intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng nghiên cứu marketing

Xem 1-20 trên 618 kết quả Bài giảng nghiên cứu marketing
 • Nối tiếp phần 1 "Bài giảng Nghiên cứu marketing" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được về việc thu thập dữ liệu định lượng; phân tích dữ liệu định lượng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf61p codon_09 21-03-2016 225 36   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Phương pháp chọn mẫu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p doinhugiobay_11 15-01-2016 122 28   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là thiết kế nghiên cứu, biết được các loại thiết kế nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_11 15-01-2016 130 26   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p doinhugiobay_11 15-01-2016 156 22   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing do TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và Ths. Hoàng Lệ Chi biên soạn và hiệu chỉnh nhằm phục vụ việc nghiên cứu môn học Nghiên cứu Marekting của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thong với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của bài giảng.

  pdf41p codon_09 21-03-2016 81 22   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Phương pháp phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các quy trình: Chuẩn bị dữ liệu, các loại phân tích thống kê, phân tích mô tả, phân tích khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_11 15-01-2016 74 21   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Những vấn đề đo lường và thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề đo lường trong nghiên cứu Marketing, thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p doinhugiobay_11 15-01-2016 89 20   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Phương pháp thu thập dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm và phương pháp phân loại dữ liệu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf59p doinhugiobay_11 15-01-2016 90 20   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_11 15-01-2016 92 19   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu marketing, thu thập thông tin thứ cấp, phương pháp quan sát và thử nghiệm, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu nghiên cứu,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 275 19   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu Marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của nghiên cứu, thiết lập giả thuyết trong nghiên cứu, nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing, nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_11 15-01-2016 80 18   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_11 15-01-2016 85 15   Download

 • Nội dung Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu marketing gồm có: Khái niệm nghiên cứu Marketing, vai trò của nghiên cứu Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân loại nghiên cứu Marketing, người thực hiện và người sử dụng kết quả NC, kế hoạch nghiên cứu Marketing,...

  ppt68p dolalatien 30-11-2017 104 13   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 Báo cáo kết quả nghiên cứu là: Hiểu được vai trò và chức năng của bản báo cáo, phân loại được các dạng báo cáo nghiên cứu, biết nội dung cần có của một báo cáo nghiên cứu, hiểu được các nguyên tắc viết báo cáo,...

  ppt39p dolalatien 30-11-2017 71 9   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Tổng quan về phương pháp nghiên cứu Marketing với mục tiêu giúp người học kiến tạo nên một tòa nhà kiến thức hữu dụngcho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệmvà ứng dụngtrong lĩnh vực Marketing.

  pdf36p codon_01 16-11-2015 142 7   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing Chương 4 có mục tiêu chính là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nghiên cứu định tính, giải thích được vai trò của nghiên cứu định tính, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, biết kỹ thuật phân tích, diễn giải dữ liệu định tính,....

  ppt53p dolalatien 30-11-2017 121 7   Download

 • (NB) Bài giảng Nghiên cứu marketing: Phần 1 gồm 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu, lựa chọn mô hình nghiên cứu, các phương pháp thu thập dữ liệu.

  pdf80p thuyanlac888 16-05-2020 33 6   Download

 • (NB) Bài giảng Nghiên cứu marketing: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng trình bày về: Chọn mẫu nghiên cứu và thiết kế bản câu hỏi, xử lý và phân tích dữ liệu, trình bày kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  pdf53p thuyanlac888 16-05-2020 23 5   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing, hệ thống thông tin marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p tamynhan3 05-08-2020 16 1   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình nghiên cứu, mối quan hệ nhân quả, các mô hình nghiên cứu, khái niệm marketing thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tamynhan3 05-08-2020 43 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng nghiên cứu marketing
p_strCode=baigiangnghiencuumarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2