intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường" cung cấp cho người học các kiến thức: luật Coulomb, cường độ điện trường, điện trường của một điện tích khối liên tục, điện trường của một điện tích đường, điện trường của một điện tích mặt, đường sức, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> <br /> Nội dung<br /> I.<br /> Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII. Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Luật Coulomb<br /> Cường độ điện trường<br /> Điện trường của một điện tích khối liên tục<br /> Điện trường của một điện tích đường<br /> Điện trường của một điện tích mặt<br /> Đường sức<br /> Ứng dụng<br /> <br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luật Coulomb (1)<br /> Q1Q2<br /> F =k 2<br /> R<br /> – Trong chân không<br /> – Giữa 2 vật rất nhỏ (so với khoảng<br /> cách R giữa chúng)<br /> – Q1 & Q2 là điện tích của 2 vật đó<br /> − k=<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4πε 0<br /> – ε0: hằng số điện môi của chân<br /> không:<br /> 1<br /> −12<br /> ε 0 = 8,854.10 =<br /> 10−9 F/m<br /> 36π<br /> <br /> https://w ww.teylersmuseum.nl/nl/collectie/instrument<br /> en/fk-0556-electrometer-coulomb-balance<br /> <br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Luật Coulomb (2)<br /> Q1Q2<br /> F =k 2<br /> R<br /> k=<br /> <br /> 1<br /> 4πε 0<br /> <br /> Q1Q2<br /> →F =<br /> 4πε 0 R 2<br /> <br /> Q1<br /> <br /> a12<br /> <br /> R12<br /> <br /> Q2 F2<br /> <br /> r2<br /> <br /> r1<br /> <br /> Q1 & Q2 cùng dấu<br /> <br /> Gốc<br /> <br /> Q1Q2<br /> F2 =<br /> a12<br /> 2<br /> 4πε 0 R12<br /> R12 = r2 − r1<br /> R12 R12 r2 − r1<br /> a12 =<br /> =<br /> =<br /> R12<br /> R12 r2 − r1<br /> <br /> Q1<br /> <br /> a12<br /> <br /> F2<br /> R12<br /> <br /> r1<br /> Gốc<br /> <br /> Q2<br /> <br /> r2<br /> <br /> Q1 & Q2 khác dấu<br /> <br /> Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2