intTypePromotion=1

Tổng quan Vitamin

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:61

0
74
lượt xem
3
download

Tổng quan Vitamin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là hợp chất hữu cơ, sử dụng 1 lượng nhỏ cho hoạt động bình thường cơ thể Khác với chất khoáng, mỡ, acid amin, hormon Chỉ định: khi cơ thể thiếu, giúp cho vit khác, cơ quan, mô trong cơ thể hoàn thành chức năng sinh học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan Vitamin

 1. VITAMIN - Là hợp chât hữu cơ, sử dung 1 lượng nhỏ ́ ̣ cho hoạt động bình thường cơ thể - Khac với chât khoang, mỡ, acid amin, ́ ́ ́ hormon - Chỉ đinh: khi cơ thể thiêu, giup cho vit khac, ̣ ́ ́ ́ cơ quan, mô trong cơ thể hoan thanh chức ̀ ̀ ̣ năng sinh hoc
 2. VITAMIN ́ Thiêu vit - Trong thực phâm ̉ - Do sự hâp thu cơ thể ́ - Dung k được dù đã hâp thu ̀ ́ - Nhu câu tăng, cung câp k đủ ̀ ́ ̀ ́ - Do dung thuôc:estrogen, antacid ́ Khang vitamin
 3. VITAMIN A- RETINOL A có nhiêu trong dâu gan ca,bơ sữa, lòng đỏ ̀ ̀ ́ trứng Trong thực vât có CAROTEN ̣ Dể bị oxyhoa thanh aldehyd- hoat tinh cao ̀ ̣ ́ nhât tai thị giác, acid – có tac dung cac mô ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ khac
 4. VITAMIN A- RETINOL Trong thức ăn ở dang ester ̣ 90% dự trữ ở gan Vao tuân hoan găn RBP (do gan tông hợp) ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ Đên mô đich dang 11cis retinal tac dung tai ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ́ vong mac, acid retinoic tac đông tai mô khac
 5. VITAMIN A- RETINOL Tác dụng - Găn với opsin tao thanh rhodopsin, nhay cam ́ ̣ ̀ ̣ ̉ với anh sang có cường độ thâp ́ ́ ́ - Bao vệ cơ câu và chức năng biêu mô trong cơ ̉ ́ ̉ thể - Hổ trợ điều trị ung thư do caroten có tính chống oxy hóa, A tăng cường chức năng hệ miển dịch
 6. VITAMIN A- RETINOL ́ ̣ ́ Tac dung khac - Cân cho sự tăng trưởng xương ̀ - Caroten là chât chông oxyhoa tôt thường phôi ́ ́ ́ ́ hợp với vit E, vit C trung hoa gôc tự do có hai ̀ ́ ̣ trong cơ thể
 7. VITAMIN A- RETINOL ́ Nguyên nhân thiêu: ́ ́ - Kem hâp thu, - Nghiên rượu ̣ - Chế độ ăn Trẻ suy dinh dưỡng hay thiêu vit A ́
 8. VITAMIN A- RETINOL Triêu chứng thiêu ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ - Trên măt: Quang ga, viêm loet giac mac - Trên da, niêm mac: tăng sừng hoa biêu mô, ̣ ́ ̉ ̃ ́ viêm da, vây nên - Trên tông trang: dể nhiêm trung hô hâp, tiêt ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ́ niêu; chan ăn, châm lớn ̣ ́ ̣
 9. VITAMIN A- RETINOL Thừa câp: tăng ap lực nôi sọ (do tăng tiêt ́ ́ ̣ ́ dich nao tuy) gây nhức đâu, chong măt, ̣ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ buôn nôn Man: chan ăn, mêt moi, dể kich thich,da ̃ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ́ khô, rung toc….
 10. VITAMIN A- RETINOL Chỉ đinh ̣ - Phong ngừa khô măt, quang ga, giup cơ thể ̀ ́ ́ ̀ ́ tăng trưởng - Trị bênh do thiêu- trên măt, da ̣ ́ ́ - Hổ trợ điêu trị ung thư ̀ ̀ ́ ̃ ́ - Phong chông lao hoa
 11. VITAMIN A- RETINOL Lưu ý khi sử dung ̣ - Dị dang thai nhi có thể thây khi bà mẹ uông ̣ ́ ́ vit A trong thời gian mang thai nhât là 3 ́ thang đâu thai kỳ liêu 25.000UI/ngay ́ ̀ ̀ ̀ - Liêu an toan PN mang thai, cho con bú là ̀ ̀ ̀
 12. VITAMIN D- CALCIFEROL Trên thực vât có tiên vit D là ergosterol – ̣ ̀ ergocalciferol –D2 Trên đông vât có tiên vit D là ̣ ̣ ̀ 7-dehydrocholesterol – Cholecalciferol –D3 Còn có gan cá, mỡ, bơ, lòng đỏ trứng
 13. VITAMIN D- CALCIFEROL Hâp thu từ ruôt non có sự hiên diên acid ́ ̣ ̣ ̣ ̣ mât Vao mau găn với protein huyêt tương ̀ ́ ́ ́ Dự trữ chủ yêu mô mỡ ́ Có sự tai hâp thu lai ́ ́ ̣
 14. VITAMIN D- CALCIFEROL Tiên chât vit D không có hoat tinh ̀ ́ ̣ ́ Dang hoat tinh trong cơ thể là calcitriol ̣ ̣ ́ - Hydroxy hoa ở gan tao thanh calcifediol – là ́ ̣ ̀ dang lưu thông chủ yêu trong cơ thể ̣ ́
 15. VITAMIN D- CALCIFEROL - Hydroxy hoa ở thân tao thanh calcitriol – là ́ ̣ ̣ ̀ dang có hoat tinh trong cơ thể ̣ ̣ ́ - Enzym chuyên hoa là hydroxylase-kich ̉ ́ ́ ̣ ́ hoat [Ca] thâp,PTH, prolactin,estrogen
 16. VITAMIN D- CALCIFEROL Vit D duy trì nông độ Ca2+ và P trong mau ̀ ́ - Tăng sự hâp thu Ca từ ruôt ́ ̣ - Huy đông Ca và P từ xương ̣ ́ ́ ̣ - Tăng tai hâp thu Ca, P thân
 17. VITAMIN D- CALCIFEROL Vit D con dược xem như là hormon ̀ - Tông hợp trên da ̉ - Đên cơ quan đich tac dung thông qua re ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ đăc hiêu - Hydroxylase được điêu hoa thông qua Ca ̀ ̀ ́ trong mau
 18. VITAMIN D- CALCIFEROL ́ ̣ ́ Tac đông khac - Ức chế sự tăng sinh, biêt hoa tế bao ac tinh- ̣ ́ ̀ ́ ́ hướng điêu trị ung thư ̀ - Ức chế sự tăng PTH huyêt ở bênh nhân ́ ̣ cường tuyên cân giap do suy thân man ́ ̣ ́ ̣ ̃ - Biêt hoa tế bao biêu bi- cơ sở trị vây nên ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ - Caxi hoa sun đang tăng trưởng ́ ̣
 19. VITAMIN D- CALCIFEROL Thiêu câp:hạ Ca huyêt ́ ́ ́ ́ ̀ Thiêu lâu dai: - Coi xương trẻ em ̀ - Loang xương người lớn ̃
 20. VITAMIN D- CALCIFEROL ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ Thuôc chông co giât lam giam tac dung vit D do: - Lam giam hâp thu Ca từ ruôt, huy đông ̀ ̉ ́ ̣ ̣ Ca từ xương ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ - Tăng chuyên hoa vit D thanh chât bât hoat
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2