intTypePromotion=3

Thảo luận Trắc địa công trình

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
174
lượt xem
29
download

Thảo luận Trắc địa công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thảo luận Trắc địa công trình giới thiệu các chuyên đề thảo luận cùng yêu cầu về nội dung và hướng dẫn tìm tài liệu: lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công cầu, lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công hầm, lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong xây dựng đường ô tô, lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong xây dựng đường sắt, lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công XDDD & CN, thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình, đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận Trắc địa công trình

  1. THẢO LUẬN TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH A. YÊU CẦU THẢO LUẬN 1. Tổ chức thảo luận: - Một người trong nhóm báo cáo. - Các nhóm khác và giảng viên hướng dẫn đặt câu hỏi cho cả nhóm. - Giảng viên chỉ định sinh viên trong nhóm báo cáo trả lời câu hỏi bất kỳ (có thể 1 hoặc nhiều câu hỏi) và đánh giá bằng điểm – Đây chính là điểm thành phần hệ số (*0,2). 2. Báo cáo: - Báo cáo bằng PowerPoint khoảng 10 phút hoặc bản in A1. - Chuẩn bị 10 câu hỏi cho các nhóm còn lại. B. CÁC CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN Chuyên đề 1: Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công cầu * Nội dung: - Thế nào là lưới khống chế thi công cầu. - Mục đích của việc thành lập lưới khống chế thi công cầu. - Dạng đồ hình và yêu cầu độ chính xác của lưới khống chế thi công cầu. - Phương pháp thành lập lưới khống chế thi công cầu ( thiết kế, chọn điểm, chôn mốc, phương pháp đo, thiết bị đo, sổ đo và kiểm tra số liệu đo). - Phương pháp xử lý số liệu ( tính theo công thức hoặc phần mềm) và các vấn đề cần lưu ý khi xử lý số liệu. - Một ví dụ minh họa về lưới khống chế thi công cầu ngoài thực tế. * Tài liệu tham khảo: - Trắc địa công trình (giáo trình) - - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 2: Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công hầm 1
  2. * Nội dung: - Thế nào là lưới khống chế thi công hầm. - Mục đích của việc thành lập lưới khống chế thi công hầm. - Dạng đồ hình và yêu cầu độ chính xác của lưới khống chế thi công hầm. - Phương pháp thành lập lưới khống chế thi công hầm ( thiết kế, chọn điểm chôn mốc, phương pháp đo, thiết bị đo, sổ đo và kiểm tra số liệu đo). - Phương pháp xử lý số liệu ( tính theo công thức hoặc phần mềm) và các vấn đề cần lưu ý khi xử lý số liệu. - Một ví dụ minh họa về lưới khống chế thi công hầm ngoài thực tế. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Trắc địa công trình ngầm…(PGS. TSPhan Văn Hiến) - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 3: Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong xây dựng đường ô tô * Nội dung: - Mục đích của việc thành lập lưới khống chế trong xây dựng đường ô tô. - Dạng đồ hình và yêu cầu độ chính xác. - Phương pháp thành lập lưới (thiết kế, chọn điểm chôn mốc, phương pháp đo, thiết bị đo, sổ đo và kiểm tra số liệu đo). - Phương pháp xử lý số liệu ( tính theo công thức hoặc phần mềm) và các vấn đề cần lưu ý khi xử lý số liệu. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263- 2000 - Các tài liệu khác - Mạng Internet 2
  3. Chuyên đề 4: Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong xây dựng đường sắt * Nội dung: - Mục đích của việc thành lập lưới khống chế trong xây dựng đường sắt. - Dạng đồ hình và yêu cầu độ chính xác. - Phương pháp thành lập lưới (thiết kế, chọn điểm chôn mốc, phương pháp đo, thiết bị đo, sổ đo và kiểm tra số liệu đo). - Phương pháp xử lý số liệu ( tính theo công thức hoặc phần mềm) và các vấn đề cần lưu ý khi xử lý số liệu. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Quy định tạm thời trong khảo sát đường sắt (ban hành kèm theo quyết định số 1105/QD-DS-KHCN, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của tổng công ty đường sắt Việt Nam - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 5: Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong thi công XDDD & CN * Nội dung: - Mục đích của việc thành lập lưới khống chế mặt bằng trong thi công XDDD & CN. - Đặc điểm của lưới khống chế mặt bằng trong thi công XDDD & CN. - Độ chính xác yêu cầu trong thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công XDDD & CN. - Các phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công XDDD & CN ( phương pháp trục, phương pháp hoàn nguyên). * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng- Yêu cầu chung” - Các tài liệu khác - Mạng Internet 3
