ứng dụng của điện tử công suất, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
35
download

ứng dụng của điện tử công suất, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề thiết kế mạch khuếch đại dùng FET ở đây giới hạn ở chỗ tìm các điều kiện phân cực, các trị số của linh kiện thụ động để có được độ lợi điện thế mong muốn. Thí dụ: Thiết kế mạch khuếch đại phân cực tự động dùng JFET như hình 3.31 sao cho độ lợi điện thế bằng 10. RG nên chọn khá lớn ñể không làm giảm tổng trở vào của mạch. Thí dụ ta có thể chọn RG= 10MΩ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất, chương 12

  1. Chương 12: THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG FET Vấn ñề thiết kế mạch khuếch ñại dùng FET ở ñây giới hạn ở chỗ tìm các ñiều kiện phân cực, các trị số của linh kiện thụ ñộng ñể có ñược ñộ lợi ñiện thế mong muốn. Thí dụ: Thiết kế mạch khuếch ñại phân cực tự ñộng dùng JFET như hình 3.31 sao cho ñộ lợi ñiện thế bằng 10.
  2. RG nên chọn khá lớn ñể không làm giảm tổng trở vào của mạch. Thí dụ ta có thể chọn RG= 10MΩ. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 12 *********** ** Bài1: Xác ñịnh ID, VDS, VD và VS của mạch hình 3.32
  3. Bài2: Ở mạch hình 3.33, cho VDS = 8v. Xác ñịnh ID, VD, VS, VGS. Bài 3: Hãy thiết kế một mạch phân cực tự ñộng dùng JFET có IDSS=8mA; VGS(off)=-6v và ñiểm ñiều hành Q ở IDQ = 4mA với nguồn cung cấp VDD= +14v. Chọn RD = 3RS. Bài 4: Thiết kế một mạch phân cực bằng cầu chia ñiện thế dùng DE-MOSFET với IDSS = 10mA, VGS(off) = -4v có ñiểm ñiều hành Q ở IDQ = 2.5mA và dùng nguồn cấp ñiện VDD=24v. Chọn VG=4v và RD=2.5RS với R1=22MΩ. Bài5: Tính Zi, Z0 và AV của mạch ñiện hình 3.34 Bài6: Xác ñịnh giá trị của RD và RS trong mạch ñiện hình 3.35 khi ñược phân cực ở VGSQ = 1/2VGS(off) và
  4. VDSQ = 1/2VDD. Tính ñộ lợi ñiện thế trong trường hợp này.
  5. Bài 7: Thiết kế mạch khuếch ñại dùng JFET có dạng như hình 3.36, sao cho ñộ lợi ñiện thế là 8. Ðể giới hạn bước thiết kế, cho VGSQ gần trị số tối ña của gm, thí dụ như ở VGS(off)/4. Bài 8: Thiết kế mạch khuếch ñại dùng JFET có dạng hình 3.37 sao cho ñộ lợi ñiện thế bằng 5. Chọn VGSQ=VGS(off)/4.
  6. ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản