intTypePromotion=1

Tài liệu kinh tế quản lý

Xem 1-20 trên 7045 kết quả Tài liệu kinh tế quản lý
 • I. BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA KINH TẾ QUẢN LÝ Trong phần này chúng ta xác định bản chất, chức năng của kinh tế quản lý và xem xét mối quan hệ của nó với lý thuyết kinh tế, khoa học ra quyết định và các lĩnh vực chức năng của hoạt động quản trị kinh doanh.

  pdf16p nguyenductuan1291 02-11-2011 1056 203   Download

 • Mục tiêu chính Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 7 Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh nhằm trình bày về lý thuyết Trò chơi và quyết định chiến lược, chiến lược trội, cân bằng Nash và các loại trò chơi.

  ppt20p sms_12 08-05-2014 116 28   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 3 Lý thuyết sản xuất nhằm trình bày về hàm sản xuất, bảng sản xuất, sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn. Hàm sản xuất là một phương trình toán học cho biết mức sản lượng tối đa có thể sản xuất được từ một tập hợp các yếu tố đầu vào và công nghệ hiện có.

  ppt32p sms_12 08-05-2014 110 22   Download

 • Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 6 Định giá sản phẩm nhằm trình bày về định giá trong các cấu trúc thị trường, định giá sản phẩm mới, định giá cộng chi phí và phân biệt giá. Từ mức giá thị trường, doanh nghiệp xác định mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận.

  ppt27p sms_12 08-05-2014 69 19   Download

 • Nội dung Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 1 Giới thiệu môn học nhằm trình bày về định nghĩa kinh tế quản lý, các vấn đề giải quyết của kinh tế quản lý. Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức.

  ppt14p sms_12 08-05-2014 92 16   Download

 • Trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 Lý thuyết chi phí nhằm trình bày về những chi phí nào quan trọng nhất? các chi phí trong ngắn hạn. Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế. Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí hiện, như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài sản.

  ppt27p sms_12 08-05-2014 74 16   Download

 • Nội dung cơ bản trong bài 2 Phân tích cầu của Bài giảng Kinh tế quản lý nhằm trình bày về lý thuyết lợi ích đo được, phân tích bàng quan. Sở thích có tính chất bắc cầu, mọi hàng hoá đều có ích nên người tiêu dùng thích nhiều hơn ít hàng hoá.

  ppt75p sms_12 08-05-2014 72 15   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 8 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro nhằm trình bày về các hình thái thông tin, điều kiện rủi ro, ưu nhược điểm của EMW. Người thích rủi ro: đánh giá mức thu nhập kỳ vọng của trò chơi cao hơn mức thu nhập chắc chắn mặc dù chúng bằng nhau.

  ppt26p sms_12 08-05-2014 64 14   Download

 • Nội dung của Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 5 Hành vi của hãng trong các cấu trúc thị trường nhằm trình bày về 4 cấu trúc thị trường. Quyết định về sản lượng và định giá sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc thị trường hiện tại mà doanh nghiệp đang hoạt động, tức là phụ thuộc vào “mức độ kiểm soát giá của doanh nghiệp.”

  ppt55p sms_12 08-05-2014 60 14   Download

 • Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức.Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế …

  ppt206p gai_cuahoahong 10-02-2012 1060 350   Download

 • Đây là một trong các chương quan trọng nhất của kinh tế học quản lý vì không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu như cầu đối với sản phẩm của nó là quá nhỏ hoặc không đủ. Chương này sẽ xem xét các lực lượng ảnh hưởng tới cầu của doanh nghiệp …

  pdf13p nguyenductuan1291 02-11-2011 423 154   Download

 • I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 1. Định nghĩa công ty đa quốc gia Hood và Young (1979) cho rằng công ty đa quốc gia có thể định nghĩa là: một công ty sở hữu (toàn bộ hay một phần), kiểm soát và quản lý các tài sản tạo ra thu nhập …

  pdf14p nguyenductuan1291 02-11-2011 258 80   Download

 • T/kê số lượng LĐ (tt) d. Căn cứ vào mối quan hệ đối với quá trình SX, LĐ trong d/sách được phân thành: - LĐ quản lý SX-KD - LĐ trực tiếp SX-KD - LĐ phục vụ SX-KD

  pdf7p phuochau12 19-04-2011 57 13   Download

 • Bài 1 Bảng dưới đây là số liệu về doanh thu (Y), chi phí quảng cáo (X2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3) của 12 công ty. (Đơn vị tính của Y, X2, X3 đều là triệu đồng/tháng).

  doc3p yy8891 13-04-2011 231 74   Download

 • Căn cứ vào đơn vị biểu hiện KQ của q/trình SX (tt) *NSLĐ hiện vật *Ưu điểm: - Đánh giá trực tiếp được hiệu quả của LĐ - Có thế dùng để so sánh trực tiếp NSLĐ của đơn vị cùng SX 1 loại SP. *Nhược điểm: Chỉ quan tâm đến thành phẩm nên chỉ tiêu NSLĐ không phản ánh đúng hiệu quả của LĐ hao phí cho toán bộ khối lượng SP tạo ra trong kỳ.

  pdf7p phuochau12 19-04-2011 56 11   Download

 • 3.3.3 Chỉ số NSLĐ Bình quân của DN Phản ánh biến động NSLĐ của cả hiện tượng N/cứu W1 IW = W0 = ∑W0T0/ ∑T0 ∑W1T1 / ∑T1 ∑W T W= ∑T.

  pdf7p phuochau12 19-04-2011 49 11   Download

 • Số LĐ b/quân trong d/sách (tt) Áp dụng DN T/kê số liệu vào các thời điểm nhất định mà khoảng cách thời gian bằng nhau, thì số LĐ trong d/sách BQ (n: là số thời điểm)

  pdf7p phuochau12 19-04-2011 49 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p sonyt707 29-09-2010 3144 1128   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đề thi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p seagame2009 04-01-2010 2580 1033   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi kinh tế vi mô đề 11_ k33', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p ngoducnhan 27-12-2009 2478 1030   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tài liệu kinh tế quản lý
p_strCode=tailieukinhtequanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản