intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
24
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể mô tả được các mô hình hệ thống thanh toán điện tử, giải thích được quy trình hoạt động của các hệ thống thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

11/22/2018<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Mô tả được các mô hình hệ thống thanh<br /> toán điện tử<br /> • Giải thích được quy trình hoạt động của các<br /> hệ thống thanh toán điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tổng quan về thanh toán điện tử<br /> • Hệ thống thanh toán điện tử B2C<br /> • Hệ thống thanh toán điện tử B2B<br /> • Hệ thống thanh toán di động<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Thanh toán điện tử<br /> – Việc thực hiện quá trình thanh toán thông qua<br /> các phương tiện điện tử<br /> <br /> • Phân loại<br /> – Theo số tiền giao dịch<br /> – Theo thời gian thanh toán<br /> <br /> – Theo công nghệ<br /> – Theo mức độ vô danh<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Các bên<br /> tham gia<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện tử<br /> Phương<br /> tiện<br /> <br /> Công cụ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CÁC BÊN THAM GIA<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Người bán hàng<br /> Các tổ chức trung<br /> gian cung cấp dịch<br /> vụ thanh toán<br /> <br /> Các tổ chức phát<br /> hành phương tiện<br /> thanh toán<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Người<br /> mua hàng<br /> <br /> Các ngân hàng<br /> (của người bán và<br /> người mua)<br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CÔNG CỤ<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHƯƠNG TIỆN<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Giống nhau<br /> – Về môi trường hoạt động<br /> – Về phương tiện, công cụ thanh toán<br /> <br /> • Khác nhau<br /> – Về quy mô giao dịch<br /> – Về xác thực giao dịch<br /> – Về thời gian thực hiện<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Tính xác thực<br /> <br /> Quy trình thanh toán điện tử thông thường<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Tính xác thực<br /> <br /> 8<br /> Quy trình thanh toán trực tuyến<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trực tuyến<br /> Phân chia<br /> theo thời<br /> gian thực<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán ngoại tuyến<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trong<br /> TMĐT B2B<br /> Phân chia<br /> theo bản<br /> chất giao<br /> dịch<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán trong<br /> TMĐT B2C<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trên<br /> Web<br /> Phân chia<br /> theo phương<br /> thức tiếp<br /> nhận<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán trên<br /> POS/ATM<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2