intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Đỗ Quốc Tuấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn và phạm vi ứng dụng của bài toán mạch, các phần tử mạch, công suất và năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Đỗ Quốc Tuấn

 1. Giải tích Mạch Số tín chỉ : 4 Số tiết 75 : 45LT + 15BT 15 TN  Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản .  Chương 2: Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa.  Chương 3: Phương pháp phân tích mạch - Các mạch điện đặc biệt.  Chương 4: Phân tích mạch quá độ. Bài giảng Giải tích Mạch 2015 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Giáo trình & Tài liệu  Mạch điện 1 & Mạch điện 2  NXB ĐHQG Phạm thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ  Bài tập Mạch điện 1 & Bài tập Mạch điện 2  NXB ĐHQG Phạm thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ  E-learning  dqtuan@hcmut.edu.vn Bài giảng Giải tích Mạch 2015 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Đánh giá  Thi viết – không dùng tài liệu  Đánh giá trên lớp: 30% 15% BT + KT trên lớp (không báo trước). 15% GK (45’ – 60’ có báo trước).  Bài thi cuối kỳ: 50% thi viết (90’ – 120’)  Thí nghiệm 20% ( TN 0đ → Điểm tổng kết 0đ ) Bài giảng Giải tích Mạch 2015 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  1.1 Giới hạn và phạm vi ứng dụng của bài toán mạch  1.2 Các phần tử mạch  1.3 Công suất và năng lượng  1.4 Phân loại mạch điện  1.5 Các định luật cơ bản & biến đổi tương đương Bài giảng Giải tích Mạch 2012 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.1 Giới hạn & phạm vi áp dụng bài toán mạch  Mục đích môn học: Phân tích các hiện tượng vật lý (quá trình điện từ) .  Các dạng bài toán thường dùng:  Mô hình mạch: mô hình chỉ phụ thuộc vào thời gian X(t). Mô hình tương đối đơn giản.  Mô hình trường: mô hình phụ thuộc vào các biến không gian X(x,y,z,t). Mô hình này tương đối chính xác nhưng phức tạp về mặt tính toán. Bài giảng Giải tích Mạch 2015 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản Vị trí môn học Giải và tìm đáp án G11 G12 ... G1n  V1  ΣIV1  G G ...G  V  ΣI  các yêu cầu  V2   21 22 2n   2  = của bài toán ...  ...  ...       Gm1 Gm 2 ...Gm 3  Vm  ΣIVm  Bài giảng Giải tích Mạch 2015 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.2 Các phần tử mạch Mạch điện: là một hệ gồm các thiết bị điện, điện tử được gắn kết với nhau bằng dây dẫn thành vòng kín trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay các tín hiệu điện từ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản Cấu trúc phần tử mạch PHẦN TỬ 2 CỰC PHẦN TỬ 3 CỰC PHẦN TỬ 4 CỰC Các phần tử khác R, L, C,… BJT, FET… Máy biến áp… CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Điện trở  Đặc trưng cho tổn hao công suất trong mạch điện.  Quan hệ dòng áp trên 2 cực theo định luật Ohm: u (t ) = Ri (t )  R : điện trở đơn vị Ohm (Ω)  Ký hiệu trong sơ đồ i(t) i(t) R u(t) R u(t) Điện trở tuyến tính Điện trở phi tuyến CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Điện cảm  Đặc trưng cho tích phóng năng lượng từ trường.  Quan hệ dòng áp trên điện cảm tuyến tính: t diL (t ) 1 uL (t ) = L dt =iL (t ) ∫ L t0 uL (t )d +t iL (t0 )  L : điện cảm (độ tự cảm) đơn vị Henry (H)  Ký hiệu trong sơ đồ: i(t) L u(t) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Điện dung  Đặc trưng cho tích phóng năng lượng điện trường.  Quan hệ dòng áp trên điện dung tuyến tính: t 1 iC (t ) = C duC (t ) dt = uC (t ) ∫ C t0 iC (t )d +tuC (t0 )  C : điện dung đơn vị Fara (F)  Ký hiệu trong sơ đồ: i(t) C u(t) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Hỗ cảm ψ 11  Là hiện tượng xuất hiện từ i1 ψ 22 i2 ψ12 trường trong cuộn dây do ψ 21 dòng điện trong cuộn dây khác tạo nên. u1 L1 L2 u2 dψ 11 dψ 12 u1 =± ± ψ 11 = L1i1 dt dt ψ 22 = L2i2 dψ 22 dψ 21 u2 = ± ± dt dt ψ 21 ψ 12  Hệ số hỗ cảm M: = M = i1 i2  Mức độ ghép giữa 2 cuộn dây M k= 0 < k
 13. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Hỗ cảm di1 di2 i1 M i2 u1 = ± L1 ±M dt dt di2 di1 u1 L1 L2 u2 u2 = ± L2 ±M dt dt di1 di2 u1 = + L1 −M dt dt Xét dấu theo vị trí các cực cùng tên đối với chiều các dòng điện di2 di1 u2 = − L2 +M dt dt Xét dấu theo chiều dòng điện đang chảy trong cuộn dây đối với chiều sụt áp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Nguồn áp i(t) Nguồn áp độc lập: u(t) e(t) Với quan hệ u(t) = e(t) Trong đó u(t) không phụ thuộc dòng điện i(t) cung cấp từ nguồn và chính bằng sức điện động của nguồn. Nguồn áp phụ thuộc: u(t) quan hệ phụ thuộc theo áp + u(t)=α.u (t)=βi (t) - 1 2 hoặc dòng trên một nhánh khác. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản  Nguồn dòng i(t) Nguồn dòng độc lập: u(t) j(t) Với quan hệ i(t) = j(t) Trong đó i(t) không phụ thuộc điện áp u(t) . Nguồn dòng phụ thuộc: i(t)=α.i1(t)=βu2(t) i(t) quan hệ phụ thuộc theo áp hoặc dòng trên một nhánh khác. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.3 Công suất và năng lượng  Công suất  Công suất tức thời : p (t ) = u (t ).i (t ) i(t) p(t) : công suất tức thời đơn vị Watt [W] Phần tử u(t) : điện áp tức thời đơn vị Volt [V] u(t) i(t) : dòng điện tức thời đơn vị Amper [A] p(t) > 0: phần tử nhận công suất tại thời điểm đang xét p(t) < 0: phần tử phát công suất tại thời điểm đang xét t0 + T 1 Công suất trung bình P= T ∫ t0 p (t )dt [W ] Các phát biểu là ngược lại khi đổi chiều dòng điện hoặc điện áp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.3 Công suất và năng lượng i(t) Phần tử  Năng lượng u(t)  Năng lượng được hấp thu bởi phần tử mạch trong khoảng vô cùng bé dt được xác định bởi: dW = udq = u.i.dt  Năng lượng hấp thu bởi mạch trong khoảng thời gian từ t0 đến t0 +∆t t + ∆t W = ∫ u.i.dt t (J ) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản Phần tử Công suất Năng lượng trung bình t0 +∆t Điện trở PR= RI2 WR = R ∫ t0 i 2 dt Điện dung PC= 0 1 2 WC = CuC 2 Điện cảm PL= 0 1 2 WL = LiL 2 Hổ cảm PM = 0 1 2 1 2 WM = L1i1 + L2i2 ± Mi1i2 2 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.4 Phân loại mạch điện  Thông số : tập trung – phân bố.  Trạng thái : dừng – không dừng.  Phần tử mạch: tuyến tính – không tuyến tính. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản 1.5 Các định luật cơ bản & biến đổi tương đương.  Các thuật ngữ :  Kích thích, tác động: nguồn áp, dòng, tín hiệu vào…  Đáp ứng: dòng, áp trên các nhánh, tín hiệu ngõ ra.  Nhánh: tập hợp các phần tử mạch mắc nối tiếp nhau có cùng dòng điện chảy qua.  Nút (đỉnh): giao điểm ghép nối các phần tử mạch, giao điểm các nhánh (qui ước trong bài toán mạch chọn giao điểm từ 3 nhánh trở lên).  Vòng: tập hợp nhiều nhánh nối tiếp nhau thành vòng kín.  Mắt lưới: là vòng nhỏ nhất không chứa vòng nào khác bên trong nó. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2