intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 10 - Lê Viết Tiến

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 10: Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Khái niệm chung, các nguyên tắc bảo vệ trong hệ thống cung cấp điện, bảo vệ các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện, tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cung cấp điện: Chương 10 - Lê Viết Tiến

 1. Le Viet Tien, Tien, Ph.D EPSD,, SEE, HUST EPSD CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. NỘI DUNG 1. Khái niệm chung 2. Các nguyên tắc bảo vệ trong hệ thống CCĐ 3. Bảo vệ các thiết bị trong hệ thống CCĐ 4. Tự động hóa trong hệ thống CCĐ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 1. Khái niệm chung • Đặc điểm của hệ thống điện • Trải trên một diện tích rộng • Nhiều thiết bị làm việc ở chế độ khác nhau. nhau. • Nhằm phát hiện ra những hỏng hóc, hóc, sự cố, cố, duy trì sự làm việc an toàn và tin cậy của hệ thống cần một hệ thống bảo vệ. vệ. • Chế độ làm việc của hệ thống: thống: – Chế độ làm việc bình thường – Chế độ làm việc không bình thường – Chế độ sự cố ngắn mạch CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 1. Khái niệm chung • Chế độ làm việc bình thường: Các thông số chế độ và thông số hành vi của các thiết bị nằm trong phạm vi cho phép và các thiết bị có thể làm việc dài trong chế độ này này.. Các thiết bị bảo vệ không được phép tác động động.. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 1. Khái niệm chung • Chế độ làm việc không bình thường: một số thông số chế độ và thông của thiết bị hoặc của hệ thống nằm ngoài giới hạn cho phép nhưng vẫn được phép tồn tại trong một khoảng thời gian. gian. Các thiết bị bảo vệ có thể cảnh báo xong không được phép tác động khi thời gian cho phép chưa hết ( ví dụ dụ:: quá trình khởi động động cơcơ). ). CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. 1. Khái niệm chung • Chế độ sự cố: cố: là chế độ mà một số thông số chế độ hoặc thông số hành vi đã vượt xa chế độ cho phép ảnh hưởng đến các thiết bị lân cận cận.. Hệ thống không cho phép làm việc trong chế độ này vì vậy cần loại trừ thiết bị hoặc phần bị sự cố của hệ thống ra khỏi lưới càng nhanh càng tốt để hạn chế tối đa tác hại của nó nó.. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. 1. Khái niệm chung 1.1. Conceptions • Ngắn mạch và những sự cố bất thường xảy ra trong hệ thống điện: điện: – Ngắn mạch + Gây ra tác động nhiệt + Gây ra tác động cơ – Điều kiện hoạt động khác thường: thường: + Quá tải + Quá điện áp + Dao động công suất … CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. 1. Generality 1.1. Nhiệm vụ của thiết kế bảo vệ + Nhanh chóng loại trừ phần tử bị sự cố để đảm bảo cho hệ thống cung cấp điện làm việc an toàn. toàn. + Cảnh báo cho nhân viên vận hành về các trạng thái làm việc không bình thường (quá tải tải,, sụt áp áp,, giảm điện trở cách điện …) để kịp thời xử lý lý;; + Kết hợp với các thiết bị tự động hóa để thược hiện thay đổi các phương thức vận hành trong hệ thống CCĐ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 1. Generality 1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị bảo vệ • Các bảo vệ đều có giới hạn và không thể ngăn chặn được sự cố mà chỉ có thể làm giảm sự ảnh hưởng của sự cố và thời gian tác động động.. • Hệ thống bảo vệ thường chia đối tượng bảo vệ riêng rẽ (VD., động cơ cơ,, cáp, cáp, đường dây, dây, thanh cái cái,, máy biến áp hoặc máy phát). phát). •Bảo vệ chính tác động khi sự cố xảy ra và cô lập một phần của hệ thống (do đó có thể trùng một số điểm bảo vệ khác khác)) •Bảo vệ dự phòng được sư dụng khi bảo vệ chính không tác động động.. