intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương Giới thiệu - GV. Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng. Viết phản ứng hóa học vô cơ, phân tích các quá trình hóa học, giải thích các hiện tượng xảy ra đối với hệ các hợp chất vô cơ, nhận danh các hợp chất vô cơ, điều chế hợp chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương Giới thiệu - GV. Nguyễn Văn Hòa

GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC:<br /> <br /> - Kiến thức: cung cấp những kiến thức cần<br /> thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng,<br /> điều chế, ứng dụng.<br /> - Kỹ năng: viết phản ứng hóa học vô cơ,<br /> phân tích các quá trình hóa học, giải thích các hiện<br /> tượng xảy ra đối với hệ các hợp chất vô cơ, nhận<br /> danh các hợp chất vô cơ, điều chế hợp chất.<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH<br /> <br /> Chương : Ôn tập<br /> Chương 1: Các nguyên tố nhóm IA<br /> Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIA<br /> Chương 3: Các nguyên tố nhóm IIIA<br /> Chương 4: Các nguyên tố nhóm IVA<br /> Chương 5: Các nguyên tố nhóm VA<br /> Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIA<br /> Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIA<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 3<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH<br /> <br /> Chương 8 : Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp –<br /> Phức chất<br /> Chương 9: Các nguyên tố phân nhóm VIIIB<br /> Chương 10: Các nguyên tố phân nhóm VIIB<br /> Chương 11: Các nguyên tố phân nhóm VIB<br /> Chương 12: Các nguyên tố phân nhóm IIB<br /> Chương 13: Các nguyên tố phân nhóm IB<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP<br /> TÀI LIỆU CHÍNH:<br /> [1] Hoàng Nhâm, Hóa học Vô cơ T2,3, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO:<br /> 1 Lê Thành Phước, Hóa Đại cương - vô cơ Tập 2, Nhà xuất bản Y<br /> học, 2009.<br /> 2 R.A.Liđin, V.A.Molosco, L.L.Anđreeva, người dịch Lê Kim<br /> Long, Hoàng Nhuận, Tính chất lý hóa học các chất vô cơ, NXB<br /> Khoa học và Kỹ thuật, 2001.<br /> [3] Katja A. Strohfeldt, Essentials of Inorganic Chemistry For<br /> Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal<br /> Chemistry, Wiley, 2015.<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=60

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2