intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ kho trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:32

88
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ kho trên MISA SME.NET 2015"  cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập kho, xuất kho, lệnh sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, kiểm kê vật tư, hàng hóa, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ kho trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ  KHO TRÊN MIS A S ME.NET  2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. Quy  trình p hân h ệ kho
 3. NỘI DUNG 1. Nhập kho 2. Xuất kho 3. Lệnh sản xuất 4. Lắp ráp, tháo dỡ 5. Kiểm kê vật tư, hàng hóa 6. Xem báo cáo
 4. 1. NHẬP KHO 1. Nhập kho thành phẩm sản xuất 2. Nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất 3. Nhập kho hàng bán bị trả lại 4. Nhập  kho  khác  (NVL  thừa  nhập  lại  kho,  nhập  kho  hàng  từ chi nhánh khác chuyển đến, …)
 5. 1.1 NHẬP KHO THÀNH PHẨM S ẢN XUẤT • Mục  đích:  Lập  phiếu  nhập  kho  thành  phẩm  sản xuất • Cách thực hiện: ü Vào  tab  Nhập,  xuất  kho ü Thêm  mới  Phiếu  nhập kho ü Chọn  loại  nhập  kho  là  thành  phẩm  sản  xuất ü Nhập  thông  tin  chi  tiết của chứng từ ü Tại  tab  Thống  kê,  tương  ứng  với  từng  thành  phẩm,  chọn  Đối tượng THCP của 
 6. 1.2 NHẬP KHO TỪ LỆNH S ẢN XUẤT • Mục  đích:  Lập  phiếu  nhập  kho thành phẩm dựa trên lệnh  sản xuất đã lập trước đó • Cách thực hiện: Ø Bước 1: Lập lệnh sản xuất üVào tab Lệnh sản xuất üThêm  mới  lệnh  sản  xuất üChọn  thành  phẩm,  chương  trình  sẽ  tự  động  lấy lên các nguyên vật liệu  theo  định  mức  đã  khai  báo  trong  danh  mục  thành  phẩm  üChọn  đối  tượng  THCP  tương  ứng  với  thành  phẩm,  nhập  số  lượng  cần 
 7. 1.2 NHẬP KHO TỪ LỆNH S ẢN XUẤT Ø Bước 2: Lập phiếu nhập  thành  phẩm  từ  lệnh  sản  xuất üCách 1:  o Trên  giao  diện  lệnh  sản  xuất,  nhấn  nút  Lập  phiếu  nhập  (thực hiện sau khi đã  lập  phiếu  xuất  các  nguyên vật liệu) o Chọn  thành  phẩm  nhập  kho  và  nhấn  Đồng ý o Chương  trình  sẽ  sinh  ra  phiếu  nhập  các  thành  phẩm  trên  lệnh sản xuất
 8. 1.2 NHẬP KHO TỪ LỆNH S ẢN XUẤT Ø Bước 2: Lập phiếu nhập thành  phẩm từ lệnh sản xuất üCách 2: o Trên  giao  diện  lập  phiếu  nhập  kho,  sau  khi  chọn  loại  là  Nhập  kho  thành  phẩm,    gõ trực tiếp số lệnh sản xuất  vào ô tìm kiếm lệnh sản xuất  hoặc  kích  chuột  vào  biểu  tượng  tìm  kiếm  lệnh  sản  xuất o Trên  giao  diện  chọn  LSX,    nhập  số  lượng  thành  phẩm  sản xuất tương  ứng với lệnh  sản xuất   Chương  trình  sẽ  lấy  thành  phẩm  được  chọn  từ  lệnh  sản  xuất sang phiếu nhập kho
 9. 1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN B Ị TRẢ LẠI • Mục đích:  Lập phiếu nhập  kho hàng bán bị trả lại • Cách thực hiện: ü Vào tab Nhập, xuất kho ü Thêm  mới  Phiếu  nhập  kho ü Chọn  loại  nhập  kho  là  Hàng bán bị trả lại  ü Nhập  số  chứng  từ  hàng  bán  bị  trả  lại  vào  ô  tìm  kiếm hoặc kích chuột vào  biểu  tượng  tìm  kiếm  để  tìm  kiếm  chứng  từ  hàng  bán bị trả lại ü Chương  trình  sẽ  lấy  các  mặt  hàng  từ  chứng  từ  hàng  bán  bị  trả  lại  sang 
 10. 1.3 NHẬP KHO HÀNG BÁN B Ị TRẢ LẠI ü Đơn giá nhập kho: Ø Đối  với  PP  tính  giá  bình  quân cuối kỳ:  • Nhập đơn giá bằng tay:  người  dùng  tự  nhập  đơn giá • Lấy từ đơn giá BQCK:  chương trình sẽ tự cập  nhật  giá  xuất  kho  khi  thực  hiện  tính  giá  cuối  kỳ Ø Đối với các PP tính giá khác • Nhập đơn giá bằng tay:  người  dùng  tự  nhập  đơn giá • Lấy  từ  giá  xuất  kho:  NSD  tự  chọn  phiếu  xuất,  chương  trình  sẽ    tự  động  lấy  giá  từ  phiếu  xuất  sang  phiếu  nhập
 11. 1.4 NHẬP KHO KHÁC • Mục  đích:  Lập  phiếu  xuất  cho  các  nghiệp  vụ  như  nhập  kho  NVL  thừa,  nhập  kho  hàng  từ  chi  nhánh  khác  chuyển đến. • Cách thực hiện: ü Vào tab Nhập, xuất kho ü Thêm  mới  Phiếu  nhập  kho ü Chọn  loại  nhập  kho  là  Khác  ü NSD tự nhập thông tin chi  tiết của chứng từ ü Nếu  nhập  kho  NVL  thừa  thì tại tab Thống kê, NSD  nhập  Đối  tượng  tập  hợp 
 12. 1.4 NHẬP KHO KHÁC v Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến Ø Tại  chi  nhánh  chuyển  hàng: • Lập  phiếu  xuất  với  loại  là  Xuất  hàng  cho  chi  nhánh  khác • Thông tin chứng từ:  ü Nếu  doanh  nghiệp  không  quản lý phiếu xuất kho kiêm  vận  chuyển  nội  bộ  như  Hóa  đơn  thì  tự  nhập  số  hóa  đơn  (Tùy  chọn  trong  Hệ  thống\Tùy  chọn\Tùy  chọn  chung\Hóa đơn) ü Nếu  DN  quản  lý  phiếu  xuất  kho kiêm vận chuyển nội bộ  như  hóa  đơn  thì  phải  thông  báo  phát  hành  và  thực  hiện  cấp  số  giống  hóa  đơn  bán  hàng
 13. 1.4 NHẬP KHO KHÁC v Nghiệp vụ nhận hàng từ chi nhánh phụ thuộc khác chuyển đến • Tại chi nhánh nhận hàng: • Lập  phiếu  nhập  kho  với  loại là Khác • Vào  Tiện  ích\Lập  phiếu  nhập từ phiêu xuất hàng  của  CN  khác  chuyển  đến • Sau  khi  chọn  phiếu  xuất  chương trình sẽ tự động  lấy  dữ  liệu  sang  phiếu  nhập kho
 14. 2. XUẤT KHO • Xuất kho bán hàng • Xuất kho sản xuất • Xuất hàng cho chi nhánh khác • Xuất kho khác (xuất sử dụng, góp vốn)
 15. 2.1 XUẤT KHO BÁN HÀNG • Mục  đích:  Lập  phiếu  xuất  kho  để bán hàng hóa. • Cách thực hiện: ü Vào tab Nhập, xuất kho ü Thêm mới Phiếu xuất kho ü Chọn  loại  nhập  kho  là  Bán  hàng ü Trường  hợp  đã  lập  chứng  từ  bán hàng: o Nhập  số  chứng  từ  hàng  bán  vào  ô  tìm  kiếm  hoặc  kích  chuột  vào  biểu  tượng  tìm  kiếm  để  tìm  kiếm  chứng  từ  hàng bán.  o Chương trình sẽ lấy các mặt  hàng  từ  chứng  từ  hàng  bán 
 16. 2.2 XUẤT KHO S ẢN XUẤT • Mục  đích:  Lập  phiếu  xuất  kho  nguyên  vật  liệu  đưa  vào sản xuất • Cách thực hiện: ü Vào tab Nhập, xuất kho ü Thêm  mới  Phiếu  xuất  kho ü Chọn  loại  nhập  kho  là  Sản xuất ü NSD  tự  nhập  chi  tiết  của  chứng từ ü Tại  tab  Thống  kê,  Chọn  Đối  tượng  THCP  tương  ứng  với  từng  nguyên  vật  liệu
 17. 3.2 XUẤT KHO S ẢN XUẤT v Xuất kho từ lệnh sản xuất • Mục  đích:  Lập  phiếu  xuất  kho  nguyên  vật  liệu  đưa  vào  sản  xuất  căn  cứ  vào  lệnh  sản  xuất • Cách thực hiện: Ø Bước 1: Lập lệnh sản xuất üVào  tab  Lệnh  sản  xuất üThêm  mới  lệnh  sản  xuất üChọn  thành  phẩm,  chương  trình  sẽ  tự  động  lấy  lên  các  nguyên  vật  liệu theo định mức đã khai  báo  trong  danh  mục  thành  phẩm  üChọn  đối  tượng  THCP  tương  ứng  với  thành  phẩm
 18. 2.2 XUẤT KHO S ẢN XUẤT v Xuất kho từ lệnh sản xuất Ø Bước  2:  Lập  phiếu  xuất nguyên vật liệu từ  lệnh sản xuất üCách 1:  o Trên  giao  diện  lệnh  sản  xuất,  nhấn  nút  Lập  phiếu xuất o Chọn  thành  phẩm  cần  sản  xuất,  nhập  số  lượng  TP  sản xuất o Chương  trình  sẽ  sinh  ra  phiếu  xuất  các  nguyên  vạt  liệu  trên  lệnh  sản 
 19. 2.2 XUẤT KHO S ẢN XUẤT v Xuất kho từ lệnh sản xuất Ø Bước  2:  Lập  phiếu  nhập  thành phẩm từ lệnh sản xuất ü Cách 2: o Trên  giao  diện  lập  phiếu  nhập  kho,  sau  khi  chọn  loại là  Sản xuất,  gõ trực  tiếp số lệnh sản xuất vào  ô  tìm  kiếm  lệnh  sản  xuất  hoặc  kích  chuột  vào  biểu  tượng  tìm  kiếm  lệnh  sản  xuất o Trên giao diện chọn LSX,   nhập  số  lượng  thành  phẩm sản xuất tương  ứng  với lệnh sản xuất  Chương trình sẽ lấy nguyên  vật  liệu  trên  lệnh  sản  xuất  tương  ứng với số lượng thành  phẩm sản xuất
 20. 2.3 XUẤT HÀNG CHO CHI NHÁNH KHÁC • Lập  phiếu  xuất  với  loại  là  Xuất hàng cho chi nhánh khác • Thông tin chứng từ:  ü Nếu  doanh  nghiệp  không  quản lý phiếu xuất kho kiêm  vận chuyển nội bộ như Hóa  đơn  thì  tự  nhập  số  hóa  đơn  (Tùy  chọn  trong  Hệ  thống\Tùy  chọn\Tùy  chọn  chung\Hóa đơn) ü Nếu DN quản lý phiếu xuất  kho kiêm vận chuyển nội bộ  như  hóa  đơn  thì  phải  thông  báo  phát  hành  và  thực  hiện  cấp  số  giống  hóa  đơn  bán  hàng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2