện áp. Một ví dụ khác, Hình 2 thiết bị theo dõi DGA ghi lại dữ liệu trì chất lượng lưới điện, vượt qua và hỗ trợ công cụ phần mềm này được sử dụng giải trừ sự cố, vốn rất cần thiết để duy trì • Đóng cửa dần các nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa nhiều loại khí trong những ngày đầu tiên hoạt động của một kết hợp với các thiết bị theo dõi DGA và cung cấp điện. thạch. Trong nhiều trường hợp, chúng không được thay máy biến áp mới 900MVA ở miền Nam Hoa Kỳ. Sau khi lắp đặt các bộ cảm biến trực tuyến khác, nhà vào vị trí làm việc, máy biến áp này được nạp đầy dầu khoáng TÌNH TRẠNG CỦA CÁC HỆ THỐNG quản lý tài sản có thể theo dõi sức khoẻ mới, đã được khử khí. Trong vòng vài giờ sau khi được đóng ĐIỆN HIỆN NAY tài sản theo thời gian thực và phát huy điện, máy biến áp bắt đầu bốc khí đáng kể do sự cố. Chỉ số Những nguồn điện mới - chủ yếu là gió lợi thế của các phương pháp chỉ số sức đọc của thiết bị theo dõi tăng lên đều đặn trong 24 giờ, trong khỏe để ưu tiên nhất cho những máy và mặt trời - gây ra những thách thức mới đó axetylen (C2H2) tăng từ 0 lên 6 ppm, và vào cuối ngày hôm biến áp nào cần được điều tra thêm. cho các hệ thống điện do sự phức tạp và đó, người ta đã cắt điện máy biến áp, và sau đó mức khí nhanh Các chương trình bảo trì dựa theo tình hành vi của chúng. chóng ổn định trở lại. Các mẫu DGA trong phòng thí nghiệm trạng như thế này cung cấp khả năng Hệ thống điện ngày nay có thể gặp xác nhận nồng độ được thiết bị theo dõi này báo cáo. Hành vi sử dụng đội ngũ bảo trì và ngân sách nhiều loại sự cố khác nhau hoặc các thuộc bốc khí này chỉ ra chạm chập do nhiệt “T3” với nhiệt độ vượt quá kinh doanh hiệu quả hơn, đồng thời tính không mong muốn, như sụt điện áp, 700oC, có thể đã nhanh chóng leo thang dẫn đến sự cố thảm xử lý các chạm chập máy biến áp càng gián đoạn, tăng áp, đột biến và biến dạng khốc. Các chỉ số CO hầu như không đổi gợi ý rằng cách điện sớm càng tốt trước khi xảy ra hư hại điện áp, nháy, dao động điện áp và sai lệch xenlulô không liên quan trực tiếp tới sự cố này. Máy biến áp đã máy biến áp và làm mất điện. tần số. Những hiện tượng này có thể là rất được gửi trả lại cho nhà chế tạo để phân tích nguyên nhân gốc Biên dịch: Chu Hải Yến nguy hiểm cho các thiết bị nhạy cảm và gây rễ và sửa chữa theo bảo hành. ra sự cố và thậm chí tắt các dịch vụ thiết yếu. Một “công nghệ hồi sinh”đang trở nên quan trọng trở lại (Ảnh: st) Theo “ELP”, số 2/2018 24 KHCN Điện, số 2.2018 25
 15. CHẤT LƯỢNG ĐIỆN thế. Vì máy phát điện đồng bộ ở các địa điểm này vẫn gọi là thanh cái điện áp cao (HV). Một sự cố ba pha được Kết cấu của SC không khác nhiều so với các máy động năng lớn tích trữ trong dự phòng quán tính quay đang cung cấp lên lưới những lượng công suất ngắn đặt vào gần với thanh cái HV. Điện áp giảm xuống 0% giá phát điện đồng bộ vì nó có một rotor cực lồi, kích từ của nó (do khối lượng quay của roto). Khả năng này mạch đáng kể, nên tháo bỏ chúng sẽ ảnh hưởng tới sự trị danh nghĩa trên thanh cái HV và tới 30% giá trị danh không chổi than và các cuộn dây stator được cách được thể hiện trong hằng số quán tính H [s], là tỷ số ổn định của hệ thống lân cận. Do đó các máy bù đồng bộ nghĩa trên thanh cái LV. Mức sụt áp thấp hơn trên thanh điện bằng nhựa epoxy. SC thường được làm mát bằng giữa động năng tích trữ của nó và công suất (phản là cần thiết để duy trì công suất ngắn mạch của lưới điện cái LV là do hoạt động tăng cường lưới điện của máy bù nước, vì đây là cách hiệu quả nhất để tiêu tán tổn thất kháng) biểu kiến phát ra. sau khi loại bỏ các máy phát điện quay quán tính cao. đồng bộ. Đường cong điện áp được giảm thiểu trên thanh nhiệt và nó được thiết kế để sử dụng ngoài trời trong Điều này rất quan trọng cho nghiên cứu và lập mô • Các quá trình công nghiệp gián đoạn; nhu cầu điện cái MV giảm thiểu khả năng các thiết bị điện được kết nối các điều kiện môi trường khác nhau. hình hệ thống điện, cũng như các tham số khác liên thay đổi theo mùa. Các ngành công nghiệp nặng ở một bị nhả ra hoặc bị hư hại do sự cố. Nhìn chung, so với các quan đến SC. Nghiên cứu này có thể xác định các vấn Những lợi