intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

Chia sẻ: Document Dự Án Và Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
78
lượt xem
15
download

Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre được trình bày như sau: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư dự án, địa điểm đầu tư dự án, quy mô dự án – tiến độ thực hiện,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI<br /> TÔM THẺ CHÂN TRẮNG<br /> THƯƠNG PHẨM<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : ẤP BÌNH LỘC, XÃ ĐẠI HÒA LỘC, H.BÌNH ĐẠI, T.BẾN TRE<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG<br /> <br /> Bến Tre - Tháng 2 năm 2013<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI<br /> TÔM THẺ CHÂN TRẮNG<br /> THƯƠNG PHẨM<br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN<br /> MINH PHƯƠNG<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> (Phó Tổng Giám đốc)<br /> <br /> ĐẶNG QUỐC DŨNG<br /> <br /> NGUYỄN BÌNH MINH<br /> <br /> Tp. HCM – Tháng<br /> <br /> năm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ................................................................ 1<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ............................................................................................................ 1<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ...................................................................................................... 1<br /> I.3. Cơ sở pháp lý ............................................................................................................................ 2<br /> CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................... 4<br /> II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất ................................................................... 4<br /> II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án .......................................................................... 4<br /> II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án ............................................................... 5<br /> II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án ......................................................................... 7<br /> II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ................................................................................................. 8<br /> CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN .............................................................................. 10<br /> III.1. Vị trí địa lý............................................................................................................................ 10<br /> III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án ...................................................................... 10<br /> III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án .................................................................................... 10<br /> III.2. Địa hình, thổ nhưỡng ............................................................................................................ 11<br /> III.3. Khí hậu ................................................................................................................................. 12<br /> III.4. Thủy văn ............................................................................................................................... 12<br /> III.4.1. Hệ thống sông rạch huyện Bình Đại .................................................................................. 12<br /> III.4.2. Chế độ thủy văn tỉnh Bến Tre............................................................................................ 13<br /> III.5. Hiện trạng hạ tầng cơ sở ....................................................................................................... 13<br /> III.6. Bảo vệ môi trường ................................................................................................................ 13<br /> III.7. Nhận xét chung ..................................................................................................................... 13<br /> CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ...................................................... 14<br /> IV.1. Quy mô đầu tư dự án ............................................................................................................ 14<br /> IV.2. Hạng mục công trình – thiết bị ............................................................................................. 14<br /> IV.3. Thời gian thực hiện dự án .................................................................................................... 15<br /> CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG .......................................................... 16<br /> V.1. Lưu đồ nuôi............................................................................................................................ 16<br /> V.2. Chuẩn bị ao nuôi .................................................................................................................... 16<br /> V.2.1. Qui trình .............................................................................................................................. 16<br /> V.2.2. Lý do ................................................................................................................................... 17<br /> V.2.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 17<br /> V.2.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 19<br /> V.3. Tiếp nhận và thả tôm giống ................................................................................................... 19<br /> V.3.1. Qui trình .............................................................................................................................. 19<br /> V.3.2. Lý do ................................................................................................................................... 19<br /> V.3.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 19<br /> V.3.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 20<br /> V.4. Tiếp nhận và bảo quản thức ăn, hóa chất............................................................................... 20<br /> V.4.1. Qui trình .............................................................................................................................. 20<br /> V.4.2. Lý do ................................................................................................................................... 20<br /> V.4.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 21<br /> V.4.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 22<br /> V.5. Cho tôm ăn............................................................................................................................. 22<br /> V.5.1. Qui trình .............................................................................................................................. 22<br /> <br /> V.5.2. Lý do ................................................................................................................................... 22<br /> V.5.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 22<br /> V.5.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 23<br /> V.6. Phòng ngừa và trị bệnh .......................................................................................................... 24<br /> V.6.1. Qui trình .............................................................................................................................. 24<br /> V.6.2. Lý do ................................................................................................................................... 