intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học kế toán

Xem 1-20 trên 916 kết quả Bài giảng Tin học kế toán
 • Bài giảng Tin học kế toán trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về Microsoft Excel, các vấn đề xử lý căn bản trong Excel. Đây là tài liệu học tập và thạm khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán để có thể sử dụng thành thạo Excel phục vụ cho công việc.

  pdf151p qlngoc 17-05-2014 215 50   Download

 • Bài 3 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng.

  pdf44p conchimnhai 30-06-2014 131 16   Download

 • Bài 1 Tổng quan về phần mềm kế toán thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: mục đích môn học kế toán máy, khái niệm PMKT, mô hình hoạt động PMKT, tính ưu việt của PMKT so với kế toán thủ công, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, phân loại PMKT, quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và điềều kiện của PMKT, quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy, làm thế nào để đưa PMKT vào ứng dụng, các tiêu chuẩn giúp lựa chọn PMKT tốt nhất, ưu nhược điểm của PMKT trên thị trường.

  pdf43p conchimnhai 30-06-2014 117 11   Download

 • Bài 9 Kế toán bán hàng và công nợ phải thu thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng, sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf34p conchimnhai 30-06-2014 108 9   Download

 • Bài 11 Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nhiệm vụ của kế toán tổng hợp, mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp, sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf28p conchimnhai 30-06-2014 110 8   Download

 • Bài 2 Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: các bước tiến hành mở sổ kế toán, nhập số dư ban đầu, phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán, khóa sổ kế toán cuối kỳ, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán,...

  pdf37p conchimnhai 30-06-2014 97 8   Download

 • Bài 4 Kế toán vật tư thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động nhập-xuất kho, sơ đồ hạch toán kế toán vật tư, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf39p conchimnhai 30-06-2014 84 7   Download

 • Bài 7 Kế toán giá thành thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, các phương pháp tính giá thành, mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành, sơ đồ hạch toán kế toán giá thành, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf40p conchimnhai 30-06-2014 77 7   Download

 • Bài 5 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tăng giảm TSCĐ, sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ, thực hành trên phần mềm kế toán

  pdf34p conchimnhai 30-06-2014 62 6   Download

 • Bài 6 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf31p conchimnhai 30-06-2014 68 6   Download

 • Bài 10 Kế toán thuế thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf32p conchimnhai 30-06-2014 60 6   Download

 • Bài 8 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động mua hàng, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf36p conchimnhai 30-06-2014 65 5   Download

 • (NB) Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tin học kế toán", cụ thể như: hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp, xử lý nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p dongdong321 07-06-2018 38 6   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản; ứng dụng vào hệ thống tài khoản; giới thiệu chứng từ sử dụng; đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf29p bautroibinhyen27 09-05-2017 60 4   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn cài đặt, tạo dữ liệu kế toán, khai báo thông tin ban đầu trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm, tạo dữ liệu kế toán, khai báo thông tin ban đầu, khai báo danh mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt55p doinhugiobay_10 08-01-2016 117 22   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thu tiền khách hàng, thu tiền khách hàng hàng loạt, thu tiền khác, trả tiền nhà cung cấp, nộp thuế, nộp bảo hiểm, trả lương, chi tiền mặt khác, thủ quỹ thu/ chi tiền, kiểm kê quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p doinhugiobay_10 08-01-2016 82 16   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015" trình bày các nội dung: Báo giá, đơn đặt hàng, bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán, một số tiện ích, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt53p doinhugiobay_10 08-01-2016 93 15   Download

 •  Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ giá thành trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giá thành theo phương pháp giản đơn, giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ, giá thành công trình, giá thành đơn hàng, giá thành hợp đồng, xem báo cáo phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p doinhugiobay_10 08-01-2016 91 13   Download

 •  Bài giảng môn học Tin học kế toán do Lê Thị Bích Thảo biên soạn giới thiệu tới người đọc nội dung chính của môn học, mục tiêu môn học, yêu cầu và phương pháp đánh giá môn học đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt12p doinhugiobay_10 08-01-2016 76 13   Download

 • Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng trên MISA SME.NET 2015" Thu tiền khách hàng, thu tiền khách hàng hàng loạt, thu tiền gửi khác, trả tiền nhà cung cấp, nộp thuế, nộp bảo hiểm, trả lương, chi tiền gửi khác, đối chiếu, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt19p doinhugiobay_10 08-01-2016 98 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tin học kế toán
p_strCode=baigiangtinhocketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2