ích chính của SC trong thời đại phát triển số khu vực có thể gây ra các dao động phụ tải lớn và làm công nghệ bù VAr khác thì máy bù đồng bộ có cơ hội tốt đề về hệ thống điện và xác định những đặc điểm mong nhanh chóng và áp dụng rộng rãi các nguồn năng sụt điện áp đáng kể trong hệ thống điện địa phương. Để hơn để duy trì kết nối và cung cấp điện áp hỗ trợ trong muốn của SC. Trong một quy trình từng bước, các yêu lượng tái tạo là: tăng cường công suất ngắn mạch của các loại hệ thống những sự cố nghiêm trọng như thế này. cầu này sau đó sẽ xác định tối ưu hóa cuối cùng của này, có thể sử dụng máy bù đồng bộ vì nó sẽ tăng điện áp • Ổn định tần số hệ thống được hỗ trợ bởi dự phòng • Có thể cải tạo các máy phát điện lớn không sử dụng SC. Người thiết kế có thể điều chỉnh các tham số khác và cung cấp công suất phản kháng. Các khu vực có nhu quán tính quay; thành SC? Có, điều đó là có thể và có nhiều ứng dụng nhau của máy, tối ưu hóa nó theo các yêu cầu cụ thể cầu điện biến động đáng kể theo mùa cũng có thể được trong đó các máy phát điện được cải tạo hiện đang vận • Đóng góp vào công suất ngắn mạch của hệ thống, của hệ thống điện tại vị trí đã cho. hưởng lợi từ công suất ngắn mạch bổ sung và lề ổn định hành như một SC. Tuy nhiên, so với các SC mới chuyên làm cho lưới điện mạnh mẽ hơn chống lại các sự cố; Hy vọng rằng nhờ vào nhu cầu giải quyết các vấn điện áp mà các máy bù đồng bộ đem lại. dụng và được tối ưu hóa thì chúng sẽ có một số nhược • Cung cấp điện áp hỗ trợ trong thời gian dài sụt đề về chất lượng và độ tin cậy hệ thống điện, và những • Khoảng cách xa từ nguồn điện và đến nơi tiêu thụ. điểm. Chúng thường đã cũ với công nghệ lạc hậu, các điện áp và gián đoạn thông qua khả năng vượt qua thách thức mới từ các nguồn năng lượng tái tạo, khi Một máy bù đồng bộ có thể bổ sung một cách hiệu quả bộ phận đã bị lão hóa và đòi hỏi nhiều phụ kiện để hoạt sự cố tốt; đó SC - có khả năng là kết hợp với các thiết bị tĩnh - sẽ các thiết bị bù tĩnh VAr tác động nhanh ở những nơi xa động. Việc khởi động chúng không đơn giản. Cần phải • Hỗ trợ công suất phản kháng không bị ảnh hưởng được hồi sinh đáng kể trong việc cung cấp một giải xôi, là những nơi phải tránh sự sụp đổ điện áp bằng bất bảo trì rất nhiều. Chúng thường nằm ở vị trí kém thuận lợi bởi điện áp hệ thống; pháp đa dạng, vững chắc, kinh tế và lâu dài để tăng kỳ giá nào. Một tính năng quan trọng của SC là kích thước hơn, có thể ở các vị trí xa xôi hơn so với các SC nhỏ hơn, • Khả năng chịu quá tải cao trong thời gian dài. chất lượng và độ dẻo dai lưới điện. của chúng tương đối nhỏ cho phép lắp đặt gần điểm yêu đơn giản hơn và có thể được lắp đặt tại bất kỳ nơi nào cần cầu trong hệ thống và tối đa hóa lợi ích của chúng. thiết. Điều này làm giảm tính năng và hiệu quả của máy. Đặc điểm quan trọng nhất của SC, ngoài khả năng Biên dịch: Gia Hiếu kiểm soát điện áp đầu nối của nó, là nó có thể sử dụng Theo “PEI”, số 12/2018 Ngày nay, các thiết bị tĩnh dựa vào các linh kiện điện Mặt khác, các SC mới có nhiều lợi thế. Chúng có thể tử công suất như SVC (bộ bù tĩnh VAR) hoặc STATCOM được lắp đặt ở vị trí ưa chọn và được chế tạo với các tính (bộ bù đồng bộ tĩnh) chiếm ưu thế trên thị trường, có năng và khả năng tối ưu. Tối ưu hóa chúng dựa trên các kết quả nghiên cứu hệ thống, thường được những DAO CÁCH LY CHUYỂN MẠCH CẦU CHẢY CÓ VỎ BỌC SWITCHTEC thể đẩy một lượng lớn công suất phản kháng thông qua đóng mạch điện dung vào lưới điện cao áp để điện áp người sở hữu hệ thống hoặc tư vấn bên thứ ba thực hiện. bằng vỏ ngoài IP65. Điều này cho phép Công ty Switchtec không bị tụt xuống và có thể giải trừ sự cố. Tuy nhiên, Chúng sử dụng công nghệ chế tạo và vật liệu mới nhất (Vương quốc Anh) cung cấp một giải pháp sử dụng các linh khi làm như vậy, chúng sẽ chịu một dao động quá điện và thiết bị kiểm soát và truyền thông hiện đại nhất. Ít phải kiện chất lượng cao nhưng giá thành lại rẻ hơn mà vẫn đảm áp mà sau đó phải được loại trừ thông qua đóng mạch bảo trì, vì chúng đơn giản hơn và nhỏ hơn so với các máy bảo không ảnh hưởng tới chất lượng. Nhờ vào kinh nghiệm điện cảm. Nếu lưới điện cao áp