24<br /> V.6.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 24<br /> V.6.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 25<br /> V.7. Chăm sóc hàng ngày .............................................................................................................. 25<br /> V.7.1. Qui trình .............................................................................................................................. 25<br /> V.7.2. Lý do ................................................................................................................................... 25<br /> V.7.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 25<br /> V.7.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 28<br /> V.8. Thu hoạch và vận chuyển ...................................................................................................... 29<br /> V.8.1. Qui trình .............................................................................................................................. 29<br /> V.8.2. Lý do ................................................................................................................................... 29<br /> V.8.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 29<br /> V.8.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 29<br /> CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ........................................................................... 31<br /> VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư .................................................................................................... 31<br /> VI.1.1. Vốn cố định ....................................................................................................................... 31<br /> VI.1.2. Vốn lưu động ..................................................................................................................... 37<br /> VI.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tư ..................................................................................................... 37<br /> CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................................. 38<br /> VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ........................................................................ 38<br /> VII.2. Phân bổ nguồn vốn.............................................................................................................. 38<br /> VII.3. Tiến độ vay vốn .................................................................................................................. 38<br /> VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay .................................................................. 40<br /> CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................................. 44<br /> VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán .............................................................................. 44<br /> VIII.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................... 44<br /> VIII.2.1. Lực lượng lao động của trang trại .................................................................................. 44<br /> VIII.2.2. Giá thành sản phẩm ........................................................................................................ 46<br /> VIII.2.3. Giá vốn hàng bán ............................................................................................................ 46<br /> VIII.3. Doanh thu từ dự án ............................................................................................................ 47<br /> VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ............................................................................................ 48<br /> VIII.4.1 Hiệu quả kinh tế dự án ..................................................................................................... 48<br /> VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án ................................................................................................... 49<br /> VIII.4.3. Hiện giá sinh lợi.............................................................................................................. 50<br /> VIII.4.4. Phân tích rủi ro dự án...................................................................................................... 51<br /> VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ..................................................................................... 55<br /> CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN........................................................................................................... 56<br /> <br /> DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư<br />  Chủ đầu tư<br /> : Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương<br />  Giấy phép ĐKKD số : 1300631167<br />  Nơi cấp<br /> : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre<br />  Đăng ký lần đầu<br /> : 15/10/2010<br />  Đăng ký lần hai<br /> : 29/11/2013<br />  Đại diện pháp luật<br /> : Đặng Quốc Dũng<br /> Chức vụ: Giám đốc<br />  Địa chỉ trụ sở<br /> : 532/28/5/9 Đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11,<br /> Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.<br />  Ngành nghề chính : Nuôi trồng và kinh doanh thủy sản<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án<br />  Tên dự án<br /> : Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm<br />  Ngành dự án<br /> : Nuôi trồng thủy hải sản (nuôi tôm thẻ chân trắng)<br />  Địa điểm đầu tư<br /> : Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre<br />  Diện tích<br /> : 47 ha (trong đó khu A : 12ha và khu B : 35ha)<br />  Chứng nhận đầu tư số : 5511100012 ngày 28/09/2012<br />  Nơi cấp<br /> : Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre<br />  Công nghệ nuôi tôm : Công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành<br /> tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P.<br />  Mục tiêu đầu tư<br /> : Dự án sẽ đạt sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 25<br /> - 30tấn/ha/vụ.<br />  Mục đích dự án<br /> :<br /> - Phát triển nuôi tôm chân trắng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các loài tôm bản địa,<br /> góp phần đa dạng sinh học và hướng tới phát triển nuôi tôm chân trắng bền vững:<br /> + Sản xuất thủy sản nhiều hơn nhưng không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự<br /> nhiên từ đất và nước.<br /> + Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường.<br /> + Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp<br /> cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản về mặt kinh tế và xã hội.<br /> - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế và giải quyết công ăn việc làm cho<br /> người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vùng đặc<br /> biệt khó khăn như xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; thực hiện đẩy mạnh phát<br /> triển kinh tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.<br />  Hình thức đầu tư<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br />  Hình thức quản lý<br /> : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án<br /> do chủ đầu tư thành lập.<br />  Tổng mức đầu tư<br /> : 63,680,678,000đồng.<br /> Vốn cố định<br /> : 42,972,964,000 đồng, vốn lưu động: 20,707,714,000 đồng.<br /> Vốn vay<br /> : 30,000,000,000 đồng, chiếm 70% nguồn vốn đầu tư TSCĐ.<br />  Thời gian thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ<br /> tháng 1 năm 2011 dự án;<br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản