intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Dạy học những bài Cô hát cho trẻ nghe ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
58
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Dạy học những bài Cô hát cho trẻ nghe ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận văn nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng thể hiện những bài Cô hát cho trẻ nghe trong dạy học hát ở hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu đó, luận văn đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện những bài Cô hát cho trẻ nghe nhằm nâng cao chất lượng dạy học hát cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm mầm non ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Dạy học những bài Cô hát cho trẻ nghe ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CBGV:<br /> CĐ:<br /> CĐSP:<br /> <br /> Cán bộ giảng viên<br /> Cao đẳng<br /> <br /> ĐỖ THỊ LÊ<br /> <br /> Cao đẳng Sư phạm<br /> <br /> ĐH:<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> ĐHSP:<br /> <br /> Đại học Sư phạm<br /> <br /> GD:<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GDMN:<br /> <br /> Giáo dục mầm non<br /> <br /> DẠY<br /> Nxb: HỌC NHỮNG BÀI<br /> Nhà“CÔ<br /> xuất HÁT<br /> bản CHO TRẺ NGHE”<br /> Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> PPDH:<br /> Phương SƯ<br /> phápPHẠM<br /> dạy họcLẠNG SƠN<br /> PGS:<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> TC:<br /> <br /> Trung cấp<br /> <br /> Tp:<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> Tr:<br /> <br /> Trang<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 2015 - 2017<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> ĐỖ THỊ LÊ<br /> <br /> DẠY HỌC NHỮNG BÀI “CÔ HÁT CHO TRẺ NGHE”<br /> Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ THỊ NAM<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> (Đã ký)<br /> Đỗ Thị Lê<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CĐ:<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> CĐSP:<br /> <br /> Cao đẳng Sư phạm<br /> <br /> ĐH:<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> ĐHSP:<br /> <br /> Đại học Sư phạm<br /> <br /> GD:<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> MN:<br /> <br /> Mầm non<br /> <br /> Nxb:<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PPDH:<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> SV:<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> tr:<br /> <br /> Trang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU..................................................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.............................................<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ...............................................................................<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.1. Hát...................................................................................................................................<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.2. Bài hát................................................................................................................ ...........<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.3. Một số kỹ năng hát cơ bản...............................................................................<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2. Dạy học hát ở hệ CĐSP Mầm non..................................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.1. Quá trình dạy học..................................................................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.2. Quá trình dạy học hát cho SV CĐSP Mầm non................................<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3. Tầm quan trọng của việc học những bài “Cô hát cho trẻ nghe”<br /> đối với SV CĐSP Mầm non..........................................................................................<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3.1. Ý nghĩa hoạt động “Cô hát cho trẻ nghe” trong chương trình<br /> âm nhạc ở trường mầm non ..........................................................................................<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.2. Sự cần thiết của việc học những bài “Cô hát cho trẻ nghe” đối<br /> với SV CĐSP Mầm non...................................................................................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.4. Tình hình dạy học những bài “Cô hát cho trẻ nghe” cho SV<br /> CĐSP Mầm non tại trường CĐSP Lạng Sơn......................................................<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.4.1. Thực trạng hoạt động “Cô hát cho trẻ nghe” ở một số trường<br /> Mầm non tại thành phố Lạng Sơn..............................................................................<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.4.2. Giới thiệu hệ CĐSP Mầm non ở trường CĐSP Lạng Sơn............<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.4.3. Đặc điểm khả năng ca hát của SV CĐSP Mầm non.........................<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.4. Hiện trạng dạy học những bài “Cô hát cho trẻ nghe” .....................<br /> <br /> 31<br /> <br /> Tiểu kết......................................................................................................................................<br /> <br /> 34<br /> <br /> Chương 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỂ HIỆN<br /> NHỮNG BÀI “CÔ HÁT CHO TRẺ NGHE” Ở HỆ CĐSP MẦM NON..<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1. Tìm hiểu những bài “Cô hát cho trẻ nghe”................................................<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1.1. Về thể loại bài hát..................................................................................................<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1.2. Về đề tài, lời ca........................................................................................................<br /> <br /> 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2