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 1. Generality 1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị bảo vệ -Tác động nhanh: Thiết bị cần phải tác động đủ nhanh để sớm thu hẹp phạm vi sự cố, cố, rút ngắn thời gian xảy ra sự cố. cố. -Chọn lọc: phát hiện và loại trừ đúng phần tử bị sự cố ra khỏi lưới và giảm thiểu ảnh hưởng tới các phần tử đang vận hành bình thường khác. khác. -Độ nhạy: khả năng cảm nhận sự cố của thiết bị bảo vệ, vệ, ((được được tính bằng tỉ số giữa trị số của đại lượng vật lý đặt vào rơle khi có sự cố với ngưỡng tác động đã được cài đặt của nó nó). ). Hệ số độ nhạy càng lớn thì rơle càng nhạy (knh=INmin/Ikđ). - Độ tin cậy: là tính năng đảm bảo cho thiết bị làm việc đúng đúng,, chắc chắn chắn.. Thiết bị bảo vệ phải tác động khi có sự cố xảy ra trong phạm vi bảo vệ của nó và không được tác động khi không có sự cố xảy ra trong phạm vi bảo vệ của nónó.. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 1. Generality 1.3. Các phần tử chính trong hệ thống bảo vệ rơ le CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 1. Generality 1.3. Các phần tử chính trong hệ thống bảo vệ rơ le • Thiết bị biến đổi đầu vào bao gồm biến dòng điện, điện, biến điện áp áp,, cung cấp các đầu vào tương tự cho các rơ le. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. 1. Generality 1.3. Các phần tử chính trong hệ thống bảo vệ rơ le • Rơ le là phần tử chính trong các bộ bảo vệ, vệ, thực hiện phân tích và đưa ra các ứng xử để điều khiển các thiết bị đóng cắt hoặc cảnh báo. báo. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. 1. Generality 1.3. Các phần tử chính trong hệ thống bảo vệ rơ le • Cơ cấu chấp hành bao gồm các kênh truyền tính hiệu, hiệu, thiết bị nhận tín hiệu điều khiển từ rơ le và thao tác đóng cắt mạch điện, điện, hiển thị cảnh báo. báo. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. 1. Generality 1.3. Các phần tử chính trong hệ thống bảo vệ rơ le • Nguồn thao tác cung cấp năng lượng cho các thiết bị điều khiển và bảo vệ. vệ. Nguồn thao tác cấp điện cho các thiết bị rơ le bảo vệ, vệ, thiết bị cảnh báo tín hiệu và các cơ cấu chấp hành đóng cắt mạch điện. điện. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. 1. Giới thiệu chung 1.4. Một số cách phân loại bảo vệ Tùy theo đặc điểm của phần tử trong hệ thống bảo vệ rơ le có thể có rất nhiều cách phân loại các bộ bảo vệ rơ le • Theo tham số tác động có rơ le dòng điện, điện, rơ le điện áp áp,, rơ le công suất suất,, rơ le tổng trở • Theo công nghệ chế tạo có rơ le điện từ, từ, rơ le tĩnh và rơ le số. số. • Theo chức năng trong sơ đồ bảo vệ có rơ le trung gianm thời gian, gian, tín hiệu …. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. 2. Các nguyên tắc bảo vệ 2.1. Bảo vệ quá dòng điện • Nguyên tắc chung - Khi dòng điện chạy qua bảo vệ tăng vượt quá dòng điện khởi động Ikđ, bảo vệ sẽ tác động thay đổi trạng thái tiếp điểm - Khi dòng điện chạy qua bảo vệ thấp hơn dòng điện trở về Itv, tiếp điểm của bảo vệ sẽ trở lại trạng thái ban đầu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 2. Các nguyên tắc bảo vệ 2.1. Bảo vệ quá dòng điện • Nguyên tắc chung - Quan hệ giữa dòng điện khởi động Ikđ và dòng điện trở về Itv được đặc trưng bởi hệ số trở về: về: - cơ,, Kv ≠ 1. Đối với rơ le tĩnh và rơ Đối với rơ le điện cơ số, Kv = 1 le số, CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 2. Các nguyên tắc bảo vệ 2.1. Bảo vệ quá dòng điện • Nguyên tắc chung (đảm bảo tính chọn lọc) lọc) - Để đảm bảo được chọn lọc lọc,, Ikđ và Itv của bảo vệ được chọn theo các điều kiện sau sau:: Ilvmax, dòng điện làm việc cho phép lớn nhất của phần tử được bảo vệ. vệ. - Sau khi sự cố được loại trừ, trừ, một số phụ tải độc lực được cấp điện qua mạch có đặt bảo vệ sẽ khởi động trở lại lại.. Do đó: đó: Kmm: Hệ số có xét đến việc mở máy của các phụ tải động có dòng điện chạy qua chỗ đặt bảo vệ khi sự cố bị loại trừ, trừ, có thể lấy trong khoảng 2-5. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 2. Các nguyên tắc bảo vệ 2.1. Bảo vệ quá dòng điện • Nguyên tắc chung (đảm bảo tính chọn lọc) lọc) - Dòng điện trở về Itv: - Dòng khởi động Ikđ phía sơ cấp của biến dòng điện: điện: Kat: Hệ số an toàn (dự trữ) trữ) tính đến sai số của bảo vệ, vệ, từ 1,1 ((đối đối với rơ le tĩnh)) đến 1,2 ((đó tĩnh đó với rơ le điện cơ cơ)) Ksd, hệ số sơ đồ = IR/IBI KBI, tỷ số biến dòng điện của biến dòng điện CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2