intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược tài chính

Xem 1-20 trên 4516 kết quả Chiến lược tài chính
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện Thủ Đức giai đoạn 2011-2020 nhằm trình bày cơ sở lý luận, phân tích môi trường kinh doanh và thực trạng tài chính của EMC, hoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện Thủ Đức giai đoạn 2011-2020.

  pdf163p orange_12 04-06-2014 563 217   Download

 • Nghiên cứu Khoa học: Chiến lược Tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang giai đoạn 2014 - 2020 nhằm mục tiêu giải quyết trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán trong giai đoạn hiện nay qua đó đưa ra các ý tưởng, các giải pháp và hoạch định chiến lược tài chính giai đoạn 2014-2020 nhằm sử dụng thế mạnh cũng như nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong thời kì mới với những dự báo về tài chính một cách cụ thể.

  pdf37p lvttrucdongthap 16-08-2014 251 96   Download

 • Chiến lược tài chính phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình doanh nghiệp trong từng thời kỳ phát triển để hoạch định các chính sách tài chính cho doanh nghiệp trong tương lai nhằm mục tiêu tối đa hóa tài sản cổ đông.

  pdf46p four_12 21-03-2014 172 67   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: xây dựng chiến lược tài chính tại hợp tác xã tm - dv toàn tâm trong giai đoạn 2008 -2020', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p matbuon_266 22-07-2012 244 66   Download

 • Tiểu luận: Chiến lược tài chính nhằm trình bày lý thuyết về rủi ro tài chính doanh nghiệp, tương quan nghịch giữa kinh doanh và rủi ro kinh doanh, tác động của đòn bẩy tài chính lên rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.

  pdf22p green_12 14-05-2014 162 46   Download

 • Thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính nhằm trả lời câu hỏi hoạch định chiến lược tài chính là gì? Khởi sự kinh doanh – Vốn mạo hiểm, các công ty tăng trưởng, công ty sung mãn. Các doanh nghiệp đang suy thoái. Cách thức kết hợp cả ba quyết định về đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định chính sách cổ tức và đặt chúng một cách thích hợp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  ppt12p blue_12 12-05-2014 393 45   Download

 • Tiểu luận: Hoạch định chiến lược tài chính nhằm trình bày về hoạch định chiến lược Tài chính, công ty trong giai đoạn khởi sự kinh doanh - Vốn mạo hiểm, công ty trong giai đoạn tăng trưởng. Công ty trong giai đoạn bão hoà, công ty trong giai đoạn suy thoái.

  ppt30p blue_12 12-05-2014 355 32   Download

 • Thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính nhằm trình bày khái quát rủi ro, các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Rủi ro của đoanh nghiệp là một sự không may mắn, không như dự định, một điều bất trắc dẫn đến một sự thiệt hại nhất định dẫn đến công ty bị thua lỗ hay bị phá sản.

  ppt48p green_12 14-05-2014 123 21   Download

 • Bài giảng Chiến lược tài chính 2011-2020 trình bày khái niệm chiến lược, hệ thống tài chính và hoạt động tài chính, vai trò của chiến lược tài chính và thực trạng nền tài chính quốc gia 2001 - 2010 và các nội dung khác.

  pdf46p hoahue91 26-07-2014 111 17   Download

 • Bài thuyết trình "Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 14) với các nội dung chính được trình bày như sau: Hoạch định chiến lược Tài chính, công ty trong giai đoạn khởi sự kinh doanh - Vốn mạo hiểm, công ty trong giai đoạn tăng trưởng, công ty trong giai đoạn bão hoà, công ty trong giai đoạn suy thoái

  ppt30p trangvuive00 05-12-2017 95 6   Download

 • Bài thuyết trình "Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 16) với các nội dung chính được trình bày như sau: Chiến lược tài chính là gì, khởi sự kinh doanh – Vốn mạo hiểm, các công ty tăng trưởng, Công ty sung mãn, Các doanh nghiệp đang suy thoái,...

  ppt12p trangvuive00 05-12-2017 84 5   Download

 • Chiến lược tài chính trong tiếng Anh được gọi là financial strategy. Chiến lược tài chính là chiến lược cấp bộ phận chức năng, hoạch định các hoạt động quản trị tài chính nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược công ty và chiến lược các đơn vị kinh doanh. Chiến lược tài chính là sự kết hợp về cách thức để đưa ra các quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi nhuận và đặt chúng một cách thích hợp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  doc3p lanxichen 28-04-2020 46 2   Download

 • Chiến lược Tài chính đến năm 2020: Tầm nhìn và định hướng Tài chính Việt Nam trong thế giới đa chiều Sau hơn 20 năm đổi mới, trong bối cảnh kinh tế tài chính thế giới có nhiều biến động, song kiên trì với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, kiên trì với con đường đổi mới, mở cửa hội nhập, tiềm lực kinh tế của Việt Nam đã và đang không ngừng được nâng cao....

  pdf19p xavi1357 19-02-2011 252 88   Download

 • Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Hoạch định chiến lược tài chính trình bày vai trò của chiến lược tài chính, tóm tắt các yếu tố của chiến lược tài chính, yếu tố quyết định chính sách cổ tức, chiến lược tài chính và các giai đoạn tăng trưởng tài chính của công ty.

  pdf29p orange_12 05-06-2014 192 56   Download

 •  Bài giảng "Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu báo doanh thu, dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, công thức xác định vốn cần thêm, chiến lược tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_07 16-12-2015 240 50   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tiến trình hoạch định chiến lược - tài chính tiền tệ quốc tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p lavie1 19-07-2011 171 47   Download

 • Để đạt được kết quả này, một nghiên cứu tài chính đang được tiến hành. Đề cương của nghiên cứu bao gồm tiến hành đánh gía hệ thống tài chính hiện đang được áp dụng cho công tác quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam, xác định các giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính, tìm ra các phương án tài trợ và xây dựng các cơ chế tài trợ cho phép dự án PARC thiết lập cơ chế hỗ trợ vốn dài hạn phục vụ công tác quản lý các khu bảo tồn. ...

  pdf32p peheo_3 19-08-2012 122 21   Download

 • Nội dung chính của chương 9 - Chiến lược ở các bộ phận chức năng trong bài giảng Quản trị chiến lược là: chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p nhanmotchut_2 11-10-2016 56 9   Download

 • nội dung phần 2 cuốn sách "7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc". tác giả giới thiệu đến bạn đọc 5 chiến lược càn lại là: học cách để thay đổi, chiến lược tài chính, làm chủ thời gian, ở giữa những người chiến thắng, và học nghệ thuật sống tốt.

  pdf71p phamhongcam100592 14-07-2017 46 6   Download

 • Bài viết Vấn đề huy động nguồn lực tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam đưa ra một số giải pháp tài chính đề ứng phó với biến đổi khí hậu như chiến lược tài chính bền vững đáp ứng được nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận toàn diện trong việc đối phó với biến đổi khí hậu,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược tài chính
p_strCode=chienluoctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2