intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

200
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 3

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS V n t c ph n ng tuỳ thu c nhi t ñ , khi nhi t ñ tăng các phân t chuy n ñ ng nhanh và va ch m nhi u, ñ ng năng tăng. Vì th , ph n va ñ ng hi u qu ñ vư t qua hàng rào năng lư ng ho t hoá cũng tăng theo nhi t ñ . In 1889, Svante Arrhenius ñưa ra công th c toán v m i liên h gi a T và k k = A x e -Ea/RT Ea = năng lư ng ho t hoá. R = 8,314 J/mol.K. T = nhi t ñ tuy t ñ i Kelvins. A là h s l thu c v n t c va ch m và h s ñ nh hư ng không gian. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS k = A x e -Ea/RT L y logarithm t nhiên hai v c a ln k ln k = ln A – Ea/RT ln A Ea 1 Ea ln k = + ln A R T R Ea 1 1 lg k = + lg A 2,303R T T k1 Ea 1 1 ln = k2 T2 T1 R NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS Ví d : xác ñ nh năng lư ng ho t hoá c a ph n ng phân hu HI. Tính h ng s v n t c ph n ng ñó 600 0C. Bi t d li u Nhi t ñ (K) H ng s v n t c (M/s) 2,91 x 10-6 573 8,38 x 10-4 673 7,65 x 10-2 773 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS Nhi t ñ (K) H ng s v n t c (M/s) ln k 1/T 2,91 x 10-6 573 - 12,75 0,00175 8,38 x 10-4 673 - 7,08 0,00149 7,65 x 10-2 773 - 2,57 0,00129 Xây d ng ñ th ñư ng th ng và xác ñ nh h s góc, - 22,200 K ln k Ea Ea = 184 kJ/mol - 22,200 K = 8,314 J/mol.K 1/T NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS k1 Ea 1 1 ln = k2 T2 T1 R 2,91 x 10-6 M/s 1 1 184 J/mol ln = k2 8,314 J/mol.K 873 K 573 K 2,91 x 10-6 M/s 2,91 x 10-6 M/s = 1,85 x 10-6 ln = - 13,20 k2 k2 k2 = 1,6 M/s NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS Ví d : xác ñ nh năng lư ng ho t hoá c a ph n ng (J/mol). V n t c ph n ng ñư c nghiên c u t i hai nhi t ñ khác nhau, cho k t qu h ng s v n t c: Nhi t ñ (C) H ng s v n t c (M/s) 1,55 x 10-4 25 3,88 x 10-4 50 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 4- PHƯƠNG TRÌNH ARRHENIUS k1 Ea 1 1 ln = k2 T2 T1 R T1 = 25 + 273 = 298 K T2 = 50 + 273 = 323 K Ea 1,55 x 10-4 M/s 1 1 ln = 3,88 x 10-4 M/s 8,314 J/mol.K 323 K 298 K Ea = 2,94 x 104 J/mol NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2