intTypePromotion=1

Bài giảng học Tiếng anh lớp 1

Chia sẻ: Nammo Nammo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

1
3.338
lượt xem
645
download

Bài giảng học Tiếng anh lớp 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho quý thầy cô có tư liệu giảng dạy tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu giúp quý thầy cô củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học Tiếng anh lớp 1

 1. Ng ười th ực hiện : Yến Ng ân (TH PV H) 1
 2. 2
 3. Hello, I’m John Hi, My name is Lisa 3
 4. What’s your name ? My name is Jenny. 4
 5. Haîy làõng nghe vaì lặp lại ! 5
 6. Date : Augus t, 23 rd 2 006  Unit 1 Le t’s Talk 1 . Tæ ì v æ ûng : - Hello =Hi : xin chaìo - I : täi - my name : tãn cuía täi - your name : tãn cuía baûn - what : gç, caïi gç - am / is : laì, thç, åí 6
 7. Date : Augus t, 23 rd 2 006  2 . Máùu c áu : + Hello, I am (Andy) : Xin chaìo, Täi laì (Andy) + Hi ! My name is Kate : Xin chaìo ! Tãn cuía täi + What’s your name ? : Tãn cuía baûn laì laì Kate gç? + My name is J ohn : Tãn cuía täi laì J ohn * What is =what’s 7
 8. Choün A hoàûc B hoàûc C 1 ) _ _ _ _ _ , I am Andy B. Hello C. He A. Hi 8
 9. Choün A hoàûc B hoàûc C 2 ) _ _ ! My name is John B. Hello C. He A. Hi 9
 10. Choün A hoàûc B hoàûc C 3 ) What’s _ _ _ _ name ? B. my C. your A. you 10
 11. Choün A hoàûc B hoàûc C 4 ) _ _ name is Kate. B. my C. your A. you 11
 12. Choün A hoàûc B hoàûc C 5 ) Hi, My _ _ _ _ is Lisa. B. my C. your A. name 12
 13. 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2