intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

63
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này áp dụng cách tiếp cận khung sinh kế bền vững dưới góc độ hộ gia đình, mục tiêu chung của luận văn là đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dựa trên năng lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -----------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ MINH HIỀN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP<br /> SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG Ở KHU BẢO TỒN<br /> BIỂN VỊNH NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -----------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ MINH HIỀN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP<br /> SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG Ở KHU BẢO TỒN<br /> BIỂN VỊNH NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA<br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số:<br /> <br /> Khoa học môi trường<br /> 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Chu<br /> Hồi - giáo viên hướng dẫn, người đã định hướng và tận tình hướng dẫn em trong<br /> suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ này.<br /> Học viên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Bộ<br /> môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, vì<br /> đã trang bị cho em kiến thức trong quá trình học tập, tạo nền tảng cho quá trình<br /> nghiên cứu đề tài luận văn và là hành trang cho em bước tiếp trên con đường nghiên<br /> cứu khoa học trong tương lai.<br /> Học viên xin chân thành cảm ơn các cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn biển<br /> vịnh Nha Trang, đặc biệt cá nhân anh Nguyễn Thanh Tài, đã giúp đỡ hiệu quả trong<br /> quá trình thu thập thông tin và điều tra thực địa.<br /> Học viên muốn gửi lời cảm ơn nhiệt thành nhất tới tập thể các bạn học viên<br /> cao học khóa K21 Khoa học Môi trường, những người bạn đã luôn đồng hành,<br /> khích lệ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Cuối cùng, tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình tôi đã nuôi dạy,<br /> chăm sóc, động viên và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi trong suốt quá<br /> trình học tập và làm luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Lê Thị Minh Hiền<br /> <br /> Mục lục<br /> Mục lục ........................................................................................................................ i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................... iv<br /> DANH MỤC HÌNH ................................................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. vi<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ...........................................................................................vii<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ .................................................................... 5<br /> 1.1. SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN................................ 5<br /> 1.1.1. Khu bảo tồn biển ......................................................................................5<br /> 1.1.2. Sinh kế và sinh kế bền vững trong KBTB .............................................6<br /> 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SINH KẾ Ở CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN ............. 15<br /> 1.2.1. Trên thế giới ...........................................................................................15<br /> 1.2.2. Tại Việt Nam ..........................................................................................17<br /> 1.3. KHÁI QUÁT VỀ KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG ..................... 18<br /> 1.3.1. Vị trí địa lý ..............................................................................................18<br /> 1.3.2. Đặc điểm khí hậu ...................................................................................18<br /> 1.3.3. Đặc điểm địa chất – địa hình ................................................................20<br /> 1.3.4. Đặc điểm các yếu tố thủy lý, thủy hóa .................................................20<br /> 1.3.5. Chất lượng môi trường..........................................................................21<br /> 1.3.6. Điều kiện kinh tế - xã hội ......................................................................22<br /> 1.3.7. Phân vùng chức năng trong KBTB vịnh Nha Trang .........................24<br /> CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 31<br /> 2.1. CÁCH TIẾP CẬN .............................................................................................. 31<br /> <br /> i<br /> <br /> 2.1.1. Tiếp cận hệ thống ...................................................................................31<br /> 2.1.2. Tiếp cận liên ngành ................................................................................31<br /> 2.1.3. Tiếp cận dựa vào hệ sinh thái ...............................................................31<br /> 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................... 32<br /> 2.2.1. Thu thập và đánh giá nguồn tài liệu thứ cấp ......................................32<br /> 2.2.2. Điều tra, khảo sát thực địa ....................................................................32<br /> 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu .....................................................................34<br /> 2.2.4. Phân tích SWOT ....................................................................................35<br /> 2.3. KHUNG PHÂN TÍCH ....................................................................................... 36<br /> CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................. 37<br /> 3.1. CÁC NGUỒN SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở KBTB<br /> VỊNH NHA TRANG ................................................................................................ 37<br /> 3.1.1. Các nguồn sinh kế chung ......................................................................37<br /> 3.1.2. Các nguồn sinh kế hộ gia đình ..............................................................44<br /> 3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP NGUỒN SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở<br /> KBTB VỊNH NHA TRANG ..................................................................................... 67<br /> 3.3. CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SKBV TRONG KBTB VỊNH NHA TRANG69<br /> 3.3.1. Khai thác thủy sản không hợp lý .........................................................69<br /> 3.3.2. Các vấn đề về nuôi trồng thủy sản .......................................................71<br /> 3.3.3. Sự thay đổi chất lượng nước trong vịnh Nha Trang ..........................72<br /> 3.3.4. Khó khăn đối với các hoạt động tạo thu nhập thay thế .....................74<br /> 3.4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SKBV CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở KBTB<br /> VỊNH NHA TRANG ................................................................................................ 75<br /> 3.4.1. Xây dựng tiêu chí sinh kế bền vững .....................................................75<br /> 3.4.2. Đề xuất các giải pháp tạo lập sinh kế bền vững ..................................79<br /> <br /> ii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2