intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận chính sách cổ tức

Xem 1-20 trên 105 kết quả Tiểu luận chính sách cổ tức
 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức - Xem xét lại từ lý thuyết đến bằng chứng thục nghiệm nhằm cung cấp cho người đọc hiểu biết toàn diện về cổ tức và chính sách cổ tức bằng cách xem xét các lý thuyết chính và các giải thích về chính sách cổ tức bao gồm cả lý thuyết của Miller và Modigliani, chính sách cổ tức cao, ưu đãi thuế, hiệu ứng khách hàng, tín hiệu, và giả thuyết chi phí đại diện.

  pdf37p orange_12 05-06-2014 278 66   Download

 • Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức...trong đề tài Chính sách cổ tức nhóm trình bày về lý thuyết, các mô hình chính sách cổ tức trên thế, và áp dụng tại Việt Nam.

  pdf62p wave_12 08-04-2014 302 60   Download

 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày định nghĩa, các hình thức chi trả cổ tức. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức. Thuật ngữ cổ tức (dividend) dùng để chỉ việc phân phối lợi nhuận kiếm được từ hoạt động của công ty.

  ppt14p blue_12 12-05-2014 396 34   Download

 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam nhằm trình bày tóm tắt lý thuyết nền về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp. Phân tích chính sách cổ tức của cty niêm yết trên ttck theo nhóm ngành, quy mô vốn hóa thị trường.

  ppt62p blue_12 12-05-2014 333 30   Download

 • lý thuyết cổ tức và chính sách cổ tức, khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức, quá trình chi trả cổ tức, chính sách cổ tức, tầm quan trọng của chính sách cổ, các yếu tố quyết định chính sách cổ tức. Chính sách lợi nhuận giữ lại, hính sách cổ tức tiền mặt ổn định, chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi.

  pdf33p wave_12 08-04-2014 330 85   Download

 • Nội dung đề tài Chính sách cổ tức cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm nêu lý thuyết cổ tức và chính sách cổ tức, khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức, ác yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các phương thức chi trả cổ tức các chính sách cổ tức trong thực tiễn, các tranh luận về chính sách cổ tức. Chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam trong thực tiễn, khái quá tình hình chia cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam, phân tích chính sách cổ tức của công ty sữa Việt Nam Vinamilk (VNM).

  pdf27p wave_12 08-04-2014 155 46   Download

 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trình bày về vai trò của chính sách cổ tức, yếu tố tác động lên chính sách cổ tức, các ảnh hưởng của khả năng thanh khoản, các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức ở Việt Nam, những lập luận về không thích rủi ro và những lập luận về chi phí giao dịch.

  pdf34p orange_12 05-06-2014 196 31   Download

 • Đề tài Chính sách cổ tức nêu tổng quan về cổ tức, định nghĩa, cách thức chi trả, các hình thức chi trả cổ tức, chính sách cổ tức Định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ảnh hưởng của, thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức, chính sách cổ tức trong thực tiễn, lý thuyết chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức thực tế tại Việt Nam.

  pdf38p wave_12 08-04-2014 141 24   Download

 • Nội dung cơ bản của đề tài Chính sách cổ tức trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức, bài tập thực hành. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn chủ sở hữu lên chính sách cổ tức của doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm ở thị trường mới nổi Pakistan.

  pdf47p wave_12 08-04-2014 229 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài Các nhà quản trị Na Uy xem xét chính sách cổ tức như thế nào ? Nghiên cứu quan điểm của các nhà quản trị doanh nghiệp có chia cổ tức của Na Uy về các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của công ty và về các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm về chính sách cổ tức nói chung. So sánh tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đối với nhà quản trị Na Uy và Hoa Kỳ khi quyết định chính sách cổ tức.

  pdf30p wave_12 08-04-2014 73 7   Download

 • Bài thuyết trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Chính sách cổ tức có nội dung trình bày về lý luận về chính sách cổ tức, nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn chủ sở hữu lên chính sách cổ tức của doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm ở thị trường mới nổi Pakistan.

  pdf53p little_12 23-06-2014 392 96   Download

 • Tham khảo tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp giúp bạn nắm được tổng quan chính sách cổ tức, vai trò của chính sách cổ tức, các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức, lý thuyết về chính sách cổ tức, các mô hình cách điệu của Lintner về chi trả cổ tức và giải thích bằng lý thuyết đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

  pdf33p orange_12 04-06-2014 326 94   Download

 • Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam nghiên cứ cũng đóng góp 1 khẳng định rằng lợi nhuận là một yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chính sách cổ tức ở Việt Nam, vì thế các nhà đầu tư bên ngoài có thể dựa vào lợi nhuận kỳ vọng của công ty để xem xét nên mua, nắm giữ hay bán cổ phiếu.

  pdf18p blue_12 12-05-2014 395 77   Download

 • Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Phân tích hính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, từ đó rút ra kết luận.

  ppt28p blue_12 12-05-2014 413 42   Download

 • Luận văn hướng đến mục tiêu nhận diện, xây dựng mô hình, phân tích các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý hoạch định chính sách cổ tức phù hợp, những nhà đầu tư có thể đưa ra dự báo đúng về thu nhập cổ tức trong tương lai trước khi đưa ra các quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một công ty.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 158 39   Download

 • Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày về các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, các phương thức chi trả cổ tức, ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức của công ty đa quốc gia và thực tiễn chia cổ tức của các công ty Việt Nam..

  ppt90p green_12 14-05-2014 145 40   Download

 • Thuyết trình: Chính sách cổ tức trong thực tiễn nhằm trả lời cho câu hỏi cổ tức được chi trả như thế nào? cổ tức cổ phần và chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần tương tự như là các quyết định chia cổ tức, ví dụ về chính sách thanh toán trong thế kỉ 21.

  ppt97p big_12 06-06-2014 138 27   Download

 • Tiểu luận: Pay out policy in the century - Chính sách cổ tức trong thế kỷ 21 nhằm trình bày tóm tắt các mẫu áp dụng và phương pháp thống kê, nêu chính sách cổ tức trong thế kỷ 21. Duy trì mức cổ tức là ngang bằng với quyết định đầu tư, trong khi việc mua lại được thực hiện bởi dòng tiền còn lại sau khi chi tiêu đầu tư.

  pdf30p green_12 14-05-2014 114 16   Download

 • Thuyết trình: Chính sách cổ tức xem xét lại từ lý thuyết đến thực nghiệm nhằm trình bày về lý thuyết của Miller và Modigliani, chính sách cổ tức cao, chính sách cổ tức thấp, hiệu ứng khách hàng, lý thuyết phát tín hiệu và chi phí đại diện.

  ppt44p big_12 06-06-2014 82 15   Download

 • Trong tài chính doanh nghiệp có 3 quyết định cơ bản: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, và quyết định chi trả cổ tức. Cả ba quyết định trên đều phải nhất quán với mục tiêu nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Ta cần phải thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đó. Thí dụ, các đầu tư của một doanh nghiệp ấn định mức lợi nhuận tương lai và tiềm năng cổ tức tương lai; cấu trúc vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, và đến lượt mình,...

  pdf157p matbuon_266 17-07-2012 384 152   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1185 lượt tải
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiểu luận chính sách cổ tức
p_strCode=tieuluanchinhsachcotuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2