intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật hóa học hữu cơ

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:222

357
lượt xem
140
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng trong lĩnh vực Hóa học nói riêng và phạm trù Khoa học tự nhiên nói chung. Tuy nhiên hiện nay, các tài liệu tham khảo về bài tập hóa học hữu cơ là không nhiều. Vì vậy việc tổng hợp các tư liệu để có một tài liệu tham khảo bổ ích và dễ tiếp thu hơn là việc rất cần thiết.tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về các kỹ thuật hóa học hữu cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật hóa học hữu cơ

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com THU HOÁ HO K THU T HOÁ H C H U CƠ TS. OÀN TH THU LOAN Khoa Hoá-Trư ng i H c Bách Khoa à N ng
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N I DUNG: ☛ K THU T SƠN ☛ K THU T V T LI U COMPOZIT ☛ K THU T S N XU T B T VÀ GI Y
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com THU T SƠN PH N I: K
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chương 1: Gi i thi u chung 1.1. L ch s phát tri n -S d ng h n h p nh a cây, sáp ong, lòng tr ng tr ng,…và b t màu có s n trong thiên nhiên -Sau công nguyên, d u th c v t ư c dùng làm sơn d u -M y ch c năm g n ây, sơn t ng h p ra i và ngày càng a d ng, phong phú 1.2. Khái ni m sơn/l p ph (paint/surface coating): Khái ni m: Sơn là m t h phân tán, g m nhi u thành ph n như: ch t t o màng, b t màu, ph gia,…trong môi trư ng phân tán. Sau khi ph lên b m t v t li u n n, nó t o thành l p màng u n, bám ch c, có tác d ng trang trí và b o v b m t v t li u n n.
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com *M c ích dùng sơn: -B o v b m t v t li u n n -Trang trí -Cung c p thông tin, d u hi u -…
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.3. Các thành ph n c a sơn: *Pha liên t c (Ch t mang-Vehicle): a. Ch t t o màng (binder, film fomer) +G m nh a thiên nhiên, nh a t ng h p, d u th o m c,… +T o màng liên t c, b o v b m t v t li u n n. +Thành ph n thay i tuỳ thu c vào m c ích s d ng b. Dung môi ho c ch t pha loãng: +Hoà tan ho c phân tán ch t t o màng +D bay hơi, bay hơi d n h t trong quá trình t o thành màng sơn +Không dùng trong sơn b t và h trùng h p 100%
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com *Pha gián o n c. Ph gia +Lư ng dùng nh , nhưng có nh hư ng l n d. B t màu +Cung c p màu, c, hi u ng quang h c,… +Thư ng ư c dùng v i m c ích trang trí +Trong sơn lót co tác d ng ch ng ăn mòn +Không dùng trong vecni, sơn bóng e. n + ư c dùng v i nhi u m c ích: gi m giá thành s n ph m,cùng v i b t màu t o c cho b m t sơn,..
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n tính ch t c a s n ph m nh hư ng c a các thành ph n chính
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phân lo i ch t t o màng theo kh i lư ng phân t 1.4. Ch t t o màng
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com i v i các h polymer tiêu bi u Các phương pháp t o màng
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chương 2: Các thành ph n c a sơn 2.1 Ch t t o màng * Natural polymers (Các polyme thiên nhiên) -G m d u thiên nhiên, nh a thông, gum,… -Các d n xu t c a xenlulo: -Axetat xenlulo -Butyrat xenlulo -Nitro xenlulo -… Xenlulo Nitroxenlulo
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com *D u th c v t - óng vai trò quan tr ng trong l p ph b m t do tính s n có, a d ng và phong phú -Là este c a glycerin v i axit béo (no, không no), ươc g i là triglycerit, ngoài ra có ch a thêm m t lư ng ít ch t không béo R1 R2 R3 C u trúc c trưng c a d u
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C u trúc m t s axit béo không no tiêu bi u
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thành ph n c a m t s lo i d u thư ng ư c dùng trong sơn
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com *Thành ph n không béo: -Chi m kho ng 0,1-1% tr ng lư ng d u -G m sáp, photphatit, ch t màu,… +Sáp: là este c a axit béo v i rư u cao phân t . VD: rư u Xerilic C26H53OH +Photphatit: là este c a glycerin, ngoài g c axit béo còn có g c octophotphoric CH2 OCO R1 CH2 OCO R1 CH OCO R2 CH OCO R2 OCH2CH2-NH2 OH CH2 O P CH2 O P OH OCH2CH2-N (CH3)3 O O OH Lexitin Kephalin
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com * Phân lo i d u th o m c -D a theo kh năng khô (oxi hoá và khâu m ch) c a d u -Ch s iod CI~ 130 ÷ 200 Khô: -Ch a nhi u axit béo không no có 2,3 n i ôi -Khô nhanh -Có th dùng m t mình ho c ph i tr n v i nh a trong quá trính gia nhi t t o màng -VD: d u tr u, d u lanh ch a trên 60% axit linoleic và linolenic -CI~ 95 ÷ 130 Bán khô: -Khô ch m hơn, d nóng ch y, d hoà tan Du -Ít khi s d ng m t mình, thư ng k t h p v i d u khô, ho c bi n tính v i nh a -VD: d u u nành ch a trên 50% axit linoleic Không khô: -CI < 95 -Không dùng s n xu t sơn ư c, thư ng dùng làm ch t hoá d o -VD: d u d a chi m 90% axit lauric no, ch 10% axit không no
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nh a Alkyd
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -S k t h p d u ho c axit béo t d u vào c u trúc nh a UPE nh m: -Tăng cư ng tính ch t cơ h c -Tăng t c khô -Tăng b n lâu G y: hàm lư ng d u dư i 40% Trung bình: hàm lư ng d u 40-60% Alkyd Béo: hàm lư ng d u trên 60%
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.2. Dung môi, ch t pha loãng *Dung môi -Là nh ng ch t l ng (h u cơ th p phân t ) d bay hơi có kh năng hoà tan ch t t o màng và bay hơi d n h t trong quá trình t o thành màng sơn Hydrocacbon: béo và thơm Dung môi Ete, keton, este, alcol,… Hydrocacbon clo hoá, nitro parafin +M c ích s d ng: làm gi m nh t c a sơn, t o d dàng cho quá trình gia công
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=357

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2