intTypePromotion=1

Thuyết trình: Chính sách cổ tức

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
128
lượt xem
24
download

Thuyết trình: Chính sách cổ tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Chính sách cổ tức nêu tổng quan về cổ tức, định nghĩa, cách thức chi trả, các hình thức chi trả cổ tức, chính sách cổ tức Định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ảnh hưởng của, thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức, chính sách cổ tức trong thực tiễn, lý thuyết chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức thực tế tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Chính sách cổ tức

 1. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Nhóm 2 Lớp Ngân hàng đêm 3 K19
 2. TỔNG QUAN  Phần 1: Tổng quan về cổ tức - Định nghĩa - Cách thức chi trả - Các hình thức chi trả cổ tức  Phần 2: Chính sách cổ tức - Định nghĩa - Các yếu tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng của Thuế TNCN đến chính sách cổ tức - Chính sách cổ tức trong thực tiễn - Lý thuyết chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Phần 3: Chính sách cổ tức thực tế tại Việt Nam - Phương thức chi trả cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua - Đánh giá chính sách cổ tức thực tế trên TTCK Việt Nam - Những bất cập - Kết luận
 3. Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CỔ TỨC
 4. Tổng quan về cổ tức Định nghĩa cổ tức - Phần lợi nhuận sau thuế - Thu nhập của cổ đông Cách thức chi trả cố tức - Ngày công bố - Ngày không có cổ tức - Ngày ghi sổ - Ngày chi trả
 5. Tổng quan về cổ tức Các hình thức chi trả cổ tức - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu * Cổ phiếu quỹ * Cổ phiếu thưởng * Tách cổ phiếu - Mua lại cổ phiếu - Chia cổ tức bằng tài sản
 6. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng tiền mặt Là lợi nhuận được chia dưới dạng tiền mặt Ưu điểm: - Tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư trên thị trường - Giữ được những nhà đầu tư cần dòng tiền ổn định Nhược điểm: - Tạo áp lực về dòng tiền cho doanh nghiệp - Bỏ lỡ cơ hội đầu tư
 7. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ: trả cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu do DN mua lại trước đó Ưu điểm: - Tăng mức hấp dẫn cổ phiếu của công ty - Góp phần điều hòa giá cổ phiếu nóng Nhược điểm: - Thủ tục phức tạp - Tăng kỳ vọng của nhà đầu tư làm tăng áp lực cho doanh nghiệp - Tăng chi phí trả cổ tức trong thời gian tới
 8. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng: là cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Ưu điểm: - Tăng mức hấp dẫn đối với nhà đầu tư mới - Có thể sử dụng tiền mặt giữ lại để tái đầu tư - Tăng vốn điều lệ cho công ty Nhược điểm: - Pha loãng giá cổ phiếu trên thị trường - Tăng chi phí chi trả cổ tức trong thời gian tới
 9. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Chi trả cổ tức bằng cách tách cổ phiếu: thực chất cũng giống như trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1:1 Ưu điểm: - Làm cho cổ phiếu dễ giao dịch hơn thường áp dụng cho các cổ phiếu có giá thị trường cao. Nhược điểm: Vì bản chất của việc chia tách cổ phiếu giống như chia cổ phiếu thưởng nên mang những đặc điểm giống cổ phiếu thưởng.
 10. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu áp dụng trong trường hợp cty đang trong giai đoạn tăng trưởng cần giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư
 11. Tổng quan về cổ tức – Chi trả cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu Công ty mua lại cổ phiếu của mình bằng đề nghị mua hoặc thông qua thị trường mở  Lượng cổ phiếu giảm => giá cổ phiếu cao hơn => có thể làm cho EPS cao hơn Áp dụng trong trường hợp công ty có lượng tiền nhàn rỗi mà ko có phương án đầu tư hiệu quả.
 12. Phần 2: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
 13. Chính sách cổ tức – Khái quát Chính sách cổ tức giải quyết bài toán phân chia tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông và lợi nhuận giữ lại.
 14. Chính sách cổ tức – Các nhân tố ảnh hưởng 1. Khía cạnh mang tính pháp lý - Cổ tức chi trả ko được vượt quá lợi nhuận tích lũy - Không dùng vốn để phân chia cổ tức - Không trả cổ tức trong tình trạng thiếu khả năng thanh toán các khoản nợ. - Chính sách chi trả cổ tức còn chịu sự chi phối của luật định, các thông tư và nghị định khác.
 15. Chính sách cổ tức – Các nhân tố ảnh hưởng 2. Khía cạnh mang tính chiến lược - Khả năng tiếp cận các thị trường vốn - Tính ổn định của lợi nhuận - Các cơ hội tăng trưởng vốn - Lạm phát - Các ưu tiên cổ đông (hiệu ứng khách hàng) - Bảo vệ chống loãng giá
 16. Chính sách cổ tức – Các chính sách cổ tức trong thực tiễn Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: Chi trả cổ tức thay đổi từ năm này sang năm khác và tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư có sẵn Để thực hiện được chính sách lợi nhuận thụ động mà không làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, DN thực hiện 2 cách: - Thực hiện chính sách cổ tức ổn định trong thời gian đầu với tỷ lệ lợi nhuận giữ lại khá cao - Vay vốn cho nhu cầu đầu tư
 17. Chính sách cổ tức – Các chính sách cổ tức trong thực tiễn Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định Việc thực hiện chính sách cổ tức tiền mặt ổn định làm an lòng nhà đầu tư tuy nhiên khi thực hiện cách giảm cổ tức, nhà đầu tư dễ dàng suy luận DN gặp khó khăn. Chính sách này nếu được duy trì tốt thường làm cho nhà đầu tư dễ dàng trả giá cho cổ phiếu cao hơn cho cổ phần DN này, dễ dàng cho việc phát hành cổ phiếu vào các lần sau.
 18. Chính sách cổ tức – Ảnh hưởng của thuế TNCN đến chính sách cổ tức Nếu thuế lợi vốn cao hơn thuế thu nhập cổ tức? Nếu thuế thu nhập cổ tức cao hơn thuế lợi vốn?
 19. Chính sách cổ tức – và giá trị doanh nghiệp Chính sách cổ tức không hòan toàn làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Giả định: - Không có thuế - Không có chi phí giao dịch - Không có chi phí phát hành - Chính sách đầu tư và tài trợ cố định: không huy động bằng đi vay, không đầu tư thêm bằng tiền nhàn rỗi.
 20. Chính sách cổ tức – và giá trị doanh nghiệp Những phản biện: - Mức độ quan tâm của cổ đông dành cho cổ tức? - Thu nhập cổ tức tương lai so sánh với hiện tại? - Hiệu ứng khách hàng? - Ảnh hưởng của thuế? - Thông tin tín hiệu từ chính sách cổ tức tác động như thế nào?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2