giảm xuống về “không” phát điện truyền thống. Thường thì chúng được áp dụng và kiến thức về thị trường này, đó là hệ thống nhà cung cấp ở dạng hai hoặc nhiều tổ máy nhỏ hơn, do đó tạo ra sự và khả năng mua lớn của mình, Switchtec có thể tìm được thì khi đó tất cả các loại thiết bị tĩnh sẽ không thể giải các linh kiện với giá cả cạnh tranh hơn, và chuyển linh kiện trừ được sự cố và sẽ không vượt qua được. dư thừa cần thiết. này này cho khách hàng. Khác với các máy bù đồng bộ, các thiết bị tĩnh không • SC được khởi động như thế nào? Các máy đồng bộ Được trang bị các chuyển mạch của công ty Telergon cung cấp công suất ngắn mạch bổ sung cho hệ thống. lớn có thể được khởi động bằng bộ biến tần, đóng điện (Tây Ban Nha) và chân cầu chảy của công ty Mersen (Pháp) So với máy bù đồng bộ, chúng cũng có phần kém hiệu trực tiếp hoặc - lý tưởng nhất - bằng động cơ trợ động có chất lượng cao, vỏ hộp trọn bộ luôn có sẵn trên thị trường quả trong việc cung cấp công suất phản kháng trong (pony motor). Điều này cho phép SC được thiết kế mà Dao cách ly chuyển mạch cầu chảy có vỏ bọc với dòng điện danh định 32A, 63A, 80A và 125A. điều kiện điện áp thấp (sụt điện áp) vì đầu ra của chúng không có những hạn chế của việc cân nhắc khởi động. Switchtec (Ảnh: st) Tất cả các dao cách ly chuyển mạch cầu chảy có vỏ bọc được kết nối mạnh với cấp điện áp hệ thống. Và chúng • SC có thể được cung cấp ở mức công suất bao Dao cách ly chuyển mạch cầu chảy có vỏ NTFS đều tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60947-3, được chứng không có khả năng vượt qua. nhiêu? Các máy phát điện, động cơ hoặc máy bù đồng bọc Switchtec cung cấp một giải pháp gọn nhận bởi các tổ chức UL, EAC, CCC và được CE chấp thuận. Để giải quyết các vấn đề về hệ thống điện, có nhiều bộ lớn có thể được cung cấp với công suất từ 1 đến nhẹ mà không ảnh hưởng đến chất lượng Các thiết bị này thích hợp cho thiết bị chuyển mạch điều cách để giảm nhẹ tình huống cụ thể này. Các chuyên gia 80MVA ở điện áp hệ thống 3-15kV. Điện áp mong muốn Bộ chuyển mạch có cầu chảy NTFS sử khiển nhiều mạch và sử dụng trong các ứng dụng phụ tải đã mô phỏng hoạt động của một lưới điện, ở đó có ba là vấn đề tối ưu hóa, vì điện áp hệ thống thường cao dụng thiết bị kết hợp theo tiêu chuẩn công điện trở như các mạch chính dung cho máy móc, thiết bị máy bù đồng bộ được lắp đặt tại một thanh cái 13,8kV hơn nhiều, do đó, sử dụng máy biến áp tăng áp. Công sưởi ấm, chiếu sáng, thông gió và điều hòa không khí. nghiệp gồm dao cách ly kiểu quay kết nối với - ở đây được ký hiệu là thanh cái trung áp (MV). Chúng suất ra cao hơn đạt được bằng cách sử dụng nhiều máy chân cầu chảy lắp trên đường ray tiêu chuẩn Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường được kết nối điện với một thanh cái cấp truyền tải (120kV) dạng mô đun tiêu chuẩn hóa. Cấu hình này tạo độ dư DIN đặt bên trong vỏ kim loại có cấp bảo vệ Theo “Electricaltrademagazine”, số 2/2018 thông qua các máy biến áp tăng áp. Thanh cái 120kV được thừa và độ khả dụng tốt hơn so với một máy lớn. 26 KHCN Điện, số 2.2018 27
 16. TỰ ĐỘNG HÓA PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN chỉnh các hồ sơ này dựa vào tường thuật điều khiển của dự án. KẾT NỐI HỆ THỐNG Phần mềm điều khiển chiếu sáng có thể cấp cho người dùng một giao diện đồ họa (GUI) bằng bản đồ mặt bằng được tải lên dưới dạng ảnh đuôi JPEG hoặc bitmap. Sau khi bản đồ này được nhập lên, các đèn chiếu sáng và điểm điều khiển sẽ được gắn lên trên để thấy được hệ thống điều khiển trực quan. DỮ LIỆU XUẤT RA Khả năng của hệ thống điều khiển chiếu sáng tập Điều khiển chiếu sáng kết nối hệ thống là ĐƯA VÀO VẬN HÀNH trung có kết nối hệ thống là thu thập thông tin có giá những hệ thống thông minh (dựa trên máy tính) Vì mỗi nút đều có địa chỉ riêng trong hệ thống này, nên mỗi trị vượt trội so với tiết kiệm chi phí điện năng. và có thể lập trình, ở đó các thiết bị truyền thông nút đều có MAC ID (nhận dạng kiểm soát truy cập môi trường) với nhau để đưa ra các chiến lược điều khiển. riêng. Các cách truyền thống để thêm các nút là nhập thủ công THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TIÊU THỤ Mỗi điểm điều khiển trong hệ thống này đều có MAC ID hoặc thực hiện tải lên hàng loạt bằng cách sử dụng ĐIỆN NĂNG: một địa chỉ duy nhất, có thể được gán cho các tệp CSV. Gần đây hơn, phần mềm này có thể hỗ trợ khám phá Tiến bộ đáng kể nhất là phần mềm này không chiến lược điều khiển riêng hoặc theo nhóm. tự động các điểm điều khiển, tạo điều kiện dễ dàng cho việc chỉ cung cấp dữ liệu mà còn làm cho dữ liệu đó có Phương pháp này cho phép thực hiện các đưa vào vận hành tốt hơn, đồng thời cho phép hỗ trợ nhập thủ thể đưa ra hành động ngay lập tức. Một ví dụ là phần chiến lược điều khiển phân tầng và phức tạp để công. Ngoài ra, còn có thể sử dụng các ứng dụng di động độc mềm giúp tiết kiệm năng lượng theo chiến lược. Nhà tiết kiệm tối đa chi phí năng lượng, phân vùng lập để quét mã vạch hoặc mã QR trên các điểm điều khiển để thầu hoặc người dùng cuối có thể ngay lập tức nhìn và tái phân vùng dựa vào phần mềm, đơn giản lấy MAC ID và thông tin thiết bị; chúng cũng có thể thu thập thấy trên bản đồ hệ thống điều khiển chiếu sáng tạo hóa kết nối có dây hoặc không dây, đo lường thông tin GPS. ra tác động lớn nhất đến nơi nào để có thể tương ứng và theo dõi điện năng, và tích hợp với các giải Tùy thuộc vào dự án sẽ quyết định có cần bộ kỹ năng để điều chỉnh các chế độ đặt cho hệ thống. pháp Internet kết nối vạn vật (IoT). Theo Công khởi động hệ thống điều khiển kết nối hệ thống. Phản ứng hệ thống được tự động hóa: Thuật ty DesignLights Consortium (DLC, nước Mỹ), hệ toán phần mềm này trong hệ thống điều khiển thống điều khiển chiếu sáng kết nối hệ thống VẬN HÀNH thông minh có thể điều chỉnh tính năng dựa vào các Các hệ thống điều khiển được kết nối hệ thống có thể tín hiệu đầu vào từ các cảm biến và hệ thống được Các dữ liệu vận hành được thể hiện trên GUI (Ảnh: st) giúp tiết kiệm điện chiếu sáng trung bình tới 47%, làm cho những giải pháp này trở nên hấp thuộc kiểu tập trung, cho phép người vận hành hệ thống quản kết nối. dẫn với các công ty điện lực. lý toàn bộ việc chiếu sáng của họ và thu thập dữ liệu về hoạt Tuyệt vời hơn là phần mềm theo dõi, thu thập dữ hữu ích mới giúp chủ sở hữu tòa nhà thấy được cách sử động của nó. Điều này đòi hỏi người vận hành phải được đào liệu hệ thống, và tự động điều chỉnh hoặc chủ động dụng không gian hiệu quả hơn. Cụ thể hơn, phần mềm cho phép các kỹ thuật viên khởi động và lập trình hệ thống, gồm: Tạo tạo về hệ thống cụ thể và các phần mềm của nó. Kiểu giải pháp gửi đi tín hiệu cảnh báo sẽ giúp giảm nhẹ vấn đề TƯƠNG LAI LÀ ĐIỀU KHIỂN ra các vùng điều khiển, kết hợp các điểm điều này phổ biến hơn trong các dự án lớn hơn. Các hệ thống điều trước khi chúng trở thành sự cố. Điều khiển thường gây khó khăn cho các nhà thầu và khiển (nút), gán các nút này cho các vùng, thiết khiển được kết nối hệ thống khác thuộc kiểu phân tán thì phổ Ngoài hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều khiển nhà phân phối, nhưng nó sẽ là tiêu chuẩn điều khiển đối lập lịch biểu và cấu hình điều khiển (trình tự biến hơn trong dự án vừa và nhỏ. Trong các công trình lắp đặt chiếu sáng tập trung có kết nối hệ thống và phần với các dự án năng lượng. Điều này làm cho điều khiển kết hoạt động), tạo ra các cấp người dùng/truy cập này, hồ sơ điều khiển có thể được đặt và giữ nguyên cho đến mềm của nó cung cấp một nền tảng sử dụng giao nối hệ thống trở nên hấp dẫn hơn. và hiệu chuẩn các cảm biến. Phần mềm cũng khi cần thay đổi, có thể được nhà thầu địa phương sử dụng diện lập trình ứng dụng để tích hợp với các hệ thống Khi các giải pháp chiếu sáng trở nên tiên tiến hơn, cho phép người vận hành quản lý hệ thống một thiết bị di động để thực hiện. khác trong tòa nhà và góp phần vào các giải pháp cũng là lúc phải gia tăng những tính năng cho phép các thay đổi hồ sơ điều khiển (ví dụ như thay đổi Được đặt trong máy chủ tại chỗ hoặc trên Internet, phần IoT có thể bổ sung giá trị đặc biệt. Một số hệ thống nhà thầu và nhà phân phối cung cấp các dịch vụ có giá tạm thời theo ngày nghỉ hoặc các sự kiện đặc mềm điều hành này cho phép tùy biến hành vi của hệ thống đã cho phép phần mềm tạo dữ liệu khi có người, tức trị gia tăng. Với việc theo dõi công suất và tự động cảnh biệt) và có thể cung cấp cho người dùng một điều khiển, điều chỉnh các chế độ đặt để thay đổi các chiến là điều khiển chiếu sáng khi phát hiện thấy sự lưu báo/thông báo, và cùng với các công nghệ IoT đang nổi số quyền điều khiển chiếu sáng tại chỗ. Nếu hệ lược điều khiển và xử lý những thay đổi về không gian, và thực thông hoặc gia tăng nhiệt độ. lên, thì các đối tác của kênh này có thể bắt đầu cung thống điều khiển được kết nối là một hệ thống hiện những chiến lược điều khiển vượt ra ngoài quy chuẩn, Dữ liệu khi có người kết hợp với một số bộ phần cấp các dịch vụ theo dõi, phá vỡ/sửa chữa, và/hoặc di kiểu tập trung thì phần mềm có thể ghi lại và chẳng hạn như điều chỉnh màu sắc và nhiệm vụ. mềm mới bán ra gần đây trên thị trường được dùng chuyển/bổ sung/thay đổi danh mục của họ. “Chiếu sáng hiển thị mức sử dụng điện năng và các biến số Phần lớn hệ thống tập trung cho phép điều khiển cấu hình - để xác định xem không gian nào được sử dụng ít, như một dịch vụ” là một cách tân theo định hướng dịch khác, chẳng hạn như dữ liệu có người, dữ liệu điển hình là các khối thời gian theo lịch biểu với các biến có thể không quan nào được sử dụng quá nhiều. Khi kết vụ xuất hiện trong các phân đoạn này của kênh. hỗ trợ và nhật ký sự kiện, và tạo ra các thông điều chỉnh được để điều khiển đèn. Có thể cung cấp hồ sơ điều hợp lại theo thời gian, dữ liệu khi có người có thể Biên dịch: Trần Việt Tiến báo dịch vụ. khiển phù hợp với quy chuẩn năng lượng mặc định, có thể điều được đưa vào báo cáo và coi như là trí thông minh Theo “ECM”, số 3/2018 28 KHCN Điện, số 2.2018 29
 17. CUNG CẤP ĐIỆN Giảm điện áp bảo toàn giúp số các công tơ điện có trên hệ thống phân Trong hơn ba năm kể từ khi bắt đầu công ty điện lực vượt qua phối điện. cuộc hành trình của họ với CVR, Công ty những lúc phụ tải đỉnh Phương pháp kết hợp cung cấp điện áp Wake EMC đã tiết kiệm được chi phí vượt bổ sung thật chính xác để cải thiện độ chính quá cả những gì mà Bowman ban đầu nghĩ xác. Công ty điện lực sử dụng dữ liệu điện rằng có thể thực hiện được. Tất cả các công ty điện lực đều có nhu áp để xác định lộ xuất tuyến nào đang hoạt Bowman cho biết: “Cứ giảm được 0,5% cầu đo được tốt hơn nhu cầu tiêu thụ điện động với điện áp thấp hơn hoặc cao hơn phụ tải thì chúng tôi tiết kiệm được mỗi năng trong thời gian phụ tải đỉnh. Nếu đo và sau đó có thể điều chỉnh chúng nếu cần năm tới 100.000 USD, và trong một số sai về phía quá cao thì mọi người phải trả thiết. Dữ liệu này cũng có thể chỉ ra những trường hợp chúng tôi đã giảm được tới 4%. nhiều tiền hơn, còn nếu sai về phía quá thấp lộ xuất tuyến nào phù hợp nhất để giảm Trung bình, chúng tôi tiết kiệm được từ 2 thì bạn có nguy cơ bị quá tải và mất điện. hơn nữa phụ tải CVR. đến 3%, tương ứng là được tới 600.000 USD Cuối cùng, các công ty điện lực có thể mỗi năm. Chúng tôi vô cùng tự hào về hệ Giảm điện áp bảo toàn (CVR) đã nổi lên thống mà chúng tôi đã triển khai.” như là một giải pháp hấp dẫn đối với các sử dụng các ứng dụng phần mềm phân KẾT LUẬN LÙI MỘT BƯỚC ĐỂ công ty điện lực đang muốn đo được nhu tích tiên tiến để nhận thông tin CVR từ các cầu phụ tải đỉnh và tối ưu hóa lưới điện, công tơ được lắp đặt trên hệ thống, sau đó CVR là một giải pháp hiệu quả mang lại giúp họ kiểm soát chi phí năng lượng trong họ có thể sử dụng chúng để xác định ở đâu những lợi ích kinh tế to lớn trong khi vẫn khi vẫn cung cấp điện năng tối ưu cho các có điện áp quá cao hoặc quá thấp. Các ứng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của công ty khách hàng. dụng này cũng có thể giúp chỉ ra nơi nào điện lực và khách hàng. TIẾN BA BƯỚC cần sử dụng hệ thống SCADA để điều chỉnh Với CVR, nhiều công ty điện lực như NHẮC LẠI VỀ CÁC MỨC ĐIỆN ÁP các mức điện áp bằng cách tăng hoặc giảm Wake Electric đã giảm đáng kể điện áp cũng Điện áp danh nghĩa của hộ sinh hoạt ở điện áp để đạt được mức điện áp “tốt. như giảm tiêu thụ điện năng. Số lượng cụ Mỹ là 120 vôn (V) với độ sai lệch điện áp thể tùy thuộc vào loại phụ tải trên một lộ chấp nhận được là ±5% (±6V). Do đó khoảng WAKE EMC: SỬ DỤNG CVR ĐỂ CÓ xuất tuyến cụ thể, nhưng thường tiết kiệm từ 114-126V thường được coi là nguồn điện theo thời gian thực được chính xác hơn. Do thích hợp. Để truyền dữ liệu, nhiều công ty ĐƯỢC KẾT QUẢ KINH DOANH TỐT điện năng tương ứng là từ 1 đến 2,5% trên “tốt”, mặc dù nhiều công ty điện lực thường đó, bằng cách sử dụng lợi thế của CVR, công điện lực và đô thị đã triển khai các hệ thống Khi Don Bowman, giám đốc kỹ thuật của các lộ xuất tuyến có CVR. xuyên phải giữ điện áp vận hành ở khoảng ty điện lực có thể giảm nhu cầu phụ tải hệ riêng có khả năng truyền thông hai chiều Công ty Wake EMC (Mỹ), và nhóm của ông Tóm lại, các công ty điện lực sử dụng 120V để đảm bảo chất lượng nguồn điện. thống của họ trong các sự kiện phụ tải đỉnh. qua một phổ tần được cấp phép, sử dụng triển khai một giải pháp AMI, gồm hơn 43.000 CVR có thể: thiết kế hệ thống hình sao. Kiểu hệ thống Lộ xuất tuyến phân phối được cấp nguồn BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH VỚI CVR: công tơ và một mạng truyền thông hai chiều • Giảm nhu cầu phụ tải đỉnh của hệ thống; từ các trạm biến áp. Các bộ điều chỉnh đặt này có thể cung cấp kết nối điểm-đa điểm ĐIỂM BẮT ĐẦU tiên tiến vào năm 2012, CVR ban đầu không để truyền dữ liệu nhanh hơn mà không gặp • Nâng cao chất lượng dịch vụ; trong trạm biến áp hoặc trên lộ xuất tuyến Điều quan trọng để nhận được giá trị phải là một trong những yếu tố thúc đẩy. Tuy sẽ giúp điều chỉnh điện áp. Chế độ đặt trở phải các vấn đề về băng thông thường gây • Tăng hiệu suất; cao nhất từ CVR là thu thập dữ liệu đúng nhiên, họ đã sớm phát hiện ra rằng CVR mang kháng trong bộ điều chỉnh giúp hiệu chỉnh nhiễu cho các hệ thống mắt lưới công cộng. • Kéo dài tuổi thọ của thiết bị; để đưa ra những quyết định sáng suốt về lại một số lợi ích lớn nhất của AMI. điện áp trên lộ xuất tuyến. Phương pháp AMI có thể đóng vai trò quan trọng • Giảm chi phí vận hành; cách quản lý tốt nhất và cung cấp đủ điện Với một hệ thống đọc và truyền dữ liệu này thường làm điện áp ở đầu của lộ xuất trong các sự kiện phụ tải đỉnh và có được trong việc áp dụng CVR, tạo ra một hệ • Cho phép bảo trì dự phòng; điện áp theo thời gian thực đã có sẵn, Wake tuyến cao hơn và điện áp dọc theo lộ xuất hệ thống thích hợp để truyền các dữ liệu thống sử dụng dữ liệu điện áp từ các công • Giúp hiển thị điện áp và thông tin chi EMC đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội để tuyến thấp hơn vì bị sụt áp dọc theo các này giúp phân tích hiệu quả theo thời gian tơ điện làm việc cùng nhau như một vòng tiết trên toàn hệ thống; giảm phụ tải đỉnh mà không ảnh hưởng đường dây phân phối. thực. Trong nhiều trường hợp, có thể đã có phản hồi các giá trị thực tế. Thông tin điện đến việc cấp điện cho khách hàng. • Cung cấp thông tin để đảm bảo sản Lộ xuất tuyến dài có thể gây khó khăn vì sẵn cơ sở hạ tầng này, đặc biệt là đối với các áp được đo theo hai cách: Mặc dù điện áp cấp cho phụ tải thường xuất đủ điện; điện áp tại một số điểm có thể giảm xuống công ty điện lực đã triển khai giải pháp cơ 1. Các công tơ trên lộ xuất tuyến có thể là từ 120V đến 125V, nhưng Bowman và • Cân bằng giữa cung và cầu điện năng. dưới 114V. Khi xảy ra tình trạng này, công sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) để truyền được lập trình để gửi dữ liệu điện áp vào nhóm của ông đã biết rằng họ có thể giảm Điện năng tiết kiệm được trong các sự ty điện lực sử dụng thiết bị tại hiện trường và phân tích dữ liệu tiêu thụ điện. phần mềm ở đầu cuối như là một phần của điện áp cấp cho phụ tải xuống còn 114V kiện phụ tải đỉnh trên toàn hệ thống có thể (dàn tụ điện, bộ điều chỉnh điện áp đường Với công nghệ AMI phù hợp, công ty việc đọc số liệu lập hóa đơn thông thường. trong các sự kiện phụ tải đỉnh mà vẫn cung mang lại những khoản tiết kiệm chi phí dây) để đưa điện áp trở lại mức “tốt”. Từ điểm điện lực có thể sử dụng công tơ điện để thu 2. Một số công tơ có thêm khả năng cấp đủ điện cho khách hàng. Bằng cách sử đáng kể cho công ty điện lực, từ đó có thể điều chỉnh này, điện áp sẽ lại rơi dọc theo thập và truyền dữ liệu sử dụng điện theo tính toán điện áp trung bình trong một dụng các báo động tích hợp trong giải pháp tái đầu tư để cải tiến hơn nữa hoặc chuyển các đường dây của lộ xuất tuyến. những khoảng thời gian đều đặn, rồi sau đó phút, và thường xuyên báo cáo các giá trị AMI của họ, hệ thống này có thể cảnh báo cho khách hàng. CVR giúp công ty điện lực có thể xem phân tích dữ liệu này để hiểu nhu cầu theo chi tiết đó. Chúng hoạt động như các công cho họ khi điện áp hoạt động đang ở dưới Biên dịch: Thanh Hải dữ liệu điện áp và thực hiện các điều chỉnh thời gian thực và thực hiện các điều chỉnh tơ thử nghiệm, thường chiếm từ 1 đến 2% mức an toàn. Theo “ELP”, số 3/2018 30 KHCN Điện, số 2.2018 31
 18. SÁNG KIẾN KỸ THUẬT B. MÁY XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH MÁY Sáng kiến “Lắp tời điện cho xe tải” và sản xuất. Với các máy biến áp cũ quấn BIẾN ÁP lại thì cực tính được chọn ngẫu nhiên. 1/ Tình trạng kỹ thuật hiện tại Sau khi đóng điện, nếu kết quả “Thiết kế chế tạo máy xác định cực Tại Điện lực Mỹ Tho, cũng như tại các điện áp hạ áp ra sai, có nghĩa là một đơn vị Điện lực khác trong Tổng Công máy biến áp bị đấu ngược. Khi đó công ty, việc thay máy biến áp, tăng công nhân phải đấu nối lại, đổi lại cực tính tính máy biến áp” Bài và ảnh: Nguyễn Anh Khường suất máy biến áp, đổi điện áp từ 1 pha thành 3 pha là chuyện thường ngày trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho máy biến áp bị đấu ngược và các thủ tục công tác kèm theo. Đặc biệt khi thời tiết không thuận lợi, phải tốn thêm LTS: Ban biên tập ấn phẩm Khoa học Công của đơn vị. Khi đấu máy biến áp một thời gian và công sức, tâm lý công nhân 2/ Nội dung giải pháp nghệ Điện xin giới thiệu hai sáng kiến của pha đơn lẻ thì cực tính của cuộn dây cũng hết sức nặng nề. Tời điện được lắp sát dưới trần xe để tránh đọng nước, máy biến áp có thể chọn tùy ý, nhưng anh Lê Chí Trung, công nhân bậc 7/7 của Điện 2/ Nội dung giải pháp tránh va đập do vật tư chồng chất lên, dễ quan sát, dễ bảo khi đấu ghép ba máy biến áp một pha lực Mỹ Tho, Công ty Điện lực Tiền Giang, Tổng dưỡng và dễ vận hành. Chân khung của tời được uốn bằng Anh Lê Chí Trung đã suy nghĩ nhiều thành tổ hợp 3 pha, nếu ba máy biến áp Công ty Điện lực miền Nam. Sáng kiến “Lắp ống sắt Ø 49mm dày 3mm theo kích thước khung bạt xe. và đưa ra thiết kế chế tạo “Máy xác định không cùng chủng loại (máy lai), khác Hình 2. Sơ đồ mạch điện xác định tời điện cho xe tải” đã được áp dụng vào sản Khung được bắt cứng và chằng chắc chắn xuống sàn xe cực tính máy biến áp”, dựa trên phương cực tính máy biến áp bằng dòng hãng, hay máy quấn lại, v.v., thì khi đó xuất, giúp giảm bớt sức lực cho công nhân, bằng hai thanh sắt tròn Ø 16. Động cơ của tời được cấp pháp xác định cực tính máy biến áp bằng điện một chiều công nhân sẽ gặp khó khăn khi chọn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tăng nguồn điện 12VDC của chính bình acquy xe. Dòng điện cực tính phía hạ áp của ba máy biến dòng điện một chiều. Máy có cấu tạo rất 3/ Hiệu quả khi áp dụng giải năng suất lao động, giúp tiết kiệm thời gian làm việc của tời nhỏ, ít ảnh hưởng đến tuổi thọ acquy của đơn giản (Xem sơ đồ điện trên Hình 2). pháp áp. Thông thường, để xác định được chung cho công tác thi công lưới điện; và sáng xe. Toàn bộ khung và tời dễ dàng tháo ra, để thuận tiện Chỉ với khoảng 200.000 đồng, anh đã cực tính của các máy biến áp, phải thực Sau một thời gian ngắn học kiến “Thiết kế chế tạo máy xác định cực tính cho việc đăng kiểm xe mỗi định kỳ. chế tạo ra chiếc máy này. hiện thí nghiệm trên các máy biến áp, cách sử dụng, chỉ cần vài phút là có máy biến áp” giúp đảm bảo an toàn khi đấu Ứng dụng của sáng kiến thực hiện được việc: phải có nguồn điện và phải có các máy Nguyên lý hoạt động của máy: Xông thể xác định một cách an toàn và nối máy biến áp, rút ngắn thời gian thi công vì • Cẩu đà cản bê tông 1,2m, 1,5m; đầu trụ 7,5m, 8,5m hay đo đắt tiền. Đôi khi do điều kiện thực một dòng điện nhỏ với điện áp thấp chính xác cực tính các máy. Giờ đây, không tốn thời gian đấu đổi cực tính máy biến 12,5m lên xe; tế công việc không cho phép, nên anh (1,5 V) vào cuộn hạ áp, khi đó điện áp với “Máy xác