intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định chính sách cổ tức

Xem 1-20 trên 630 kết quả Quyết định chính sách cổ tức
 • Bài giảng Quyết định chính sách cổ tức trình bày về hình thức chi trả cổ tức và cách thức chi trả cổ tức. Chính sách cổ tức và giá trị công ty. Thiết lập chính sách cổ tức trong thực tiễn.

  pdf29p four_12 21-03-2014 185 34   Download

 • Bài giảng 10: Quyết định chính sách cổ tức của công ty tập trung bàn về quyết định thứ ba, quyết định chính sách cổ tức, trong ba quyết định chủ yếu của tài chính công ty. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p hera_02 09-04-2016 71 9   Download

 • lý thuyết cổ tức và chính sách cổ tức, khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức, quá trình chi trả cổ tức, chính sách cổ tức, tầm quan trọng của chính sách cổ, các yếu tố quyết định chính sách cổ tức. Chính sách lợi nhuận giữ lại, hính sách cổ tức tiền mặt ổn định, chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi.

  pdf33p wave_12 08-04-2014 330 85   Download

 • Nội dung đề tài Chính sách cổ tức cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm nêu lý thuyết cổ tức và chính sách cổ tức, khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức, ác yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các phương thức chi trả cổ tức các chính sách cổ tức trong thực tiễn, các tranh luận về chính sách cổ tức. Chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam trong thực tiễn, khái quá tình hình chia cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam, phân tích chính sách cổ tức của công ty sữa Việt Nam Vinamilk (VNM).

  pdf27p wave_12 08-04-2014 155 46   Download

 • Bài thuyết trình: Chính sách cổ tức trình bày các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, cổ tức được chi trả như thế nào, cổ tức phần và chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần như là các quyết định cổ tức và bài tập.

  ppt50p talata_1 22-09-2014 186 31   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các hình thức trả cổ tức; cách thức trả cổ tức; chính sách cổ tức và giá trị công ty; lời khuyên về chính sách cổ tức; thiết lập chính sách cổ tức; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 13: Quyết định chính sách cổ tức công ty".

  ppt34p codon_06 22-01-2016 85 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài Các nhà quản trị Na Uy xem xét chính sách cổ tức như thế nào ? Nghiên cứu quan điểm của các nhà quản trị doanh nghiệp có chia cổ tức của Na Uy về các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của công ty và về các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm về chính sách cổ tức nói chung. So sánh tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đối với nhà quản trị Na Uy và Hoa Kỳ khi quyết định chính sách cổ tức.

  pdf30p wave_12 08-04-2014 73 7   Download

 • Bài thuyết trình "Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp (nhóm 3)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Cổ tức, các hình thức chi trả cổ tức, các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các quan điểm (trường phái) về cổ tức và giá trị doanh nghiệp,...

  ppt14p trangvuive00 05-12-2017 116 4   Download

 • Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức...trong đề tài Chính sách cổ tức nhóm trình bày về lý thuyết, các mô hình chính sách cổ tức trên thế, và áp dụng tại Việt Nam.

  pdf62p wave_12 08-04-2014 302 60   Download

 • Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày về các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, các phương thức chi trả cổ tức, ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức của công ty đa quốc gia và thực tiễn chia cổ tức của các công ty Việt Nam..

  ppt90p green_12 14-05-2014 145 40   Download

 • Tiểu luận: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày định nghĩa, các hình thức chi trả cổ tức. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức. Thuật ngữ cổ tức (dividend) dùng để chỉ việc phân phối lợi nhuận kiếm được từ hoạt động của công ty.

  ppt14p blue_12 12-05-2014 396 34   Download

 • Đề tài Chính sách cổ tức nêu tổng quan về cổ tức, định nghĩa, cách thức chi trả, các hình thức chi trả cổ tức, chính sách cổ tức Định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ảnh hưởng của, thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức, chính sách cổ tức trong thực tiễn, lý thuyết chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức thực tế tại Việt Nam.

  pdf38p wave_12 08-04-2014 141 24   Download

 • Nội dung cơ bản của đề tài Chính sách cổ tức trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức, bài tập thực hành. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn chủ sở hữu lên chính sách cổ tức của doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm ở thị trường mới nổi Pakistan.

  pdf47p wave_12 08-04-2014 229 21   Download

 • Trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, cổ tức được chi trả như thế nào, cổ tức cổ phần và chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần tương tự như là các quyết định cổ tức.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 69 3   Download

 • Luận văn hướng đến mục tiêu nhận diện, xây dựng mô hình, phân tích các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý hoạch định chính sách cổ tức phù hợp, những nhà đầu tư có thể đưa ra dự báo đúng về thu nhập cổ tức trong tương lai trước khi đưa ra các quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một công ty.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 158 39   Download

 • Nội dung chính của chương 4 là: Những vấn đề cơ bản về chính sách cổ tức, chính sách cổ tức và giá trị công ty, các yếu tố ảnh hưởng quyết định chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dolalatien 22-11-2017 38 2   Download

 • Chính sách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nhƣng nó vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Trong khi trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn đề đƣợc các nhà đầu tƣ rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chƣa có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức...

  pdf98p thannong1311 10-09-2012 992 304   Download

 • Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của ba quyết định tài chính. + Quyết định đầu tư + Quyết định tài trợ + Quyết định chi trả cổ tức

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 587 258   Download

 • Trong tài chính doanh nghiệp có 3 quyết định cơ bản: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, và quyết định chi trả cổ tức. Cả ba quyết định trên đều phải nhất quán với mục tiêu nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Ta cần phải thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đó. Thí dụ, các đầu tư của một doanh nghiệp ấn định mức lợi nhuận tương lai và tiềm năng cổ tức tương lai; cấu trúc vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, và đến lượt mình,...

  pdf157p matbuon_266 17-07-2012 384 152   Download

 • Các quyết định tài chính luôn chiếm vị trí quan trọng trong các quyết định của doanh nghiệp vì chúng chi phối không nhỏ đến giá trị doanh nghiệp. Nhưng làm sao để đạt được mục tiêu này một cách tốt nhất là điều không đơn giản, đặc biệt là với quyết định chi trả cổ tức. Bởi lẽ các cổ đông của công ty luôn bao gồm nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh các tổ chức, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các nhà phân tích tài chính, … còn có cả những bà nội trợ, những người không chuyên nhưng có vốn nhàn...

  pdf118p rose_12 03-12-2012 311 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định chính sách cổ tức
p_strCode=quyetdinhchinhsachcotuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2