intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Vào ra file với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chia sẻ: Huy Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
137
lượt xem
24
download

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Vào ra file với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Vào ra file với Java" gồm: input stream/output stream, buffered input stream/buffered output stream, data input stream/data output stream, buffered reader/buffered writer, input stream reader/output stream writer, bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Vào ra file với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Lập hướng đối tượng<br /> <br /> Vào ra file với Java<br /> Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng<br /> Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)<br /> <br /> Nội dung<br />      <br /> <br /> InputStream/OutputStream BufferedInputStream/BufferedOutputStream DataInputStream/DataOutputStream BufferedReader/BufferedWriter InputStreamReader/OutputStreamWriter Bài tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> InputStream/OutputStream<br /> <br /> InputStream<br /> Vào từ file:<br /> try{ •InputStream input = new FileInputStream("input.txt"); while((input.read()) != -1) { //do something with data... } input.close(); }catch(IOException e){ System.out.println(e); }<br /> <br /> 4<br /> <br /> OutputStream<br /> Ra file:<br /> try{ •OutputStream output = new FileOutputStream("output.txt"); output.write(1111111); output.close(); }catch(IOException e){ System.out.println(e); }<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2