intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương

Chia sẻ: Document Dự Án Và Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

253
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng "Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương" trình bày nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, bối cảnh và căn cứ đầu tư dự án, lựa chọn công suất và địa điểm xây dựng nhà máy, công nghệ và chương trình sản xuất bột giấy,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY<br /> MINH HƯƠNG<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : LÔ CDP 11, KCN LA SƠN, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH NHÂN TÍN<br /> <br /> Thừa Thiên Huế - Tháng 2 năm 2014<br /> 1<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY<br /> MINH HƯƠNG<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN NHÂN TÍN<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> (Phó Tổng Giám đốc)<br /> <br /> HỒ BÌNH AN<br /> <br /> NGUYỄN BÌNH MINH<br /> <br /> Thừa Thiên Huế - Tháng 2 năm 2014<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.............................................................1<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 1<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .................................................................................................. 1<br /> I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN .......................................................3<br /> II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ..................................................... 3<br /> II.1.1. Môi trường vĩ mô .............................................................................................................. 3<br /> II.1.2. Thị trường bột giấy ........................................................................................................... 5<br /> II.1.3. Nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị trường Việt Nam ...................................... 6<br /> II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án......................................................................................... 7<br /> II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ ................................................................................ 7<br /> II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án ............................................................................ 8<br /> II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư ................................................................................................. 9<br /> CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY ..........11<br /> III.1. Lựa chọn công suất ........................................................................................................... 11<br /> III.2. Lựa chọn địa điểm ............................................................................................................ 11<br /> III.2.1. Những yêu cầu cơ bản ................................................................................................... 11<br /> III.2.2. Phương án lựa chọn địa điểm ........................................................................................ 11<br /> III.2.3. Kết luận.......................................................................................................................... 11<br /> CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY ....................12<br /> IV.1. Công nghệ......................................................................................................................... 12<br /> IV.1.1. Mô tả qui trình công nghệ ............................................................................................. 12<br /> IV.1.2. Quy trình sản xuất ......................................................................................................... 14<br /> IV.1.3. Nguyên liệu và thiết bị sản xuất bột giấy tẩy trắng ....................................................... 15<br /> IV.1.4. So sánh công nghệ sản xuất truyền thống và công nghệ FPMS.................................... 16<br /> IV.2. Chương trình sản xuất ...................................................................................................... 17<br /> IV.2.1. Phương án sản phẩm ..................................................................................................... 17<br /> IV.2.2. Chương trình sản xuất ................................................................................................... 17<br /> IV.2.3. Công xuất sản xuất ........................................................................................................ 17<br /> IV.3. Các yếu tố đáp ứng và giải pháp thực hiện ...................................................................... 17<br /> IV.3.1. Nhu cầu về nguyên liệu ................................................................................................. 17<br /> IV.3.2. Các giải pháp kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất ............................................. 17<br /> CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ...................................................................................19<br /> V.1. Các hạng mục công trình ................................................................................................... 19<br /> V.2. Giải pháp thiết kế ............................................................................................................... 21<br /> V.3. Quy hoạch tổng mặt bằng .................................................................................................. 21<br /> CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ ...........................................22<br /> VI.1. Đánh giá tác động môi trường .......................................................................................... 22<br /> VI.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................ 22<br /> VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường............. Error! Bookmark not defined.<br /> VI.2. Tác động của dự án tới môi trường .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> VI.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> VI.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> VI.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> VI.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .................. Error! Bookmark not defined.<br /> VI.4. Kết luận ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN .................................................................28<br /> VII.1. Mô hình hệ thống tổ chức của nhà máy .......................................................................... 28<br /> VII.2. Nhu cầu lao động ............................................................................................................ 28<br /> VII.3. Hình thức quản lý dự án .................................................................................................. 28<br /> VII.4. Tiến độ thực hiện dự án .................................................................................................. 29<br /> VII.5. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan đếnn dự án .............................................. 29<br /> VII.5.1. Mối quan hệ với Công ty ............................................................................................. 29<br /> VII.5.2. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ....................................................................... 29<br /> CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .....................................................................30<br /> VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................. 30<br /> VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................................. 30<br /> VIII.2.1. Vốn cố định................................................................................................................. 31<br /> VIII.2.2. Vốn lưu động .............................................................................................................. 33<br /> VIII.3 Kết quả tổng mức đầu tư ................................................................................................ 34<br /> CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ...............................................................35<br /> IX.1. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định ....................................................................................... 35<br /> IX.2. Tiến độ sử dụng vốn cố định ............................................................................................ 35<br /> IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. ............................................................................................. 36<br /> IX.4. Tổng sử dụng vốn. ............................................................................................................ 37<br /> CHƯƠNG XI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ...............................................43<br /> XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 43<br /> XI.1.1. Giả định về doanh thu ................................................................................................... 43<br /> XI.1.2. Giả định về chi phí ........................................................................................................ 43<br /> XI.2. Báo cáo thu nhập dự trù ................................................................................................... 44<br /> XI.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm TIPV .......................................................................... 45<br /> XI.4. Hệ số đảm bảo trả nợ ........................................................................................................ 47<br /> XI.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................... 47<br /> CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN .........................................................................48<br /> XII.1. Nhận diện rủi ro .............................................................................................................. 48<br /> XII.2. Phân tích độ nhạy ............................................................................................................ 48<br /> XII.3. Kết luận ........................................................................................................................... 51<br /> CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN .....................................................................................................52<br /> XIII.1. Kết luận .......................................................................................................................... 52<br /> XIII.2. Cam kết của chủ đầu tư ................................................................................................. 52<br /> <br /> DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY MINH HƯƠNG<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư<br />  Chủ đầu tư<br /> : Công ty TNHH Nhân Tín<br />  Mã số thuế<br /> : 3300994196<br />  Địa chỉ<br /> : 4/22/254 Phan Chu Trinh, P.Phước Vĩnh, Tp.Huế<br />  Ngành nghề KD<br /> : Sản xuất bột giấy, giấy và bia (Sản xuất tại khu CN, cụm CN)<br />  Vốn điều lệ<br /> : 10,000,000,000 VNĐ (Mười tỷ đồng)<br />  Đại diện pháp luật<br /> : Hồ Bình An<br /> Chức vụ: Giám đốc<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án<br />  Tên dự án<br /> : Nhà máy sản xuất bột giấy<br />  Địa điểm xây dựng : Lô CDP 11 Khu Công Nghiệp La Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên<br /> Huế<br />  Diện tích<br /> : 2 ha<br />  Mục tiêu đầu tư<br /> : Nhà máy sản xuất bột giấy công suất 25,500 tấn/năm<br />  Mục đích đầu tư<br /> :<br /> + Đáp ứng nhu cầu thị trường về bột giấy.<br /> + Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển<br /> kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> + Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.<br />  Hình thức đầu tư<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br />  Hình thức quản lý<br /> : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án<br /> do chủ đầu tư thành lập.<br />  Tổng mức đầu tư<br /> : 141,127,652,000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm<br /> hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng).<br /> I.3. Căn cứ pháp lý<br />  Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội<br /> nước CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br /> 1<br /> ---------------------------------------------Công ty CPTVĐT Thảo Nguyên Xanh<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2