intTypePromotion=1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 7

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
135
lượt xem
25
download

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 7', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 7

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Ch t xúc tác ph i tho mãn ñư c 4 tiêu ch Ch t xúc tác làm tăng v n t c ph n ng. Ch t xúc tác không b tiêu th sau ph n ng. Lư ng ch t xúc tác nh có th nh hư ng ñ n v n t c c a lư ng l n các ch t ph n ng. Ch t xúc tác không làm thay ñ i h ng s cân b ng c a ph n ng. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Xúc tác d th Nhi u ph n ng quan tr ng trong công nghi p di n ra trong ñi u ki n xúc tác d th , ví d Fe dùng xúc tác ph n ng t ng h p amoniac, Pt hay V2O5 dùng cho ph n ng t ng h p SO3 . Quá trình xúc tác d th g m 5 giai ño n: Chuy n ch t ñ n b m t phân chia pha (b m t xúc tác). H p ph ch t ph n ng. Ph n ng di n ra trên b m t xúc tác. Gi i h p ph các s n ph m. Chuy n s n ph m ra kh i b m t ch t xúc tác. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Xúc tác enzym Nhi u ph n ng quan tr ng trong cơ th di n ra nh xúc tác enzym, ph n l n enzym là protein. Quá trình xúc tác enzym Enzym có ch a vài tâm ho t ñ ng, t i ñó x y ra tương tác gi a enzym và ch t n n (tác ch t). Các tâm ho t ñ ng có c u t o phù h p v i phân t ch t n n. k1 k3 (SE)* S+E P+E k2 k4 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p A: Ph n ng hoá h c làm cho s a chua có năng lư ng ho t hoá b ng 43,05 kJ/mol. Hãy so sánh v n t c c a ph n ng này 30 0C và 5 0C. Bài t p B: Ph n ng phân hu H2O2 là ph n ng b c nh t. Năng lư ng ho t hoá Ea = 75,312 kJ/mol. Khi có m t men (enzym) xúc tác trong v t thương, năng lư ng ho t hoá ch còn là 8,368 kJ/mol. Tính xem 20 0C khi có m t men xúc tác v n t c ph n ng tăng lên bao nhiêu l n so v i khi không có xúc tác. Bài t p C: Ph n ng xà phòng hoá ester ethyl acetat b ng dung d ch xút 10 0C có h ng s t c ñ k = 2,38 (mol/l và min.). Tính th i gian c n ñ xà phòng hoá 50% ethyl acetat 10 0C khi tr n 1 lit dung d ch ethyl acetat 0,05 M v i: a- (1 lit NaOH 0,05M), b- (1 lit NaOH 0,10 M), c- (1 lit NaOH 0,04 M). Ph n ng xà phòng hoá ester ethyl acetat là b c II. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p D: H ng s v n t c c a ph n ng thu n và ph n ng ngh ch c a ph n NO2 + ClNO ñư c ño t i 25 0C cho k t qu kf = 7,3 x ng: ClNO2 + NO 103 M/s và kr = 0,55 M/s. Tính h ng s cân b ng c a ph n ng. Bài t p E: Acetaldehyde, CH3CHO b phân hu theo phương trình ñ ng h c b c II v i h ng s v n t c k = 0,334 M/s 500 0C. Tính th i gian ñ 80% acetaldehyde b phân hu v i n ng ñ ban ñ u là 0,0075 M. 1 1 = kt + [a - x] a NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG 2 NO (k) + O2 (k) 2 NO2 (k) Bư c 1 (nhanh) 2 NO (k) N2O2 (k) Bư c 2 (ch m) N2O2 (k) + O2 (k) 2 NO2 (k) V2ndstep = k x [N2O2] x [O2] Công th c này không thu n ti n trong tính toán vì khó ño n ng ñ N2O2. 2 NO (k) N2O2 (k) Vf = kf x [NO]2 Vr = kr x [N2O2] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG 2 NO (k) N2O2 (k) Vf = kf x [NO]2 Vr = kr x [N2O2] Bư c ñ u tiên c a ph n ng x y ra nhanh và ñ n tr ng thái cân b ng. kf x [NO]2 = kr x [N2O2] V2ndstep = k x kf / kr x [NO]2 x [O2] V = k’ x [NO]2 x [O2] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2