  4. - TCXD 203 : 1997- Nhà cao tầng- kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công Chuyên đề 6: Thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình. * Nội dung: - Khái niệm, mục đích của việc thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình. - Yêu cầu độ chính xác với lưới khống chế độ cao ( yêu cầu với lưới cầu, lưới đường, lưới hầm, lưới XDDD & CN) phục vụ thi công công trình. - Phương pháp thành lập ( Phương pháp đo & thiết bị đo) lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình. - Phương pháp xử lý số liệu lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình ( tính bằng công thức hoặc phần mềm). - Một ví dụ minh họa cụ thể về lưới khống chế độ cao phục vụ thi công công trình. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng- Yêu cầu chung” - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 7: Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường. * Nội dung: - Mục đích của việc đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường. - Phương pháp đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường + Đo dài tuyến ( phương pháp đo, sổ đo, kiểm tra đo). + Đo cao điểm chi tiết ( phương pháp đo, sổ đo, kiểm tra đo, tính toán). - Phương pháp vẽ mặt cắt dọc từ số liệu đo. - Một ví dụ minh họa thực tế về đo vẽ mặt cắt tuyến đường. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) 4
  5. - Các tài liệu khác Chuyên đề 8: Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đường * Nội dung: - Khái niệm, mục đích của việc đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đường. - Phương pháp xác định hướng mặt cắt ngang ( trên đường thẳng, trên đường cong tròn, trên đường cong chuyển tiếp). - Phương pháp đo mặt cắt ngang: Phương pháp đo bằng máy kinh vĩ, phương pháp đo bằng máy thủy bình+ thước thép, phương pháp đo bằng máy toàn đạc điện tử. - Phương pháp vẽ mặt cắt ngang. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 9: Bố trí các điểm chủ yếu và chi tiết trên đường cong tròn tuyến đường. * Nội dung: - Mục đích của việc bố trí đường cong tròn. - Yêu cầu khi chọn bán kính cong. - Phương pháp tính các yếu tố ( chủ yếu và chi tiết) để bố trí đường cong. - Phương pháp bố trí đường cong : Phương pháp tọa độ vuông góc, phương pháp tọa độ cực, phương pháp kéo dài dây cung, phương pháp bố trí từ lưới khống chế, phương pháp bố trí từ đỉnh tuyến đường. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Trần Đắc Sử và c.t.g đề tài NCKH cấp bộ “Ứng dụng máy TĐĐT trong xây dựng giao thông” năm 2004 (Thư viện trường đại học GTVT) - Các tài liệu khác - Mạng Internet 5
  6. Chuyên đề 10: Bố trí các điểm chủ yếu và chi tiết trên đường cong tổng hợp của tuyến đường. * Nội dung: - Mục đích của việc bố trí đường cong tổng hợp. - Yêu cầu khi chọn bán kính cong. - Phương pháp tính các yếu tố ( chủ yếu và chi tiết) để bố trí đường cong tổng hợp. - Phương pháp bố trí đường cong: Phương pháp tọa độ vuông góc, phương pháp tọa độ cực, phương pháp bố trí từ lưới khống chế, phương pháp bố trí từ đỉnh tuyến đường. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Trần Đắc Sử và c.t.g đề tài NCKH cấp bộ “Ứng dụng máy TĐĐT trong xây dựng giao thông” năm 2004 (Thư viện trường đại học GTVT) - Các tài liệu khác - Mạng Internet Chuyên đề 11: Phương pháp bố trí tâm mố trụ cầu * Nội dung: - Mục đích và độ chính xác bố trí tâm mố trụ cầu. - Các phương pháp bố trí tâm mố trụ cầu. - Các phương pháp kiểm tra vị trí tâm mố trụ cầu. - Cho một ví dụ minh họa thực tế. * Tài liệu tham khảo - Trắc địa công trình (giáo trình) - Trần Đắc Sử và c.t.g đề tài NCKH cấp bộ “Ứng dụng máy TĐĐT trong xây dựng giao thông” năm 2004 (Thư viện trường đại học GTVT) - Các tài liệu khác Chuyên đề 12: Ứng dụng máy toàn đạc điện tử trong thi công hầm * Nội dung: 6
  7. - Nêu tóm tắt cấu trúc và tính năng kỹ thuật của máy toàn đạc điện tử - Nêu một số ví dụ cụ thể về ứng dụng của máy toàn đạc điện tử trong thi công hầm * Tài liệu tham khảo - Mạng Internet (từ khóa: Total station in tunnel construction) Chuyên đề 13: Ứng dụng máy toàn đạc điện tử trong xây dựng nhà cao tầng * Nội dung: - Nêu tóm tắt cấu trúc và tính năng kỹ thuật của máy toàn đạc điện tử - Nêu những ứng dụng của máy toàn đạc điện tử trong xây dựng nhà cao tầng * Tài liệu tham khảo - Quy trình kỹ thuật ứng dụng máy toàn đạc điện tử và GPS để đo đạc nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội. - Các tài liệu khác Chuyên đề 15: Ứng dụng GPS trong xây dựng nhà cao tầng * Nội dung: - Nêu tóm tắt cấu trúc và tính năng kỹ thuật của GPS - Nêu những ứng dụng của GPS trong xây dựng nhà cao tầng * Tài liệu tham khảo - Quy trình kỹ thuật ứng dụng máy toàn đạc điện tử và GPS để đo đạc nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội. - Các tài liệu khác 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản