intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh toán quốc tế và tài trợ XNK - Ths. Vũ Ngọc Diệp

Chia sẻ: Phạm Thị Mai Ngọc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:195

128
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức , cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan TTQT không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp quốc gia mà còn chịu sự điều chỉnh của luật pháp, công ước và tập quán quốc tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán quốc tế và tài trợ XNK - Ths. Vũ Ngọc Diệp

 1. Thanh toán quốc tế và tài trợ  XNK Cơ cấu: 3 (36,9) Giáo viên giảng dạy: ThS. Vũ  Ngọc Diệp
 2. Tài liệu tham khảo   Thanh toán và tín dụng quốc tế, trường đại học   thương mại, 2006  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, PGS. TS Lê  Văn Tề, chủ biên, NXB Thống kê, 2007  Nghiệp vụ ngân hàng, TS Nguyễn Minh Kiều, NXB  Thống kê, 2006  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế, PGS.  TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê, 2008
 3. Đề tài thảo luận TT Đề tài 1 Thực trạng sử dụng các phương thức thanh toán quốc  tế của một doanh nghiệp XNK Việt Nam. 2 Thực trạng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế của  một NHTM Việt Nam. 3 Thực trạng tài trợ xuất khẩu của một NHTM Việt  Nam. 4 Thực trạng tài trợ nhập khẩu của một NHTM Việt  Nam.
 4. Thanh toán quốc tế và tài trợ  XNK Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ   xuất nhập khẩu  Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế  Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế  Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế  Chương 5: Tín dụng xuất nhập khẩu  Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu
 5. Chương 1: Tổng quan về thanh  toán quốc tế và tài trợ xuất nhập  khẩui niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán  1.1 Khá quốc tế 1.2 Các nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán  quốc tế 1.3 Các chứng từ thanh toán quốc tế 1.4 Vai trò của tài trợ XNK 1.5 Phân loại tài trợ XNK
 6. 1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai  trò của thanh toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Vai trò
 7. 1.1.1 Khái  niệm về thanh toán  quốc tế Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ  chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức , cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan
 8. 1.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc  tếTTQT không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp  quốc gia mà còn chịu sự điều chỉnh của luật pháp,  công ước và tập quán quốc tế như UCP, URC, URR,  Incoterms  TTQT chịu ảnh hưởng của tỷ giá và dự trữ ngoại tệ  của các quốc gia  Các giao dịch TTQT chủ yếu được thực hiện thông  qua các hệ thống NHTM  Hoạt động thanh toán là một loại hình dịch vụ
 9. 1.1.3 Vai trò thanh toán quốc tế Thúc đẩy hoạt động XNK của nền kinh tế như một   thể thống nhất Thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp và   gián tiếp Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động dịch vụ như du   lịch, hợp tác quốc tế Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài   chính khác Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập   quốc tế
 10. 1.2 Các nguồn luật điều chỉnh  hoạt động thanh toán quốc tế 1.2.1 Các công ước quốc tế 1.2.2 Các nguồn luật quốc gia 1.2.3 Các thông lệ và tập quán quốc tế
 11. 1.3 Các chứng từ thanh toán  quốc tế 1.3.1 Chứng từ thương mại 1.3.2 Chứng từ tài chính
 12. 1.4 Vai trò của tài trợ XNK 1.4.1 Bản chất của hoạt động tài trợ XNK 1.4.2 Các chủ thể tham gia tài trợ XNK 1.4.3 Vai trò hoạt động tài trợ XNK
 13. 1.4.1 Bản chất của hoạt động tài  trợ XNK Tài trợ XNK là các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho DN  XNK trong giao dịch thương mại quốc tế. Đó là các  hoạt động cung ứng vốn bằng tiền, hoặc tài sản,  hoặc bảo lãnh uy tín cho các DN, giúp DN thực hiện  thương vụ thành công và gia tăng hiệu quả kinh  doanh XNK
 14. 1.4.2 Các chủ thể tham gia tài  trợ XNK
 15. 1.4.3 Vai trò hoạt động tài trợ  XNK Nhu cầu tài trợ XNK phát sinh khi nào?  Quá trình tài trợ XK có thể bắt đầu từ lúc DN tìm  kiếm đối tác, thiết kế sản phẩm XK, chào hàng, ký  kết hợp đồng, chuẩn bị hàng hoá XK đến khi giao  hàng, thanh toán và hoàn thành một hợp đồng XK  Quá trình tài trợ NK bao hàm tất cả những giao  dịch tín dụng được thực hiện trước và sau khi  doanh nghiệp thực hiện một thương vụ NK
 16. 1.4.3 Vai trò hoạt động tài trợ  XNK Đối với doanh nghiệp nhận tài trợ (DN XNK)  Tài trợ XNK giúp DN thực hiện được những thương  vụ lớn  Tài trợ XNK làm tăng hiệu quả của DN trong quá  trình thực hiện hợp đồng  Giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trên thị trường  quốc tế   ….
 17. 1.4.3 Vai trò hoạt động tài trợ  XNK Đối với tổ chức tài trợ (NHTM) + Thứ nhất, tín dụng tài trợ XNK mang lại nguồn thu  nhập từ lãi và phí dịch vụ cho NH + Thứ hai, thông qua tài trợ XNK, NH quản lý được các  nguồn thanh toán từ hoạt động XNK + Thứ ba, qua tài trợ XNK, NH mở rộng được các mối  quan hệ với các DN và NH nước ngoài, nâng cao uy  tín của NH trên trường quốc tế …..
 18. 1.4.3 Vai trò hoạt động tài trợ  XNK Đối với nền kinh tế đất nước + Tài trợ XNK tạo điều kiện cho hàng hoá XNK được  thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tăng tính  năng động của nền kinh tế, ổn định thị trường. + Tài trợ XNK tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát  triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế  cả về mặt lượng và chất
 19. 1.5 Phân loại tài trợ XNK 1.5.1 Căn cứ vào thời gian tài trợ 1.5.2 Căn cứ vào gia đoạn thực hiện thương vụ XNK 1.5.3 Căn cứ vào  chủ thể nhận tài trợ 1.5.4 Căn cứ vào chủ thể tài trợ 1.5.5 Căn cứ vào đối tượng tài trợ
 20. 1.5.1 Căn cứ vào thời gian tài trợ Tín dụng ngắn hạn   Tín dụng trung hạn  Tín dụng dài hạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2