định cực tính máy biến áp nếu lỡ đấu sai. • Cẩu máy biến áp nhỏ lên thùng xe; em công nhân nhiều khi bỏ qua động cảm ứng trên cuộn cao áp sẽ làm sáng áp”, công nhân trong đơn vị hết sức tác này để rồi cực tính của máy biến áp một trong hai đèn LED, tùy thuộc vào an tâm khi đấu nối máy biến áp, tạo • Kéo một cuộn dây rời lớn lên thùng xe hay cẩu lên treo A. LẮP TỜI ĐIỆN CHO XE TẢI thường được chọn theo kinh nghiệm chiều của xung điện. Với các máy biến tâm lý vững tin trong công tác, thời tạm ở bên ngoài (để di chuyển gần); như sau: Với các máy mới, máy biến áp áp có tổ đấu dây giống nhau (cùng gian thi công nhanh hơn vì không 1/ Tình trạng kỹ thuật hiện tại • Tham gia căng dây lấy độ võng; của hãng THIBIDI sản xuất thì ngược chiều) thì cách sáng đèn của chúng tốn thời gian đấu đổi cực tính nếu Trước đây, để chuyển vật tư nặng lên, hoặc • Nếu kết hợp với puly chuyển hướng có thể kéo đà cản cực tính với máy biến áp của hãng EMF cũng giống nhau. lỡ đấu sai máy biến áp. xuống xe tải, người công nhân phải khiêng vác hay đầu trụ từ trong bãi ra ngoài rồi mới cẩu lên thùng xe. vật tư lên thùng xe hoặc qua trung gian xe cần 3/ Hiệu quả khi áp dụng giải pháp cẩu, vì dựa vào sức người là chính nên năng suất Bộ nghịch lưu mới giúp giảm chi phí vận hành cho các công trình lắp đặt năng lượng mặt trời lao động không được cao. Từ thực tế công việc Từ khi ứng dụng vào thực tế, giải pháp này đã giảm bớt sức lực cho công nhân, đảm bảo an toàn cho người và thiết Tập đoàn đa Các tính năng cũng bao gồm: • Kiểm soát và quản lý chủ động hàng ngày, anh Lê Chí Trung đã xây dựng giải pháp “Lắp tời điện cho xe tải”. bị, tăng năng suất lao động, giúp tiết kiệm thời gian chung quốc gia ABB đã • Giảm được khoảng 50% chi phí nhà máy năng lượng mặt trời thông cho công tác thi công lưới điện. Trước kia chưa có tời điện thì giới thiệu dòng lắp đặt và hậu cần để hoàn thiện khối qua ABB Ability™ với khả năng theo công việc khiêng vác trụ điện cần ít nhất là 6 người. Từ khi các giải pháp điện tối ưu. dõi từ xa, đặt các tham số và cập nhật có tời điện, chỉ cần 2 người và rút ngắn rất nhiều thời gian nghịch lưu mới chương trình cơ sở (FW) để tăng hiệu • Giúp dễ dàng lắp đặt, bằng cách anh em công nhân phải thao tác trên hiện trường. Trong Bộ nghịch lưu ba pha dạng quả chi phí vận hành và giảm sự phức PVS-100/120 (Ảnh: st ) sử dụng cấu trúc lắp đặt của mô đun các trường hợp gặp sự cố bất kỳ, tời kéo xe 12V, trọng lượng chuỗi mới, được tạp của nhà máy. kết nối điện toán hiện tại để lắp đặt bộ nghịch lưu và do 1.363kg giúp xử lý nhanh, không tốn quá nhiều sức lực. Giải đám mây PVS-100/120 dùng cho các hệ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho • Kiểm soát nhiệt độ các thành pháp “Lắp tời điện cho xe tải” mang lại lợi ích về nhiều mặt. thống điện mặt trời phân tán. việc vận chuyển, đào tạo và chuẩn bị phần, kết hợp với lắp theo chiều Với thiết kế gọn nhẹ, tời điện giúp anh em công nhân Điện lực linh hoạt trong việc nâng, chuyển, kéo các vật tư thiết Các bộ nghịch lưu dạng chuỗi hiện trường. ngang và chiều dọc và điều chỉnh tốc bị. Đặc biệt, tời điện còn có thể điều khiển từ xa. Ngoài ra, công suất cực lớn từ 1000VDC đến • Nắp có khóa bảo vệ an toàn, kết độ quạt gió, để tăng tuổi thọ của các do tời điện được chế tạo từ nguyên liệu chắc chắn, an toàn 1500VDC, nền tảng ABB PVS-100/120 nối nhanh với pin mặt trời và cấu hình bộ nghịch lưu. với độ bền cao, chịu được tác động va đập mạnh, được gắn sẽ giúp tối đa hóa lợi tức đầu tư và qua Wi-Fi để tránh nguy cơ nước lọt Biên dịch: Nguyễn Thị Dung chắc chắn trên xe, nên tời có độ linh hoạt cao, đáp ứng các giảm chi phí vốn và chi phí vận hành vào và giảm thời gian lắp đặt cáp khi Theo “Technical Review Middle East”, Hình 1. Tời điện được lắp trên xe tải nhu cầu cẩu, kéo khác nhau của người sử dụng. cho các đơn vị lắp đặt và phát triển. đi cáp, kiểm tra cầu chảy và SPD. số 2/2018 32 KHCN Điện, số 2.2018 33
 19. Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04.66946700 / 04.66946733 - Fax: 04.37725192 Email: evneic@evn.com.vn / tapchidienluc@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2